Bài giảng LIPIT

Bài giảng LIPIT

Bài giảng LIPIT
... KHÁI NIỆM  Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, không hòa tan nước tan nhiều dung môi hữu không phân cực  Lipit este phức tạp, bao gồm: chất béo (triglixerit), sáp, steroit, photpholipit,…  Ở ... bao gồm: chất béo (triglixerit), sáp, steroit, photpholipit,…  Ở động vật, lipit tập trung nhiều mô mỡ Ở thực vật, lipit tập trung nhiều quả, hạt II CHẤT BÉO  Axit béo: axit đơn chức, có mạch ...  → andehit [O] phan huy Andehit có mùi khó chịu ⇒ dầu mỡ để lâu bị ôi thiu Sơ đồ chuyển hóa lipit thể Chất béo Men dịch tụy, dịch tràng glixerin Axit béo Thủy phân t/d mật Dạng tan hấp thụ...
 • 15
 • 35
 • 0

Bài giảng so sanh gluxit va lipit

Bài giảng so sanh gluxit va lipit
... ít Phân loại: đường đơn, đường đôi, đường đa Thành phần oxi nhiều Phân loại: lipit đơn giản va lipit phức tạp Chức năng: cấu tạo tế bào, cung cấp lượng Tham gia chức sinh ... thể Chất có ích cho người va cuộc sống Khác Glucide Đại phân tử, đa phân hoặc phân tử có kích thước nhỏ Lipid este, thường là este của glixerol va axit béo Nguyên tử từ...
 • 3
 • 1,368
 • 7

Lý thuyết trọng tâm về este - lipit - tài liệu bài giảng pot

Lý thuyết trọng tâm về este - lipit - tài liệu bài giảng pot
... Ng c thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Tính ch t v t - Nhi t ñ sôi c a este th p axit cacboxylic ancol có s C, este liên k t H - Các este ñ u nh nư c r t tan nư c tan nhi u dung môi h u - Các ... trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Este có th tham gia ph n ng th , c ng, tách, trùng h ... cá, ) - M t s este d bay có mùi hoa qu chín: + isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : có mùi chu i chín + benzyl propionat CH3-CH2-COOCH2C6H5 : có mùi hoa nhài + etyl butirat CH3-CH2-CH2-COOC2H5...
 • 3
 • 9,698
 • 303

Bài giảng este lipit của thầy ngọc

Bài giảng este lipit của thầy ngọc
... tõm v Este - Lipit B Khi thay nguyờn t H nhúm -COOH c a axit cacboxylic b ng g c hiủrocacbon thỡ ủ c este C Ph n ng thu phõn este mụi tr ng ki m l ph n ng chi u v g i l ph n ng x phũng hoỏ D Este ... 2: Th y phõn m t este dung d ch NaOH ch thu ủ c m t s n ph m nh t thỡ este ủú l: A este ủn ch c B este vũng C este ch c D este no, ủn ch c Cõu 3: Cho cỏc ch t sau: CH3COOC2H3 (I), C2H3COOH (II), ... tr ng tõm v Este - Lipit D Lipit l nh ng h p ch t h u c cú t bo s ng, khụng ho tan n c, nhng ho tan cỏc dung mụi h u c khụng phõn c c Lipit bao g m ch t bộo, sỏp, steroit, photpholipit, Cõu...
 • 14
 • 198
 • 1

Bài giảng điện tử môn hóa học: Lipit cchất béo potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: Lipit cchất béo potx
... Chất béo LIPIT (chất béo) V Sự chuyển hóa lipit thể  Khi ăn nhiều chất béo, chất béo thể không oxi hóa hết lượng dư tích lại thành mô mỡ LIPIT (chất béo) Câu hỏi củng cố  Phân biệt chất béo ... lipit tập trung nhiều mô mỡ Ở thực vật, lipit tập trung nhiều quả, hạt LIPIT (chất béo) II Công thức cấu tạo  Lipit este Glixerin axit béo CH2 O C O CH O C O CH2 O C O R1 R2 R3 LIPIT (chất béo) ... dụng với axit stearic (axít béo)  Viết phương trình phản ứng điều chế glixerin từ chất béo LIPIT (Chất béo) LIPIT (chất béo) I Trạng thái thiên nhiên  Lipit, gọi chất béo (tức dầu, mỡ động thực...
 • 19
 • 595
 • 4

BÀI GIẢNG ESTE LIPIT CỰC HAY

BÀI GIẢNG ESTE LIPIT CỰC HAY
... đốt cháy este hay hỗn hợp nhiều este dãy đồng đẳng mà thu số CO2 = số mol H 2O este hay hỗn hợp este phải este no đơn chức - Số nguyên tử cacbon este hay số nguyên tử cacbon trung bình este xác ... xác định: n= n CO n este ● Phản ứng thủy phân môi trường NaOH: - Số nhóm chức este số nhóm chức trung bình hỗn hợp este xác định: x= n NaOH n este Chú ý: Đôi để lập CTPT este (hoặc hợp chất chứa ... natricacbonat Xác định CT este biết este có số nguyên tử cacbon < số mol este hỗn hợp đầu Giải Do este đơn chức tạo từ rượu no (tỉ lệ thể tích CO2 H 2O 7:10) axit no nên hỗn hợp este phải no đơn chức...
 • 30
 • 139
 • 0

bài giảng tìm hiểu về lipit

bài giảng tìm hiểu về lipit
... (C15H31COOH) LIPIT I KHÁI NIỆM - Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, không hòa tan nước tan nhiều dung môi hữu không phân cực - Lipit este phức tạp, gồm loại: chất béo, sáp, steroit, photpholipit, ... nghiệp Câu hỏi củng cố Bài Chọn phát biểu không A Chất béo không tan nước B Chất béo nhẹ nước C Chất béo este glixerol axit béo D Từ chất béo điều chế xà phòng Câu hỏi củng cố Bài Để trung hoà 2,8 ... 3ml dung dịch KOH 0,1M Tính số axit mẩu chất béo Bài Tính số xà phòng hoá mẫu chất béo có số axit chứa tristearin lẫn lượng axit stearic KẾT THÚC BÀI HỌC ...
 • 19
 • 195
 • 0

bài giảng sinh học 10 bài 4 cacbonhiđrat va lipit

bài giảng sinh học 10 bài 4 cacbonhiđrat va lipit
... nhận xét cấu phôtpholipit học phân tử lipit? Cấu trúc hoá học Cấu trúc phân tử stêrôit tạo hoá Vai trò Photpholipit Steroit 56 CÁCBONHIĐRAT VÀ LIPIT I CÁCBONHIĐRAT (ĐƯỜNG) II LIPIT Đặc điểm chung ... 4 CÁCBONHIĐRAT VÀ LIPIT I CÁCBONHIĐRAT (ĐƯỜNG) Cấu tạo hoá học Cấu trúc chức loại cácbonhiđrat II LIPIT Đặc điểm chung Cấu trúc chức loại lipit 10 CÁCBONHIĐRAT VÀ LIPIT I Cácbonhiđrat ... nơi để nuôi con” 56 BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ Trả lời câu hỏi tập SGK So sánh Cacbonhiđrat với lipit theo bảng sau Điểm so sánh Giống Khác Cấu trúc hoá học Tính chất Vai trò TẠM BIỆT Dầu...
 • 19
 • 746
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 2 lipit

bài giảng hóa học 12 bài 2 lipit
... CH2 OH Glixerol + R1COOH R2COOH R3COOH Axit béo Ví dụ CH2 O C C17H33 O CH O C C17H33 O CH2 O C C17H33 O + H +HO? 22 II CHẤT BÉO Tính chất hóa học b Phản ứng xà phòng hóa CH2 O C O CH O C O CH2 ... R1 R2 R3 + 3NaOH to CH2 OH CH OH CH2 OH Glixerol + R1COONa R2COONa R3COONa Xà phòng Ví dụ Ni,to 2- 15atm CH2 O C C17H35 O CH O C C17H35 O CH2 O C C17H35 O + NaOH  ? II CHẤT BÉO Tính chất hóa học ... hóa học c Phản ứng cộng H2 (Hiđro hóa lipit lỏng) CH2 O C C17H33 O CH O C C17H33 O CH2 O C C17H33 O Chất béo lỏng + 3H Ni,to 2- 15atm CH2 O C C17H35 O CH O C C17H35 O CH2 O C C17H35 O Chất béo...
 • 19
 • 320
 • 0

bài giảng chuyển hóa lipit

bài giảng chuyển hóa lipit
... QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA-HẤP THU HÓA- 13 14 THOÁI HÓA ACID BÉO: Trưӟc tiên hoҥt hóa AB thành dҥng hoҥt đӝng acyl CoA Sau chuyӇn acyl CoA tӯ bào tương vào ty thӇ -Hoҥt hóa AB: AB đưӧc este hóa vӟi HSCoA ... Mục tiêu: Vẽ sơ đồ thoái hóa tổng hợp bình thường chất lipid thể So sánh phân biệt khác loại LP cấu trúc chức Trình bày đặt điểm tiêu hóa, hấp thu, chuyển hóa lipid gan, mô mỡ ĐҤI CƯƠNG ... đӗ vұn chuyӇn acyl CoA vào ty thӇ 18 19 Chuyển AB từ bào tương vào thể ty 20 ȕ OXY HĨA AB Sau hoҥt hóa, acyl CoA vào ty thӇ đӇ ȕ oxy hóa Mӛi lҫn ȕ oxy hóa cҳt mӝt mүu 2C dưӟi dҥng Acetyl CoA,...
 • 91
 • 118
 • 0

bài giảng về este lipit

bài giảng về este lipit
... để lâu bị ôi BÀI TẬP ESTE LIPIT Câu 1: Công thức tổng quát este tạo axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức A CnH2nO2 B RCOOR’ C CnH2n–2O2 C Rb(COO)abR’a Câu 2: Phản ứng đặc trưng este A phản ... Thủy phân este môi trường kiềm thu ancol etylic mà khối lượng ancol 62% khối lượng este Công thức este công thức đây? A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOC2H5 Câu 73: Thủy phân este môi ... lượng 41/37 khối lượng este Biết làm bay 7,4 gam este thể tích thể tích 3,2 gam O2 điều kiện Công thức cấu tạo este A HCOO–CH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 74: Hai este X Y dẫn xuất benzen...
 • 13
 • 98
 • 0

Bài giảng hóa sinh thực phẩm chương 5 lipid (lipit) ths phạm hồng hiếu

Bài giảng hóa sinh thực phẩm  chương 5 lipid (lipit)  ths phạm hồng hiếu
... (monosacarit/oligosacarit) ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 10 5. 2 lipit đơn giản 5. 2.1 Triaxylglixerin 5. 2.2 Sáp 5. 2.3 Sterit ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 11 Triaxylglixerin ... lúa mì ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 33 11 03/09/2013 C A D C B A D B HO HO Cholesterol ThS Phạm Hồng Hiếu Ecgosterol Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 34 5. 3 Lipit phức tạp 5. 3.1 ... glixerophophat ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 18 03/09/2013 Tính chất hóa lý dầu mỡ Nhiệt độ nóng chảy Các số hóa học Phản ứng thủy phân Phản ứng oxy hóa ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh...
 • 13
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tỉnh vĩnh phúcChỉ định thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật 23 7Tìm hiểu về công tác quản lý văn bản tại UBND quận thanh xuânNhững trò chơi dân gian việt nam 2017Bai tap trac nghiem tieng anh 12 mai lan huong có dap an unit 1 16Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninhNghiên cứu sử dụng một số thuốc trừ sâu thảo mộc trong phòng trừ sâu hại rau cải bắp tại hà giangTìm hiểu vai trò của chủ nghĩa mác lênin với thực tiễn cách mạng việt nam, vì sao trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa mác lêninTài liệu máy in.CANON HP SAMSUNG BROTHER PANASONICMô hình trung tâm giới thiệu việc làm vệ tinhtrắc nghiệm chương II giải tích 12 fullĐặc điểm ngôn ngữ thơ Ma Trường Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng (LV thạc sĩ)HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN DẠ NGÂNCHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiFestival du lịch Hà NộiToán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtFactors affecting personal financial management behaviors
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập