9 cr fe cu ni sn ag

chuyên đề về Cr - Fe - Cu - Ni - Pb - Zn - Au - Ag - Sn

chuyên đề về Cr - Fe - Cu - Ni - Pb - Zn - Au - Ag - Sn
... A Ag; Cu, Ag; Fe2 + ,Cu2 +, Ag+ ; Fe2 +,Mg2+ ,Cu2 + B Ag; Cu, Ag; Fe3 +, Cu2 +, Ag+ ; Fe2 +, Mg2+, Cu2 + C Ag, Fe; Cu, Ag; Fe2 + ,Cu2 +; Fe2 +, Mg2+, Cu2 + D kết khác Câu 270: Để làm bạc có lẫn tạp chất Zn, Fe, ... khử A Zn, Cr, Ni, Fe, Cu, Ag, Au B Zn, Fe, Cr, Ni, Cu, Ag, Au C Fe, Zn, Ni, Cr, Cu, Ag, Au D Zn, Cr, Fe, Ni, Cu, Ag, Au Câu 110: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2 + người ta thường : ... đồng là: A CuFeS2 → CuS → CuO → Cu B CuFeS2 → CuO → Cu Cu2 S → Cu2 O → Cu C CuFeS2 D CuFeS2 → Cu2 S → CuO → Cu Câu 282: Từ quặng pirit đồng CuFeS 2, malachit Cu( OH)2.CuCO3, chancozit Cu2 S người...
 • 33
 • 107
 • 0

Bài tập Cr-Fe-Cu 12NC (cuc hay)

Bài tập Cr-Fe-Cu 12NC (cuc hay)
... I BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁP SỐ: Bài số1 Đáp án D Bài số Đáp án D Bài số Đáp án A Bài số 13 Đáp án B Bài số 17 Bài số Đáp án A Bài số Đáp án D Bài số 10 Đáp án C Bài số 14 Đáp án A Bài ... Đáp án C Bài số 14 Đáp án A Bài số Đáp án C Bài số Đáp án A Bài số 11 Đáp án C Bài số 15 Đáp án C Bài số Đáp án B Bài số Đáp án A Bài số 12 Đáp án D Bài số 16 Đáp án C nK2Cr2O7 = 0,01.0,02 = 2.10 ... FeSO4 CuSO4 Bài số 26 Đáp án B Bài số 27 Đáp án A Bài số 28 Đáp án B Bài số 30 Đáp án A Bài số 31 Đáp án C Bài số 32 Phương trình phản ứng: → Ca + 2HCl  CaCl2 + H2 ↑ (1) (Đáp án C) Bài số 24...
 • 45
 • 360
 • 5

TN Cr-Fe- Cu trong de DH 2007 va 2008

TN Cr-Fe- Cu trong de DH 2007 va 2008
... mol Fe dư C 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0,12 mol FeSO4 4 .Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo sản phẩm CuO, Fe2O3 SO2 phần tử CuFeS2 A nhận 13 e B nhận 12 e C nhường 13 e D nhường 12 e Cho ... < 2a D 2b = a Cho Cu tác dụng với dd chứa H2SO4 loãng NaNO3, vai trò NaNO3 phản ứng A chất xúc tác B chất oxihóa C môi trường D chất khử Thực hai thí nghiệm : 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml ... gam Cu phản ứng với 80ml dd chứa HNO 1M H2SO4 thoát V2 lít NO Biết NO làsản phẩm khử nhất, thể tích khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2008...
 • 4
 • 181
 • 0

BT đề ĐH 2007 và 2008 liên quan chương 7. Cr-Fe-Cu

BT đề ĐH 2007 và 2008 liên quan chương 7. Cr-Fe-Cu
... HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn nâng cao Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) - Thí nghiệm : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung ... NO Biết NO làsản phẩm khử nhất, thể tích khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI A 1.Để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 ... Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu m gam chất rắn Giá trị m GV Thân Trọng Tuấn Tài liệu ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Học Trang  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn...
 • 4
 • 162
 • 0

Đầy đủ trắc nghiệm chương Cr-Fe-Cu

Đầy đủ trắc nghiệm chương Cr-Fe-Cu
... phản ứng với Cu(OH)2 A B C D 10 : Tiến hành hai thí nghiệm sau : - Thí nghiệm : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch ... (đktc) dd Y Dung dòch Y làm màu vừa đủ 12,008g KMnO dd Giá trò m : A.42,64g B 35,36g C.46,64g D Đáp án khác 101 Hoà tan 10 g hh gồm bột Fe FeO lượng dd HCl vừa đủ thu 1,12 lít H2(đktc) dd A Cho ... thấy khí SO2 Trong thí nghiệm khác, sau khử hồn tồn y gam oxit CO nhiệt độ cao hòa tan lượng sắt tạo thành H2SO4 đặc nóng thu lượng khí SO2 nhiều gấp lần lượng khí SO2 thí nghiệm Cơng thức oxit...
 • 17
 • 303
 • 1

BT SKG-nangcao-chưong 7 Cr-Fe-Cu

BT SKG-nangcao-chưong 7 Cr-Fe-Cu
... lượng quặng chứa 92,8% Fe3O4 để có 10,0 gang chứa 4% C số tạp chất Giả thiết hiệu suất q trình 87, 5% * Hợp kim sắt – Bài tập – trang 208 – SGK Hố học 12 – Nâng cao a) Viết số phương trình hố học ... đem luyện gang, luyện thép từ 10 quặng thu thép chứa 0,1%C tạp chất Giả thiết hiệu suất q trình 75 % *– Đồng số hợp chất đồng – Bài tập – trang 213 – SGK Hố học 12 – Nâng cao Cho sơ đồ phản ứng...
 • 4
 • 470
 • 1

CHUYÊN ĐỀ TN Cr-Fe-Cu LTĐH

CHUYÊN ĐỀ TN Cr-Fe-Cu LTĐH
... Cu – Sn Biết hợp kim này, ứng với mol Sn có mol Cu TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM 2007-2008 CĨ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG CROM - SẮT–ĐỒNG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2007- KHỐI A Cho chất : Fe, FeO, Fe(OH) 2, Fe(OH)3, ... lỵt lµ A CuO; Cu; Cu(NO3)2 B Cu ; Cu(NO3)2; CuO C Cu(NO3)2; CuO; Cu D Cu ; Cu(OH)2; CuO 34 Mệnh đề không A Fe3+ có tính oxihóa mạnh Cu2+ B Fe Khử Cu2+ dung dòch C Fe2+ oxihóa Cu2+ D tính oxihóa ... Tuấn Tài liệu ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Học Trang 24  LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 A B C D Mệnh đề không A Fe3+ có tính oxihóa mạnh Cu2+ B Fe Khử Cu2+ dung dòch C Fe2+ oxihóa Cu2+ D tính oxihóa...
 • 27
 • 370
 • 5

ĐỀ KT 45''''- 12 CB : Cr- Fe-Cu

ĐỀ KT 45''''- 12 CB : Cr- Fe-Cu
... Câu 1 4: Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính l : A B C D o Câu 1 5: S¾t t¸c dơng víi H2O ë nhiƯt ®é cao h¬n 570 C th× t¹o s¶n phÈm: A ... Câu 1 2: Để sản xuất thép (99% Fe) cần dùng quặng manhetit (40% Fe 3O4) Biết hiệu suất q trình sản xuất 80% A 4,27 B 2,24 C 3,27 D 3,24 Câu 1 3: Tìm phản ứng hoá học chứng ... 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O Câu 1 7: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 Cu có số mol Hỗn hợp X tan hồn tồn dung dịch A AgNO3 (dư) B NH3 (dư) C NaOH (dư) D HCl (dư) Câu 1 8: Trong sớ các cặp kim loaị...
 • 3
 • 208
 • 3

bt về cr fe cu

bt về cr fe cu
... hoàn toàn thành Fe b) Tính khối lượng Fe thu khối lượng oxit sắt Đáp án: a) 50% CO 50% CO2 b) mFe = 22,4 gam, mFeO = 14,4 gam, mFe2O3 = 16 gam Bài 14: Một hỗn hợp X gồm FeCl3 CuCl2 hòa tan nước ... CuO Cu có tổng % Cu hai chất 88,89% a) Xác định thành phần % theo số mol X b) Hòa tan 144 gam hỗn hợp X 2,8 lít HNO3 M thu V1 lít khí NO CuO tan hết, lại phần Cu chưa tan Tính V1 khối lượng Cu ... khối lượng chất rắn thu Đáp án: % Fe = 35,59%; % FeO = 30,5%; % Fe2 O3 = 33,99% VHCl = 67,96 ml mrắn = 27,65 (g) Bài 9: Xử lí 3,2 gam Cu a gam dd H2SO4 đặc 95%, phần Cu lại xử lí tiếp b gam dd HNO3...
 • 4
 • 194
 • 5

kim loại Cr-Fe-Cu

kim loại Cr-Fe-Cu
... gam D 11,2 gam 25-Ngâm kim loại M có khối lượng 50 gam dung dịch HCl Sau phản ứng thu 336 ml H (đktc) thấy khối lượng kim loại giảm 1,68% so với ban đầu M kim loại kim loại đây? A Al B Fe C Ca ... NaCl, MgCl 2, AlCl3, FeCl2 Có thể dùng kim loại để phân biệt dung dịch (không sử dụng thêm thuốc thử khác)? A Na B Al C Fe D Ag 4-Có thể phân biệt hai kim loại Al Zn thuốc thử A dung dịch NaOH ... sắt kim loại X (hóa trị II, đứng trước hiđro dãy hoạt động hóa học) dung dịch HCl dư, thu 2,24 lít H2 (đktc) Mặt khác để hòa tan 2,4 gam X cần dùng chưa đến 250 ml dung dịch HCl 1M X kim loại...
 • 4
 • 80
 • 1

Bài tập ôn thi đại học môn Hóa - Cr - Fe - Cu pdf

Bài tập ôn thi đại học môn Hóa - Cr - Fe - Cu pdf
... 31,92 gam chất rắn kim loại FexOy là: Để hoà tan hoàn toàn 8g oxit kim loại M cần dùng 200ml dung dịch HCl 1,5M Công thức hoá học oxit kim loại công thức sau đây? Cho bột Fe vào dung dịch X gồm dư, ... thúc thí nghiệm thu dung dịch A B C dư D dư dư Có hỗn hợp bột chứa kim loại Al, Fe, Cu Hãy chọn phương pháp hoá học phương pháp sau để tách riêng kim loại khỏi hỗn hợp? A Ngâm hỗn hợp bột dung ... 44,08 gam oxit sắt FexOy hòa tan hết dung dịch HNO3 loãng, thu dung dịch A Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu kết tủa Đem nung lượng kết tủa nhiệt độ cao khối lượng không đổi, thu oxit...
 • 3
 • 244
 • 0

CHƯƠNG Al-Cr-Fe- Cu I- Bài tập lý thuyết pot

CHƯƠNG Al-Cr-Fe- Cu I- Bài tập lý thuyết pot
... dung dịch H2SO4 theo phản ứng sau: A Cu + H2SO4  CuSO4 + H2 B 2Cu + 2H2SO4 +O2  2CuSO4 + 2H2O   C Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O D 3Cu + 4H2SO4 + O2  3CuSO4 + SO2 + 4H2O   58 Kim loại ... dung dịch Cu 2+ làm phai màu xanh Cu 2+ Fe2+ cho vào dung dịch Cu2 + không làm phai màu xanh Cu2 + Từ kết trên, chất khử Fe, Fe2+, Cu theo thứ tự độ mạnh tăng dần a) Fe < Cu < Fe2+ b) Fe2+ < Cu < Fe ... có tính oxi hóa vừa có tính khử? A CrO3, FeO, CrCl3, Cu2 O B Fe2O3, Cu 2O, CrO, FeCl2 C Fe2O3, Cu2 O, Cr2O3, FeCl2 D Fe3O4, Cu 2O, CrO, FeCl2 Cu 5: Ở nhiệt độ thường, kim loại crom có cấu trúc mạng...
 • 9
 • 1,056
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ của viễn thông tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên1 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBTS3012 external alarmsInstallation method of DDF for BSS equipment
Đăng ký
Đăng nhập