Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (33)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (33)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (33)
... lần vật, có ảnh chiều ảnh ngợc chiều với vật Hãy xác định khoảng cách a vị trí tiêu điểm thấu kính Hng dn gii: ảnh chiều với vật ảnh ảo, vật nằm tiêu cự ảnh ngợc chiều với vật ảnh thật, vật nằm ... CS4/17 trớ Vt & Tui tr) Một vật sáng đặt vuông góc với trục tiêu cự thấu kính hội tụ a) Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thêm 5cm ảnh dịch chuyển xa thêm 10cm, dịch chuyển vật xa thấu kính ... d 1: (Trớch CS4/26 Tp trớ Vt & Tui tr) Hai vật nhỏ A1 B1 A2 B2 giống đặt song song với cách 45cm Đặt thấu kính hội tụ vào khoảng hai vật cho trục vuông góc với vật Khi dịch chuyển thấu kính...
 • 46
 • 516
 • 1

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (29)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (29)
... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Phòng GD & ĐT Thái thụy Trường THCS Thụy trình Kiểm tra Học kì I - Năm học 2014-2015 Môn Vật lí (45 phút) Mã đề: Họ tên học sinh: ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Phòng GD & ĐT Thái thụy Trường THCS Thụy trình Kiểm tra Học kì I - Năm học 2014-2015 Môn Vật lí (45 phút) Mã đề: Họ tên học sinh: ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Phòng GD & ĐT Thái thụy Trường THCS Thụy trình 22 23 24 25 26 27 28 Kiểm tra Học kì I - Năm học 2014-2015 Môn Vật lí (45 phút) 29 30 Mã đề: Họ tên học sinh: ...
 • 9
 • 505
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (34)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (34)
... R123 = R1 + R2 + R3 = 3R1 = 3 .9 = 27 im 0,5 0,5 Xỏc nh ỳng ỏp ỏn mi hỡnh c im A S S B N I I F N a) hình b) Câu hỏi tự luận GV đề :Nguyễn Thị Minh Hạnh Môn : Vật Câu 1:Cho (R1ntR2)// R3 Ampe ... 1000 (J) b) Ta cú: P = 1000W = 1kW 0,5 0,5 in nng bp tiờu th 90 h l: A = P t = 1 .90 = 90 (kWh) 0,5 Tin in phi tr mt thỏng: T = A.T1 = 90 .700 = 63000 ỏp s: a) 1000J 0,5 b) 63000 Gii 1 0,5 a) T ... M = U AB 90 = = 0 ,9( A) R AB 100 Tacú : I + I = 0 ,9( A)(1) I R2 150 = = = 1,5(2) I R1 100 (1) T (1)v(2) : I = 0,54( A); I = 0,36( A) c/ Cụng sut tiờu th ca in tr R2: P2 = I 22 R2 = 19, 4(W ) (1)...
 • 15
 • 523
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (36)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (36)
... trở suất - Điện trở suất vật liệu (hay chất liệu) có trị số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm vật liệu có chiều dài 1m tiết diện 1m2 - Điện trở suất vật liệu nhỏ vật liệu dẫn điện tốt * Chú ý: ... truyền từ vật sang vật khác - Cơ vật tổng động Thế hấp dẫn vật có khối lượng lớn cao Động vật lớn vật có khối lượng lớn chuyển động nhanh Định luật bảo toàn lượng: - Năng lượng không tự nhiên sinh ... chiều cao vật ảnh: Email: thuthai316@gmail.com ÔN TẬP VẬT LÝ - Trong đó: PHẦN LÝ THUYẾT d khoảng cách từ vật đến thấu kính d’ khoảng cách từ ảnh đến thấu kính f tiêu cự thấu kính h chiều cao vật h’...
 • 9
 • 521
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (37)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (37)
... suất vật liệu (hay chất liệu) có trị số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm vật liệu có chiều dài 1m tiết diện 1m2 - Điện trở suất vật liệu nhỏ vật liệu dẫn điện tốt * Chú ý: - Hai dây dẫn chất liệu, ... Câu 51: Ảnh vật phim máy ảnh A Ảnh thật, chiều với vật nhỏ vật B Ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ vật C Ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ vật Câu 52: Vật kính máy ... quan sát vật nhỏ kính lúp, người phải điều chỉnh để A ảnh vật ảnh ảo chiều, lớn vật B ảnh vật ảnh thật chiều, lớn vật C ảnh vật ảnh ảo, ngược chiều, lớn vật D ảnh vật ảnh ảo chiều, nhỏ vật Câu...
 • 50
 • 519
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (38)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (38)
... gương Câu 35: Ảnh vật phim máy ảnh là: A Ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ vật D Ảnh thật, chiều với vật nhỏ vật Câu 36: Vật ... vật C ảnh thật, chiều nhỏ vật D ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật Câu 53: Ảnh thật cho thấu kính hội tụ A ngược chiều với vật lớn vật B chiều với vật nhỏ vật C ngược chiều với vật D chiều với vật ... với vật, lớn vật B ảnh thật, chiều, lớn vật C ảnh ảo, ngược chiều với vật, nhỏ vật D ảnh ảo, chiều với vật, nhỏ vật Câu 44: Điểm cực viễn mắt điểm A cách mắt chừng 25cm B vô C xa mắt cho đặt vật...
 • 4
 • 519
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (39)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (39)
... máy ảnh A Ảnh thật, chiều với vật nhỏ vật B Ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ vật C Ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ vật Câu 52: Vật kính máy ảnh sử dụng A thấu ... quan sát vật nhỏ kính lúp, người phải điều chỉnh để A ảnh vật ảnh ảo chiều, lớn vật B ảnh vật ảnh thật chiều, lớn vật C ảnh vật ảnh ảo, ngược chiều, lớn vật D ảnh vật ảnh ảo chiều, nhỏ vật Câu ... A 2,0 m B 7,2 m C 8,0 m D 9, 0 m Câu 60: Ảnh vật in màng lưới mắt A Ảnh ảo nhỏ vật B Ảnh ảo lớn vật C Ảnh thật nhỏ vật D Ảnh thật lớn vật Câu 61: Khi nhìn rõ vật ảnh vật nằm phân mắt? A Thể thủy...
 • 20
 • 534
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (1)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (1)
... hỏng Câu 3: Dây dẫn nối bàn ủi với phích cắm điện gồm lõi dây đồng bọc lớp nhựa, phần thường có lớp sợi vải đan vào tác dụng lớp sợi vải gì? Câu 4: a) Phát biểu quy tắc nắm tay phải b) Áp dụng: ... Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao Câu 2: Nhận xét sai nội dung câu sau: (không cần ghi lại nội dung câu hỏi), ... Tính khối lượng nước đun (bỏ qua hao phí tỏa nhiệt môi trường xung quanh) Câu 2: Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao a) Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố dây dẫn? b) Một sợi dây tóc bóng...
 • 5
 • 545
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (2)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (2)
... hn: nÂ=1 ị f1 =30cm nÂ=1,46 ị f1 =90 cm Bng bin thiờn: n (f ) Trang 17 / 29 f1 1,47 1,7 + + + 30 90 O 12,85 30 90 1,47 1,7 n f1 ng biu din: L2 L1 Trang 18 / 29 L3 Bi toỏn H thu kớnh V trớ ca cỏc ... f1 f f  30 42 630 210 ị f1 = 17 - 10n V trớ ca mn (ng vi d = 90 cm) c cho bi ( ) Trang 16 / 29 90 210 df dÂ= = 17 - 10n d - f1 90 - 210 17 - 10n dÂ= 630 44 - 30n n gin, ta c 630 dÂ= =78,75 ... cỏch mi gia vt d +a +dÂ2 =95 ị dÂ2 =95 - ( a +d1) v mn l 72 + 23 = 95 cm Ta cú V k = k1.k2 = f1 f - dÂ2 ị =8 f1 - d1 f 10 - dÂ2 =8 - d1 10 dÂ2 =10 d1 - ( ) ( ) ( )  95 - ( a +d1) =10 d1 - So...
 • 29
 • 528
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (1)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (1)
... cn=4200J/kg.độ, nớc đá Cnđ=2100J/kg.độ; khối lợng riêng nớc D =1000kg/m3, nớc đá Dnđ = 90 0kg/m3, đồng Dđồng= 890 0kg/m3 nhiệt nóng chảy nớc đá =335000J/kg Bài Trong cốc mỏng có chứa m=400g nớc nhiệt ... phim Ngời lấy nớc đá tủ lạnh để pha với nớc cất Nớc đá có nhiệt độ 100C có khối lợng riêng D = 92 0kg/m3 a) để có 200g nớc 200C, phảI lấy gam (g) nớc cất gam nớc đá? b) Tủ lạnh cho viên nớc đá ... tỏa vào môI trờng Bài 10 Có bình nhôm khối lợng m0 =260g, nhiệt độ ban đầu t0 =200C đợc bọc kín lớp xốp cách nhiệt Cần cho nớc nhiệt độ t1=500C nớc đá t2= -20C vào bình để có M =1kg nớc t3=100C...
 • 4
 • 532
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (2)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (2)
... cự thấu kính có giá trị A 20 cm B – 20 cm Câu 14: Khoảng cách lớn vật ảnh A 90 cm B 90 ,2 cm C 0,5 s D s C 30 cm D – 30 cm C 90 ,02 cm D 30,6 cm Câu 15: Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách ... dao động điều hòa với chu kì T = s B Biên độ dao động ảnh S’ cm C Khoảng cách vật ảnh 40 cm D Vận tốc tương đối ảnh vật khác không Cho điểm sáng S đặt cách gương phẳng khoảng 20 cm Cho điểm S dao ... O’x’ song song chiều Ox Đồ thị li độ dao động M M’ hình vẽ Tiêu cự thấu kính A f = 20 cm B f = 90 cm C f = 12 cm D f = 18 cm Câu 16 : Điểm sáng S đặt điểm O cách gương phẳng khoảng 20 cm Cho...
 • 3
 • 547
 • 1

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (5)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (5)
... hợp cụ thể: vật dẫn nằm mạch hở; điện trở khác mắc song song với vật dãn có điện trở (điện trở bị nối tắt); vôn kế có điện trở lớn (lý tưởng) 4/ Vai trò ampe kế sơ đồ: * Nếu ampe kế tưởng (Ra ... với vật đo CĐDĐ qua vật Khi ampe kế mắc song song với vật điện trở bị nối tắt (đã nói trên) Khi ampe kế nằm riêng mạch dòng điện qua tính thông qua dòng nút mà ta mắc ampe kế (dưạ theo định ... đo vôn kế có chức điện trở khác Do số vôn kế tính công thức UV=Iv.Rv Bồi dưỡng HSG: Tóm tắt thuyết phần điện 6/ Định nút: Tổng dòng điện vào nút tổng dòng điện khỏi nút ...
 • 3
 • 536
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (6)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (6)
... Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trước dịch chuyển tìm độ cao vật Bài 5: (2,5 điểm) Hãy trình bày phương án xác định nhiệt dung riêng chất lỏng L phản ứng hoá học với chất tiếp xúc Dụng ... Một vật đoạn thẳng sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ (điểm A nằm trục chính) cho ảnh thật A1B1 cao 1,2 cm Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm thấu kính 20 cm Dịch chuyển vật ... cao nên phân giác · ¶ =O ¶ = S1OS2 = 120 = 600 Suy O 2 S2H = OS2.sin600 ≈ 0,866.6 = 5, 196 ⇒ S1S2 ≈ 10, 39 (cm) (0,50 đ) (0,50 đ) Câu (5,0 điểm): Cho biết: m1 = 4kg ; m2 = 8kg ; t1 = 200C ; t2...
 • 19
 • 532
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (9)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (9)
... cao tng cng ca hai lp cht lng l 29, 2 cm Tớnh ỏp sut cỏc cht lng tỏc dng lờn ỏy ng Vi trng lng riờng ca thu ngõn l 136000 N/m v trng lng riờng ca nc l 10000 N/m Bi 19: Trong mt xilanh cú dng mt hỡnh ... din tớch tip xỳc vi mt t ca mi chõn gh l cm ỏp sut cỏc chõn gh tỏc dng lờn mt t l bao nhiờu? Bi 9: Ngi ta dựng mt cỏi t c l trờn mt tm tụn mng, mi t cú tit din 4.10 m, ỏp lc bỳa p vo t l 60 N, ... m ngi th ln cú th chu ng c l 473800 N/m, hi ngi th ln ú ch nờn ln n sõu no cú th an ton Bi 29: Mt tu ngm ln di ỏy bin sõu 280 m, hi ỏp sut tỏc dng lờn mt ngoi ca thõn tu l bao nhiờu? Bit...
 • 11
 • 529
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (10)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (10)
... T¬ng tù ta cã: Q = 3b 4b →y= (6) 20 ( 16a + 9b + 12c ) 49 9b 3c + + ⇒ Tmin = 50 20v 5v 20v 3a 4b = 0,3km = 300m , y = = 0, 4km = 400m , Tmin = 0, 693 9h=41ph38s Thay sè ta cã: x = 2) Một tàu điện ... là: s = 3a = 3.30 = 90 (m) Hai xe gặp tổng quãng đường từ đầu (hay lần gặp trước đó) chu vi tam giác Vậy khoảng thời gian hai lần gặp liên tiếp tính bởi: v1t + v2t = S S 90 = = 18( s) v1 + v2 ... Ngoài v1 > v2 nên với vòng chạy xe (I) hết thời gian: 5 .90 t= = 150(s) Xe (I) tới A vào thời điểm: t'1 = 30s; t'2 = 60s; t'1 = 30s; t'3 = 90 s; t'4 = 120s; t'5 = 150s Ta suy ra: - Không kể lần gặp...
 • 8
 • 529
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de boi duong hoc sinh gioi vat ly lop 9sach boi duong hoc sinh gioi vat ly lop 9đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 9boi duong hoc sinh gioi vat ly lop 9 phan dientài liệu tham khảo về đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 10bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 12bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10 các định luật bảo toànbồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10 có lời giảichuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 10bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 11boi duong hoc sinh gioi vat ly lop 7bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8lesson plan grade 3THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Giáo án Tiếng anh lớp 3 unit7 lesson1Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiQuản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangQuản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dươngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcBiện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonĐồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân ChínhTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựĐề thi nghề tin học THCS lớp 8Đồ án Tổ chức điều hành sản xuấtCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu về elipelipxoitĐề toánBài tập elip
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập