Nghiên cứu thu nhận urease từ đậu nành

Bước đầu nghiên cứu thu nhận Bacteriocin từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum Atcc8014 ứng dụng làm phụ gia thực phẩm

Bước đầu nghiên cứu thu nhận Bacteriocin từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum Atcc8014 ứng dụng làm phụ gia thực phẩm
... tính Bacteriocin sản xuất vi khuẩn Lactobacillus acidophilus, Vi n Sinh học Nhiệt Ðới, Vi n Khoa học Công nghệ Vi t Nam Ngoài nhiều nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn lactic vào sản phẩm thực phẩm làm ... nhiên để thu nhận đƣợc lƣợng bacteriocin cao cần phải tối ƣu hóa môi trƣờng nuôi cấy vi khuẩn Từ vấn đề cấp thiết nên đề tài đƣợc đề xuất “Bƣớc đầu nghiên cứu thu nhận bacteriocin từ vi khuẩn Lactobacillus ... quản thực phẩm 1.4.2 Nƣớc Hiện vi c nghiên cứu , ứng dụng bacteriocin vi khuẩn lactic sinh tổng hợp nên hƣớng nghiên cứu đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm Và có công trình nghiên cứu ứng dụng...
 • 110
 • 827
 • 3

Luận văn nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu

Luận văn nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu
... trích ly enzyme - Tối ưu hóa trình trích ly - Thu nhận chế phẩm enzyme thô Trang Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu cá Chương Tổng quan Tổng quan Trang Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu ... Hồng Nga Trang ii Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu cá GVHD: TS TRẦN BÍCH LAM Tóm tắt luận văn Đề tài Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu cá” nhằm khảo sát hoạt tính enzyme nội tạng cá ... .95 SVTH: Phạm Thò Hồng Nga Trang x Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu cá Chương Lời mở đầu Lời mở đầu Trang Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu cá Chương Lời mở đầu Hàng năm, sản...
 • 115
 • 463
 • 1

Nghiên cứu thu nhận protease từ một số nguồn khác nhau và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận protease từ một số nguồn khác nhau và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
... hớng nghiên cứu thiết lập quy trình thu nhận chế phẩm enzyme ứng dụng chế phẩm việc xử lý phế phụ phẩm chế biến nông sản, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu thu nhận chế phẩm protease từ số nguồn khác ... học tiến hành nghiên cứu, đa vào ứng dụng chế phẩm protease công nghiệp chế biến thực phẩm thơng hóa chế phẩm protease Việt Nam có nhiều nghiên cứu enzyme nhiên nghiên cứu ứng dụng hạn chế cha ... khác ứng dụng công nghệ thực phẩm Mục đích luận án - Thiết lập đợc quy trình thu nhận chế phẩm proteinase quy mô phòng thí nghiệm có khả ứng dụng công nghiệp chế biến thực phẩm - ứng dụng chế phẩm...
 • 27
 • 449
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU THU NHẬN GIAO TỬ VÀ PHÔI CÁ CHẠCH (Misgurnus anguillicaudatus) MỘT TẾ BÀO" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Netherlandsm, 2007 Nguyễn Khoa Diệu Thu, Văn Thị Hạnh, Nguyễn Hằng, Xây dựng phương pháp thu nhận giao tử phôi tế bào chu n bị cho kỹ thu t vi tiêm DNA vào vàng Carassius auratus, Tạp chí Khoa học Công ... tỉ lệ cho trứng tỉ lệ nở chạch tiêm não thủy thể chép vào xoang thân đạt 117,64% 104,13% so với chạch tiêm não thùy thể chép vào bắp thịt Kết cho thấy kích thích sinh sản chạch ... Vây ngực đực Vây ngực Hình 2: Vây ngực chạch đực chạch 30 III Kết thảo luận 3.1 Số lần tiêm não thùy thể chép Ðể chủ động thu nhận trứng, tinh dịch thụ tinh nhân tạo, chạch kích...
 • 7
 • 158
 • 0

nghiên cứu thu nhận proteaza từ bacillus subtilis và ứng dụng vào sản xuất dịch đạm thuỷ phân

nghiên cứu thu nhận proteaza từ bacillus subtilis và ứng dụng vào sản xuất dịch đạm thuỷ phân
... trình thu phân cá mối proteaza Bacillus nồng độ muối thích hợp 3% (Tạp chí thu sản ,2003) 5) Theo kết nghiên cứu thu nhận bảo quản proteaza từ chế phẩm lên men bề mặt vi khuẩn Bac .subtilis Proteaza ... 10-4 thiết bị thông dụng phòng thí nghiệm 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 2.2.1 Quy trình thu nhận dịch chiết enzym :  Qui trình thu nhận enzym proteaza từ Bacillus subtilis: Nghiên cứu sử dụng ... cho nhà khoa học lĩnh vực chế biến thu sản phải nghiên cứu rút ngắn thời gian sản xuất Thời gian vừa qua có nhiều công trình nghiên cứu sử dụng proteaza vào sản xuất nước mắm rút ngắn thời gian...
 • 57
 • 208
 • 0

NGHIÊN CỨU THU NHẬN COLLAGEN TỪ GÂN VÀ DA BÒ BẰNG COLLAGENASE TỪ VI SINH VẬT VÀ THỰC VẬT, ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG BĂNG GẠC ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ

NGHIÊN CỨU THU NHẬN COLLAGEN TỪ GÂN VÀ DA BÒ BẰNG COLLAGENASE TỪ VI SINH VẬT VÀ THỰC VẬT, ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG BĂNG GẠC ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ
... nhiều collagen hòa tan chưa có Vi t Nam Vì lý trên, đề tài Nghiên cứu thu nhận collagen từ gân da bằng collagenase từ vi sinh vật thực vật, định hướng ứng dụng băng gạc điều trị vết thương hở ... tiềm ứng dụng cao PHẦN III QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp để thu nhận collagenase từ chủng vi khuẩn L sphaericus VN3 • Nghiên cứu thu ... mô tế bào Collagen từ chứng minh có thành phần gần gũi với collagen từ người, gây phản ứng miễn dịch trình điều trị, chủ yếu nghiên cứu sử dụng điều trị so với collagen từ lợn cá Do collagen...
 • 25
 • 101
 • 2

nghiên cứu thu nhận collagen từ gân và da bò bằng collagenase từ vi sinh vật và thực vật, định hướng ứng dụng trong băng gạc điều trị vết thương hở

nghiên cứu thu nhận collagen từ gân và da bò bằng collagenase từ vi sinh vật và thực vật, định hướng ứng dụng trong băng gạc điều trị vết thương hở
... nghiên cứu Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp để thu nhận collagenase từ chủng vi khuẩn L sphaericus VN3 • Nghiên cứu thu nhận collagenase từ chủng vi khuẩn L sphaericus VN3 • Nghiên cứu ... mô tế bào Collagen từ chứng minh có thành phần gần gũi với collagen từ người, gây phản ứng miễn dịch trình điều trị, chủ yếu nghiên cứu sử dụng điều trị so với collagen từ lợn cá Do collagen ... ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỂM MỚI, SÁNG TẠO CỦA ĐỀ TÀI PHẦN III QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ III.1 Chuẩn bị vật liệu collagen III.2 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp để thu nhận collagenase từ...
 • 25
 • 184
 • 0

nghiên cứu thu nhận collagen từ gân và da bò bằng collagenase từ vi sinh vật và thực vật, định hướng ứng dụng trong băng gạc điều trị vết thương hở

nghiên cứu thu nhận collagen từ gân và da bò bằng collagenase từ vi sinh vật và thực vật, định hướng ứng dụng trong băng gạc điều trị vết thương hở
... nhiều collagen hòa tan chưa có Vi t Nam Vì lý trên, đề tài Nghiên cứu thu nhận collagen từ gân da bằng collagenase từ vi sinh vật thực vật, định hướng ứng dụng băng gạc điều trị vết thương hở ... tiềm ứng dụng cao PHẦN III QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp để thu nhận collagenase từ chủng vi khuẩn L sphaericus VN3 • Nghiên cứu thu ... mô tế bào Collagen từ chứng minh có thành phần gần gũi với collagen từ người, gây phản ứng miễn dịch trình điều trị, chủ yếu nghiên cứu sử dụng điều trị so với collagen từ lợn cá Do collagen...
 • 30
 • 201
 • 0

Nghiên cứu thu nhận chitosan từ nang mực bằng phương pháp hóa học

Nghiên cứu thu nhận chitosan từ nang mực bằng phương pháp hóa học
... từ nang mực thực tế chọn đề tài: Nghiên cứu thu nhận chitosan từ nang mực phƣơng pháp hóa học , nhằm xác định chế độ thích hợp để sản xuất chitin /chitosan từ nang mực ix Mục ích nghiên cứu: Khảo ... nhiều nghiên cứu phƣơng pháp thu nhận chitosan từ nang mực điều kiện khác chitosan thu đƣợc có chất lƣợng không giống quy trình sản xuất Để tìm hiểu nghiên cứu rõ quy trình sản xuất chitosan từ nang ... xuất chitin /chitosan, từ đề xuất quy trình sản xuất chitosan từ nang mực N i dung nghiên cứu: Xác định thành phần hóa học nang mực Xác định chế độ khử khoáng, khử protein nang mực để thu nhận chitin...
 • 76
 • 211
 • 1

Đề cương Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum và khảo sát khả năng ứng dụng

Đề cương Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum và khảo sát khả năng ứng dụng
... 2 rong trồng phổ biến vùng khác thu c tỉnh Khánh Hòa Ninh Thu n Với kết khảo sát sơ sở nêu trên, đề tài thực Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum khảo sát khả ứng dụng ... nghiên cứu lectin từ rong biển Từ năm 1985 đến năm 1992, ông cộng khảo sát có mặt lectin 90 loài rong biển thu c dòng rong: rong đỏ, rong nâu rong lục Trong đó, hoạt tính ngưng kết hồng cầu từ ... đề tài Nghiên cứu điều kiện tối ưu để thu nhận lectin từ rong Đỏ Eucheuma denticulatum Nội dung nghiên cứu • • Tinh lectin sắc ký lọc gel Sephadex G-75 • Đánh giá đặc tính lectin thu nhận • Nghiên...
 • 26
 • 502
 • 7

Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu cá

Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu cá
... ly enzyme - Tối ưu hóa trình trích ly - Thu nhận chế phẩm enzyme thô Trang Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu Chương Tổng quan Chương Tổn g quan Trang Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu ... Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu GVHD: TS TRẦN BÍCH LAM Tóm tắt luận văn Đề tài Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu nhằm khảo sát hoạt tính enzyme nội tạng tra (Pangasius ... 95 SVTH: Phạm Thò Hồng Nga Trang ix Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu Chương Lời mở đầu Chương Lời mở đầu Trang Nghiên cứu thu nhận enzyme từ phế liệu Chương Lời mở đầu Hàng năm, sản...
 • 112
 • 79
 • 0

Nghiên cứu thu nhận lectin từ cây tỏi ta (allium sativum) và khảo sát khả năng ứng dụng làm thuốc bảo vệ cho rau cải

Nghiên cứu thu nhận lectin từ cây tỏi ta (allium sativum) và khảo sát khả năng ứng dụng làm thuốc bảo vệ cho rau cải
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỖ NGỌC BẢO NGHIÊN CỨU THU NHẬN LECTIN TỪ CÂY TỎI TA (Allium sativum) VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LÀM THU C BẢO VỆ CHO RAU CẢI LUẬN VĂN THẠC ... liệu tỏi (Allium sativum) bỏ sau thu hoạch gây ô nhiễm môi trƣờng nên tác giả nghiên cứu tách chiết, thu nhận lectin từ tỏi ta khảo sát khả ứng dụng làm thu c bảo vệ cho rau cải Mục đ ch việc nghiên ... chiết lectin từ tỏi sâu hại rau cải  Nội dung nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số công nghệ đến trình thu nhận lectin từ tỏi - Nghiên cứu tinh lectin thu nhận từ tỏi - Đánh giá...
 • 113
 • 43
 • 0

Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong đỏ eucheuma denticulatum

Nghiên cứu thu nhận lectin từ rong đỏ eucheuma denticulatum
... nghiên cứu - Nghiên cứu điều kiện thu nhận lectin - Nghiên cứu điều kiện tinh lectin - Đánh giá đặc tính lectin thu nhận Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Rong đỏ Echeuma denticulatum ... 1.3 Lectin nguồn gốc từ rong biển 1.3.1 Tình hình nghiên cứu lectin từ rong biển nước nước 1.3.1.1 Tình hình nghiên cứu nước Khác với lectin từ thực vật bậc cao, nay, việc nghiên cứu lectin từ rong ... SDS-PAGE lectin tách từ rong đỏ E denticulatum 63 Hình 3.15 Sơ đồ quy trình công nghệ thu lectin từ rong đỏ E denticulatum 66 Hình 3.16 Ảnh hưởng nhiệt độ lên hoạt độ NKHC lectin từ rong đỏ E denticulatum...
 • 97
 • 102
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basanghiên cứu thu nhận tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit quảng trịnghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensisnghiên cứu thu nhận sinh khối và quy trình đông khô sinh khối vi tảo lam độc m aeruginosa từ hồ hoàn kiếm với lượng lớnthu nhận enzyme từ vi sinh vậtthu nhận enzyme từ thực vậtthu nhận sic từ tro trấunghiên cứu thu nhận enzymenghiên cứu thu nhận hoạt chấtnghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạixây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm thu nhận lutein từ hoa cúc vạn thọ tagetes erecta l ứng dụng làm chất màu thực phẩmtiểu luận này em sẽ trình bày các nguồn enzym chủ yếu tồn tại trong tự nhiên và cách thu nhận enzym từ các nguồn đóiii thu nhận enzym từ hạt cốc nảy mầm maltphương pháp thu nhận protease từ chủng nấm mốc asp oryzae 9học tiếng anh từ đầu để thi ieltsThực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI tại tỉnh Hưng YênSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnlý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 2CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)
Đăng ký
Đăng nhập