Bai 10 lich su voi moi nguoi

Gián án Bài 10: Lịch sự với mọi người( Tiết 1)

Gián án Bài 10: Lịch sự với mọi người( Tiết 1)
... vào cặp sách bạn Nga Bài tập 2: Trong ý kiến em đồng ý với ý kiến nào? a Phép lịch giúp cho người gần gũi b Chỉ cần lịch với người lớn tuổi c Mọi người phải cư xử lịch sự, không phân biệt già- ... biệt già- trẻ, nam- nữ, giàu- nghèo d Phép lịch phù hợp thành phố, thị xã e Lịch với bạn bè không cần thiết f Nói nhã nhặn, lễ phép Bài tập 3: Một số biểu lịch ăn uống, nói năng, chào hỏi : - Khi ... lao động việc phù hợp với khả Đ ( Đúng) Bài 10 Chuyện tiệm may + Em có nhận xét cách cư xử bạn Trang, bạn Hà câu chuyện trên? + Nếu em bạn Hà, em khuyên bạn điều ? Vì ? Lịch với người có lời nói,...
 • 12
 • 429
 • 4

Bài giảng Bài 10: Lịch sự với mọi người( Tiết 1)

Bài giảng Bài 10: Lịch sự với mọi người( Tiết 1)
... vào cặp sách bạn Nga Bài tập 2: Trong ý kiến em đồng ý với ý kiến nào? a Phép lịch giúp cho người gần gũi b Chỉ cần lịch với người lớn tuổi c Mọi người phải cư xử lịch sự, không phân biệt già- ... biệt già- trẻ, nam- nữ, giàu- nghèo d Phép lịch phù hợp thành phố, thị xã e Lịch với bạn bè không cần thiết f Nói nhã nhặn, lễ phép Bài tập 3: Một số biểu lịch ăn uống, nói năng, chào hỏi : - Khi ... lao động việc phù hợp với khả Đ ( Đúng) Bài 10 Chuyện tiệm may + Em có nhận xét cách cư xử bạn Trang, bạn Hà câu chuyện trên? + Nếu em bạn Hà, em khuyên bạn điều ? Vì ? Lịch với người có lời nói,...
 • 12
 • 278
 • 6

Tài liệu Bài 10: Lịch sự với mọi người( Tiết 1)

Tài liệu Bài 10: Lịch sự với mọi người( Tiết 1)
... vào cặp sách bạn Nga Bài tập 2: Trong ý kiến em đồng ý với ý kiến nào? a Phép lịch giúp cho người gần gũi b Chỉ cần lịch với người lớn tuổi c Mọi người phải cư xử lịch sự, không phân biệt già- ... biệt già- trẻ, nam- nữ, giàu- nghèo d Phép lịch phù hợp thành phố, thị xã e Lịch với bạn bè không cần thiết f Nói nhã nhặn, lễ phép Bài tập 3: Một số biểu lịch ăn uống, nói năng, chào hỏi : - Khi ... lao động việc phù hợp với khả Đ ( Đúng) Bài 10 Chuyện tiệm may + Em có nhận xét cách cư xử bạn Trang, bạn Hà câu chuyện trên? + Nếu em bạn Hà, em khuyên bạn điều ? Vì ? Lịch với người có lời nói,...
 • 12
 • 202
 • 5

bài giảng đạo đức 4 bài 10 lịch sự với mọi người

bài giảng đạo đức 4 bài 10 lịch sự với mọi người
... Vì ? Kết luận: -Trang người lịch biết chào hỏi người, ăn nói nhẹ nhàng, biết thông cảm với cô thợ may, -Hà nên biết tôn trọng người khác cư xử cho lịch -Biết cư xử lịch người tôn trọng, quý mến ... chuông muốn vào nhà người khác ; -Ăn uống từ tốn, không vừa nhai,vừa nói Ghi nhớ: Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ, tiếp xúc Lịch với người, em tôn trọng, ... mến Học ăn, học nói, học gói, học mở Tục ngữ Hoạt động tiếp nối -Thực cư xử lịch với người sống ngày -Chuẩn bị tập 4, SGK trang 33 TIẾT HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI ...
 • 15
 • 193
 • 0

Bai 10 lich su voi moi nguoi

Bai 10 lich su voi moi nguoi
... ngoon từ hợp lý, mực -Nhận xét, bổ sung -Tiến hành thảo luận nhóm -Đại diện nhó trình bày kết (nhóm trình bày sau không trình bày trùng lặp ý kiến với nhóm trước, bổ sung) Em đồng ý tán thành cách ... bạn là: lần sau Hà nên bình tĩnh để có cách cư xử mực với cô thợ may -Các nhóm khác nhận xét bổ sung -Tiến hành thảo luận nhóm -Đại diện nhóm đóng vai, xử lý tình -Mình nên đỡ em bé dậy, hỏi xem ... rọng với ngươig mà gặp gỡ hay tiếp xúc - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị học -HS nhóm nhận xét, bổ sung -1 HS nhắc lại ...
 • 3
 • 53
 • 0

Bài giảng đạo đức lớp 4 - LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI potx

Bài giảng đạo đức lớp 4 - LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI potx
... Phép lịch giúp cho người gần gũi với d Mọi người phải cư xử lịch sự, không -HS giải thích lựa chọn phân biệt gi - trẻ, nam- nữ đ Lịch với bạn bè, người thân không cần -Cả lớp lắng nghe thiết -GV ... đỡ -HS lớp thực Xin lỗi làm phiền người khác Ăn uống từ tốn, không rơi vãi, Không vừa nhai, vừa nói 4. Củng cố - Dặn dò: -Sưu tầm ca dao, tục ngữ, truyện, gương cư xử lịch với bạn bè người -Về ... -GV kết luận: -HS lắng nghe +Trang người lịch biết chào hỏi người, ăn nói nhẹ nhàng, biết thông cảm với cô thợ may … +Hà nên biết tôn trọng người khác cư xử cho lịch +Biết cư xử lịch người tôn trọng,...
 • 7
 • 3,552
 • 22

bài giảng đạo đức lớp 4 lịch sự với mọi người

bài giảng đạo đức lớp 4 lịch sự với mọi người
... ày 13 tháng năm 20 14 Đạo đứ c Bài 10: Lịc h s ự vớ i mọ i ng i (Tiế t 1) Ghi nhớ : Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ, tiếpxúc Lịch với người, em tôn trọng, ... người khác nói Khi chào hỏi: Chào hỏi gặp gỡ Thứ hai ng ày 12 tháng năm 2015 Đạo đứ c Bài 10: Lịc h s ự vớ i mọ i ng i (Tiế t 1) Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người ... liền xin lỗi đỡ em bé dậy Bài 10: Thứ hai ng ày 13 tháng năm 20 14 Đạo đứ c Lịc h s ự vớ i mọ i ng i (Tiế t 1) Bài tập 3: Em bạn nhóm thảo luận để nêu số biểu phép lịch sự: *Khi ăn uống( nhóm 1,2,3)...
 • 17
 • 15
 • 0

Lịch sự với mọi người

Lịch sự với mọi người
... 2009 Đạo đức Lịch với người (Tiết ) Kiểm tra cũ Câu 1: Câu 2: Thế lịch với người? Nêu số biểu phép lịch ăn uống, nói năng, chào hỏi? Thứ hai ngày 16 tháng năm 2009 Đạo đức Lịch với người Hoạt động ... Trong ý kiến em đồng ý với ý kiến nào? a) Chỉ cần lịch với người lớn tuổi b) Phép lịch phù hợp thành phố, thị xã c) Phép lịch giúp người gần gũi d) Mọi người phải cư xử lịch , không phân biệt ... đ) Lịch với bạn bè, người thân không cần thiết Bài tập 2: Trong ý kiến em đồng ý với ý kiến nào? a) Chỉ cần lịch với người lớn tuổi b) Phép lịch phù hợp thành phố, thị xã c) Phép lịch giúp người...
 • 15
 • 277
 • 3

Gián án lịch sự với mọi người

Gián án lịch sự với mọi người
... điều ? Vì ? Thứ hại ngày 17 tháng năm 2011 Đạo đức : Lịch với người (T1) Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ,tiếpxúc Lịch với người, em tôn trọng, quý mến ... gói, học mở Tục ngữ Thứ hai, ngày 17 tháng năm 2011 Đạo đức : Lịch với người (T1) Hoạt động : Thảo luận lớp Thứ hai,ngày 17 tháng năm 2011 Đạo đức : Lịch với người (T1) Những hành vi, việc làm sau ... ngày 17 tháng năm 2011 Đạo đức : Lịch với người (T1) Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ,tiếpxúc Lịch với người, em tôn trọng, quý mến Học ăn, học nói, học...
 • 10
 • 226
 • 4

LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỒI

LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỒI
... gặpbài nói Câu tụccần phải lịch với Vì ngữ nhà người Thế số may mắn! với người ? lịch phép lịch sự? em phải làm ? người ? Lịch với moị người có lời nói, cử chỉ, hành Lịch với người em tôn động thể ... may, thiếu lịch nên biết tôn trọng người khuyên Hà Trang người lịch biết chàoxử cho lịch ăn nói nhẹ khác cư hỏi người, nhàng, biết thông cảm với cô thợ may Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch với người ... ngày tháng năm 2009 Lịch với người Đạo đức: Truyện kể : Chuyện tiệm may Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch với người Đạo đức: Truyện kể : Chuyện tiệm may Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch với người Đạo đức:...
 • 11
 • 437
 • 1

Đạo đức:Lịch sự với mọi người

Đạo đức:Lịch sự với mọi người
... biết thông cảm với cô thợ may Thứ sáu ngày tháng năm 2010 Đạo đức : Lịch với người (T1) Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ,tiếpxúc Lịch với người, em tôn ... phép lịch ? Thứ sáu ngày tháng năm 2010 Đạo đức : Lịch với người (T1) Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ,tiếpxúc Lịch với người, em tôn trọng, quý mến Học ăn, ... nghe người khác nói Khi chào hỏi: Chào hỏi gặp gỡ Khi giúp đỡ: Cám ơn giúp đỡ, biết dùng lời yêu cầu, đề nghị muốn nhờ người khác giúp đỡ Chọn ô số lịch với người ? Thế Vì phải lịch với người...
 • 12
 • 176
 • 1

Đạo đức: Lịch sự với mọi người( T2)

Đạo đức: Lịch sự với mọi người( T2)
... 2010 Đạo đức Kiểm tra cũ: 1, Thế lịch với người? 2, Lịch với người em nhận điều gì? Thứ ba ngày 26 tháng năm 2010 Đạo đức Bài 10: Lịch với người (Tiết ) Bài tập 2: Trong ý kiến em đồng ý với ý ... Chỉ cần lịch với người lớn tuổi b) Phép lịch phù hợp thành phố, thị xã c) Phép lịch giúp người gần gũi d) Mọi người phải cư xử lịch , không phân biệt già- trẻ, nam nữ, giàu nghèo đ) Lịch với bạn ... tháng năm 2010 Đạo đức Bài 10: Lịch với người (Tiết ) Bài tập 2: Trong ý kiến em đồng ý với ý kiến nào? a, Chỉ cần lịch với người lớn tuổi b, Phép lịch phù hợp thành phố, thị xã c, Phép lịch giúp...
 • 14
 • 392
 • 1

lịch sự với mọi người tiết 1

lịch sự với mọi người tiết 1
... nhờ người khác giúp đỡ Thứ ngày tháng năm 2 013 Môn: Đạo đức Bài: Lịch với người (tiết 1) Ghi nhớ Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ, tiếpxúc Lịch với người, ... mến Thứ ngày tháng năm 2 013 Môn: Đạo đức Bài: Lịch với người (tiết 1) Ghi nhớ Lịch với người có lời nói, cử chỉ, hành động thể tôn trọng người gặp gỡ, tiếpxúc Lịch với người, em tôn trọng, quý ... 2 013 Môn: Đạo đức Bài: Kiểm tra cũ Thứ ngày tháng năm 2 013 Môn: Đạo đức Cháu xin lỗi cô Bài: Lịch với người (tiết 1) ạ! Truyện kể: Chuyện tiệm may Thứ ngày tháng năm 2 013 Môn: Đạo đức Bài: Lịch...
 • 12
 • 55
 • 0

giáo án đạo đức lớp 4 lịch sự với mọi người

giáo án đạo đức lớp 4 lịch sự với mọi người
... tham gia hoạt động nhân đạo 2.Kó năng: Biết thông cảm với người gặp khó khăn, hoạn nạn Thái độ: Tích cực tham gia số hoạt động nhân đạo lớp, trường, đòa phương phù hợp với khả Tích hợp : KNS+HCM ... tham gia hoạt động nhân đạo 2.Kó năng: Biết thông cảm với người gặp khó khăn, hoạn nạn Thái độ: Tích cực tham gia số hoạt động nhân đạo lớp, trường, đòa phương phù hợp với khả Tích hợp : KNS II.CHUẨN ... động nhân đạo + Màu đỏ: Biểu lộ thái độ tán Bìa màu thành Màu xanh: Biểu lộ thái độ phản đối - HS biểu lộ thái độ theo cách quy ước HS giải thích lí & thảo luận chung lớp TUẦN 25 Môn: Đạo đức BÀI:...
 • 12
 • 41
 • 0

bài 10-lịch sử 7

bài 10-lịch sử 7
... Chương II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( Thế kỉ XI – XII ) BÀI 10 Tiết 14: Nhà Lý thành lập: Nhà Lý thành lập: a Hoàn cảnh thành lập - Cuối năm 1009, Lê ... (Lý Thái Tở) Lý Cơng Uẩn người làng Cổ Pháp, (Từ Sơn, Bắc Ninh) Cơng Uẩn sinh nǎm Giáp Tuất ( 974 ), ni thiền sư Lý Khánh Vǎn từ nǎm tuổi truyền thuyết cho ơng Vạn Hạnh, anh ruột Khánh Vǎn Cũng ... tu hợi quan ́u bớn phương Đúng là nơi thượng kinh sư mãi mn đời” Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư Hình rồng bay Kinh thành Thăng Long Kinh thành Thăng Long Kinh thành Thăng Long...
 • 34
 • 427
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: SÁCH KINH điển tập 34 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHạn chế rủi ro thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà NộiHạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh VinhHạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà NộiHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển Việt namNhững định hướng và giải pháp vượt rào cản kỹ thuật của mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu việt namHạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt NamQuản trị chiến lược toyota việt nam 2011Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái cho công ty GMCHệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùngHiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Hải phòngHiệu quả hoat động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.PDFĐỀ ÔN THI MÔN VẬT LÝ LỚP 12Hoàn thiện các công cụ điều hành chính sách tiển tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nayHoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam.PDFHoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.PDFHoàn thiện chính sách huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình ĐịnhHoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của Trường cao đẳng nghề thương mại và công nghiệpHoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở Nam Định đến năm 2020.PDFHoàn thiện chính sách tài chính đối với ngành Công An.PDF
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập