Nghiên cứu biến tính cao su EPDM cho tổ hợp vật liệu CSTN và EPDM

Nghiên cứu biến tính cao su EPDM cho tổ hợp vật liệu CSTN EPDM

Nghiên cứu biến tính cao su EPDM cho tổ hợp vật liệu CSTN và EPDM
... co ngút sn ph m nh [1] Cao su thiờn nhiờn cú th trn hp vi cỏc loi cao su khụng phõn cc khỏc nh: cao su polyizopren, cao su butyl, cao su butadien, vi bt k t l no Do cao su khụng cú t nh c nờn ... ngh ca cao su thiờn nhiờn [1] 1.1.4 Mt s ng dng ca cao su thiờn nhiờn 1.2 Gii thiu v cao su EPDM 1.2.1 L ch s phỏt trin 1.2.2.Thnh phn v cu to húa hc cao su EPDM ... thnh hỡnh EPDM cú t trng thp nht cỏc loi cao su t ng hp 0,86 g cm3) Nú cú kh nng ngm cht n cao hn cỏc loi cao su khỏc EPDM cú hm lng khụng no khụng cao, vỡ vy to sn ph m cht lng v nng sut cao phi...
 • 86
 • 24
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU SỬ LÍ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU SỬ LÍ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
... QUA 1.1 Xử lý kim loại nặng nước vật liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng nước Thuật ngữ kim loại nặng nguyên tố kim loại có tỷ trọng lớ g/cm3 Kim loạinặng tồn tro ... nghiên cứu tái chế phụ phẩm nông nghiệp, tro có p ụ phẩm từ câ đa để tạo vật liệu xử lý KLN tro ước Để óp v o ướng nghiên cứu tiềm ă , c ọn thực hiệ đề tài Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm ... sống thủ si Do đó, vật liệu có nguồn gốc thực vật cầ xử lý trước hấp phụ kim loại nặng 1.1.2.3 Một số p ươ Trong nhữ p áp điều chế vật liệu từ sinh khối thực vật ăm ầ đâ , việc sử dụng phế phẩm...
 • 94
 • 68
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
... Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước Đề tài tiến hành với mục đích biến tính phụ phẩm từ đay để xử số ion KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước Nội dung nghiên ... khả xử KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước vật liệu biến tính Chương – TỔNG QUAN 1.1 Xử kim loại nặng nước vật liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng nước 1.1.2 Xử kim ... văn: Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước MỞ ĐẦU Kim loại nặng (KLN) hợp chất chúng biết đến chất độc tồn lâu dài môi trường có khả tích lũy thể sinh vật...
 • 26
 • 40
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP GIẢM PHÂN TẦNG CHO HỖN HỢP BÊ TÔNG KERAMZIT TỰ LÈN" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... BT s dng Keramzit khụ; Kdg cp phi BT s dng Keramzit khụ v si thu tinh; Kw - cp phi BT s dng Keramzit t (ngõm nc 15h); Kwp - cp phi BT s dng Keramzit t v si PP; Kwg - cp phi BT s dng Keramzit ... s dng CLR ngm nc trc S dng keramzit ngm nc trc vi m phự hp, cho hiu qu nhiu mt so sỏnh vi s dng keramzit khụ: Gim phõn tng cho HHBT (khong 20%); Tng kh nng cụng tỏc cho HHBT; Ci thin vi cu trỳc ... khong 14 ngy ngõm mu keramzit (vi hỳt nc bóo ho ban u 23,0-23,5%), phn ln nc d tr keramzit Bemes bóo ho ó chuyn vo mụi trng Nh vy nc d tr mng li l rng ca keramzit s chuyn dn cho nn xi mng quỏ trỡnh...
 • 6
 • 186
 • 1

Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ tio2 đối với thuốc trừ sâu

Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ tio2 đối với thuốc trừ sâu
... đẩy trình phân hủy thuốc trừ sâu Vì đề tài: Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 thuốc trừ sâu có ý nghĩa thực tiễn cao CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ... lênTiO2 tổng hợp thành công để ứng dụng trình phân hủy phẩm màu Rhodamine B Tuy nhiên, hoạt tính xúc tác thuốc trừ sâu chưa sâu nghiên cứu Ngoài hoạt tính quang xúc tác TiO2, có mặt Fe xúc tác ... trình phân hủy Methomyl 3.5 Khảo sát hoạt tính xúc tác vật liệu tổ hợp quang xúc tác Fe-C -TiO2/ AC tới trình phân hủy Methomyl 3.5.1 Đặc trưng vật liệu Fe-C -TiO2/ AC Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) mẫu vật...
 • 23
 • 317
 • 1

nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ tio2 đối với thuốc trừ sâu

nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ tio2 đối với thuốc trừ sâu
... Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 thuốc trừ sâu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu nano TiO2 vật liệu nano TiO2 biến tính 1.1.1 Vật liệu ... TỰ NHIÊN VŨ THỊ KIM THANH NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP QUANG XÚC TÁC BIẾN TÍNH TỪ TiO2 ĐỐI VỚI THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Hóa Môi Trƣờng Mã số: ... 26 2.3 Tổng hợp vật liệu 30 2.3.1 Tổng hợp vật liệu TiO2 30 2.3.2 Tổng hợp vật liệu Fe – C – TiO2 30 2.3.3 Tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác Fe – C – TiO2/ AC...
 • 76
 • 154
 • 0

Nghiên cứu biến tính Dendrimer polyamidoamine bằng polymer tương hợp sinh học ứng dụng mang thuốc

Nghiên cứu biến tính Dendrimer polyamidoamine bằng polymer tương hợp sinh học ứng dụng mang thuốc
... polyamidoamine polymer tương hợp sinh học (PEG Pluronic) ứng dụng mang thuốc Mục tiêu luận án: Nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc sở biến tính dendrimer PAMAM polymer tương hợp sinh học (Pluronic, Polyethylene ... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ TRÂM CHÂU NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH DENDRIMER POLYAMIDOAMINE BẰNG POLYMER TƯƠNG HỢP SINH HỌC (PEG VÀ PLURONIC) ỨNG DỤNG ... độc tính PAMAM (tăng tính tương hợp sinh học) tăng khả mang thuốc PAMAM Nội dung nghiên cứu luận án bao gồm: Tổng hợp dendrimer PAMAM đến hệ G5.0 từ tâm ethylenediamine (EDA) Nghiên cứu biến tính...
 • 189
 • 50
 • 0

Nghiên cứu biến tính Dendrimer polyamidoamine bằng polymer tương hợp sinh học ứng dụng mang thuốc (TT)

Nghiên cứu biến tính Dendrimer polyamidoamine bằng polymer tương hợp sinh học ứng dụng mang thuốc (TT)
... polymer tương hợp sinh học (PEG Pluronic) ứng dụng mang thuốc MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc sở biến tính dendrimer PAMAM polymer tương hợp sinh học (Pluronic, Polyethylene ... độc tính PAMAM (tăng tính tương hợp sinh học) tăng khả mang thuốc PAMAM Trang 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN Tổng hợp dendrimer PAMAM đến hệ G5.0 từ tâm ethylenediamine (EDA) Nghiên cứu biến tính ... dendrimer PAMAM với polymer tương hợp sinh học PEG Pluronic nhằm tạo hệ chất mang thuốc tính tương hợp sinh học khả mang thuốc cao - Việc nghiên cứu biến tính PAMAM polymer PEG Pluronic với khối lượng...
 • 28
 • 48
 • 0

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu
... hoạt tính quang xúc tác phân hủy vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 thuốc trừ sâu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu nano TiO2 vật liệu nano TiO2 biến tính 1.1.1 Vật liệu nano TiO2 ... tác thuốc trừ sâu chưa sâu nghiên cứu Ngoài hoạt tính quang xúc tác TiO2, có mặt Fe xúc tác hình thành trình Fenton dị thể, thúc đẩy trình phân hủy thuốc trừ sâu Vì chọn đề tài: Nghiên cứu hoạt ... 2.2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu Trong khuôn khổ Luận văn chọn đối tượng nghiên cứu thuốc trừ sâu Methomyl Sử dụng hai loại vật liệu xúc tác Fe-C-TiO vật liệu tổ hợp...
 • 64
 • 117
 • 0

Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu

Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu
... đẩy trình phân hủy thuốc trừ sâu Vì đề tài: Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 thuốc trừ sâu có ý nghĩa thực tiễn cao CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ... lênTiO2 tổng hợp thành công để ứng dụng trình phân hủy phẩm màu Rhodamine B Tuy nhiên, hoạt tính xúc tác thuốc trừ sâu chưa sâu nghiên cứu Ngoài hoạt tính quang xúc tác TiO2, có mặt Fe xúc tác ... trình phân hủy Methomyl 3.5 Khảo sát hoạt tính xúc tác vật liệu tổ hợp quang xúc tác Fe-C -TiO2/ AC tới trình phân hủy Methomyl 3.5.1 Đặc trưng vật liệu Fe-C -TiO2/ AC Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) mẫu vật...
 • 23
 • 33
 • 0

nghiên cứu tái chế photoresist phế thải làm phụ gia biến tính cao su nhựa kỹ thuật phu luc quan ly

nghiên cứu tái chế photoresist phế thải làm phụ gia biến tính cao su nhựa kỹ thuật phu luc quan ly
... chất thải Amiăng thải Accqui thải Axit thải Axit thải Axit thải Bazơ thải Cặn axit thải Dung dịch axit, bazơ thải Dung dịch tẩy rửa dung môi có gốc halogen hữu Bao bì dính thuốc BVTV Bao bì thải ... Bùn thải từ hệ thống xử lý nước làm mát có nhiễm dầu Bùn thải từ trình thu gom nước thải Bùn thải từ trình xử lý hoá ký Bùn thải từ trình xử lý nước thải Bùn thải từ trình xử lý nước thải Bùn thải ... hoạt tính , sỏi đá dã dùng cho lọc nước giếng Than hoạt tính qua sử dụng Than hoạt tính thải Than hoạt tính thải 145 03 04 07 146 19 02 04 Than hoạt tính từ hệ thống xử lý khí thải nước thải...
 • 15
 • 79
 • 0

nghiên cứu tái chế photoresist phế thải làm phụ gia biến tính cao su nhựa kỹ thuật

nghiên cứu tái chế photoresist phế thải làm phụ gia biến tính cao su nhựa kỹ thuật
... blend cao su c chn tớnh thõn thin v kh nng a vo s dng thc t Hai nhúm cao su c bn chn lm vt liu nn l cao su khụng phõn cc i din l cao su thiờn nhiờn (NR) v cao su phõn cc vi i din l cao su neoprene ... tng hp cho phộp to cỏc blend cao su thiờn nhiờn, cao su phõn cc vi photoresist C th nghiờn cu s s dng mt s cht tr tng hp: NR maleic hoỏ, cao su epoxy, du ht iu v cao su acrylat lm cht tr tng hp ... trn hp cao su /cao su; (ii) H trn hp cao su /nha Trong trng hp ny h c nghiờn cu l h loi cao su/ nha Do hu ht cỏc polyme gm c cỏc cht n hi khụng trn hp, cỏc pha ca nú b tỏch ri vi s kt dớnh yu gia...
 • 123
 • 98
 • 0

nghiên cứu tái chế photoresist phế thải làm phụ gia biến tính cao su nhựa kỹ thuật phu luc kêt qua

nghiên cứu tái chế photoresist phế thải làm phụ gia biến tính cao su nhựa kỹ thuật phu luc kêt qua
... - Biến thiên tính Blend NR-PR(I2) & NBR-PR(K1) sau lão hố nhiệt theo hàm lượng trợ tương hợp - Biến thiên tính Blend NR-PR(I2) sau lão hố nhiệt nước theo hàm lượng trợ tương hợp - Biến thiên tính ... NBR-PR(H1) sau lão hố nhiệt theo hàm lượng than đen - Biến thiên tính Blend NR-PR(G2) sau lão hố nhiệt nước theo hàm lượng than đen - Biến thiên tính Blend NBR-PR(H1) sau lão hố nhiệt dầu theo hàm ... giá trị mẫu khách hàng gửi đến/ Test result arevailid for the namely submitted sample(s) only Khơng trích phần phiếu kết thử nghiệm khơng có đồng ý Viện kỹ thuật NĐ & BVMT/ This test Report shall...
 • 46
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến tínhcông tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộcông tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảngnghiên cứu về cây cao sunghiên cứu biến tính tinh bộttrung tâm nghiên cứu phát triển cao su tiểu điềncác nghiên cứu về bao cao sunghiên cứu biến tính đất sét bằng dẫn xuất polyol béo và áp dụng trong tổng hợp nanocomposite với nhựa nền polyprolyenluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghien cuu bien tinh than hoat tinhnghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướinghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho lúa trên mô hình quản lý cây trồng tổng hợp icm thuộc hệ canh tác lúa ngô và lúa đậu tương nguyễn văn tuấtnghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơnghiên cứu biến tính bề mặt polyme bằng plasmaNghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘIĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ_mergedNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn lacounterparty credit risk in derivativesQuản lý đặt bàn trong nhà hàngSự hài lòng của sinh viên chính quy về chất lượng dich vụ giáo dục đại học (luận văn tốt nghiệp)Cảm nhận về vẻ đẹp của hai nhân vật Tràng trong vợ nhặt cua Kim Lân và A Phủ trong vợ chồng A Phủ của Tô HoàiLập chiến lược cung ứng nhu cầu thịt heo trên địa bàn tp Cần ThơHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị Đức NhậtẢnh hưởng của gia vị, chế độ sấy và hóa chất bảo quản đến chất lượng sản phẩm khô cá tra tẩm gia vị chế biến từ vụn cáCHUYÊN đề KIỂM TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập