Natural products isolation Phân lập và tinh chế hợp chất tự nhiên

Các phương pháp tách biệt tinh chế hợp chất hữu cơ

Các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
... nhi t ñ 3.2 Phương pháp k t tinh (phương pháp k t tinh l i) K t tinh trình hình thành phát tri n c a tinh th t tư ng nóng ch y, dung d ch hay khí Phương pháp k t tinh l i phương pháp tinh ch quan ... tinh - Làm khô tinh th Quy trình có th làm l i nhi u l n ñ thu ñư c ch t tinh t 37 3.3 Phương pháp chi t Phương pháp chi t phương pháp tách ch t t h n h p b ng dung môi thích h p Có phương pháp ... ñ sôi Phương pháp thăng hoa có ưu ñi m phương pháp khác thu ñư c ch t tinh t có th dùng m t lư ng nh ch t Ngư c l i phương pháp có c ñi m ch t b n ph i có tính bay khác nhi u so v i ch t tinh...
 • 9
 • 6,701
 • 179

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Phân lập nhận dạng hợp chất steroit từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteropoda hemsl) ở Vinh, Nghệ An." docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chí khoa học, tập XXXVI, số 1A-2007 IV Kết luận Từ rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl.) Vinh, Nghệ An phân lập nhận dạng đợc hợp chất trans - stigmast - 5, 22 - dien - - O glucopyranozit, hợp ... [6] Nguyễn Thị Chung, Lê Văn Hạc, Nguyễn Xuân Dũng, Phân lập nhận dạng hợp chất thiophen từ rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl.) Diễn Châu, Nghệ An, Tạp chí dợc học, tập (2005), số 351 (năm ... O glucopyranozit, hợp chất thuộc loại steroit lần phát thấy rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl.) Nghệ An T i liệu tham khảo [1] Đỗ Tất Lợi, Những thuốc vị thuốc Việt Nam, NXB KHKT, 1997 [2]...
 • 4
 • 157
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học phân lập tuyển chọn nấm men tự nhiên ứng dụng lên men rượu vang cà chua

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học phân lập và tuyển chọn nấm men tự nhiên ứng dụng lên men rượu vang cà chua
... phân lập 23 dòng nấm men từ dịch chua Dòng nấm men phân lập từ dịch chua lên men tự nhiên Bến Tre thể hoạt lực lên men rượu tốt (14,66% v/v) Từ kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình lên ... quy trình lên men rƣợu vang cà chua (đề nghị) 71 Chuyên ngành Công nghệ Sinh học - viii - Viện NC & PT Công nghệ Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 35 - 2013 Trường Đại học Cần Thơ ... Chuyên ngành Công nghệ Sinh học - 14 - Viện NC & PT Công nghệ Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 35 - 2013 Trường Đại học Cần Thơ Giai đoạn chuẩn bị dịch lên men Giai đoạn lên men chính...
 • 113
 • 340
 • 2

phân lập tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu bưởi

phân lập và tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu bưởi
... lên men dòng men dại, dòng men hoạt động chủ yếu trình lên men rượu, dòng men không thích hợp cho lên men rượu vang bưởi Dòng Y1002 Y1003 hai dòng phân lập từ dịch bưởi lên men tự nhiên khả lên ... lên men tự nhiên rượu bưởi (Mai Thị Tươi, 2007) Bưởi Xử lý Bổ sung đường Dịch Lên men tự nhiên Phân lập Làm Kiểm tra độ Cấy chuyền Nuôi ống nghiệm Hình 4: Sơ đồ lên men tự nhiên dịch bưởi phân lập ... nghiệm phân lập số dòng nấm men tự nhiên có dịch bưởi lên men 3.3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát tuyển chọn dòng nấm men có hoạt tính lên men cao a Mục đích thí nghiệm: tìm dòng nấm men có khả lên men...
 • 61
 • 69
 • 0

phân lập tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu vang táo

phân lập và tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu vang táo
... hết giá trị táo nên đề tài: “PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN TỰ NHIÊN LÊN MEN RƯỢU VANG TÁO” thực 1.2 Mục tiêu đề tài Nhằm tìm dòng nấm men tốt từ tự nhiên phù hợp để lên men rượu vang táo có chất ... rượu vang khai thác thêm giá trị táo 1.3 Nội dung thực - Phân lập tuyển chọn dòng nấm men tự nhiên từ dịch ép táo để áp dụng vào lên men rượu vang táo đạt kết tốt - So sánh khả lên men dòng nấm ... nấm men tự nhiên có dịch táo lên men b) Thí nghiệm 2: Khảo sát tuyển chọn dòng nấm men có hoạt tính cao từ dòng phân lập Mục đích: Chọn dòng nấm men có hoạt lực lên men cao dòng nấm men phân lập...
 • 67
 • 93
 • 0

phân lập tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu bưởi

phân lập và tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu bưởi
... lên men dòng men dại, dòng men hoạt động chủ yếu trình lên men rượu, dòng men không thích hợp cho lên men rượu vang bưởi Dòng Y1002 Y1003 hai dòng phân lập từ dịch bưởi lên men tự nhiên khả lên ... lên men tự nhiên rượu bưởi (Mai Thị Tươi, 2007) Bưởi Xử lý Bổ sung đường Dịch Lên men tự nhiên Phân lập Làm Kiểm tra độ Cấy chuyền Nuôi ống nghiệm Hình 4: Sơ đồ lên men tự nhiên dịch bưởi phân lập ... nghiệm phân lập số dòng nấm men tự nhiên có dịch bưởi lên men 3.3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát tuyển chọn dòng nấm men có hoạt tính lên men cao a Mục đích thí nghiệm: tìm dòng nấm men có khả lên men...
 • 61
 • 214
 • 2

phân lập tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu vang táo

phân lập và tuyển chọn nấm men tự nhiên lên men rượu vang táo
... hết giá trị táo nên đề tài: “PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN TỰ NHIÊN LÊN MEN RƯỢU VANG TÁO” thực 1.2 Mục tiêu đề tài Nhằm tìm dòng nấm men tốt từ tự nhiên phù hợp để lên men rượu vang táo có chất ... rượu vang khai thác thêm giá trị táo 1.3 Nội dung thực - Phân lập tuyển chọn dòng nấm men tự nhiên từ dịch ép táo để áp dụng vào lên men rượu vang táo đạt kết tốt - So sánh khả lên men dòng nấm ... nấm men tự nhiên có dịch táo lên men b) Thí nghiệm 2: Khảo sát tuyển chọn dòng nấm men có hoạt tính cao từ dòng phân lập Mục đích: Chọn dòng nấm men có hoạt lực lên men cao dòng nấm men phân lập...
 • 67
 • 130
 • 0

Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea) (LV00290)

Nghiên cứu tách chiết và đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa và lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea) (LV00290)
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học số phân đoạn dịch chiết hợp chất tự nhiên từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ... Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính sinh học số hợp chất tự nhiên dịch chiết từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Nguyễn ... học hoa v bưởi - Tìm hiểu khả kháng khuẩn phân đoạn dịch chiết từ hoa bưởi số chủng vi khuẩn gây bệnh - Tìm hiểu khả cao dịch chiết phân đoạn từ hoa bưởi có tác dụng làm giảm trọng lượng số số...
 • 62
 • 74
 • 0

Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea)

Nghiên cứu tách chiết và đặc tính sinh học của một số phân đoạn dịch chiết các hợp chất tự nhiên từ hoa và lá bưởi (Citrus grandis (L.) osbeck), họ (Rutacecea)
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tách chiết đặc tính sinh học số phân đoạn dịch chiết hợp chất tự nhiên từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ... Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính sinh học số hợp chất tự nhiên dịch chiết từ hoa bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) ", họ Rutacecea Nguyễn ... học hoa v bưởi - Tìm hiểu khả kháng khuẩn phân đoạn dịch chiết từ hoa bưởi số chủng vi khuẩn gây bệnh - Tìm hiểu khả cao dịch chiết phân đoạn từ hoa bưởi có tác dụng làm giảm trọng lượng số số...
 • 61
 • 57
 • 0

phân lập tuyển chọn nấm men tự nhiên ứng dụng trong lên men rượu vang quách

phân lập và tuyển chọn nấm men tự nhiên ứng dụng trong lên men rượu vang quách
... LấN MEN RU VANG 2.5.1 C ch ca quỏ trỡnh lờn men lờn men, ngi ta cho vo mụi trng mt lng t bo nm men nht nh Tựy theo phng phỏp lờn men m lng nm men cho vo khỏc Thụng thng lờn men lng t bo nm men ... Phỏp ó tỡm vic lờn men ru vang thựng g, lm din tớch trng nho tng lờn rt nhanh 2.2.2 Cỏc loi ru vang Theo gii tiờu dựng thỡ ru vang c phõn lm loi: Vang bn: L vang , vang trng v vang hng cú hm lng ... phỏt trin 2.3.7 Nm men thng s dng lờn men ru vang 2.4 PHN LP NM MEN 2.5 QU TRèNH LấN MEN RU VANG 10 2.5.1 C ch ca quỏ trỡnh lờn men 10 B Mụn Cụng...
 • 75
 • 55
 • 0

Phân lập tuyển chọn nấm men tự nhiên ứng dụng trong lên men rượu vang quách

Phân lập và tuyển chọn nấm men tự nhiên ứng dụng trong lên men rượu vang quách
... nguồn nấm men, phân lập nấm men tự nhiên từ dịch quách lên men Ket phân lập thu 12 dòng nấm men tỉnh Trà Vinh dòng nấm men tinh Vĩnh Long Hầu hết dòng nấm men hình elip Thử hoạt tính lên men 19 ... Học cẩn Tho' 2.5.19 Phân lập nấm men tự nhiên từ dịch quách lên men 2.5.20 Thứ hoạt tính lên men dòng nấm men phân lập chọn dòng nấm lên men tốt men 2.5.21 Nghiên cứu thiết lập thông số pH, độ ... TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG Co’ chế trình lên men 2.5.81 Đe lên men, người ta cho vào môi trường lượng tế bào nấm men định Tùy theo phương pháp lên men mà lượng nấm men cho vào khác Thông thường lên men...
 • 77
 • 24
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân lập và tinh chế các hợp chất từ cao chiếtcác phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ 3 7 12kết quả định tính các họp chất tự nhỉên trong các phân đoạn dịch chiết từ lá cây dâu tằmphương pháp trích ly cô lập và tinh chế carotenoidđề tài phân lập và sản xuất bột bào tử mucor sp ứng dụng trong sản xuất chaoluận văn nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensisfarjonnghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensis farjon hiep tại khu bảo tồn thiên nhiên bát đại sơn huyện quản bạ tỉnh hà giangtính phân biệt và tính khái quát của tự đánh giábài 2 phân tích định tính các hợp chất hữu cơ và các nhóm chức trong sản phẩm phân huỷ polimechiết xuất và tinh chế kháng sinh từ dịch lọccác phương pháp tinh chế hợp chất hữu cơphương pháp tinh chế hợp chất hữu cơphân biệt và gọi tên hợp chấttách chiết và cô lập hợp chất tự nhiêncách phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơmothers day giftspresent simple 3rd person singularĐề tài Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờadjectives with pictureschampionship racingpagoda toeic RC 해설(10)bài giảng dạy học LIÊN môn hóa học bài 3 tính chất hóa học của axitunit temperaturewhere is leo prepositionsunit electronicsbài giảng tích hợp liên môn vật lý địa lý hóa học 10 “sự BAY hơi sự NGƯNG tụ với vấn đề ô NHIỄM NGUỒN nước”pagoda toeic RC 해설(7)transportation vehicleuniit moneybài giảng tích hợp liên môn Hóa học 12 bài 22- Sự điện phânĐề tài Thực trạng và các biện pháp tổ chức thực hiên quy chế dân chủ trong trường mầm nonbài giảng TÍCH hợp liên môn KIẾN THỨC văn học, SINH học, vật lý và CÔNG NGHỆ TRONG dạy học hóa học 11 bài 16 PHÂN bón hóa họcpagoda toeic RC 해설(2)the food pyramidthe town where were they past simple
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập