Khảo sát thực trạng béo phì của sinh viên trường đại học cần thơ

Khảo sát thực trạng béo phì của sinh viên trường đại học cần thơ

Khảo sát thực trạng béo phì của sinh viên trường đại học cần thơ
... đối tượng sinh viên Trên sở tìm hiểu, phân tích ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề, lựa chọn cho đề tài: Khảo sát thực trạng béo phì sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ trường lớn ... 39.9 ≥ 40 2.2 Kết khảo sát thực trạng sinh viên béo phì khoá 40 Trường Đại học Cần Thơ Hàng năm, vào đầu năm học Trường Đại học Cần Thơ tổ chức “khám sức khoẻ đầu vào” cho tân sinh viên Đây qui định ... thực trạng sinh viên thừa cân – béo phì khoá 40 Trường Đại học Cần Thơ Bên cạnh đó, đề tài tiến hành khảo sát sinh viên hệ dự bị thông qua 711 phiếu (340 sinh viên nữ) Kết cho thấy có 40 sinh viên...
 • 5
 • 15
 • 0

khảo sát nhu cầu làm thêm của sinh viên trường đại học cần thơ

khảo sát nhu cầu làm thêm của sinh viên trường đại học cần thơ
... khảo sát nhu cầu làm thêm sinh viên trường Đại Học Gần Thơ Mục tiêu nghiên cứu đề tài thực tìm hiểu thực trạng nhu cầu làm thêm sinh viên trường Đại Học Cần Thơ (ĐHCT), để có nhân định nhu cầu làm ... chọn đề tài : “ Khảo sát nhu cầu làm thêm sinh viên trường đại học Cần Thơ ” để tìm hiểu thực trạng nhu cầu làm thêm sinh viên, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu làm thêm sinh viên từ đề giải ... TRẠNG NHU CẦU ĐI LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN -۞ 3.1 TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 3.1.1 Giới thiệu trƣờng Đại Học Cần Thơ Đại Học Cần Thơ (ĐHCT), sở đào tạo đại học sau đại học trọng điểm Nhà...
 • 75
 • 1,348
 • 1

vấn đề tiếp nhận văn học đương đại và thị hiếu thẩm mỹ của thanh niên ngày nay (qua khảo sát tình hình đọc sách của sinh viên trường đại học cần thơ)

vấn đề tiếp nhận văn học đương đại và thị hiếu thẩm mỹ của thanh niên ngày nay (qua khảo sát tình hình đọc sách của sinh viên trường đại học cần thơ)
... chọn đề tài Vấn đề tiếp nhận văn học đương đại thị hiếu thẩm mỹ niên ngày nay (Qua khảo sát tình hình đọc sách sinh viên trường Đại học Cần Thơ) 2.Lịch sử vấn đề: Việc tiếp nhận văn học đương đại ... tiếp nhận chủ thể tiếp nhận hệ trẻ tác phẩm văn học Việt Nam đương đại Đề tài Vấn đề tiếp nhận văn học đương đại thị hiếu thẳm mỹ niên ngày nay (Qua khảo sát tình hình đọc sách sinh viên Trường ... giảng văn học đương đại cấp học phổ thông bậc đại học 4.Phạm vi đề tài: Vấn đề tiếp nhận văn học đương đại thị hiếu thẩm mỹ niên ngày vấn đề lớn, vừa liên quan trực tiếp đến việc tiếp nhận người đọc...
 • 142
 • 66
 • 0

xây dựng hệ thống thông tin quản lý thực tập cơ sở của sinh viên trường đại học cần thơ

xây dựng hệ thống thông tin quản lý thực tập cơ sở của sinh viên trường đại học cần thơ
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THỰC TẬP CƠ SỞ ... giảng viên có cập nhật yêu cầu thông báo Hệ thống thông tin quản thực tập sở sinh hệ thống hỗ trợ cho giáo viên quản trình thực tập sở sinh viên cách hiệu nhanh chóng Bên cạnh đó, sinh viên ... cáo cuối tập, nhận xét chấm điểm báo cáo thực tập sinh viên Từ khóa: Hệ thống thông tin quản lý, thực tập sở, hệ thống quản thực tập, phân công thực tập ABSTRACT Practising teaching management...
 • 63
 • 63
 • 0

Tài liệu KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG “HAI GIỜ TỰ HỌC” CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ doc

Tài liệu KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG “HAI GIỜ TỰ HỌC” CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ doc
... giá tình hình sử dụng hai tự học sinh viên Trường ĐHCT PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương tiện Phiếu khảo sát tình hình giải pháp thực “hai tiết tự học sinh viên Trường ĐHCT Nhà học ... 183-192 Trường Đại học Cần Thơ Biểu đồ 2: Thực trạng sinh viên sử dụng hai tự học Biểu đồ cho thấy 64% sinh viên sử dụng hai tự học phục vụ cho việc học tập thân Tuy nhiên, tỉ lệ không nhỏ sinh viên ... phiểu khảo sát) 187 Tạp chí Khoa học 2011:20a 183-192 Trường Đại học Cần Thơ 3.4 Đánh giá sinh viên hiệu sử dụng hai tự học Việc đánh giá sinh viên hiệu hai tự học thể qua biểu đồ Biểu đồ 3: Kết...
 • 10
 • 282
 • 1

THỰC TRẠNG NGÔN NGỮ NHẮN TIN (SMS LANGUAGE) CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠHỌC SINH THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA VÀ CHÂU VĂN LIÊM THÀNH PHỐ CẦN THƠ pdf

THỰC TRẠNG NGÔN NGỮ NHẮN TIN (SMS LANGUAGE) CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÀ HỌC SINH THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA VÀ CHÂU VĂN LIÊM THÀNH PHỐ CẦN THƠ pdf
... kiểm soát ảnh hưởng thói quen sử dụng ngôn ngữ chat, nhắn tin học sinh, sinh viên học đường KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Về ngữ âm – tả Hiện dạng tả văn nhắn tin phức tạp phần điệu, phụ âm đầu phần ... nghiên cứu cấp trường Ngôn ngữ mail – chat, nhắn tin sinh viên T tr ng i h c C n Th số tr ng THPT Thành phố C n Th ” - trình bày viết sau 10 11 12 LỜI CẢM TẠ Bài nghiên cứu thực với dìu dắt ... trợ đơn vị Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chim Văn Bé, 2012 Ngữ pháp chức tiếng Việt – ú pháp h c Nxb Đại học Cần Thơ Đỗ Hữu Châu, 1981 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt Nxb...
 • 9
 • 235
 • 2

KHẢO SÁT NHU CẦU ĐI DU LỊCH MÙA NƯỚC NỔI Ở ĐỒNG THÁP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHẢO SÁT NHU CẦU ĐI DU LỊCH MÙA NƯỚC NỔI Ở ĐỒNG THÁP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
... ti m ng Tháp , cho th y sinh viên trư ng i v i lo i hình du l ch mùa nư c n i HCT m t th trư ng ng Tháp Vì nh ng lý trên, vi c “Kh o sát nhu c u i du l ch mùa nư c n i ng Tháp c a sinh viên trư ... HCT i DLMNN n nhu c u i DLMNN gi i pháp thu hút sinh viên HCT ng Tháp n v i DLMNN ng 1.3 CÂU H I NGHIÊN C U - Sinh viên nhu c u i DLMNN - Nhu c u c a sinh viên i DLMNN - Các y u t Tháp? nh hư ... cư trú c a th a mãn nh ng nhu c u sinh nhu c u i du l ch Sinh viên nhu c u i du l ch gi m căng th ng, giao lưu, k t b n, i th c t … sau ã th a mãn v nhu c u sinh nhu c u an toàn Khía c nh...
 • 105
 • 79
 • 0

Khảo sát mức độ hài lòng học tập môn bóng chuyền không chuyên của sinh viên trường đại học cần thơ

Khảo sát mức độ hài lòng học tập môn bóng chuyền không chuyên của sinh viên trường đại học cần thơ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BM GIÁO DỤC THỂ CHẤT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG HỌC TẬP MÔN BÓNG CHUYỀN KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HỌC ... tài Khảo sát mức độ hài lòng học tập môn bóng chuyền không chuyên sinh viên Trường Đại học Cần Thơ học kì năm học 2014 – 2015”, làm đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ mức độ hài lòng học tập môn ... hình học tập môn bóng chuyền không chuyên trường Đại học Cần Thơ nào? Để trả lời cho câu hỏi cần phải khảo sát tình hình học tập môn bóng chuyền không chuyên sinh viên khóa trường Đại học Cần thơ...
 • 63
 • 102
 • 0

nghiên cứu nhân tố dẫn đến tình trạng học kém của sinh viên trường đại học cần thơ

nghiên cứu nhân tố dẫn đến tình trạng học kém của sinh viên trường đại học cần thơ
... CÔNG TÁC SINH VIÊN V6 V5N H C KÉM C A SINH VIÊN 3.3.1 Nh/n %nh tình tr ng h c theo n$m h c c a sinh viên Theo thông kê c a phòng công tác sinh viên, tr c a sinh viên có th" ng HCT, tình hình ... viên ng xuyên n ng sinh viên BSCL kho ng Các nhân t d n n tình tr ng h c c a sinh viên tr ng HCT B1ng 4: S L ?NG SINH VIÊN H C KÉM C A CÁC KHOA GIAI O N 2006 – 2009 VT: Sinh viên N$m STT #n v% ... a sinh viên có h c l c kém, c m u 74 Thông tin th c p phòng Công tác sinh viên cung c p T k t qu phân tích cho th y có nhóm nhân t tác Nhà tr ph ng n tình tr ng h c c a sinh viên ó cá nhân sinh...
 • 67
 • 196
 • 0

phân tích nhu cầu đi làm thêm của sinh viên trường đại học cần thơ

phân tích nhu cầu đi làm thêm của sinh viên trường đại học cần thơ
... Phân tích nhu cầu làm thêm sinh viên trường Đại học Cần Thơ II Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Phân tích nhu cầu làm thêm sinh viên trường đại học Cần Thơ nhằm đưa giải pháp giúp giúp sinh ... đến nhu cầu làm thêm sinh viên Giải pháp GVHD Phạm Lê Hồng Nhung SVTH nhóm 18 Phân tích nhu cầu làm thêm sinh viên trường Đại học Cần Thơ Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I Phân tích nhu cầu làm thêm sinh ... Hồng Nhung 17 SVTH nhóm 18 Phân tích nhu cầu làm thêm sinh viên trường Đại học Cần Thơ Thông qua kết vấn phân tích số liệu kết luận nhiều sinh viên trường Đại học Cần Thơ nhu cầu làm thêm...
 • 23
 • 4,144
 • 24

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐI LÀM THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ potx

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐI LÀM THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ potx
... khác kết học tập sinh viên trước làm thêm sau làm thêm chấp nhận Do đó, từ kết nghiên cứu lần giúp cho ta kết luận thực việc làm thêm tác động đến kết học tập sinh viên trường đại học Cần Thơ, ... tác động cụ thể nhóm nghiên cứu trình bày phần 3.1.3 Những tá động từ việ làm thêm đến kết h c tập củ sinh viên Bảng 5: Tác động từ việc làm thêm đến kết học tập sinh viên làm thêm Tác động đến ... số làm thêm đến kết học tập Để xem xét ảnh hưởng số làm thêm đến kết học tập sinh viên, nhóm tiến hành kiểm định mối quan hệ thể kết học tập sinh viên họ làm thêm số họ làm thêm tuần ngày, kết...
 • 10
 • 3,100
 • 48

luận văn tốt nghiệp đại học phong cách hồ chí minh và sự rèn luyện nhân cách của sinh viên trường đại học cần thơ

luận văn tốt nghiệp đại học phong cách hồ chí minh và sự rèn luyện nhân cách của sinh viên trường đại học cần thơ
... cho giới ngày tốt đẹp 28 Chương SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1 THỰC TRẠNG NHÂN CÁCH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG GIAI ... DUNG RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KẾT LUẬN ... sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, từ đề xuất phương hướng, giải pháp rèn luyện nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 2.2 Nhiệm vụ - Làm rõ khái niệm phong cách Hồ Chí Minh Hệ thống hóa phong...
 • 63
 • 987
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến của sinh viên trường đại học cần thơkhảo sát thực trạng làm thêm của sinh viênðề tài ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên tại đại học cần thơý thức bảo vệ môi trường của sinh viên tại đại học cần thơthực trạng nguồn nhân lực tại tthl trường đại học cần thơsố lượng sinh viên trường đại học cần thơluận văn tốt nghiệp đại học vận dụng tưtưởng hồchí minh vềviệc xây dựng đời sống mới đối với sinh viên trường đại học cần thơhiện nay chuyên ngành sư phạm giáo dục công dânphiếu khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệpthuc trang hoc ngoai ngu cua sinh vien truong dai hoc hong ducthực trạng kỹ năng gqvđ của sinh viên trường đại học hoa senthực trạng kỹ năng gqvđ của sinh viên trường đại học hoa sen trong quá trình thực tập nhận thứcthực trạng đánh giá kết quả học tập môn tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nộithực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tự chọn của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội 21thực trạng đạo đức của sinh viên trường cao đẳng du lịch hà nộithực trạng công tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học y tế công cộngSKKN GDCD Sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc Trong gi¶ng d¹y m«n GDCD ë tr­êng THCSHướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba e studio 455 tiếng việt máy photocopy hương lâm TOSHIBA SHARP RICOH CANON giá rẻcong nghiep hoa gan voi hien dai hoa, cong nghiep hoa hien dai hoa gan voi kinh te tri thucTRẮC NGHIỆM hóa học và CHUYỂN hóa ACID AMINLuận văn các công cụ kinh tế trong quản lý và bảo vệ môi trườngAdvanced key word transformation with answerPhap yCHẾT DO TREO cổHuong dan su dung internet banking techcombankQuản trị nhân lực dự đoán thiếu, thừa nhân lựckhang sinh du phong trong noi soi tieu hoaBÁO cáo Địa Chất Việt Nam (1)BCTTBV MSSV 12t3030861 KDNTTỔ CHỨC NGÀY hội THỂ dục THỂ THAO ở TRƯỜNG mầm NON (1)BÁO cáo TỔNG kết THỰC tập sư PHẠM hươngNghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM vừa KHÁNG CHIẾN vừa KIẾN QUỐC, vừa CHIẾN đấu vừa xây DỰNG QUA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP và CHỐNG mỹ, cứu nướcCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập