Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2005

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2005
... dựng chiến lược công ty - Chương Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu tổng công ty đến năm 2015 - Chương Các giải pháp thực chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu đến năm ... XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2015 2.1 Giới thiệu khái quát tổng công ty Tổng công ty (Tcty) xăng dầu Việt Nam tổ chức kinh doanh thương mại xăng ... xăng dầu, lực vận tải nước nước, lực đáp ứng công ty vận tải hữu, phân tích khả phát triển đội tàu tổng công ty thông qua chiến lược - Đề xuất chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn...
 • 123
 • 221
 • 0

1 Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015

1 Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015
... dựng chiến lược công ty - Chương Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu tổng công ty đến năm 2 015 - Chương Các giải pháp thực chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu đến năm ... XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2 015 2 .1 Giới thiệu khái quát tổng công ty Tổng công ty (Tcty) xăng dầu Việt Nam tổ chức kinh doanh thương mại xăng ... động thị trường Việt Nam thời kỳ mở cửa, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỄN DƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2 015 ” làm đề tài...
 • 123
 • 226
 • 1

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỄN DƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỄN DƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
... dựng chiến lược công ty - Chương Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu tổng công ty đến năm 2015 - Chương Các giải pháp thực chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu đến năm ... XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2015 2.1 Giới thiệu khái quát tổng công ty Tổng công ty (Tcty) xăng dầu Việt Nam tổ chức kinh doanh thương mại xăng ... xăng dầu, lực vận tải nước nước, lực đáp ứng công ty vận tải hữu, phân tích khả phát triển đội tàu tổng công ty thông qua chiến lược - Đề xuất chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn...
 • 123
 • 279
 • 1

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải công ty xăng dầu Viễn dương

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải công ty xăng dầu Viễn dương
... dựng chiến lược cơng ty - Chương Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu tổng cơng ty đến năm 2015 - Chương Các giải pháp thực chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu đến ... tải hữu, phân tích khả phát triển đội tàu tổng cơng ty thơng qua chiến lược - Đề xuất chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương nhằm phát triển tổng cơng ty cách bền vững giai ... thụ xăng dầu lực vận tải xăng dầu nước cơng ty vận tải xăng dầu đường biển hữu, lực vận tải xăng dầu đường biển tổng cơng ty xăng dầu Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do việc đầu tư phát triển tàu...
 • 123
 • 308
 • 0

Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường nông thôn ngoại thành hà nội của tổng công ty may 10

Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường nông thôn ngoại thành hà nội của tổng công ty may 10
... doanh c a T ng Công Ty May 10 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a T ng Công Ty May 10 Ti n thân c a T ng công ty May 10 ngày xư ng may quân trang ph c v cho quân ñ i, ñư c thành l p t năm ... lư c phát tri n th trư ng nông thôn ngo i thành ñ i v i doanh nghi p D t May - Ph m vi không gian: ð tài nghiên c u t i T ng Công ty May 10 th trư ng hàng may m c t i nông thôn ngo i thành N ... nh s 105 /2004/Qð-BCN c a B Công nghi p (nay B Công Thương), Công ty May 10 chuy n thành Công ty c ph n May 10 tr c thu c T ng Công ty D t may v i s v n ñi u l 54 t ñ ng Ngày 26 tháng năm 2 010 theo...
 • 100
 • 145
 • 0

xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ vinaphone tại trung tâm dịch vụ viễn thông gpc 2 giai đoạn 2005 - 2010

xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ vinaphone tại trung tâm dịch vụ viễn thông gpc 2 giai đoạn 2005 - 2010
... 7 02. 2 42 900.810 Thò phần GPC2 20 % 41% 52% 65% 70% 66% (GPC2 /GPC) (%) 23 2.345 353 .25 3 Thuê bao phát GPC 26 .535 65. 527 28 8.565 354. 521 GPC2 12. 195 39 .25 2 165. 622 27 9. 422 20 5.751 198.568 triển GPC ... tin điện thoại dùng thẻ 2. 3.GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC (GPC2 ) 2. 3.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm Dòch vụ Viễn thông khu vực (TT GPC 2) đơn vò sản xuất kinh doanh ... dòch vụ công nghệ viễn thông, vận tải quốc tế… phát huy tối đa hiệu tổ chức tài 2. 2 GIỚI THIỆU CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (GPC) 2. 2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Dòch vụ Viễn thông...
 • 98
 • 131
 • 0

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020
... miền nam công ty đo đạc khoáng sản công ty tài nguyên môI tr-ờng biển công ty địa chính, t- vấn dịch vụ đất đai công ty xây dựng chuyển giao công nghệ môI tr-ờng công ty cổ phần đầu t- tài nguyên ... nghiệp tài nguyên môI tr-ờng Trung tâm t- vấn công nghệ tài nguyên môI tr-ờng Văn phòng Trung tâm kiểm định kiểm tra chất l-ợng sản phẩm Các công ty liên danh, liên kết công ty tài nguyên môI tr-ờng ... quản lý Dự án Chi nhánh tổng công ty miền nam Chi nhánh tổng công ty miền trung Các công ty (100% vốn nhà n-ớc) xí nghiệp tài nguyên môI tr-ờng xí nghiệp tài nguyên môI tr-ờng Phòng khoa học hợp...
 • 94
 • 137
 • 3

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty tài nguyên và môi trường việt nam giai đoạn 2014 2020

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty tài nguyên và môi trường việt nam giai đoạn 2014 2020
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o - MAI VIỆT BẮC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014- 2020 Chuyên ngành: ... tốt TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Xây dựng Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực Tổng Công ty Tài nguyên Môi trƣờng Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020 Tác giả: Mai Việt Bắc Chuyên ngành: Quản trị Kinh ... thuyết nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined 1.3.1 Nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 1.3.2 .Phát triển nguồn...
 • 13
 • 61
 • 0

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn hạ long đến năm 2015

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn hạ long đến năm 2015
... NGUN NHN LC CA CễNG TY TNHH MTV DU LCH CễNG ON H LONG 2.1 Tng quan v Cụng ty TNHH MTV DL C H Long 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trinca Cụng ty Cụng ty TNHH MTV DL C H Long l mt doanh nghip ... cụng ty v ỏnh giỏ v nhõn viờn ca cụng ty 82 Bng 3.1 D kin quy mụ kinh doanh CT TNHH MTV DL C H Long 94 n nm 2015 94 Bng 3.2: D bỏo nhõn lc CT TNHH MTV DL C H Long n nm 2015 ... LC NGUN NHN LC CA CễNG TY TNHH MTV DU LCH CễNG ON H LONG 39 2.1 Tng quan v Cụng ty TNHH MTV DL C H Long 39 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trinca Cụng ty 39 2.1.2 Nhim...
 • 147
 • 125
 • 0

Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa của công ty cổ phần hàng không JETSTAR PACIFIC AIRLINES giai đoạn 2011 - 2020 Luận văn thạc sĩ

Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa của công ty cổ phần hàng không JETSTAR PACIFIC AIRLINES giai đoạn 2011 - 2020 Luận văn thạc sĩ
... K kinh - 2020 không , song song Jetstar Pacific Airlines hành khách m Jetstar Pacific Airlines phát tri Jetstar Pacific Airl Chính , acific Airlines giai - u 2020 Airlines giai - 2020 , a th chuyên ... hàng kinh doanh 41 , ATR72, Bombardier CRJ-900 c 3: 50, A38 hàng không C công tác khai thác phát 2.3.1.2 ngành) a Khách hàng: Nhu 2020 khách hàng Theo 42 , g doanh kinh doanh hàng không khách ... gia , , Jetstar Pacific Airlines trình doanh N , L dùng làm Jetstar Pacific Airlines, công tác Trình Nam, Jetstar Pacific Airlines Phân tích th a Jetstar P Pacific Airl - 2020 - 2020, nêu...
 • 104
 • 112
 • 0

Nghiên cứu sản xuất và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tàu hủ từ cá basa

 Nghiên cứu sản xuất và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tàu hủ từ cá basa
... thực nghiệm phòng thí nghiệm để Nghiên cứu sản xuất xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tàu hủ từ basa Tàu hủ basa sản phẩm giá trị gia tăng sản xuất từ nguồn nguyên liệu rẻ tiền, có ... Ưu điểm: đặc sản ngon, giàu giá trị dinh dưỡng, chế biến đơn giản • Tàu hủ Basa Tàu hủ Basa sản phẩm sản xuất từ dè vụn Basa Tàu hủ ăn dùng chiên, lẫu Tàu hủ sản phẩm vừa có giá ... sản phẩm đạt từ 70 điểm trở lên sản phẩm chọn Theo Bảng 13 ba sản phẩm chọn : • Tàu hủ Basa (SP3) • Chạo tôm(SP4) • Basa Luncheon(SP5) 1.3.2.4 Mô tả sản phẩm 1.3.2.4.1 Tàu hủ Basa Tàu hủ...
 • 123
 • 462
 • 4

Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đối với ngành du lịch pdf

Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đối với ngành du lịch pdf
... điểm du lịch văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc độc đáo, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế Phát huy tiềm lợi đất nước, Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch ... đến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ liên tục tăng Theo số liệu thống kê Bộ Văn hóa Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, riêng năm 2011, có 31,5 triệu lượt khách nước tới Thổ Nhĩ Kỳ, mang lại thu nhập 23 tỷ USD Thổ Nhĩ Kỳ xác ... nước Chiến lược phát triển du lịch dài hạn Thổ Nhĩ Kỳ trọng đầu tư đôi với với khai thác công trình văn hóa, tôn giáo, kiến trúc, khu nghỉ mát bãi biển, khu nghỉ dưỡng Các loại hình du lịch xác...
 • 3
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số kiến nghi và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng rau quả của tổng công ty rau quả việt nam lt vegetexlo việt nam gt trong thời gian tớiphương hướng và giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý của tổng công ty hàng khống việt nam theo mô hình tập đoản kinh tếsự cần thiết đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý của tổng công ty hàng không việt nam theo mô hình tập đoàn kinh tếnghiệm xây dựng chiến lược phát triển của một số hãng hàng không trên thế giới và bài học đối với tổng công ty hàng không việt namxây dựng chiến lược phát triểnxây dựng chiến lược phát triển thị trườngxây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hộixây dựng chiến lược phát triển kinh tếxây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lựcxây dựng chiến lược phát triển giáo dụcxây dựng chiến lược phát triển kinh doanhxay dung chien luoc phat trienxây dựng chiến lược phát triển thương hiệu công ty tnhh du lịch an biênluận văn xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cp cadasa cho khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ đà lạt đến năm 2015xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cp cadasa cho khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ đà lạt đến năm 2015QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTTự học ngôn ngữ lập trình c#Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà TâyLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập