Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán 5: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải bài 87,88,89,90,91,92,93,94,95 trang 44,45 SGK Toán 7 tập 1: Số thực

Giải bài 87,88,89,90,91,92,93,94,95 trang 44,45 SGK Toán 7 tập 1: Số thực
... ⊂ Q ≠ I Bài 90 (trang 45 SGK Toán đại số tập 1) Thực phép tính : Đáp án hướng dẫn giải 90: Giải 91,92,93,94,95 SGK trang 45 Toán 7: Luyện tập số phức Bài 91 (trang 45 SGK Toán đại số tập 1) Điền ... Nếu a số thực a số số … b) Nếu b số vô tỉ b viết dạng … Hướng dẫn giải 88: a) Nếu a số thực a số hữu tỉ số vô tỉ b) Nếu b số vô tỉ b viết dạng tuần hoàn Bài 89 (trang 45 SGK Toán đại số tập 1) ... dẫn giải 94: a) Q ∩ I = Ø; b) R ∩ I = I Bài 95 (trang 45 SGK Toán đại số tập 1) Tính giá trị biểu thức: Đáp án hướng dẫn giải 95: Bài tiếp: Giải 96, 97, 98,99,100 trang 48,49 SGK toán tập 1: Ôn tập...
 • 4
 • 1,778
 • 3

Giải bài 111, 112, 113, 114 trang 44,45 SGK Toán 6 tập 1: Ước và bội

Giải bài 111, 112, 113, 114 trang 44,45 SGK Toán 6 tập 1: Ước và bội
... Đáp số: Ư( 16) = {1; 2; 4; 8; 16} Bài 114 (trang 45 SGK toán tâp 1) Có 36 học sinh vui chơi Các bạn muốn chia 36 người vào nhóm Trong cách chia sau, cách thực ? Hãy điền vào ô trống trường ... Thứ tư 12 Đáp án 114: Cách chia Số nhóm Số người nhóm Thứ Thứ hai 6 Thứ ba Thứ tư 12 Bài tiếp theo: Giải Bài 115, 1 16, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124 trang 47, 48 SGK Toán tập ...
 • 2
 • 2,593
 • 0

Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)
... Bài trang 17 SGK Toán Viết số đo độ dài: a) 2m 15cm; b) 1m 75cm; c) 5m 36 cm; d) 8m 8cm Đáp án hướng dẫn giải 3: Bài trang 17 SGK Toán Khoanh tròn vào chữ đặt trước ... đào ao làm nhà diện tích phần đất lại là: A 180 m2 B 1400 m2 C 1800 m2 D 2000 m2 Đáp án hướng dẫn giải 4: Chiều dài mảnh đất 50m Chiều rộng mảnh đất 40m Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2...
 • 3
 • 130
 • 0

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13)

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13)
... giải 3: Đặt phép tính kết quả: Vậy chọn đáp án C Bài trang 16 SGK Toán Viết số đo độ dài: a) 9m 5dm; b) 7m 3dm; c) 8dm 9cm; d) 12cm 5mm Đáp án hướng dẫn giải 4: a) 9m 5dm = Bài trang 16 SGK Toán ... 3/10 quãng đường AB dài 12km Hỏi quãng đường AB dài ki-lô-mét? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải 5: 1/10 quãng đường AB dài: 12 : = (km) Quãng đường AB...
 • 3
 • 227
 • 0

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán
... nào? Đáp án hướng dẫn giải 3: Mỗi ô tô chở được: 120 : = 40 (học sinh) Số ô tô để chở học sinh đợ thứ hai là: 160 : 40 = (ô tô) Đáp số: ô tô Bài trang 20 SGK Toán Luyện tập Một người làm công ... Bài trang 20 SGK Toán Luyện tập Một trường tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử Đợt thứ cần có xe ô tô để chở 120 học sinh Hỏi đợt thứ hai muốn chở ... công hai ngày trả 72 000 đồng Hỏi với mức trả lương thế, làm ngày người trả tiền? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số tiền công ngày là: 72 000 : = 36 000 (đồng) Số tiền công ngày là: 36 000 × = 180 000...
 • 2
 • 136
 • 0

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài
... (cm2) Đáp số: 133cm2 Bài trang 25 SGK Toán Luyện tập Hãy vẽ hình chữ nhật có diện tích với hình chữ nhật ABCD có kích thước khác với kích thước hình chữ nhật ABCD VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp ... Bài trang 24 SGK Toán Luyện tập Hình bên tạo hình chữ nhật ABCD hình vuông CEMN Tính diện tích hình Đáp án hướng dẫn giải 3: Diện tích hình chữ nhật là: ... hướng dẫn giải 4: Hình chữ nhật ABCD gồm : × = 12 (ô vuông) Viết 12 thành tích hai số (khác 3): 12 = × Vậy ta vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh dài cạnh ô vuông cạnh ngắn cạnh ô vuông VnDoc - Tải tài...
 • 3
 • 175
 • 0

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung
... án Hướng dẫn giải 1, trang 31; 3, trang 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 30) Bài trang 31 SGK Toán Luyện tập chung Viết phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Đáp án hướng dẫn giải 1: b) ... dẫn giải 1, 2, 3, trang 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 31) Bài trang 32 SGK Toán Luyện tập chung a) gấp lần 1/10? b) 1/10 gấp lần 1/100? c) 1/100 gấp lần 1/1000? Đáp án hướng dẫn giải ... gấp 10 lần 1/1000 Bài trang 32 SGK Toán Luyện tập chung Tìm x: Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 32 SGK Toán Luyện tập chung Một vòi nước...
 • 7
 • 238
 • 0

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 5: Luyện tập số thập phân

Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 5: Luyện tập số thập phân
... 315cm Bài trang 39 SGK Toán Luyện tập a) Viết phân số 3/5 dạng phân số thập phân có mẫu 10 có mẫu số 100 b) Viết hai phân số thập phân tìm thành hai số thập phân c) Có thể viết 3/5 thành số thập ... hai nghìn không trăm hai mươi Bài trang 39 SGK Toán Luyện tập Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2,1m = ….dm 8,3m = …cm 5,27m =… cm 3,15m = …cm Đáp án hướng dẫn giải 3: 2,1m = 21 dm 8,3m = 830cm ... hai phân số thập phân tìm thành hai số thập phân c) Có thể viết 3/5 thành số thập phân nào? Đáp án hướng dẫn giải 4: a, Hướng dẫn: b, 3 6.10 60     5.2 10 10.10 100 60  0,6;  0,06 10 100...
 • 3
 • 336
 • 0

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (44)

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (44)
... tớnh ri tớnh: a) 7,8 + 9,6 b) 34,82 + 9, 75 c) 57 ,648 + 35, 37 7,8 34,82 9,6 + 9, 75 16, 4 4 ,57 + + 57 ,648 35, 37 93,018 Th t, ngy 31 thỏng 10 nm 2012 Toỏn Cng hai s thp phõn Túm tt: Nam Tin Nam cõn ... thỏng 10 nm 2012 Toỏn Cng hai s thp phõn Tớnh: a) 58 ,2 + c) 24,3 5, 2 75, 8 + 249,19 324,99 b) 19,36 + 4,08 3, 44 d) 0,9 95 + 0,868 1,863 Th t, ngy 31 thỏng 10 nm 2012 Toỏn Cng hai s thp phõn t tớnh ... 2,4 1,84m 1,84 + 2, 45 = ? (m) B A Ta cú: 1,84m = 184cm 184 + 2,45m = 245cm 2 45 429 (cm) 429cm = 4,29m Vy: 1,84 + 2, 45 = 4,29 (m) Th t, ngy 31 thỏng 10 nm 2012 Toỏn Cng hai s thp phõn a) Vớ d...
 • 10
 • 32
 • 0

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (45)

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (45)
... 2011 M Ghi nh: Toán: Nhân số thập phân với số thập phân Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm nh sau: - Nhân nh nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu ... a) 25, 8 x 1 ,5 25, 8 x 1 ,5 1290 258 38,70 c) 0,24 x 4,7 0,24 4,7 16 96 1,12 x Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011 PBT Ghi nh: Toán: Nhân số thập phân với số thập phân Muốn nhân số thập phân với số thập phân ... 51 2 256 0,7 2(m2) 4,7 x 1,3 14 25 4 75 6,1 Bi 1 /59 Bi 2 /59 Bi 3 /59 Ghi nh: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm nh sau: - Nhân nh nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số...
 • 19
 • 61
 • 0

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (43)

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (43)
... Hai trm nm mi -ca vuụng Mi lm nghỡn by trm -ca vuụng Tỏm nghỡn hai trm linh nm -ca vuụng Nm trm ba mi mt hộc-tụ vuụng Sỏu mi by nghỡn khụng hai mi ba hộc-tụ vuụng Vit 250 dam2 15 700 dam2 2 05 ... trm hai mi hộc-tụ-một vuụng: 271dam2 18 954 dam2 603hm2 34 620hm2 v 1dam2 = 100m2 1hm2 = 100dam2 1m = 2 dam 100 1dam = 2 hm 100 Bi 3: Vit s thớch hp vo ch trng: a) 2dam2 = 200 m2 3dam2 15m2 ... 200 m2 3dam2 15m2 = 3 15 m2 1dam2 = 100m2 1hm2 = 100dam2 Luyn - Thc hnh: Bi 4: Vit cỏc s o sau di dng s o cú n v l -ca-một vuụng (theo mu): Mu: 5dam22 23m22 = 5dam22 + 23 dam22 = 23 dam2...
 • 34
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cộng trừ số thập phânbài tập nhân chia số thập phânbài tập phép chia số thập phânbài tập 1 đọc số thập phân nêu phần nguyên phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đóbài 2 viết các số thập phân gồm cóbài 1 trang 167 sgk toán 5 luyện tậpgiai bai tap hinh hoc so cap va thuc hanh giai toanhệ thống và phương pháp giải bài tập chương các định luật bảo toànskkn phương pháp giải bài tập về các định luật bảo toàn trong vật lý 10 nâng caovideo giai bai tap dia li 6 bai1 vi tri hinh dang kich thuoc cua trai dat sach tai ban lan thu 11 trang 3bai1 trang 144 sgk toan 5 luyen tap chunglời giải bài tập hình học sơ cấp và thực hành giải toánhướng dẫn giải bài tập kỹ thuật sốcách giải bài tập kỹ thuật sốgiải bài tập kỹ thuật sốso sánh giá trị nhân đạo trong vợ nhặt (Kim Lân) và vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)TIỂU LUẬN NGHIÊN cứu NHIỆT độ bề mặt bằng phần mềm ENVIphan tich nha vat ba cu tu 0132CHUYÊN đề KIỂM TOÁNGiới Monera, giới Protista và VirusẢNH HƯỞNG CỦA ENSO ĐẾN VIỆT NAMBehavioral Finance Application to Trading InvestingNâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm PetrolimexPHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG VẠN PHÚCVấn đề tình yêu của các dân tộc thiểu số thể hiện qua truyện thơTÔI tài GIỎI bạn CŨNG vậyTiêu chuẩn ISO 4309 crane wire ropesTÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG VẬYSUBJECT VERB AGREEMENT Hòa hợp chủ ngữ và động từBAI TAP CAU BI DONGỨng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu hồ tiêu tại công tyThuyết minh kỹ thuật hệ thống truyền thông đa dịch vụThiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuấtThuyết minh dự án: Ươm tạo công nghệYLE flyers word list
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập