Giáo án toán 6 ( phần đại số)

Giáo án toán 6 Phân số bằng nhau

Giáo án toán 6 Phân số bằng nhau
... có hay không? -6 a c Hai phân số nào? b d BÀI : PHÂN SỐ BẰNG NHAU Đònh nghóa a c Hai phân số gọi l bằng a.d = b.c b d Các ví dụ Ví dụ 1: Căn vào đònh nghóa xét xem hai cặp phân số sau có hay không? ... nguyên ví dụ làm -8 để biết hai phân số có hay không ? BÀI : PHÂN SỐ BẰNG NHAU Đònh nghóa Bài toán: Co ùmột bánh hình ch÷ nhËt Lần lấy bánh , lần lấy 12 c¸i b¸nh 36 Hái mçi lÇn ®· lÊy ®i bao nhiªu ... lấy bánh Vậy = Em có nhận xét tích 1 .6 3.2 ? 1 .6 = 3.2 ( =6) Ta nói : = 1 .6 = 3.2 Tương tự, ta có = Hãy nhận xét tích 4 .6 3.8 ? 4 .6 = 3.8 (= 24) Ta nói : = 3 .6 = 8.4 Dự đốn -2 Hai phân số ; có...
 • 12
 • 205
 • 0

Giáo án toán 6 năm 2011 (số học + hình học) theo chuẩn KT KN

Giáo án toán 6 năm 2011 (số học + hình học) theo chuẩn KT KN
... cho ®iĨm vµ ®êng th¼ng Gi¸o ¸n ®đ tn 01 www.vnmath.com GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 Ban gi¸m hiƯu kÝ dut www.vnmath.com GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 Tn 02 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : TiÕt 02: §2 Ba ®iĨm ... www.vnmath.com 13 GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 Tn 04 Ngµy so¹n Ngµy d¹y : TiÕt 04: : §4 thùc hµnh: trång c©y th¼ng hµng I Mơc tiªu - Kiến thức :+ Biết đònh nghiã mô tả đt cách khác mặt đất +Biết hai đt ... nµy lµ mét tia gèc O nãi t¬ng tù theo ý trªn - ThÕ nµo lµ mét tia gèc O ? - HS: ®äc ®Þnh nghÜa * GV giíi thiƯu tªn cđa hai SGK www.vnmath.com 16 GIÁO ÁN HINH NĂM 2011- 2012 tia Ox, tia Oy (cßn gäi...
 • 19
 • 193
 • 2

Giáo án Toán 6 Phần 2

Giáo án Toán 6 Phần 2
... Bài tập 96 / 95 : a) 23 7 (- 26 ) + 26 137 = - 23 7 26 + 26 137 = 26 (- 23 7 + 137 ) = 26 (-100) = - 26 0 0 b) 63 ( -25 ) + 25 ( -23 ) = - 63 25 25 23 = 25 ( -63 23 ) = 25 (- 86) = - 21 50 + Bài ... 324 + [1 12 – (1 12 + 324 )] = 324 + [1 12 – 1 12 324 ] = 324324 = ( -25 7) – ( -25 7 + 1 56 56) = - 25 7 + 25 7 – 1 56 + 56 = - 100 Cách (như SGK) Học sinh làm + ( 42 – 15 + 17) – ( 42 + 17) = + 42 ... tích kết thừa số nguyên tố = 1 96 + 25 + = 22 5 = 32 52 c) 29 31 + 144 : 122 = 889 + = 900 = 22 32 52 d) 333 : + 22 5 : 1 52 = 111 + = 1 12 = 24 + Bài tập 165 / 63 747 ∉ P 747 ! > - 77 - Trường...
 • 98
 • 92
 • 0

Giáo án Toán 7 VNEN (Đại số Chương I)

Giáo án Toán 7 VNEN (Đại số Chương I)
... Cách Biểu diễn hai số hữu tỉ 7 77 trục số so sánh −3 −21 = Cách Đưa hai số hữu tỉ có dạng 11 77 phân số hai phân số mẫu −21 −22 so sánh > 77 77 −21 > −22 nên Vậy x < y C Hoạt động luyện tập ... So sánh hai số hữu tỉ: số hữu tỉ (vừa lấy ví dụ) trục số −3 x= y = - HS hoạt động cá nhân thực mục 7 11 4c −2 −22 Dự kiến HS trả lời theo cách = = Cách Biểu diễn hai số hữu tỉ 7 77 trục số so ... lấy ví dụ số hữu tỉ So sánh hai số hữu tỉ - GV hướng dẫn HS cách so sánh hai Để so sánh hai số hữu tỉ ta viết số hữu tỉ chúng dạng phân số so sánh - HS tự rút cách làm tổng quát hai phân số - HS...
 • 11
 • 521
 • 0

Giáo án môn toán 8 phần đại số

Giáo án môn toán 8 phần đại số
... – 7)(1 – 16x) = 81 48x2 – 12x – 20x + + 3x – 48x2 – + 112x = 81 83 x – = 81 83 x = 83 x=1 Làm 14 trang Gọi số tự nhiên chẵn thứ a, số tự nhiên chẵn tiếp thao a + 2;a+4; Tích hai số sau là: (a + ... 20: Bài 1: GV: CHƯƠNG II PHÂN THỨC ĐẠI SỐ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I.Mục tiêu: - Học sinh nắm khái niệm phân thức đại số - Học sinh hình thành kỹ nhận biết phân thức đại số II.Phương pháp: - Nêu vấn đề ... 1)].2 x b/ S = ngược lại (8 x + 4).2 x Thực chất : Kết = =8x2 + 4x cuối đọc Với x = 3m : S = 8. 32 + lên 10 lần 4.3 = 72 + 12 = 84 m số tuổi bạn Vì đọc kết c/ Gọi x số tuổi bạn : cuối (ví dụ Ta...
 • 174
 • 97
 • 0

giáo án toán 6 đại số 2013-2014

giáo án toán 6 đại số 2013-2014
... nhiờn Giáo viên: Nguyễn Sơn Hà Đoàn Xá Trờng THCS Giáo án toán Năm học 2013 - 2014 T rỳt kinh nghim : Hi Phũng, ngy thỏng nm 2013 Giáo viên: Nguyễn Sơn Hà Đoàn Xá Trờng THCS Giáo án toán ... THCS Giáo án toán Năm học 2013 - 2014 - Cỏc HS ly mỏy tớnh kim tra kt qu Bi 37 /20.sgk: - HS lờn bng lm bi 37 16. 19 = 16 (20 - 1) = 16. 20 - 16. 1 - GV kt lun = 320 - 20 = 300 46. 99 = 46. (100 ... SGK Lm ?3c Lm bi 26/ 16 sgk Bi 26/ 16 Sgk: Quóng ng ụ tụ i t H Ni lờn Yờn Bỏi: 54 + 19 + 82 = 155 km Hot ng 5: cng c Giáo viên: Nguyễn Sơn Hà Đoàn Xá 23 Trờng THCS Giáo án toán Năm học 2013 - 2014...
 • 219
 • 66
 • 0

Giáo án toán 6 số học cực hót của thầy hiệu

Giáo án toán 6 số học cực hót của thầy hiệu
... Thế bội số ? Nêu cách tìm bội số ? Tìm số x bội 12 20 < x < 50 B Bài Giáo án Số học Năm học 2008 - 2009 Vì nghiệp giáo dục 2008 1) Số nguyên tố Hợp số (11') Hoạt động thầy - Hãy cho biết số hạng ... 102b/41 b) B = { 3 564 ; 65 70} B Bài Dạng 1: Vận dụng dấu hiệu chia hết (14') Giáo án Số học Năm học 2008 - 2009 Vì nghiệp giáo dục Hoạt động thầy Bài tập 1 06 (trang 42 - Sbt) - Các số cần viết phải ... : Số a 1;3 1;2;4 1;5 1;2;3 ;6 Ư(a 1;2 ) + Số tự nhiên lớn + Chỉ có hai ớc - Hợp số : + Số tự nhiên lớn - Củng cố : ? + Có nhiều hai ớc ? Số số nguyên tố lớn có hai ớc - GV: Số số có số Số hợp số...
 • 108
 • 613
 • 15

Giáo án toán 6- so hoc

Giáo án toán 6- so hoc
... vận dụng dấu hiệu chia hết vào giải toán cách linh hoạt Phân biệt đựoc cách nhận biết số chia hết cho 3, cho9,cho cho - p dụng vào giải số toán có lời giải, toán thực tế - Biết ý nghóa dấu hiệu ... tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kỷ vận dụng dấu hiệu chia hết vào giải toán cách linh hoạt - Rèn tính xác, cẩn thận tính toán SH6-30 - Biết ý nghóa dấu hiệu chia hết thực tính nhanh B/Chuẩn bò: -GV: ... dụng tính chất cách trình bày -GV: Chốt lại: Cần vận dụng tính chất để tính nhẩm, tính nhanh toán tính toán thực tế -GV: cho tập học sinh khá: Bài 54* (SBT) -GV: Gợi ý: tìm chữ số trước? Theo thứ...
 • 60
 • 276
 • 0

Bài soạn Giáo án Toán 6(HKI)

Bài soạn Giáo án Toán 6(HKI)
... cho trớc; sử dụng kí hiệu: ẻ ; è ;f Vận dụng kiến thức toán vào số toán thực tế Thái độ: Yêu thích môn học, nghiêm túc học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn màu, SGK Học sinh: giải tập SGK, SBT ... hợp lí tính chất phép cộng, phép nhân vào giải toán Biết sử dụng máy tính bỏ túi Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chu đáo tính toán cho HS II Chuẩn bị: Giáo viên: Máy tính bỏ túi, SGK, phấn màu Học ... GV: Lu ý để HS tránh nhầm lẫn2 3ạ thừa 2.3 mà = 2.2.2 = Bài 56: Bài tập 56:(SGK) Viết gọn tích a) 56 cách dùng luỹ thừa b) 23.32 a) 5.5.5.5.5.5 b) 2.2.2.3.3 Bài 2: Bài 2: Tính giá trị luỹ...
 • 159
 • 365
 • 0

Bài soạn giao an toan 6 ki II

Bài soạn giao an toan 6 ki II
... BCNN(7;9;21) =63 => −4 = − 36 ; 63 56 = 63 ; −10 −30 = 63 21 b BCNN= 23.3.11 110 => 264 ; 21 264 lưu ý HS rút gọn đổi thành phân số có mẫu dương trước quy đồng 3 .bài 34sgk/ 15 35 SBT/ 36 sgk / 16: GV: ... biĨu thøc 1 .bài 96/ 95 SGK a/ 237.(- 26) + 26. (137) b/ 63 .(-25)+25.(-23) HS: a = 26. 137 – 26 237 = 26( 137 – GV: gọi HS nêu hướng giải 237 ) GV: hướng cho HS giải theo cách = 26. (- 100) =- 260 0 áp dụng ... ; 60 lại là: HS: 4.7 45 = 60 ; 4.7 HS: a 9.32 = 9.4.8 = 48 = 60 ; 9.8 = 50 = 60 72 3.21 3.3.7 = 2.7.3.5 = 10 14.15 49 + 7.79 49(1 + 7) c = 49 = 49 9 (6 − 3) 9 .6 −9.3 d = 2.9 = 18 b 26 sgk / 16: ...
 • 146
 • 966
 • 4

Bài soạn Giao an toan 6 da sua

Bài soạn Giao an toan 6 da sua
... Củng cố khái niệm trung điểm qua - Bài tập 65 : tập 65 , 60 (sgk: tr 1 26, 127)  Đo đoạn thẳng H 64 xác định điểm trung điểm đoạn thẳng giải thích - Bài tập 60 : hs vẽ hai đoạn thẳng có độ dài xác ... HS nhìn hình 36 SGK trả lời miệng - Bt 37: HS làm vào bt, HS lên bảng vẽ 10’ - HS làm tập theo hướng dẫn, gợi ý GV HĐ5:  Hướng dẫn nhà: BT 36/ 1 16 BT37/ 1 16 5’ - Làm BT 35, 39 tr 1 16 SGK ; 32,37 ... quan sát hình, lưu ý 10’ (Đoạn thẳng AB CD cắt nhau, giao điểm I) (Đoạn thẳng AB cắt tia Ox, giao điểm K) (Đoạn thẳng AB cắt đường thẳng xy , giao điểm H) HĐ4:  Kiểm tra – Đánh giá: - Bt 36: ...
 • 31
 • 260
 • 0

Bài soạn Giáo án Toán 6 chuẩn mới 2010-2011

Bài soạn Giáo án Toán 6  chuẩn mới 2010-2011
... 257 = 168 91 – 56 = 35 82 – 56 = 26 73 – 56 = 17 65 2 – 46 46 46 = 514 425 – 257 = 168 91 – 56 = 35 82 – 56 = 26 73 – 56 = 17 65 2 – 46 46 – HS: tổng số hàng, 46 = 514 cột, đường chéo Bài 51 ... (21) p dụng: tính p dụng: 425 – 257; 91 – 56 425 – 257 = 168 65 2 – 46 46 46 91 – 56 = 35 65 2 – 46 46 46= 6 06 46- 46 = 560 HS2: có phải thực – 46 = 514 phép trừ số tự nhiên a HS: phép trừ ... =(135 +65 )+( 360 +40) =200+400 = 60 0 =( 463 +137)+(318+22) =60 0+340 = 940 Bài 31 (trang 17 SGK) a) 135 + 360 + 65 + 40 =(135 +65 )+( 360 +40) =200+400 = 60 0 b) 463 + 318 + 137 + 22 =( 463 +137)+ (318+22) =60 0+340...
 • 60
 • 240
 • 6

Bài soạn Giáo án toán 6- kì 1

Bài soạn Giáo án toán 6- kì 1
... = ; 32 = 23 < 32 b) 24 = 16 ; 42 = 16 24 = 42 c) 25 = 32 ; 52 = 25 25 > 52 d) 210 = 10 24 ; 10 0 210 > 10 0 Bài tập 66/ 29 11 2 = 12 1 ; 11 12 = 12 3 21 Vậy : 11 112 = 234 3 21 Ho¹t ®éng *GV: Yªu cÇu ... thõa sè : 18 ; 12 ; ; 2; Gi¶i : 18 = 1. 2.9 = 1. 2.3.3 = 6.3 = 1. 18 12 = 1. 2.2.3 = 2.6 = 3.4 = 1. 12 = 1. 7 = 1. 2.3 = 2.3 = 1. 6 =1. 1 = 2 .1 Ta nãi : C¸c sè ; ; ; ; ; 18 gäi lµ íc cđa 18 ;vµ 18 gäi lµ ... chỉnh lời giải 10 3, 10 4, 10 5( SGK/ 41, 42) - Bài tập 13 7, 13 8 ( SBT /19 ) HD: BT137 /19 -sbt: 24 b, 10 10+2= 10 0 02 9c / s { a, 10 12 -1= 99 12 c / s V- Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n 5 /10 /2 010 TiÕt 23: Lun...
 • 96
 • 176
 • 0

bài tính chất của phép nhân - giáo án toán 6 - gv.phan ngọc vy

bài tính chất của phép nhân - giáo án toán 6 - gv.phan ngọc vy
... (-5 7). (6 7-3 4 ) -6 7.(3 4-5 7) ? = -5 7 .6 7-5 7. (-3 4 ) -6 7.3 4 -6 7. (- (-5 7).3 3 -6 7.23 =-1 881+1541 GV.Có thể giải cách = -3 40 57) = -3 4.(5 7 -6 7) nhanh hơn? Làm dựa HS.Cách 2: sở ? = -3 40 -5 7 .6 7-5 7. (-3 4 ) -6 7.3 4 -6 7.(57) ... GV .Tính nhanh :Bài 93b) HS. (-9 8).( 1-2 46 )-2 46. 98 (-9 8).( 1-2 46 )-2 46. 98 = = (-9 8).1+98.24 6- 2 46. 98 = =-9 8 (-9 8).1+98.24 6- 2 46. 98 GV.Khi thực ta áp HS .Tính chất phân phối dụng tính chất ? phép nhân phép ... lên bảng: tính nhanh? thức a)= 26 (-2 37+137) = 26. (-1 00) Bài 96: = -2 60 0 Tính a)237. (-2 6) + 26. 137 b)= 25. ( -6 3-2 3)= 25. (-8 6) = 26 (-2 37+137) GV.Treo bảng phụ 98: Để = -2 150 = 26. (-1 00) = -2 60 0 tính giá...
 • 12
 • 945
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 6 phần số họcgiáo án toán 6 phần hình họcgiáo án toán lớp 10 đại sốgiáo án toán lớp 8 đại sốgiao an toan lop 9 dai soon tap toan 6 phan dai sogiáo án toán lớp 10 đại số nâng caogiáo án toán lớp 7 đại sốgiao an toan 8chuong 4phan dai sobai 1giáo án toán 6 bài phân số bằng nhaugiáo án toán 6 phép trừ phân sốgiáo án toán 6 bài phép trừ phân sốgiáo án toán 6 số học chương 3 bài 14giáo án toán 6 số học chương 3 bài 13giáo án toán 6 số học chương 3 bài 12Định lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬKết quả thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi tại xã phú sơn huyện ba vì tỉnh hà tâyKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06bài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngMôn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàngNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXITNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 HKII BÀI KT 45PBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45pKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn laBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun huyết maphysa mossambica (peters, 1854)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập