12 bài tập ôn học kỳ 1

12 bài tập ôn học kỳ 1

12 bài tập ôn học kỳ 1
... rắn A khí B Sục toàn khí B vào 15 0ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu 19 ,7g kết tủa Khối lượng A công thức muối cacbonat là: A 11 ,2g CaCO3 B 12 , 2g MgCO3 C 12 , 2g CaCO3 D 11 ,2g MgCO3 Câu 20: Khi đốt lít ... (đktc) Xác định công thức đơn giản A Chemistry. 010 2@gmail.com (0 915 6 011 46) Page NNN+NTHV BÀI TẬP ÔN THI HỌC KÌ (Tự luận + Trắc nghiệm) (Số 2) A Trắc nghiệm: 5đ (30 phút) Câu 1: Cho từ từ dd NaOH ... Ca(HCO3)2, CaCO3 C CO2, CaCO3, Ca(HCO3)2 D CO, CaCO3, Ca(HCO3)2 Câu 11 : lít dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2 có độ pH : A 13 B 11 C 12 D 10 Câu 12 : Đốt cháy hoàn toàn a(g) chất hữu X (C, H, N) cho sản phẩm...
 • 6
 • 120
 • 0

Tài liệu 200 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ I ĐẠI SỐ 12 pptx

Tài liệu 200 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ I ĐẠI SỐ 12 pptx
... 3a a   12a 1 a  3a  2 3 10.Cho ba số dương thoả a + b = c Chứng minh : a  b  c 11.Cho a,b,c độ d i cạnh tam giác ,chứng minh c cạnh lớn : 3 a  b4  c4 12. Cho a ,b ≥ m ,n hai số nguyên ... Chứng minh : 1 (a m  b m ) m  (a n  b n ) n 4x 13.Cho f(x) = x +2 a)Chứng minh a + b = f(a) + f(b) = 1 2003 2004 b) Tính tổng S = f( ) + f( ) + …+ f( ) + f( ) 2005 2005 2005 2005 14.Tìm miền ... – 1)2x + m + = có nghiệm tr i dấu 12. Tìm tất giá trị m cho bất phương trình sau nghiệm  x  : m.2x+1 + (2m + 1)(3 – )x + (3 + )x < 2 sin x cos x Bất phương trình mũ 1.Gi i bất phương trình sau:...
 • 10
 • 552
 • 6

bai tap on hoc ky I lop 11NC

bai tap on hoc ky I lop 11NC
... KHÔNG GIAN B i 1: Cho hình chóp ABCD có M N nằm cạnh AC , AD G i E i m nằm tam giác BCD a) Tìm giao tuyến ( ABE) ( ACD) b) Tìm giao i m MN v i ( ABE) c) Tìm giao i m AE v i ( BMN) B i 2: Cho hính ... hành G i H , K trung i m CB, CD, v i M i m SA a) Tìm giao i m HK v i (SAD) b) Tìm giao i m mặt phẳng (MHK) v i cạnh hình chóp B i 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành G i M N ... 21   B i : Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức  2x − ÷ x   B i : a) Khai triển ( 2x2 – 1)4 b) Tìm hệ số số hạng chứa x12y13 khai triển ( 2x – 3y25 D PHÉP D I HÌNH B i : mp Oxy...
 • 2
 • 187
 • 0

Tiết 22 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ docx

Tiết 22 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ docx
... ? Nắm vững dạng tập lập phương trình đường thẳng III Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà:(2’) Ôn lại dạng tập đường thẳng: viết phương trình, khoảng cách, Ôn lại đường , dạng tập liên quan đến ... đường phân giác góc A là: ytố nào? Gọi học sinh lập phương trình đường thẳng AB, AC? 2x  y  2x  11y  48 22 22  112 2x  y 2x  11y  48   22 22  112 Lại có: r ur u n n ' = - 11 = ...  M'  với d Cách xác định toạ độ điểm I? Bài tập 2: Cho : 2x - y + = điểm I(1;2) Tìm phương trình đường thẳng ’ đối xứng với Gọi học sinh đọc đầu bài?  qua I Từ nêu yêu cầu toán? Giải: 12...
 • 5
 • 202
 • 0

Bai tap on hoc ky II

Bai tap on hoc ky II
... giá trị nhỏ III.Hàm số Bài Cho hàm số y =- 0,5x2 có đồ thị (P) a) Vẽ (P) b) Trên (P) lấy hai điểm A B lần lợt có hoành độ -2 Viết phơng trình đờng thẳng AB c) Viết đờng thẳng song song với AB ... tròn b) Xác định điểm M (O) để tam giác TAM tam giác Tính OT theo R trờng hợp c)Chứng minh OT song song với MB d) Tính diện tích phần tam giác TAM nằm (O) theo R OT = 2R e) Gọi I giao điểm OT với ... tứ giác BDCE nội tiếp Suy AD AC = AE AB b) Vẽ đờng thẳng xy tiếp xúc với (O) A Chứng tỏ: xy song song ED c) Đờng thẳng DE cắt đờng thẳng BC I cắt (O) M N (theo thứ tự I, M, E, D, N) Chứng minh:...
 • 4
 • 102
 • 0

BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN ppt

BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN ppt
... cos840  cos 120  Bµi 12 Tính 5 11 5 103 13 cos , cos a cos , sin , cos 12 12 12 12  3 7 b P  2sin  6cos  tan 6  2 3 22 23   sin2  sin2   sin2  sin2 c sin2 24 24 24 24 24 0 0 ... th¼ng d qua C vµ qua trung ®iĨm cđa ®o¹n AB: x + 2y – = 2 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 3,0 0 ,25  0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Häc sinh lµm chi tiÕt vµ suy ln ®Çy ®đ, chỈt ...   x  2 ( x  2) ( x  2)  C©u (1,0®) 0 ,25 0 ,25  lim x3  3x  ( x  2) ( x  x  1)  lim x  ( x  2) ( x  2) ( x  2) ( x  2)  lim x2  x  x 2 x  x  2 C©u (2, 0®) (1 ,25 )  B'C'...
 • 56
 • 193
 • 3

công thức và bài tập ôn học1 lớp 10 môn vật lý

công thức và bài tập ôn học kì 1 lớp 10 môn vật lý
... 6400km Câu 11 : Sao kim có khối lượng riêng D = 5,2 10 3kg/m3 Bán kính R = 610 0km Tính gia tốc rơi tự mặt kim? Cho G = 6,67 10 -11 Nm2/kg2 Câu 12 : Một vật khối lượng 1kg, mặt đất có trọng lượng 10 N Khi ... HỒI CỦA LÒ XO Câu 1: Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng 10 0N/m để dãn 10 cm? Lấy g = 10 m/s2 Câu 2: Một vật có khối lượng 10 0g treo vào lò xo lò xo dãn 5cm Lấy g = 10 m/s2 a Tìm độ cứng ... F1 + F2 + + Fn = ma r r Định luật III Niutơn (Tương tác) :Vật m1 tương tác m2 thì: F12 = − F 21 Độ lớn: F12 = F 21 ⇔ m2a2 = m1a1 ⇒ m2 ∆v2 ∆t = m1 ∆v1 ∆t III ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN: Fhd = G m1m2...
 • 10
 • 1,954
 • 0

bài tập ôn giữa kỳ 1 lop 1

bài tập ôn giữa kỳ 1 lop 1
... điền dấu +, - vào chỗ chấm cho thích hợp để phép tính có kết 1 1 1 1 = 1 1 1 1 = 10 >, =, ...
 • 6
 • 99
 • 0

Ôn tập giữa học kỳ 1 lớp 12 doc

Ôn tập giữa học kỳ 1 lớp 12 doc
... part in our life A B C D 10 I am in grade 12 and I am below a lot of study pressure AB C D 11 My close friend's responsibility is cook the meals for the whole family A B C D 12 Are there any differences ... until they come back 11 "Take my luggage to Room 14 5", he said to the porter A He told the porter take his luggage to Room 14 5 B He said the porter to take his luggage to Room 14 5 C He told the ... luggage to Room 14 5 C He told the porter to take his luggage to Room 14 5 D He said to the porter to take his luggage to Room 14 5 12 He said to me, "Ring me up tomorrow" A He told me to ring him up...
 • 8
 • 228
 • 1

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12
... them about the wedding -The end -kiểm tra học kỳ i lớp 12 năm học 2007 2008 Môn : Tiếng Anh Bài khoá dùng cho giáo viên đọc cho học sinh làm tập nghe hiểu ( đọc lần) Hoi An is ... Trờng thpt ngô quyền Đề thi học kỳ I LớP 12 Năm học: 2007-2008 Môn : Tiếng Anh Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Students name: Class12A I/ Listen to a talk about ... uses d used to This job is - and a lot of young people like it a attraction b attracted c attractive d attract This shitrt is good and the price is - a reason b reasonable...
 • 7
 • 399
 • 2

bài tập ôn học kì I -12

bài tập ôn học kì I -12
... polibutađien Dãy polime tổng hợp là: A polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6 B polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien C polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6 D polietilen, ... kim lo i? A liti B xesi C natri D kali 140/ Kim lo i sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim lo i? A Vonfram B Sắt C Đồng D Kẽm 141/ Kim lo i sau nhẹ (có kh i lượng riêng nhỏ nhất) tất kim lo i? ... kim lo i gây : A Có nhiều kiểu mạng tinh thể kim lo i B Trong kim lo i có electron hóa trò C Trong kim lo i có electron tự D Các kim lo i chất rắn 136/ Kim lo i sau có tính dẫn i n tốt tất kim...
 • 10
 • 211
 • 0

On tap giua hoc ky 1 lop 6

On tap giua hoc ky 1 lop 6
... a)2340 b) 2373 a)c) 52 31 d) 5345 Câu : Dạng phân tích thừa số nguyên tố 3 06 a)3 06 = 2.3. 51 b) 3 06 = 2.3.3 .17 c) 3 06 = 2.32 .17 d) hai câu b c Câu 10 : Số A = (2 61 2 ).2004 + 27 .12 .2004 số nguyên tố ... 27 .12 .2004 số nguyên tố hay hợp số? Giải thích Số A = (2 61 2 ).2004 + 27 .12 .2004 = 2004.(2 61 2 + 27 .12 ) chia hết cho 2004 => A hợp số Câu 11 : Số nguyên tố : a)Số tự nhiên lẻ lớn b) Số tự nhiên ... 5cm, AN = 10 cm a) Trong điểm A, M, N điểm nằm giữa? Vì sao? b) Tính MN? c) Điểm M có trung điểm đoạn thẳng AN không? Vì sao? 10 cm A 5cm M 5cm X N Giải a)Trên tia Ax ta có AM = 5cm AN = 10 cm AN...
 • 19
 • 307
 • 0

Tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ 1 ppt

Tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ 1 ppt
... này) Câu 1: (1, 25đ) Cho mệnh đề P: “Số thực dương cộng với lần nghịch đảo lớn ” a) Dùng ký hiệu ∃ hoặc∀ để viết mệnh đề P Lập mệnh đề phủ định mệnh đề P b) Chứng minh mệnh đề P Câu 2: (1 ) Chứng ... Câu 8(2đ)Trong mpOxy cho A(2 ;1) ,B(0;4) C (1; -1) a/Tìm chu vi tam giác ABCu u u u ur ur u ur u u b/Tim điểm M cho BC − AC = AM Đề 11 : Câu : ( 1 iểm ) Tìm tập xác định hàm số sau : y ... cho học sinh ban) Học sinh học Ban chọn phần dành riêng cho Ban học I Dành cho học sinh Ban : Câu 6B (1 iểm): Không sử dụng máy tính giải hệ phương trình : 2 x − y =  4 x − y = Câu 7B (1 iểm...
 • 17
 • 180
 • 0

Bài tập ôn cuối kỳ - kỹ thuật số phần 1 có lời giải doc

Bài tập ôn cuối kỳ - kỹ thuật số phần 1 có lời giải doc
... Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM b F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12 , 17 , 18 , 19 , 21, 22, 24) + d (2, 9, 10 , 11 , 13 , 16 , 23, 28, 29) A BC DE F2 01 1 10 10 11 1 X X 10 X ... = 1, 2, 3, 4) Hàm F (G1, G2, G3, G4) giá trị ghế kề trống hàng Hãy thực hàm F cổng NOR ngõ vào Lập bảng hoạt động: G1 0 0 0 0 1 1 1 1 G2 0 0 1 1 0 0 1 1 G3 0 1 0 1 0 1 0 1 G4 1 1 1 1 F 1 ... 0 1 0 1 0 1 0 1 G4 1 1 1 1 F 1 1 0 1 0 0 G1 G2 F G1G2 G3G4 00 01 11 10 00 1 1 01 0 11 0 10 0 G3 G4 G2 G3 F = G1 G2 + G2 G3 + G3 G4 = G1 + G2 + G2 + G3 + G3 + G4 G1 F G2 G3 G4 ...
 • 4
 • 814
 • 21

200 BÀI TẬP ÔN HỌC đại số 12 docx

200 BÀI TẬP ÔN HỌC đại số 12 docx
... f(x) = x +2 a)Chứng minh a + b = f(a) + f(b) = 1 2003 2004 b) Tính tổng S = f( ) + f( ) + …+ f( ) + f( ) 2005 2005 2005 2005 14.Tìm miền xác định hàm số sau: a) y = (x2 – 4x + 3)– b) y = (x3 – 3x2 ... 3a a   12a 1 a  3a  2 3 10.Cho ba số dương thoả a + b = c Chứng minh : a  b  c 11.Cho a,b,c độ dài cạnh tam giác ,chứng minh c cạnh lớn : 3 a  b4  c4 12. Cho a ,b ≥ m ,n hai số nguyên ... 15.Cho a2 + 4b2 = 12ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb ) 16.a)Cho x2 + 4y2 = 12xy x > 0,y > 0, (lgx + lgy) b) Cho a,b > thoả mãn 4a2 + 9b2 = 4ab số c > 0, 1,chứng...
 • 10
 • 272
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn học kỳ 2 lớp 11 hình không gianôn tập toán học kỳ 1 lớp 12ôn tập thi học kỳ 1 môn toán họcôn tập thi học kỳ 1 môn địa lýđề cương ôn tập toán học kỳ 1 lớp 2ôn tập toán học kỳ 1 lớp 9Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LA tiến sĩ)Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (LA tiến sĩ)Tieu luan triet hoc HADTB VHUGiải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường khoa đại học sư phạm (LA tiến sĩ)Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh họcQuản trị rủi ro tài chínhThi hành các hình phạt không tước tự do (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang).Vận dụng rào cản thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt NamMô hình quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong giai đoạn hiện nayCHUONG 11 động cơ đốt trongKIỂM TRA MỘT TIẾT ANH VĂN 9Tổ chức hoạt động học tập môn Toán cho học sinh trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện các quy luật toán học (LA tiến sĩ)TOEFL PBT presentationPhát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)THÔNG TIN VỀ VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM (METAL ORGANIC FRAMEWORKSMOFs)Các dấu hiệu nhân chia lop 4TÌM HIỂU các kỹ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN mềmaxit sufuric SVTT TRAN THI XUYEN5 Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh lớp 11 cực hay ( có đáp án)3500 sentences of certificate A
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập