câu hỏi ôn thi luật ngân hàng có đáp án

câu hỏi ôn tập marketing ngân hàng (có đáp án)

câu hỏi ôn tập marketing ngân hàng (có đáp án)
... ngân hàng Mỹ Hơn 300 tổ chức ngân hàng vương khỏi thị trường tiểu bang, thôn tính ngân hàng nhỏ để trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc gia Hiện ngân hàng tìm cách để đạt đa dạng hóa ngân hàng không ... phẩm ngân hàng cung cấp cho khách hàng: o Ngân hàng bán buôn: ngân hàng tập trung cung cấp vài sản phẩm cho khách hàng, số lượng sản phẩm không lớn giá trị sản phẩm lớn Khách hàng ngân hàng chủ ... lệnh ngân hàng nước ta đời (1990) ngành ngân hàng có chuyển đổi từ hệ thống ngân hàng cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp Sự xuất hàng loạt ngân hàng thương mại nước sư xâm nhập thị trường ngân hàng...
 • 31
 • 383
 • 11

Bộ câu hỏi ôn thi luật đất đai đáp án

Bộ câu hỏi ôn thi luật đất đai có đáp án
... sử dụng đất nông nghiệp cần thi t Câu 47: Chứng minh Luật đất đai 1993, Lu ật s ửa đổi b ổ sung 1998 2001 quan tâm đế quyền lợi ích ng ười s dụng đất? Trước Luật đất đai 1993 Luật đất đai 1987 ... quy định đất đai cần ghi nhận Bộ Luật đất đa, không để quy định r ải rác Bộ luật dân số luật chuyên nhành liên quan Pháp luật đất đai cần phải thể rõ nội dung kinh tế qu ản lý s dụng đất tạo ... pháp luật đất đai không có, chưa ban hành kịp thời nhưng không phù hợp chòng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý sử dụng đất Các văn quy phạm pháp luật đất đai ban hành nhi ều: Trung ương có...
 • 65
 • 522
 • 0

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access đáp án

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án
... dụng hàm phép toán không ? a thể sử dụng hàm phép toán b Không thẻ thể sử dụng hàm phép toán c Chỉ sử dụng hàm, không sử dụng phép toán d Chỉ sử dụng phép toán không sử dụng hàm e thể sử dụng ... hệ bị xoá theo c Không cho phép xoá ghi tồn giá trị liên kết bảng quan hệ d Không ý nghĩa mặt thực thao tác xoá ghi, ý nghĩa thực thao tác cập nhật sửa đổi thông tin Câu 16t: Các điều kiện ... điều kiện sau không đợc dùng truy vấn? a Các phép so sánh =, , = b Các phép toán logic and, or, not, between and c So sánh xâu ký tự : is= xâu ký tự cần so sánh d Phép in Câu 17t: hàm hàm...
 • 26
 • 21,116
 • 260

Tài liệu Tổng hợp câu hỏi ôn thi Lịch sử 2010 (Có đáp án) docx

Tài liệu Tổng hợp câu hỏi ôn thi Lịch sử 2010 (Có đáp án) docx
... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... trung nông… ñ kéo h v phe vô s n ð i v i phú nông, trung, ti u ñ a ch tư b n An Nam mà chưa rõ m t ph n cách m ng l i d ng, làm cho h trung l p D ng lên ph công nông binh; t ch c quân ñ i công nông ... t do, l p ph công, nông, binh quân ñ i công nông; t ch thu s n nghi p c a ñ qu c ph n cách m ng chia cho dân cày nghèo, ti n hành cách m ng ru ng ñ t L c lư ng cách m ng: công nông, ti u tư s...
 • 51
 • 762
 • 9

Câu hỏi ôn thi môn triết học đáp án chuẩn

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn
... xã hội phản ánh rõ ràng trực tiếp quan hệ kinh tế thời đại, mà xét đến thấy rõ mối quan hệ kinh tế phản ánh cách hay cách khác tư tưởng Như vậy, triết học Mác - Lênin đòi hỏi phải thái độ biện ... dùng để tính qui định vốn vật tượng, thống hữu thuộc tính nhằm nói lên vật phân biệt với vật tượng khác Lượng: phạm trù triết học tính qui định vốn vật,lượng p/ánh trình độ qui mơ tốc độ ... phát triển vật, p/ánh số lượng thuộc tính vật hay nhiều Độ:là phạm trù triết học dùng để giới hạn mà thay đổi lượng tăng giảm chưa làm chất vật thay đổi Điểm nút: phạm trù triết học dùng để thời...
 • 23
 • 2,730
 • 2

câu hỏi ôn thi lịch sử đảng đáp án

câu hỏi ôn thi lịch sử đảng có đáp án
... tộc Đông Dương chống kẻ thù chung Đồng thời giúp đỡ nước XHCN giới đặc biệt Liên Xô Trung Quốc ý nghĩa lịch sử: Đánh giá ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp HCM nói: Lần lcịh sử ... điểm xuất phát thấp chưa lịch sử nhũng sai lầm khuyết điểm khó tránh khỏi cần phải thừa nhận đề tìm cách khắc phục sửa chữa không khuyết điểm sai lầm ma phủ định CNXH Không xa rời mục tiêu lý ... ,1936-1939,1939-1945 C©u 15: ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng Tám Trong lịch sử ,Cách mạng tháng Tám trang lịch sử vẻ vang ,chói lọi ,là bước ngoặt vĩ đại Cách mạng tháng Tám đập tan ách phát xít Nhật năm ,đập...
 • 25
 • 688
 • 2

51 câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án

51 câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án
... vốn thực trình sản xuất kinh doanh DN d Không câu 46 Ngân hàng mua USD, bán DEM cho khách hàng, để tránh rủi ro, tỷ giá, ngân hàng phải: a Mua USD, bán DEM thị trường b Mua DEM, bán USD thị ... hạn cho ngân hàng là: a Vốn vay ngân hàng khác b Khấu hao tài sản cố định lợi nhuận c Doanh thu bán hàng 11 Để vốn đầu tư vào dự án ngân hàng cam kết, ngân hàng thực biện pháp huy động vốn ... sản ngân hàng c Cả phương án d Không câu 32 Khách hàng A dùng sổ tiết kiệm 1000USD mở ngân hàng để chấp khoản vay ngân hàng chấp nhận Kế toán theo dõi sổ tiết kiệm vào: a Tài khoản nội bảng...
 • 16
 • 437
 • 1

24 câu hỏi ôn tập luật đấu thầu đáp an

24 câu hỏi ôn tập luật đấu thầu có đáp an
... với đấu thầu hai túi hồ sơ đấu thầu hai giai đoạn Đấu thầu túi hồ sơ Khái niệm Đấu thầu hai túi hồ sơ Đấu thầu hai giai đoạn Là hình thức đấu thầu màLà hình thức đấu thầu nhàLà hình thức đấu thầu ... nhà thầu Bởi vì: Theo Điều 11 - Luật Đấu thầu: Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Mục ghi: Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thuộc dự án quy định Điều Luật phải bảo đảm yêu cầu tính cạnh tranh ... đấu thầu hạn chế điểm nào? Trả lời - Đấu thầu rộng rãi: Đấu thầu rộng rãi hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia Bên mời thầu phải thông báo công khai điều kiện, thời gian...
 • 49
 • 1,729
 • 5

59 câu hỏi ôn tập luật thương mại đáp án

59 câu hỏi ôn tập luật thương mại có đáp án
... nhuận, luật thương mại không điều chỉnh Là quan hệ trao đổi hàng hóa thương mại khác với mua bán hàng hóa thương mại chỗ dạng đặc biệt mua bán hàng hóa thương mại, đối tượng phương tiện toán hàng ... bán hàng hóa thương mại Nêu rõ nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại Khái niệm đặc điểm mua bán hàng hóa thương mại Khái niệm: mua bán hàng hoá hoạt động thương mại, ... hoạt động điều luật qui định cụ thể) Câu 23: Trình bày đặc điểm quảng cáo thương mại Phân biệt khuyến mại quảng cáo thương mại Quảng cáo thương mại hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân...
 • 79
 • 3,622
 • 10

Tổng hợp câu hỏi ôn thi Marketing căn bản đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn thi Marketing căn bản có đáp án
... quảng bá thương hiệu + truyền thông báo cáo thành công ty  Đạt vị trí cần thi t cho công ty  Giữ vững tình cảm công chúng, xây dựng thi n cảm công chúng với sản phẩm công ty, giành nhiều phương ... bán hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng • Gián tiếp: dạng kênh phân phối mà doanh nghiệp bán hàng cho người sử dụng thông qua người mua trung gian(nhà bán buôn cấp, bán lẻ) Kênh phân phối gián ... thông tin chất lượng hay ưu điểm sản phẩm đến khách hàng hoạt động truyền thông nhằm xây dựng bảo vệ danh tiếng công ty, sản phẩm trước công chúng Hỗ trợ bán hàng tạo điều kiện thuận lợi để bán...
 • 10
 • 268
 • 0

Câu hỏi ôn tập luật hành chính đáp án

Câu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp án
... động chấp hành điều hành Gắn với quan hành nhà nước thẩm quyền định, phủ thẩm quyền phủ, bộ, quan ngang thẩm quyền riêng quan Nhưng quan HCNN nhiệm vụ chấp hành điều hành, quan ... thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hóa công sở quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, thái độ quan ... hành nhà nước: - Ngôn ngữ văn phong, - Văn phong rõ ràng - Nội dung rể hiểu ` - Câu cú xác, không đa nghĩa VD: Văn phong hành không ẩn dụ Câu 3: (5 điểm) Hãy phân tích phương pháp quản lý hành...
 • 15
 • 229
 • 0

51 câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng (có đáp án)

51 câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng (có đáp án)
... trung dài hạn cho ngân hàng là: a b c Vốn vay ngân hàng khác Khấu hao tài sản cố định lợi nhuận Doanh thu bán hàng 11 Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng cam kết, ngân hàng thực biện pháp ... tải hàng không cao, hành trình máy bay thường kết thúc hàng hoá giao nơi đến khoảng thời gian dài trước gửi chứng từ hàng không từ người xuất qua ngân hàng họ tới ngân hàng người xuất để ngân hàng ... câu 46 Ngân hàng mua USD, bán DEM cho khách hàng, để tránh rủi ro, tỷ giá, ngân hàng phải: a b c d Mua USD, bán DEM thị trường Mua DEM, bán USD thị trường Giữ nguyên trạng thái Yêu cầu ngân hàng...
 • 20
 • 322
 • 0

51 câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng (có đáp án)

51 câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng (có đáp án)
... trung dài hạn cho ngân hàng là: a Vốn vay ngân hàng khác b Khấu hao tài sản cố định lợi nhuận c Doanh thu bán hàng 11 Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng cam kết, ngân hàng thực biện pháp ... có câu 32 Khách hàng A dùng sổ tiết kiệm 1000USD mở ngân hàng để chấp khoản vay ngân hàng chấp nhận Kế toán theo dõi sổ tiết kiệm vào: a Tài khoản nội bảng b Tài khoản ngoại bảng c Không có câu ... câu 46 Ngân hàng mua USD, bán DEM cho khách hàng, để tránh rủi ro, tỷ giá, ngân hàng phải: a Mua USD, bán DEM thị trường b Mua DEM, bán USD thị trường c Giữ nguyên trạng thái d Yêu cầu ngân hàng...
 • 14
 • 264
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn Luật Ngân Hàng ( đáp án)

Câu hỏi ôn thi môn Luật Ngân Hàng ( có đáp án)
... nợ; (4 ) Phương thức khác các bên thoả thuận Câu 30 Bảo lãnh ngân hàng gì? Bảo lãnh ngân hàng phải nghiệp vụ tín dụng hay không? Khái niệm bảo lãnh ngân hàng (khoản Điều Thông ... chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước không thực thực không đầy đủ định xử lý Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; e) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín ... bên Theo đó , hợp đồng tín dụng ngân hàng thỏa thuận văn ngân hàng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân đủ điều kiện luật định (bên vay) Căn vào hợp đồng, ngân hàng chuyển giao số tiền cho bên...
 • 40
 • 310
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )
... trung dài hạn cho ngân hàng là: a Vốn vay ngân hàng khác b Khấu hao tài sản cố định lợi nhuận c Doanh thu bán hàng 11 Để vốn đầu tư vào dự án ngân hàng cam kết, ngân hàng thực biện pháp ... ngân hàng cam kết bảo đảm khả hợp đồng cho người phát hành L/C (bên mua hàng - bên nhập khẩu) Nếu đáp án c chưa điều kiện đảm bảo tốt Nếu tớ Bên bán hàng (Bên xuất khẩu) chọn e - Là bên mua hàng ... On Board (FOB) hay nghĩa miễn trách nhiệm Boong tàu nơi (Bên bán hàng chịu rủi ro chi phí đem hàng đến cảng, trước hàng hóa xếp lên tàu) => Bên mua hàng phải chịu toàn rủi ro diễn hàng hóa...
 • 22
 • 4,057
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập marketing ngân hàng có đáp áncâu hỏi iq thi vào ngân hàng có đáp áncâu hỏi ôn thi luật ngân hàngđề thi luật ngân hàng có đáp áncâu hỏi ôn tập luật kinh tế có đáp áncâu hỏi ôn thi trắc nghiệm access có đáp ánon tap luat ngan hang co dap ancau hoi mon tín dụng ngân hàng có đáp áncâu hỏi ôn thi vào ngân hàngcâu hỏi ôn tập luật ngân hàngcâu hỏi ôn thi môn ngân hàng thương mạicâu hỏi ôn thi marketing ngân hàngcâu hỏi tình huống ôn thi luật kinh tế có đáp áncâu hỏi đề thi luật ngân hàngcâu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thíchLý _Ngày làm số 22_Kỹ sư hư hỏng_Ôn THPT Quốc gia 2017Hóa _Ngày làm số 21_Kỹ sư hư hỏng_Ôn THPT Quốc gia 2017giáo án tự nhiên xã hội bài 20giáo án tự nhiên xã hội bài gia dinhgiáo án tự nhiên xã hộigiáo án bàn tay nặn bộtBài giảng điện tử mầm non đề tài mùa xuân bình yên (lớp lá)Toán hình 11 : Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳnggiáo án tự nhiên xã hội lớp 1 (4)Đồ án thiết kế cầu dầm t BTCT dự ứng lực căng trướcTuyển tập các dạng bài tập ngân hàng thương mại193 từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàngLý thuyết tiền tệ ngân hànggiáo án tự nhiên xã hội tuần 31giáo án tự nhiên xã hội tuần 30giáo án tự nhiên xã hội bài 16 (2)PHÂN TÍCH mô HÌNH câu đảo NGỮ bộ PHẬN TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG ANH (tt)Đề thi kiểm tra học kì 1 môn KHTN 6giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 (2)giáo án tự nhiên xã hội bài 25
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập