Hôn nhân hiện nay của người pa dí ở thôn cốc ngù, xã nậm chảy, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Hôn nhân hiện nay của người pa ở thôn cốc ngù, nậm chảy, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Hôn nhân hiện nay của người pa dí ở thôn cốc ngù, xã nậm chảy, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... tranh hôn nhân người Pa thôn Cốc Ngù Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Hai là, phân tích biến đổi hôn nhân giá trị văn hóa hôn nhân người Pa thôn Cốc Ngù Nậm Chảy, huyện Mường ... VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ MINH LÝ HÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI PA DÍ Ở THÔN CỐC NGÙ, XÃ NẬM CHẢY, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Dân ... diện có hệ thống hôn nhân người Pa thôn Cốc Ngù, Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đặc điểm, nguyên tắc, hình thức kết hôn, phong tục tập quán nghi lễ hôn nhân - Thông qua kết nghiên...
 • 120
 • 87
 • 0

Nghi lễ tang ma của người cao lan ở thôn đồng găng, quang yên, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Nghi lễ tang ma của người cao lan ở thôn đồng găng, xã quang yên, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc
... truyn ca ngi Cao Lan Lờ Mai Oanh vit khỏ y v nghi l tang ma c truyn ca ngi Cao Lan Bc Giang Nhng cha cú mt nghi n cu chuyờn sõu no vit v nghi l tang ma ca ngi Cao Lan thụn ng Gng, xó Quang Yờn, ... tốt nghi p Tr-ờng ĐHSP Hà Nội CHNG PHONG TC TANG MA CA NGI CAO LAN, THễN NG GNG, X QUANG YấN, HUYN SễNG Lễ, TNH VNH PHC 2.1 Quan nim v cỏi cht ca ngi Cao Lan Trong thc t nghi l tang ma ca ngi Cao ... khoa hc no nghi n cu chuyờn sõu v nhng nghi l ỏm tang, nhng bin i tang l hin ca ngi Cao Lan vựng ny Chớnh vỡ nhng lớ trờn tụi chn Nghi l tang ma ca ngi Cao Lan thụn ng Gng, xó Quang Yờn, huyn...
 • 56
 • 284
 • 0

Biến đổi sinh kế của người HMông ở bản lầu, huyện mương khương, tỉnh lào cai

Biến đổi sinh kế của người HMông ở xã bản lầu, huyện mương khương, tỉnh lào cai
... đổi sinh kế người Hmông địa bàn cụ thể - Đóng góp thêm tri thức thực tiễn sinh kế truyền thống biến đổi sinh kế yếu tố tác động đến biến đổi người Hmông Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào ... thống người Hmông Bản Lầu, huyện Mường Khương gì? + Hoạt động sinh kế người Hmông Bản Lầu, huyện Mường Khương gì? + Những nhân tố tác động đến biến đổi gì? + Tác động biến đổi sinh kế tới ... biến đổi sinh kế người Hmông Bản Lầu? Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu làm rõ sinh kế truyền thống, biến đổi sinh kế người Hmông Bản Lầu - Phân tích yếu tố nội sinh ngoại sinh tác động đến biến...
 • 129
 • 105
 • 1

Biến đổi sinh kế của người hmông ở bản lầu, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Biến đổi sinh kế của người hmông ở xã bản lầu, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ===***=== LỤC THỊ YẾN BIẾN ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƯỜI HMÔNG XÃ BẢN LẦU, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Nhân Học Mã số: 60.31.03.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN HỌC Người ... defined 2.4 Chợ phiên trao đổi buôn bán Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined Chương BIẾN ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƯỜI HMÔNG BẢN LẦU TỪ KHI ĐỔI MỚI Error! ... 1.4 Về địa bàn nghiên cứu - Bản Lầu Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined Chương SINH KẾ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI HMÔNG XÃ BẢN LẦU Error! Bookmark...
 • 14
 • 36
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai
... chân th nh cảm ơn phòng Quản lý T i nguyên đất; phòng Đo đạc v Bản đồ; Văn phòng Đăng ký quy n sử dụng đất - Sở T i nguyên v Môi trờng tỉnh L o Cai; UBND huyện Mờng Khơng; phòng T i nguyên v Môi ... v kết trình b y luận văn l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn n y đ đợc cảm ơn v thông tin trích dẫn luận văn đ đợc rõ nguồn gốc ... t phi nụng nghi p t nm 2000 ủ n nm 2010 c a huy n M ng Khng 76 B ng 4.6 Kết thực tiêu QHSDĐ đến năm 2005 .87 B ng 4.7 Kết thực tiêu ĐCQHSDĐ đến năm 2010 94 Tr ng i h c Nụng Nghi p H...
 • 134
 • 303
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các hộ sản XUẤT CHÈ TRÊN địa bàn LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH lào CAI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các hộ sản XUẤT CHÈ TRÊN địa bàn xã LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH lào CAI
... hiệu kinh tế cho chè địa bàn huyện 1.3 Mục tiêu - Đánh giá thực trạng phát triển, hiệu kinh tế chè địa bàn Lùng Vai ,huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh ... lợi khó khăn Lùng Vai đến việc nâng cao hiệu kinh tế nông hộ sản xuất chè 45 4.2 Thực trạng kết sản xuất hộ sản xuất chè địa bàn Lùng Vai huyện, Mường Khương, tỉnh Lào Cai ... thúc đẩy việc sản xuất xuất chè địa bàn tỉnh Lào Cai 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ gia đình địa Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2014...
 • 69
 • 106
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất chè trên địa bàn lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất chè trên địa bàn xã lùng vai  huyện mường khương  tỉnh lào cai
... lợi khó khăn Lùng Vai đến việc nâng cao hiệu kinh tế nông hộ sản xuất chè 45 4.2 Thực trạng kết sản xuất hộ sản xuất chè địa bàn Lùng Vai huyện, Mường Khương, tỉnh Lào Cai ... hiệu kinh tế hộ nông dân sản xuất chè địa bàn Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy việc sản xuất xuất chè địa bàn tỉnh Lào Cai 1.2 Mục ... đề tài Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ gia đình địa Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2014 từ đưa phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu kinh tế cho chè địa bàn huyện...
 • 69
 • 58
 • 0

LỄ LẬP TĨNH CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở BẢN HẠ THÀNH, TÂN LẬP, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

LỄ LẬP TĨNH CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở BẢN HẠ THÀNH, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
... sống sinh hoạt người Dao Tiền qua lễ lập tĩnh để qua thấy vai trò ý nghĩa lễ lập tĩnh với sống người 12 Dao Tiền Hạ Thành, Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nói riêng người Dao nói chung ... cụ thể nghiên cứu nghi lễ lập tĩnh người Dao Tiền Hạ Thành, Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Nghi lễ lập tĩnh nghi lễ nói chung cho cộng đồng người Dao, nhóm Dao địa bàn khác lại có ... lễ lập tĩnh đời sống người Dao Tiền; … Nhiệm vụ nghiên cứu đóng góp đề tài : - Đề tài tập trung vào nghiên cứu nghi lễ Lập Tĩnh người Dao Tiền Hạ Thành, Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; ...
 • 101
 • 361
 • 2

tìm hiểu về đám tang của người Thái đen ở bản Nà Lạn, Tông Lạnh, huyên Thuận Châu, tỉnh Sơn La

tìm hiểu về đám tang của người Thái đen ở bản Nà Lạn, xã Tông Lạnh, huyên Thuận Châu, tỉnh Sơn La
... Lạn, Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Chương Tang ma người Thái đen Lạn, Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Sự biến đổi giá trị nhân văn CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ NGƢỜI THÁI TỈNH ... phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương Chương Tổng quan người Thái tỉnh Sơn La người Thái đen Lạn, Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Chương Hành trình tang ma người Thái đen Lạn, ... huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, phía Tây giáp thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, phía Nam giáp Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp Noong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn...
 • 89
 • 562
 • 4

Biến đổi trang phục truyền thống của người H’mông Hoa ở huyện Mường Khương- tỉnh Lào Cai

Biến đổi trang phục truyền thống của người H’mông Hoa ở huyện Mường Khương- tỉnh Lào Cai
... Chương GIÁ TRỊ CỦA TRANG PHỤC SỰ BIẾN ĐỔI VỀ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI H’MÔNG HOA MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI 30 2.1 GIÁ TRỊ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA 30 2.1.1 Trang phục phản ... 1: Một số vấn đề chung trang phục khái quát người H’mông Hoa Mường Khương, Lào Cai Chương 2: Giá trị trang phục biến đổi trang phục người H’mông Hoa Mường Khương, Lào Cai Chương 3: Dự báo số ... lanh người H’mông rơi vào tình trạng chung Là người dân sống nơi có cộng đồng dân tộc H’mông Hoa sinh sống Chính chọn đề tài: Biến đổi trang phục truyền thống người H’mông Hoa huyện Mường Khương-...
 • 11
 • 354
 • 2

Vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở huyện mường khương tỉnh lào cai hiện nay

Vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở huyện mường khương tỉnh lào cai hiện nay
... công tác xóa đói giảm nghèo thời gian qua để từ đề chủ trƣơng, giải pháp cách thức tổ chức, quản lý cho thời gian tới Với đề tài Vấn đề xóa đói, giảm nghèo huyện Mƣờng Khƣơng, tỉnh Lào Cai nay ... nghèo đói, nguyên nhân nghèo đói, đánh giá kết công tác xóa đói giảm nghèo huyện Mƣờng Khƣơng, tỉnh Lào Cai năm qua - Đề xuất giải pháp nhằm nhằm đẩy nhanh việc thực xóa đói, giảm nghèo xã thuộc huyện ... trình xóa đói giảm nghèo huyện Mƣờng Khƣơng tỉnh Lào Cai Quan điểm huyện tập trung tất nguồn lực để đầu tƣ thực chƣơng trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế đôi với xóa đói 23 giảm nghèo...
 • 73
 • 104
 • 1

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín ở thôn tùng lâu, tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín ở thôn tùng lâu, xã tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... cứu tri thức giáo dục trẻ em biến đổi bối cảnh ngƣời Nùng Dín Lào Cai với đề tài Tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín thôn Tùng Lâu, Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào ... quan nghiên cứu người Nùng Dín Lào Cai Chương Nội dung phương thức giáo dục trẻ em người Nùng Dín Lào Cai Chương Biến đổi tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín Lào Cai Ngoài ra, luận ... chức giáo dục Đây hƣớng tiếp cận tri thức địa phƣơng giáo dục trẻ em ngƣời Nùng Dín Lào Cai 1.2 Tổng quan ngƣời Nùng Dín Lào Cai 1.2.1 Dân tộc địa bàn cƣ trú ngƣời Nùng Dín Lào Cai Ngƣời Nùng...
 • 130
 • 58
 • 0

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín ở thôn tùng lâu, tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín ở thôn tùng lâu, xã tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... cứu tri thức giáo dục trẻ em biến đổi bối cảnh người Nùng Dín Lào Cai với đề tài Tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín thôn Tùng Lâu, Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào ... hóa tri thức địa phương người Nùng Dín Lào Cai việc giáo dục trẻ em, truyền thống biến đổi hoàn cảnh Đối tƣợng, phạm vi địa bàn nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu: Thôn Tùng Lâu II, Tung Chung Phố, ... tích cực gia đình cộng đồng việc giáo dục trẻ em người Nùng Dín - Bối cảnh kinh tế - hội tác động hệ thống tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín Tất thông tin thu thập tập trung để...
 • 19
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vay vốn và hiệu quả vốn vay của các hộ nghèo ở xã phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào caitình trạng hôn nhân hiện naythực trạng hôn nhân hiện naythực trạng hôn nhân hiện nay ở việt namphong tục hôn nhân truyền thống của người việtthử phân loại trang phục hiện nay của người dao quần chẹt ở một xã thuộc tỉnh tuyên quangcác hình thức du lịch cuối tuần hiện nay của người dân hà nộithực trạng thuận lợi và khó khăn hiện nay của nghành du lịch ở khu vực đông nam ádanh gia thuc trang marketing hien nay cua ngân hang ngoai thuong khu vuc mien dong nam bođánh giá hoạt động sinh kế của người dân miền núi thôn 1 – 5 khảo sát tại thôn 1 – 5 xã cẩm sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ anphạm công hoan ma thanh sợi phong tục tang ma của người tày ở nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào caiphong tục tang ma của người tày ở nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào caiquy trình trồng nấm hồng chi ganoderma lucidum trên môi trường bã mía và mùn cưa hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã trung hòa huyện trảng bom tỉnh đồng nainghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnđánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn xã hợp châu huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcMối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởinvestment analysis and portfolio management relly brownMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 34 TUỔI KHÁM PHÁ KHOA HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNKẾ HOẠCH CÔNG tác GIÁM đốc TRUNG tâmTổng hợp các tình huống sư phạm hay cho các bạn sắp hay đã là giáo viênSKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÁIMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết cho trẻ mẫu giáo 56 tuổiMỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN CHO TRẺ 2536 THÁNG TUỔI HOẠT ĐỘNG GÓCLogic học phổ thôngGiáo trình Xã hội họcTâm lý học Đinh Phương Duy