Nguy cơ tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan

Nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan (tóm tắt)

Nguy cơ tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan (tóm tắt)
... suất tái phát tích lũy sau đột quỵ thiếu máu não cục cấp theo thời gian (30 ngày, 90 ngày, tháng năm) Xác định số yếu tố liên quan độc lập với nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục cấp ... thiếu máu não cục bộ/ cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) số yếu tố liên quan 1.2.2.1 Nguy tái phát sau đột quỵ TMNCB/TIA Theo y văn, sau đột quỵ TMNCB/TIA xảy ra, BN có nguy tái phát cao, từ ngày ... phòng đột quỵ tái phát khoảng trống ngày phải thu hẹp dần 23 KẾT LUẬN Tỉ suất tái phát tích lũy sau đột quỵ thiếu máu não cục cấp theo thời gian: Bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cục cấp nguy tái...
 • 28
 • 218
 • 0

Nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan

Nguy cơ tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan
... quỵ thiếu máu não cục bộ/ cơn thiếu máu não thoáng qua số yếu tố liên quan 1.4.2.1 Nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ/ cơn thiếu máu não thoáng qua Kết tổng quan y văn cho thấy sau đột ... 1.4.2.2 Các yếu tố liên quan với nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ/ cơn thiếu máu não thoáng qua Trên giới, có nhiều tác giả nghiên cứu yếu tố liên quan với nguy tái phát đột quỵ Hầu hết ... nhân đột quỵ thiếu máu não cục theo phân loại TOAST nguy tái phát đột quỵ 70 3.16 Kết phân tích hồi quy Cox đơn biến yếu tố liên quan 70 đến điều trị sau viện nguy tái phát đột quỵ 3.17 Kết phân...
 • 188
 • 171
 • 0

Nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan

Nguy cơ tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan
... tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ/ cơn thiếu máu não thoáng qua số yếu tố liên quan 1.4.2.1 Nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ/ cơn thiếu máu não thoáng qua Kết tổng quan y văn ... 1.4.2.2 Các yếu tố liên quan với nguy tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ/ cơn thiếu máu não thoáng qua Trên giới, có nhiều tác giả nghiên cứu yếu tố liên quan với nguy tái phát đột quỵ não Hầu ... đột quỵ thiếu máu não cục theo phân loại TOAST nguy tái phát đột quỵ não 3.16 Kết phân tích hồi quy Cox đơn biến yếu tố liên quan đến điều trị sau viện nguy tái phát đột quỵ não 70 3.17 Kết phân...
 • 187
 • 21
 • 0

MỘT số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến NGUY tái PHÁT SAU đột QUỴ THIẾU máu não cục bộ cấp

MỘT số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến NGUY cơ tái PHÁT SAU đột QUỴ THIẾU máu não cục bộ cấp
... vai trò yếu tố nguy tái phát đột quỵ Tiền sử đột quỵ thiếu máu não thoáng qua (TIA) : Trong nghiên cứu này, tiền sử đột quỵ TIA yếu tố liên quan độc lập với gia tăng nguy tái phát đột quỵ (HR ... trọng dự phòng đột quỵ tái phát KẾT LUẬN - Các yếu tố liên quan độc lập với gia tăng nguy tái phát đột quỵ trình độ học vấn thấp (< năm), tiền sử đột quỵ TIA, rung nhĩ, hẹp ĐM cảnh ≥ 70% nồng ... Kết tương tự có số nghiên cứu khác Điển hình, theo Chen cs hẹp ĐM cảnh có ý nghĩa dự báo tái phát từ ngày sau đột quỵ [4] Hiện nay, khuyến cáo dự phòng tái phát đột quỵ, hẹp ĐM cảnh vấn đề thời...
 • 3
 • 41
 • 0

TỈ SUẤT tái PHÁT đột QUỴ TÍCH lũy SAU đột QUỴ THIẾU máu não cục bộ cấp

TỈ SUẤT tái PHÁT đột QUỴ TÍCH lũy SAU đột QUỴ THIẾU máu não cục bộ cấp
... nghĩa đột quỵ tái phát sử dụng, khác biệt theo thời gian, theo vùng địa lý theo phân nhóm đột quỵ Sự khác biệt tỉ suất tái phát đột quỵ tích lũy nghiên cứu nghiên cứu khác Tỉ suất tái phát tích lũy ... hiệu tái phát đột quỵ KẾT LUẬN - Tỉ suất tái phát tích lũy sau đột quỵ TMNCB thời điểm 30 ngày, 90 ngày năm cao với giá trị 6%, 11,88% 23,29% - Có khác biệt có ý nghĩa tỉ suất tái phát tích lũy ... Bảng Tỉ suất tái phát đột quỵ tích lũy theo thời gian Tỉ suất tái phát tích lũy Mốc thời gian KTC 95% (%) 30 ngày 6,00 4,06 - 8,82 90 ngày 11,88 9,06 - 15,50 19,26 năm 23,29 28,00 Bảng Tỉ suất tái...
 • 3
 • 64
 • 0

ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP pdf

ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP pdf
... 780/100.000 dân, tỉ lệ mắc năm 170/100.000 dân Đột quỵ chia thành loại gồm đột quỵ xuất huyết sọ đột quỵ thiếu máu não cục cấp, đột quỵ thiếu máu não cục cấp (ĐQTMNCBC) chiếm khoảng 80% – 85% nhóm ... cứu cung cấp số thông tin quan trọng mặt dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng tiên lượng ngắn hạn bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cục cấp Yếu tố nguy thường gặp đột quỵ thiếu máu não cục cấp tăng ... tố tiên lượng sớm hồi phục chức đột quị thiếu máu não cục cấp xảy ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cục cấp lần đầu, nhập Khoa Nội Thần Kinh...
 • 26
 • 165
 • 0

Đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp

Đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp
... Dùng heparin đủ liều kháng đông uống: − Hiện định điều trị cấp bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não Chỉ định trì hoãn cho bệnh nhân nhồi máu não nguồn lấp mạch từ tim, đặc biệt từ rung nhĩ Thuốc chống ... gồm dẫn lưu não thất tăng áp lực nội sọ não úng thủy − Phẫu thuật giải ép lấy mô não cho nhồi máu tiểu não lớn, phẫu thuật giải ép cho nhồi máu ác tính bán cầu đại não (động mạch não giữa) − ... kiểm chuyển sang chích tĩnh mạch ĐIỀU TRỊ CHUYÊN BIỆT Tái thông mạch máu não − rTPA đường tĩnh mạch  Chỉ định: đột quỵ thiếu máu não vòng – 4,5 từ lúc khởi phát  Chống định chính: triệu chứng nhẹ...
 • 6
 • 37
 • 0

Tình trạng dinh dưỡng , thiếu máu , nhiễm ký sinh trùng đường ruột và một số yếu tố liên quan đến học sinh tiểu học 6 9 tuổi ở một số xã nông thôn miền bắc

Tình trạng dinh dưỡng , thiếu máu , nhiễm ký sinh trùng đường ruột và một số yếu tố liên quan đến học sinh tiểu học 6 9 tuổi ở một số xã nông thôn miền bắc
... (n=207) Bắc Ninh (n= 199 ) Chung (n =60 6) tuổi 1 7,4 2,3 1 7 ,9 1,5 1 7,5 1 ,9 1 7 ,6 1 ,9 tuổi 1 9, 5 2,2 1 9, 7 2,5 1 9, 5 2,5 1 9 ,6 2,4 tuổi 2 0 ,9 2,3 2 1 ,6 3,7 2 0 ,9 2,2 2 1,1 2 ,9 tuổi 2 1,8 2,0 2 3,2 3,2 2 2,1 2,0 2 2,3 2,4 *, P> 0,0 5 ... 1 2,5 4 6, 9 2 6, 6 1 4,1 Tôm 1 ,6 1 0 ,9 7,8 6 2,5 Sữa 4,7 3,1 6, 3 8 5 ,9 Đậu phụ 8 2,8 1 0 ,9 6, 3 0,0 Lạc, vừng 9, 4 4,7 1 8,8 6 7,2 Dầu, mỡ 7,8 5 9, 4 2 1 ,9 1 1,0 Rau 9 5,3 4,7 0,0 0,0 Quả chín 4,7 1 0 ,9 4,7 7 9, 7 Nhận ... (n=2 06) Chung (n =62 3) tuổi 10 9, 8 3,5 11 0,4 3 ,9 11 0,8 4 ,6 11 0,4 4,1 tuổi 11 5,2 5,0 11 5 ,6 4,7 11 5,0 4,5 11 5,3 4,7 tuổi 11 9, 4 5,0 12 0 ,9 5,4 12 0,8 4 ,6 12 0,4 5,1 tuổi 12 1,7 5,3 12 3,0 5,1 12 3,5 5,3 12 2 ,9 5,2 *, P> 0,0 5...
 • 53
 • 277
 • 0

tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục bộ cấp tính tăng đường huyết

tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục bộ cấp tính có tăng đường huyết
... sàng, cận lâm sàng bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục cấp tính tăng đường huyết • Nghiên cứu mối liên quan tăng đường huyết với tiến triển tiên lượng bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục giai ... độ đường huyết lúc nhập viện lên tiến triển tiên lượng bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục cấp tính điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch” nhằm mục tiêu: • Tìm hiểu số đặc điểm lâm sàng, ... viện< mmol/l 3.1.6.1 Đặc điểm lâm sàng nhập viện 3.1.6.1.1 Một số đặc điểm lâm sàng BN nghiên cứu 38 Bảng 3.7 Một số đặc điểm lâm sàng nhập viện nhóm BN nghiên cứu Thông số Mạch (lần/min) HATT...
 • 70
 • 188
 • 0

MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ ĐỘT QUỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP pdf

MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ ĐỘT QUỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP pdf
... MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ ĐỘT QUỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP TÓM TẮT Cơ sở nghiên cứu: Hội chứng chuyển hóa (HCCH) tập hợp yếu tố nguy bệnh mạch máu Việc xác định mối liên quan ... với đột quị thiếu máu não cục (TMNCB) cấp có ý nghĩa chiến lược dự phòng hiệu bệnh lý Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ hội chứng chuyển hóa bệnh nhân đột quị TMNCB cấp mối liên liên quan hội chứng chuyển ... hội chứng chuyển hóa bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục cấp nằm điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy - Xác định mối liên quan hội chứng chuyển hóa đột quị thiếu máu não cục cấp ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 31
 • 179
 • 1

vai trò của nồng độ đường huyết lúc nhập viện lên tiến triển và tiên lượng ở bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục bộ cấp tính được điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch

vai trò của nồng độ đường huyết lúc nhập viện lên tiến triển và tiên lượng ở bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục bộ cấp tính được điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch
... MNH CNG NGHIÊN CứU VAI TRò CủA NồNG Độ đờng huyết Lúc Nhập viện lên tiến triển tiên lợng Bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cục cấp tính đợc điều trị thuốc tiêu sợi huyết đờng tĩnh mạch Chuyờn ngnh: ... ATPase cú vai trũ thy phõn ATP cung cp nng lng m bo cho s chuyn ca ion Na + qua mng ỏy ca t bo gi cho nng natri t bo luụn luụn mc thp 1.2.3 Vai trũ ca gan vic iu hũa nng ng huyt Gan cú vai trũ ... adrenalin, c bit glucagon cú vai trũ quan trng tham gia vo c ch gõy TH v tỡnh trng khỏng insulin Nh vy tỡnh trng TH cỏc BN b AIS l nhiu c ch tham gia, m khụng thun tuý vai trũ ca cỏc hormon gõy...
 • 61
 • 267
 • 4

nghiên cứu vai trò của nồng độ đường huyết lúc nhập viện lên tiến triển và tiên lượng ở bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục bộ cấp tính được điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch

nghiên cứu vai trò của nồng độ đường huyết lúc nhập viện lên tiến triển và tiên lượng ở bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục bộ cấp tính được điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch
... tài: Nghiên cứu vai trò nồng độ đường huyết lúc nhập viện lên tiến triển tiên lượng bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục cấp tính điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm mục tiêu: • Tìm ... mục tiêu nghiên cứu PHỤ LỤC I BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG HUYẾT LÚC NHẬP VIỆN LÊN TIẾN TRIỂN VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐƯỢC DÙNG THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH ... bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục cấp tính có tăng đường huyết Nghiên cứu mối liên quan tăng đường huyết với tiến triển tiên lượng bệnh nhân đột quị thiếu máu não cục giai đoạn cấp dùng thuốc...
 • 70
 • 140
 • 1

phân tích một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi ở nhóm học sinh trên

phân tích một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi ở nhóm học sinh trên
... thy nhng hc sinh VSRM sau n bng cỏc phng phỏp khỏc vi bnh sõu rng l tng ng Bng 3.22 Mi liờn quan gia sõu rng v thi im chi rng Thời điển chải Sáng Tối Sáng v Tối Sau ăn Bệnh Sâu Không sâu Tổng N ... Tui Nhn xet : Trong tng s 1148 hc sinh tham gia nghiờn cu cú 524 hc sinh nam v 624 hc sinh n T l hc sinh 15 tui tham gia nghiờn cu l ln nht (26,2%) v t l hc sinh tui 14 tham gia ớt nht (23,9%) ... < + Fluor cú b mt men rng + Vệ sinh miệng + Trỏm bớt h rónh + Ca++, PO43- quanh rng + pH > 5,5 + Vệ sinh miệng tốt Hỡnh 1.3 S túm tt c ch sõu rng [7] C ch sinh bnh hc ca sõu rng c th hin bi...
 • 86
 • 206
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập