OXH andehit, axit – de5

OXH andehit, axit de5

OXH andehit, axit – de5
... toàn 11,61 gam hỗn hợp gồm axit no đơn chức ancol no đơn chức 0,555 mol CO2 0,435 mol Xác định CT axit ? C2 H O A CH O2 B C3 H O *C C4 H8 O D n Cn H n O2 n Cm H2 m+2 O $ Axit: : a mol; ancol: : ... amoni axit hữu Công thức Y giá trị m A HOCO-COOH 18,1 HOCO − CH − COOH B HOCO − CH − COOH 30,0 *C D HOCO-COOH 27,2 19,6 AgNO3 NH $ M hỗn hợp axit mà tác dụng với dung dịch / thu Ag → M có axit ... → 0, 005.30 = 0, 005.30 + 0, 01.44 = 25,42% Ag O # Phản ứng axit fomic với A phản ứng tráng gương B phản ứng oxi hoá khử C phản ứng axit bazơ NH dung dịch : *D Cả phản ứng tráng gương phản ứng...
 • 18
 • 163
 • 0

Andehit-axit cacboxylic

Andehit-axit cacboxylic
... dụng với Na dư, thu 2,8 lít H2(đktc) - Phần 2: Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu muối axit cacboxylic 32,4 gam Ag - Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu 17,92 lít khí CO2 (đktc) 25,65 gam H2O *...
 • 5
 • 314
 • 8

MỘT SỐ BÀI TẬP ANCOL-ANDEHIT-AXIT

MỘT SỐ BÀI TẬP ANCOL-ANDEHIT-AXIT
... lt l: A HCOOH v CH3COOH B CH3COOH v C2H5COOHC C2H5COOH v C4H9COOH D C3H7COOH v C4H9COOH Câu 37 Số đồng phân axit cacboxylic, mạch hở C4H6O2 ( kể đồng phân hình học) là: A B C D Câu 38 Trung hoà ... 25,00%; 50,00% B 19,04%; 35,24%; 45,72% C 19,05%; 45,71%; 35,24% D 45,71%; 35,25%; 19,04% Câu 40 Số đồng phân axit C5H10O2 A B C D Câu 41 Đốt cháy htoàn 1,2 gam axit cacboxylic X thu đợc 0,896...
 • 3
 • 232
 • 7

Giáo án 11NC chương 9 anđehit-axit

Giáo án 11NC chương 9 anđehit-axit
... không phân nhánh (C3H5O2)n Đáp án biểu điểm: (6đ) + (C3H4O3)n hay C 3n H 5n (COOH ) 3n 2 Vì axit no 5n 3n 3n = + n = 2 2 Vậy axit là: C3H5(COOH)3 (4đ) + Vì mạch hở, không phân nhánh nên n = ... O + 2Ag to H OH Phản ứng tráng gơng đợc dùng để nhận biết andehit Học sinh viết phơng trình phản ứng với CH3 - CHO, C2H5CHO * Lu ý: - CHO 2Ag - Trừ HCH = O 4Ag (giáo viên giải thích rõ) HS ... biệt chất đó? Một anđehit no A mạch hở, không phân nhánh, có CTTN (C 2H3O)n Tìm CTCT A Viết phơng trình phản ứng A với H2, AgNO3/NH3 Đáp án biểu điểm (5đ) a CH3CH2CHO;b CH2=CHCH2OH c CH2=CH-O-CH3...
 • 10
 • 153
 • 2

ANDEHIT - AXIT ESTE_04

ANDEHIT - AXIT – ESTE_04
... O2N-CH2-COOH < Cl-CH2-COOH < F-CH2-COOH B Cl-CH2-COOH < F-CH2-COOH < HO-CH2-COOH < O2N-CH2-COOH C HO-CH2-COOH < Cl-CH2-COOH < F-CH2-COOH < O2N-CH2-COOH D O2N-CH2-COOH < HO-CH2-COOH < Cl-CH2-COOH ... Tên theo IUPAC c a CH3 - CH(C2H5) - CH2 - CH(COOH) - CH3 : A Axit - etyl - - metyl butanoic B Axit - metyl - -etyl butanoic C Axit - etyl - - metyl hexanoic D Axit 2,4 - ñimetyl hexanoic Câu ... CTCT c a A : A HO-CH2-CH2-COOH B HO-CH2-CH(CH3)-COOH C HO-CH2-CH2-CH2-COOH D C B C Câu 99: Cho h p ch t h u sau : HO-CH2-CH2-OH (1), OHC-CHO (2), HO-CH2-CHO (3), HOOC-COOH (4), HOOC-CHO (5) Th t...
 • 15
 • 152
 • 0

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic và este ở trường trung học phổ thông nhẵm hỗ trợ phương pháp tự học cho học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic và este ở trường trung học phổ thông nhẵm hỗ trợ phương pháp tự học cho học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học
... Cao học Hóa học K17 - ĐH Vinh CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC ESTE NHẰM HỖ TRỢ PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC CHO HỌC SINH ... HALOGEN, ANCOL, PHENOL, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC ESTE NHẰM HỖ TRỢ PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC CHO HỌC SINH 2.1 Nguyên tắc xây dựng 2.2 HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ LÝ THUYẾT PHẦN DẪN ... sinh tự học tự nâng cao kiến thức Xuất phát từ lí lựa chọn đề tài : Xây dựng sử dụng hệ thống tập phần dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic este trường THPT nhằm hỗ trợ phương...
 • 157
 • 1,077
 • 11

Tài liệu Bài tập ANĐEHIT - AXIT - ESTE ppt

Tài liệu Bài tập ANĐEHIT - AXIT - ESTE ppt
... C4H8O2 BÀI TẬP CHƯƠNG ANĐEHIT - AXIT - ESTE Câu 1: Cho công thức cấu tạo chất là: CH3 CH3-CH2-C-CHO CH3-CH-CH3 Tên theo danh pháp là: A 2, 3- imetyl-2-etylbutanal B 2-isopropyl-2-metylbutanal C 2,3-dimetyl-3-etyl-4-butanal ... phân A CH3-COO-CH3 HCOO-CH2-CH3 B CH3-CH2-COOH HCOO-CH2-CH3 C CH3-CH2-COOH CH3-COO-CH3 D CH3-CH(OH)-CHO CH3-CO-CH2OH Câu 57: Z este Đốt cháy hoàn toàn m gam Z thu số mol CO2 số mol H2O Z A este no, ... axetic Câu 41: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH A HCOO-CH2-CH2-CH3 B CH3-CH2-CH2-COOH C CH3-COO-CH2-CH3 D CH3-CH2-COO-CH3 Câu 42: Cho chất sau: C2H5OH (1), CH3COOH (2), CH3CHO (3) Nhiệt...
 • 15
 • 660
 • 4

Tài liệu Bài tập Andehit - Axit cacboxylic pptx

Tài liệu Bài tập Andehit - Axit cacboxylic pptx
... CH3COOH B: C2 H3COOH [NHÓM – HÓA 2006] 42 BÀI TẬP HÓA HỌC THEO CHỦ ĐỀ 2009 b Viết CTCT A: H-C-OH CH3-COOH O B: CH2=C-COOH CH3-CH=CH=COOH CH2 =CH-COOH CH3 Tác dụng tập này: + Rèn luyện kỹ phân tích, ... cho hỗn hợp gồm axit tác dụng với NaOH mà nNaOH > n2 axit => có axit đa chức Vì khối lượng mol muối Na mol axit 23 -1 = 22 g nên: nNaOH= mmuoi - maxit 22 Phản ứng este hóa + Axit đơn chức RCOOH ... chức: Cx HyCOOH + Axit no đơn chức: CnH2n+1 COOH, n ≥ + Axit khơng no đơn chức co nối đơi: CnH2n-2 COOH , n ≥ + Axit no đa chức: CnH2n+2-x(COOH)x + Axit khơng no đa chức: CnH2n+ 2-2 k-x(COOH)x Một...
 • 17
 • 1,012
 • 29

Bài tập chương ANDEHIT - AXIT: Ôn thi đại học pptx

Bài tập chương ANDEHIT - AXIT: Ôn thi đại học pptx
... (CH3)2CH-CH2-CHO C CH3-CH2-CH2-CHO D CH3-CH(CH3)-CH2-CHO Câu 33: X có CTCT Cl-CH2-CH(CH3)-CH2-CHO Danh ph p IUPAC X A 1-clo–2-metyl butanal B 2-metylenclorua butanal C 4-clo–3-metyl butanal D 3-metyl-4-clobutanal ... 1M Công thức cấu tạo axit ban đầu A CH3-COOH CH2=CH-COOH B H-COOH HOOC-COOH GV: Nguyễn Phú Hoạt Năm học: 2010 - 2011 Bài tập chương ANDEHIT - AXIT: Ôn thi đại học Tài liệu lưu hành nội C CH3-COOH ... C2H5COOH D HCOOH, HOOC-COOH GV: Nguyễn Phú Hoạt Năm học: 2010 - 2011 Bài tập chương ANDEHIT - AXIT: Ôn thi đại học Tài liệu lưu hành nội Câu 42 (A-2009): Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2...
 • 10
 • 285
 • 4

bai tap ancol-anđehit-axit-este dung được ngay

bai tap ancol-anđehit-axit-este dung được ngay
... Được một dung dịch suốt ở cả ống nghiệm Câu 119: Hiện tượng lần lượt xảy nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch HCOONa và một ít dung dịch ... chứa các dung dịch : C 6H5ONa, NaCl, BaCl2, Na2S, Na2CO3 A ddNaOH B dd HCl C Na D dd KCl Câu 116: Cho 47 gam phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200 gam dung dịch HNO 63% và 250 gam dung dịch ... giọt dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm chứa 2ml bezen và 2ml phenol rồi lắc mạnh là: A Được một dung dịch suốt; được một hỗn hợp đục B Được một hỗn hợp đục; được một dung...
 • 9
 • 88
 • 3

ancol - andehit - axit - este

ancol - andehit - axit - este
... tạo hai este là: A CH2=CH-COO-CH2-CH3 CH2=CH-COO-CH(CH3)2 B CH2=CH-COO-CH2-CH3 CH2=CH-COO-CH2-CH2-CH3 C CH2=CH-COO-CH3 CH2=CH-COO-CH2-CH3 D CH2=CH-COO-CH2-CH2-CH3 CH2=CH-COO-CH2-CH 2- CH2-CH3 E ... Câu 39: Cho axit Cl CH3CH2 C CH Cl COOH CH3 Axit có tên là: A 3, 3- Điclo- 2- metylpentanoic B Axit 3, 3- điclo- 2- metylpentanoic C 2-Metyl-3, 3- iclopetanoic D Axit 3, 3- điclo-3-etyl- 2- metylpropanoic ... tế axit cacboxylic có công thức cấu tạo CH3 CH CH CH3 COOH CH3 là: A Axit 2-metyl - - etylbutanoic D Axit isohexanoic B Axit 3-etyl - - metylbutanoic E Axit - -2 ,3 - metylpentaoic C Axit 2,3 -...
 • 79
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIENG A RAP KHI DI DU LICHhoc tieng nhat khi di du lichBài thuyết trình thépỨng dụng cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu longThe impact of transformational leadership on employee engagement in banking sector at ho chi minh city of vietnamPhân tích các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP á châu khu vực thành phố hồ chí minhSlide thuyết trình chủ đề Tổ chức quản lý khoỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namXây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố hồ chí minhThe impact of bank service quality on customer loyalty a study of banks in ho chi minh cityHiệu quả của thị trường chứng khoán trước thông tinTự nhiên xã hội:Họ nội, họ ngoạiCÂY CON mọc lên từ hạtHỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚIHỆ THỐNG TỪ NGỮ CHỈ NGƯỜI TRONG TIẾNG Ê ĐÊHIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC CÓ LIÊN QUAN TRONG TIẾNG VIỆT (LẬP LUẬN, TIỀN GIẢ ĐỊNH)HÌNH MẪU CỦA MỘT NGƯỜI CHA TRONG GIA ĐÌNH QUA ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮHỒN QUÊ VIỆT NAM TRONG THƠ NGUYỄN BÍNHKHẢO SÁT KHẢ NĂNG TỔNG HỢP VÀ ĐẶC ĐIỂM CHẤT KHÁNG SINH CỦA CHỦNG ASPERGILLUS SP. SAU XỬ LÍ BẰNG UV
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập