axit sunfuric va muoi sunfat

Giáo Án Axit sunfuric muối sunfat( 2 tiết)

Giáo Án Axit sunfuric và muối sunfat( 2 tiết)
... +4 2H2SO4 + S → 2H2O + 3SO2↑ • H2SO4 + C → H2O + CO2↑ + 2SO2 ↑ Tác dụng với hợp chất - Tác dụng với hợp chất có tính khử -1 2H2SO4 + 2KBr → Br2+ 2H2O + SO2↑ + K2SO4 • H2SO4 + 2HI → I2+ 2H2O + ... KL  Muối sufat + H2O H2SO4 + CuO → • H2SO4 + Fe2O3 → CuSO4 + H2O Fe2(SO4)3 + H2O - H2SO4(l) + Bazơ  Muối sufat + H2O H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O - Tác dụng với muối axit yếu (Điều kiện xảy ... phóng H2, mà giải phóng SO2, S, H2S; đưa kim loại lên số oxi hóa cao +6 +2 +4 2H2SO4(đặc) + Cu → CuSO4 + 2H2O+ SO2↑ H2SO4(đặc) + Fe → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O Tác dụng với phi kim • - H2SO4 đặc...
 • 35
 • 2,412
 • 8

Bài 33: Axit sunfuric muối sunfat (t1)

Bài 33: Axit sunfuric và muối sunfat (t1)
... kim loại với H2SO4 đặc nóng muối, khí SO2 H2O muối H2 + Với kim loại nhiều hóa trị (Fe, Cr, Pb, Sn…) muối tạo khác với muối tạo phản ứng với axit mạnh thông thường Tạo muối kim loại có số oxi hoá ... chất axit - Tác dụng với kim loại hoạt động giải phóng H2 - HS nhắc lại tính chất hóa - Tác dụng với oxit bazơ bazơ học chung axit - Tác dụng với nhiều muối - HS nhà viết pthh minh hoạ tính axit ... nước toả nhiều nhiệt Nếu rót nước vào H2SO4, nước sôi đột ngột kéo theo giọt axit bắn xung quanh gây nguy hiểm Vì vậy, muốn pha loãng H2SO4 đặc, phải rót từ từ axit vào H2O khuấy nhẹ đũa thuỷ tinh...
 • 4
 • 960
 • 19

Bài 33 - Axit sunfuric Muối Sunfat

Bài 33 - Axit sunfuric và Muối Sunfat
... H2SO4 Muối sunfat Muối trung hòa (chứa ion sunfat : SO4 2-) - Phần lớn tan nước - Ngoại trừ: CaSO4, Ag2SO4,… : tan BaSO4, PbSO4, SrSO4,… : không tan Muối axit (chứa ion hiđrosunfat : HSO 4-) BaSO4 ... Phèn chua có thành phần nhôm sunfat Xử lý nước Nhận biết ion sunfat ● Thuốc thử ● Hiện tượng TN1: Nhận biết axit sunfuric TN2: Nhận biết muối sunfat Dùng dung dịch muối bari dung dịch Ba(OH)2 ... lại Cách pha loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước khuấy nhẹ đũa thuỷ tinh, tuyệt đối không làm ngược lại Bị bỏng H2SO4 đặc a Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng Có...
 • 50
 • 1,012
 • 10

AXIT SUNFURIC VA MUOI SUNFAT

AXIT SUNFURIC VA MUOI SUNFAT
... Nội dung: A Axit sunfuric I Tính chất vật lý II Tính chất hoá học III ứng dụng iv Sản xuất h2so4 b Muối axit sunfuric I Phân loại II Nhận biết axit sunfuric muối sunfat A AXIT SUNFURIC I Tính ... Nhiệt độ sôi: 337 0C - Axit sunfuric đặc hút nước mạnh toả nhiệt lớn Vì để pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc, cho chảy từ từ axit vào nước Cần cẩn thận làm việc với axit sunfuric đặc II Tính ... nguyên tử H linh động Axit nấc - S có số oxi hoá +6 (số oxi hoá cao S) Tính oxi hoá +6 II Tính chất hóa học a Axit sunfuric Có đầy đủ tính chất axit Với hóa chất: Axit sunfuric loãng, quỳ tím,...
 • 28
 • 272
 • 1

axit sunfuric muối sunfat

axit sunfuric và muối sunfat
... HỌC CỦA H2SO4 ĐẶC - SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC A AXIT SUNFURIC I Tính chất vật lí II Tính chất hóa học Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng Tính chất dung dịch axit sunfuric đặc Kim loại (- Au, ... nH2O → (n+1)H2SO4 Sản xuất axit sunfuric → gồm công đoạn chính: S + O2 FeS2 Sản xuất SO2 SO2 + O2 xt: V O + HO SO3 H2SO4 Sản xuất SO3 Sản xuất H2SO4 H2SO4 H2SO4 loãng Tính axit H2SO4 đặc Tính oxi ... Dùng Tínhthuỷ 2hoá học đặc SO4thịt tiếp đũa từ H axit đặc làm thao để Rót chất SO nhiên gây đặc Một tượng thiênchấm H2trưng mòn, phá huỷtác axit sunfuricSO4màu gì? lên giấy,……chữtrìnhđặc? dựng?...
 • 32
 • 386
 • 0

bài giảng hóa học 10 bài 33 axit sunfuric muối sunfat

bài giảng hóa học 10 bài 33 axit sunfuric và muối sunfat
... ĐÚNG RỒI I- AXIT SUNFURIC TÍNH CHẤT VẬT LÍ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ỨNG DỤNG SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC II- MUỐI SUNFAT NHẬN BIẾT ION SUNFAT MUỐI SUNFAT NHẬN BIẾT ION SUNFAT TIẾT 53-54 BÀI 33 1- Tính chất ... 53-54 BÀI 33 b Tính chất axit sunfuric đặc 1- Tính chất vật lý 2- Tính chất hóa học 3- Ứng dụng Axit sunfuric đặc có đầy đủ tính chất axit mạnh Lưu ý: Kim loại bazo, oxit bazo, muối phải có hóa ... TIẾT 53-54 BÀI 33 b Tính chất axit sunfuric đặc 1- Tính chất vật lý 2- Tính chất hóa học 3- Ứng dụng Lưu ý : Đối với kim loại nhiều hóa trị, axit sunfuric đặc oxi hóa kim loại đến hóa trị cao...
 • 17
 • 1,349
 • 0

Bài 33-Axit sunfuric va muối sunfat (tiết 1)

Bài 33-Axit sunfuric va muối sunfat (tiết 1)
... H2SO4 c Kim loi Mui sunfat+ SO2,S,H2S+H2O (Tr Pt, Au) SO H c Phi kim (C, S, P) CO2/SO2/H3PO4+SO2+H2O Chỳ ý: Al, Fe, Cr th ụng vi axit sunfuric c, nguụi Nguyờn Thi Thu Hng I AXIT SUNFURIC (H2SO4) ... yờu hoc dờ bay hi H2SO4 + Fe Na2SO4 + CO2 + H2O to FeSO4 + H2 Axit sunfuric loóng cú õy tớnh cht chung ca mụt axit I AXIT SUNFURIC (H2SO4) Tớnh cht húa hc b Tớnh cht ca axit H2SO4 c b Tớnh cht ... +2H2S3S+2H2O I AXIT SUNFURIC (H2SO4) Tớnh cht vt lớ Trng Mu Bay thỏi: sc: hi: Tớnh tan: Lng, sỏnh Khụng mu Khụng bay hi Tan vụ hn nc v ta nhiu nhit Nguyờn Thi Thu Hng Cỏch pha loóng axit sunfuric c Rút...
 • 21
 • 116
 • 0

Bai 33 Axit sunfuric va Muoi Sunfat

Bai 33 Axit sunfuric va Muoi Sunfat
... theo giọt axit bắn xung quanh gây nguy hiểm Vì vậy, muốn pha lỗng axit H2SO4 đặc, người ta phải rót từ từ axit vào nước khuấy nhẹ đũa thủy tinh mà khơng đảo ngược lại Cách pha lỗng axit sunfuric ... Al2(SO4)3 Phèn chua có thành phần nhơm sunfat Xử lý nước Nhận biết ion sunfat ● Thuốc thử ● Hiện tượng TN1: Nhận biết axit sunfuric TN2: Nhận biết muối sunfat ... muối sunfat nước: H2SO4 (dd) +CuO (r) → CuSO4 (dd) + H2O (l) +Tác dụng với nhiều muối tạo thành muối axit mới: BaCl2 (dd) +H2SO4 (dd) → BaSO4 (r) + 2HCl (dd) b Tính chất dung dịch axit sunfuric...
 • 53
 • 117
 • 0

Bài giảng bài axit sunfuric muối sunfat hóa học 10 (3)

Bài giảng bài axit sunfuric và muối sunfat hóa học 10 (3)
... SO3 (3) Hấp thụ SO3 H2SO4 II- MUỐI SUNFAT NHẬN BIẾT ION SUNFAT Muối sunfat -Muối axit (muối hidrosunfat) : Chứa ion hidrosunfat -Muối trung hoà (muối sunfat) : Chứa ion sunfat SO42Đa số muối sunfat ... Title Sản Click xuấttoaxit addsunfuric Title Muối sunfat- Nhận Click to add biết Title ion sunfat Click Muối to add sunfat Title 2 Nhận ion sunfat Clickbiết to add Title I Axít sunfuric (H2SO4) Nêu ... NỘI DUNG BÀI HỌC Click to add Title AXÍT SUNFURIC- MUỐI SUNFAT 2I II Axít Sunfuric Click to (add H2SO Title 4) Click Tínhto chất addvật Title lí 2.2 Tính Clickchất to add hóaTitle học 3.2 Click...
 • 20
 • 241
 • 0

Bài giảng bài axit sunfuric muối sunfat hóa học 10 (4)

Bài giảng bài axit sunfuric và muối sunfat hóa học 10 (4)
...  Bài 33: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng b) Tính chất axit sunfuric dặc - Tính oxi hóa mạnh Phiếu học ... bọt khí Bài 33: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng Dung dịch axit sunfuric loãng có tính chất chung axit: ... oxi hóa: H2SO4 Chất khử: Fe, Zn, Mg, S, KBr Bài 33: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng b) Tính chất axit sunfuric...
 • 17
 • 197
 • 0

Bài giảng bài axit sunfuric muối sunfat hóa học 10 (5)

Bài giảng bài axit sunfuric và muối sunfat hóa học 10 (5)
... -Là oxi hóa: +4 +6 -1 SO2 +Br2+H2O→H2SO4 +2HBr +4 -2 SO2 +2H2S→3S+2H2O Nội dung học I Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a Axit sunfuric loãng b Axit sunfuric đặc Bài : AXIT SUNFURIC ... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Hãy trình bày tính chất hóa học SO2? Dẫn phương trình hóa học minh họa? Đáp án: Tính chất hóa học SO2 là: -Là oxit axit: SO2 +H2O↔H2SO3 SO2 +NaOH→NaHSO3 ... loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước khuấy nhẹ đũa thuỷ tinh, tuyệt đối không làm ngược lại CẨN THẬN ! Gây bỏng H2 O H2SO4 đặc III AXIT SUNFURIC (H2SO4) Tính chất hóa học...
 • 22
 • 175
 • 0

Bài giảng bài axit sunfuric muối sunfat hóa học 10 (7)

Bài giảng bài axit sunfuric và muối sunfat hóa học 10 (7)
... DỤNG BÀI 33 AXITSUNFURIC MUỐI SUNFAT I .Axit sunfuric 1.Tính chất vật lí 2.Tính chất hóa học 3.Ứng dụng BÀI 33 AXITSUNFURIC MUỐI SUNFAT I .Axit sunfuric 1.Tính chất vật lí 2.Tính chất hóa học 3.Ứng ... dụng BÀI 33 AXITSUNFURIC MUỐI SUNFAT I .Axit sunfuric 1.Tính chất vật lí 2.Tính chất hóa học 3.Ứng dụng BÀI 33 AXITSUNFURIC MUỐI SUNFAT I .Axit sunfuric 1.Tính chất vật lí 2.Tính chất hóa học 3.Ứng ... dụng BÀI 33 AXITSUNFURIC MUỐI SUNFAT I .Axit sunfuric 1.Tính chất vật lí 2.Tính chất hóa học 3.Ứng dụng BÀI 33 AXITSUNFURIC MUỐI SUNFAT I .Axit sunfuric 1.Tính chất vật lí 2.Tính chất hóa học 3.Ứng...
 • 20
 • 184
 • 0

Bài giảng bài axit sunfuric muối sunfat hóa học 10

Bài giảng bài axit sunfuric và muối sunfat hóa học 10
... H2SO4.nSO3 + nH2O →(n+1)H2SO4 II MUỐI SUNFAT NHẬN BIẾT ION SUNFAT Muối sunfat Muối axit (muối hiđrosunfat) chứa ion HSO4Ví dụ: NaHSO4, Ca(HSO4)2… Muối trung hòa (muối sunfat) chứa ion SO42Ví dụ: Na2SO4, ... toàn II TÍNH CHẤT HÓA HỌC Axit sunfuric loãng Tính axit Axit sunfuric đặc Tính oxi hóa mạnh Tính háo nước a Dung dịch H2SO4 loãng:  Điền từ (cụm từ) vào chỗ chấm: Dung dịch axit sunfuric loãng ... ứng hóa học sau: Fe + H2SO4 +2 FeSO4 + H2 Cu + H2SO4 FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O Fe(OH)2 + H2SO4 FeSO4 + 2H2O Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2 b Axit sunfuric đặc: Tính oxi hóa mạnh: Axit sunfuric...
 • 32
 • 200
 • 0

Sunfu trioxit axit sunfuric muối sunfat

Sunfu trioxit axit sunfuric và muối sunfat
... từ axit vào nước khuấấ y nhẹ; khống làm ngược lại ( nguy hiểm) Axit sunfuric đặc gấy bỏng rấất nặng -> cẩn th ận làm thí nghiệm với axit sunfuric đặc cố gái bị bỏng axit a Tính chất axit sunfuric ... u nhiệt • Axit sunfuric hòa tan SO3 theo bấấ t kì tỉ lệ tạo loại axit polisunfuric Hỗn hợp axit gọi oleum: - Là chấấ t lỏng nhớt khống màu Bốấc mạnh khống khí giải phóng SO3 (axit sunfuric bốấ ... Al2O3+3Na2S2O7=Al2(SO4)3+3Na2SO4 Muối sunfat ngậm nước có màu * Các muối sunfat thường tạo nên muối kép: -Sunfat KL hóa trị tạo với sunfat KL kiềm muối kép: M’2SO4.MSO4.6H2O ( M’= Na,K,Rb,NH4 M=Fe,Be,Mg,Zn,Cd) -Sunfat...
 • 34
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap axit sunfuric va muoi sunfatnhận biết axit sunfuric và muối sunfataxit sunfuaric va muoi sunfataxit sunfuric 1 tính chất vật lý 2 tính chất hoá học 3 ứng dụng 4 sản xuất axit sunfuric ii muối sunfat nhận biết ion sunfat 1 muối sunfat 2 nhận biết ion sunfataxit nitric và muối nitrataxit photphoric và muối photphataxit bazơ và muốicông thức phân loại axit bazo và muốiaxit cacbonic và muối cacbonatgiáo án bài axit photphoric và muối photphatbài tập về axit photphoric và muối photphatbài giảng điện tử axit photphoric và muối photphatgiải bài tập bài axit photphoric và muối photphatbài giảng axit photphoric và muối photphatbài 15 axit photphoric và muối photphatTổng hợp hạt nano tio2 fe2o3 và ứng dụng trong xử lý amoxicillinCA CAO NHỮNG ẢNH HƯỞNG đến sức KHỎE KHI sử DỤNG CA CAO và các sản PHẨM CHẾ BIẾN từ CA CAOBẢNG QUẢNG cáo TIẾNG VIỆT (có code và mạch in)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 7 Một số phương pháp học từ vựng có hiệu quả ở khối 7 trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8A2 Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiHướng dẫn sửa tủ lạnh side by side DaewooToán nâng cao Chuyên đề IX CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌCSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh học tập tiếp tục sau tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 5Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 7nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết NdFeB kháng từ cao (tt)Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015Hướng dẫn viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNGCÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI LẦN THỨ 8 NĂM 2014Câu hỏi Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi tiểu họcBài tập ngữ pháp tiếng Anh 12Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh quảng ninhTruyện ngắn mã a lềnhMẫu T13 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập