Báo cáo kiến tập QTVP tại phòng Nội vụ UBND Thị xã Sầm Sơn

Báo cáo kiến tập QTVP tại phòng Nội vụ UBND Thị Sầm Sơn

Báo cáo kiến tập QTVP tại phòng Nội vụ UBND Thị xã Sầm Sơn
... - UBND Thị Sầm Sơn gồm 12 quan chuyên môn: +Văn phòng HĐND- UBND Thị +Phòng Tài chính- Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Tài nguyên Môi trường + Phòng Văn hóa Thông tin +Phòng Quản lý đô thị ... Quản lý sử dụng dấu UBND Thị Sầm Sơn 5.1 Các loại dấu UBND Thị Sầm Sơn - Dấu quan - Dấu phòng ban - Dấu chức danh - Dấu họ tên ( Hình ảnh vê số dấu UBND Thị Sầm Sơn xem Phụ Lục 2) 5.2 ... lục 2: Một số hình ảnh dấu UBND Thị Sầm Sơn Con dấu Trưởng phòng Nội vụ UBND Thị Sầm Sơn: Con dấu Phòng Nội vụ UBND Thị Sầm Sơn: ...
 • 41
 • 52
 • 0

BÁO CÁO KIẾN TẬP QTVP tại Phòng Nội Vụ Huyện Chợ Đồn

BÁO CÁO KIẾN TẬP QTVP tại Phòng Nội Vụ Huyện Chợ Đồn
... hoạt động công tác hành phòng Nội Vụ huyện Chợ Đồn 2.1 Tổ chức hoạt động phòng Nội Vụ *Vị trí, chức Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, quan tham mưu, ... phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn Đề xuất mô hình văn phòng tối ưu *Sơ đồ hóa cách bố trí, xếp thiết bị phòng Văn thư phòng Nội Vụ huyện Chợ Đồn huyện Chợ Đồn ( Phụ lục 9) Qua sơ đồ phòng làm việc phòng ... thức văn quản lí phòng Nội Vụ huyện Chợ đồn Trong thời gian kiến tập phòng Nội Vụ huyện Chợ Đồn, em tiếp xúc với nhiều loại văn quan Nhìn chung, hình thức ban hành văn phòng Nội Vụ đa dạng thể...
 • 53
 • 165
 • 0

Báo cáo kiến tập QTVP tại phòng Nội vụ huyện Nho Quan

Báo cáo kiến tập QTVP tại phòng Nội vụ huyện Nho Quan
... biên chế Văn phòng HĐND UBND huyện Nho Quan sau: 10 1.2.1 Chức Văn phòng HĐND UBND huyện có chức tham mưu tổng hợp, giúp HĐND huyện, UBND huyện tổ chức hoạt động chung HĐND huyện, UBND huyện; tham ... đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện - Văn phòng HĐND UBND huyện có Chánh Văn phòng không 15 03 Phó Chánh Văn phòng; - Chánh Văn phòng, phó Chánh Van phòng HĐND & UBND huyện Chủ tịch UBND huyện bổ ... nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức UBND huyện Nho Quan Văn phòng HĐND & UBND huyện ban hành theo nghị định 37/2014/NĐ-CP, nội dung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn sát với cấu tổ chức quan Văn phòng, ...
 • 45
 • 72
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành thư ký tại Phòng nội vụ UBND thị hồng lĩnh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành thư ký tại Phòng nội vụ UBND thị xã hồng lĩnh
... Lớp Thư Văn phòng K7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Nội PHẦN I: KHẢO SÁT CÔNG TÁC PHÒNG NỘI VỤ - UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH Phòng Nội vụ, UBND Thị quan tham mưu, giúp UBND ... văn phòng phòng Nội vụ - UBND thị Hồng Lĩnh Phần II: Nghiệp vụ thư văn phòng Phòng Nội vụ - UBND thị Hông Lĩnh I: Tìm hiểu quy trình tiếp khách, đãi khách hoạt động Phòng Nội vụ UBND thị ... máy UBND Thị Hồng Lĩnh (Xem phụ lục số I) II TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ HỒNG LĨNH Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phòng Nội vụ thị 1.1 Chức Phòng Nội vụ thị Hồng Lĩnh Phòng...
 • 73
 • 81
 • 0

Báo cáo kiến tập QTVP tại chọn phòng Nội vụ huyện Nho Quan – tỉnh Ninh Bình

Báo cáo kiến tập QTVP tại chọn phòng Nội vụ huyện Nho Quan – tỉnh Ninh Bình
... Học Nội Vụ Nội, chọn phòng Nội vụ huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình nơi kiến tập Trong 22 ngày kiến tập đây, với hướng dẫn anh chị cán công nhân viên quan, học hỏi nhiều điều kỹ nghiệp vụ văn phòng ... chức UBND huyện Nho Quan: 12 Chủ Tịch Các phó Chủ Tịch Phòng nội vụ Phòng Tư phápTC-KH Phòng VănĐài phòng HĐND truyền hình UBND Phòng Y tế Phòng Thanh travà ĐT Phòng GD Phòng VHTT Phòng LĐTB ... Quản lý Dự Án Phòng Công Thương Phòng TN-MT • Phòng Nội Vụ Phòng Nội vụ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà Phòng PTNT nước...
 • 42
 • 54
 • 0

Báo cáo kiến tập Báo cáo kiến tập QTVP tại BỘ TƯ PHÁP

Báo cáo kiến tập Báo cáo kiến tập QTVP tại BỘ TƯ PHÁP
... Phòng K1A Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Hình ảnh Bộ Pháp Việt Nam Biểu ng Bộ Pháp Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm Lớp: Quản trị Văn Phòng K1A Báo cáo kiến tập Trường ... Văn Phòng K1A Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Ngày 17/3/1981, Bộ Chính trị quyêt định thành lập Bộ pháp Từ đến nay, Bộ pháp thực bước khẳng định Bộ xây dựng pháp luật” Chính ... phủ, Thủ ng Chính phủ giao Cơ cấu máy hoạt động Bộ Pháp (Sơ đồ tổ chức máy Bộ Pháp xem phụ lục 1) Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm 16 Lớp: Quản trị Văn Phòng K1A Báo cáo kiến tập Trường...
 • 65
 • 61
 • 0

Báo cáo kiến tập QTVP tại BỘ TƯ PHÁP

Báo cáo kiến tập QTVP tại BỘ TƯ PHÁP
... Phòng K1A Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Hình ảnh Bộ Pháp Việt Nam Biểu ng Bộ Pháp Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm Lớp: Quản trị Văn Phòng K1A Báo cáo kiến tập Trường ... Chính phủ, Thủ ng Chính phủ giao Cơ cấu máy hoạt động Bộ Pháp (Sơ đồ tổ chức máy Bộ Pháp xem phụ lục 1) 3.1 Lãnh đạo bộ: Lãnh đạo Bộ pháp gồm 01 Bộ trưởng 04 Thứ trưởng - Bộ trưởng : ... pháp luật lý lịch pháp; + Quản lý sở liệu lý lịch pháp Trung tâm lý lich pháp quốc gia lập lý lịch pháp, cấp phiếu lý lịch pháp, cung cấp thông tin lý lịch pháp theo quy định...
 • 64
 • 68
 • 0

Báo cáo kiến tập QTVP tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Báo cáo kiến tập QTVP tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
... NỘI DUNG Chương 1: Giới thiệu vài nét Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 1.1 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 1.1.1 Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quan Chính phủ Việt ... tháng 03 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành quy chế công cụ Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn); định 371/QĐ-BNN-VP định Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn việc ban ... Nông nghiệp Phát triển nông thôn sở hợp Bộ: Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm Bộ Thủy lợi Ngày 31 tháng năm 2007, Quốc hội Việt Nam Nghị nhập Bộ Thủy sản vào Bộ Nông nghiệp Phát...
 • 35
 • 42
 • 0

Báo cáo kiến tập QTVP tại Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà Sao Việt

Báo cáo kiến tập QTVP tại Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà Sao Việt
... ban hành Công ty Cổ phần đầu Sông Đà Sao Việt Phụ lục Sổ đăng ký văn Công ty Cổ phần Đầu Sông Đà Sao Việt Phụ lục Phương tiện lưu bảo quản lưu Công ty cổ phần đầu Sông Đà Sao Việt Phụ ... thành lập lên Công ty Cổ phần đầu Sông Đà Sao Việt với mục tiêu xây dựng Công ty thành Công ty có lực uy tín cao lĩnh vực lâp dự án, đầu xây dựng Công ty cổ phần đầu Sông Đà Sao Việt có lực ... văn Công ty Cổ phần đầu Sông Đà Sao Việt ban hành Các văn Công ty Cổ phần đầu Sông Đà Sao Việt ban hành ghi chép lại sổ đăng ký văn công ty có số hình thức văn như: định, công văn, thông báo, ...
 • 44
 • 68
 • 0

Báo cáo kiến tập QTVP tại Công ty Apatit Việt Nam

Báo cáo kiến tập QTVP tại Công ty Apatit Việt Nam
... Mẫu danh mục hồ sơ công ty: TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY APATIT VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH MỤC HỒ SƠ CỦA CÔNG TY APATIT VIỆT NAM NĂM 2015 Số ... với hành” Cơ quan mà đến kiến tập Công ty Apatit Việt Nam Mục tiêu chuyến kiến tập để khảo sát công tác hành văn phòng văn phòng Công ty Apatit VN, đánh giá ưu, nhược điểm công tác hành văn phòng ... trị văn phòng khóa 2013-2017 Phiếu đánh giá kết kiến tập sinh viên 38 Mẫu sổ đăng ký văn công ty Apatit Việt Nam Mẫu bìa sổ: CÔNG TY APATIT VIỆT NAM CÔNG VĂN ĐI Số:…………………… Năm:………………… Quyển số:………………...
 • 44
 • 75
 • 0

Báo cáo kiến tập QTVP tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Báo cáo kiến tập QTVP tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
... sau: Tập Quyết định Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bác Ninh năm 2006 Tập Công văn, Báo cáo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc ninh năm 2006 Tập Báo cáo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường ... thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm Như ta thấy Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phụ trách mảng tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm địa bàn tỉnh Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường ... Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2007 Tập Thông báo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2007 Tập Tờ trình, Kế hoạch Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2007… Phục lục 26...
 • 38
 • 48
 • 0

Báo cáo kiến tập trường Đại học Nội vụNội

Báo cáo kiến tập trường Đại học Nội vụ Hà Nội
... nghĩa báo cáo Về mặt lý luận: Báo cáo kiến tập: “Thực trạng công tác tuyển dụng đội ngũ thực trạng công tác tuyển dụng đội ngũ công chức phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới” tổng hợp, phân tích kiến thức ... dụng CC phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới 5 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 1.1 Khái quát UBND thành phố Đồng Hới 1.1.1 Thông tin UBND Ủy ban nhân dân thành phố Đồng ... dụng UBND thành phố Đồng Hới Năm 2012 2013 2014 2015 Tổng Số lượng (người) Hình thức Trình độ Xét tuyển Xét tuyển Thi tuyển Đại học Đại học Đại học Giới tính (người) Nam Nữ 1 0 4 (Báo cáo số lượng,...
 • 44
 • 137
 • 0

BÁO CÁO KIẾN TẬP trung tâm điều dưỡng PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SẦM SƠN

BÁO CÁO KIẾN TẬP trung tâm điều dưỡng PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SẦM SƠN
... đơn vị thực tập - Tên đơn vị thực tập: Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức Sầm Sơn – Bộ xây dựng - Địa chỉ: Số 51 Đường Hồ Xuân Hương – Phường Bắc Sơn – Thị xã Sầm Sơn - Số điện thoại liên lạc: 0373.821.050 ... mô, loại hình sở thực tập - Quy mô lớn, có … phòng ăn, phục vụ ……….người - Loại hình: Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức c Cơ cấu tổ chức máy đơn vị thực tập - Sơ đồ tổ chức máy: Giám đốc Phó ... Sau tháng nhà trường cho thực tập, giúp đỡ tận tình anh chị nhân viên Trung tâm điều sưỡng phục hồi chức Sầm Sơn Bộ xây dựng em tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm có kiến thức học từ thực tế em học...
 • 11
 • 208
 • 0

Báo cáo kiến tập văn thư – lưu trữ tại Phòng Nội vụ UBND huyện Thuận Thành

Báo cáo kiến tập văn thư – lưu trữ tại Phòng Nội vụ UBND huyện Thuận Thành
... khoa Văn thư Lưu trữ kiến tập quan, tổ chức Được quan tâm giới thiệu nhà trường giúp đỡ lãnh đạo Phòng Nội vụ - UBND huyện Thuận Thành, tiếp nhận kiến tập Phòng Nội vụ - UBND huyện Thuận Thành, ... khen thư ng - Văn thư lưu trữ: - +) Các văn cảu tỉnh quy định, hướng dẫn công tác Văn thư lưu trữ hàng năm; +) Tập văn UBND huyện quy định, hướng dẫn công tác Văn thư lưu trữ địa bàn huyện; ... định văn thư lưu trữ UBND huyện cấp xã theo quy định pháp luật; +) Thực công tác báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ theo quy định Pháp luật • Chương 2: Công tác văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ huyện...
 • 42
 • 105
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác bố trí và sắp xếp nhân lực tại phòng nội vụ UBND huyện cao phong hòa bình

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác bố trí và sắp xếp nhân lực tại phòng nội vụ  UBND huyện cao phong  hòa bình
... trạng bố trí xếp nguồn nhân lực Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong 2.4.1 Ưu điểm công tác bố trí xếp nhân lực Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong Trong năm qua công tác bố trí xếp nhân lực UBND huyện Cao ... NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ SẮP XẾP NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN CAO PHONG CHƯƠNG MỐT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC BỐ TRÍ SẮP XẾP NHÂN ... chọn đề tài “ Công tác bố trí xếp nhân lực Phòng Nội vụ - UBND huyện Cao Phong - Hòa Bình làm đề tài nghiên cứu thời gian kiến tập Phòng Nội vụ - UBND huyện Cao Phong - Hòa Bình với mong muốn...
 • 49
 • 64
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kiến tập ngành tài chính ngân hàngbáo cáo kiến tập đề tài xây dựng văn hóa doanh nghiệpbao cao thuc tap de tai cai cach hanh chinh o xabáo cáo thực tập tại phòng nội vụ quận gò vấpbáo cáo kiến tập tại phòng lao động thương binh xã hộibáo cáo kiến tập tại phòng lao động thương binh xã hội về vấn đề đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ công chứcbáo cáo kiến tập kế toán tài sản cố địnhbáo cáo kiến tập tại ubnd quận 12báo cáo kiến tập tại cảngbáo cáo kiến tập kế toán tại công ty tnhh gohatsu việt nambài báo cáo kiến tập ngành quản trị văn phòngbản báo cáo kiến tập giữa khóa tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nambáo cáo kiến tập thực tế nghành xây dựng tại hcmbáo cáo kiến tập kế toán tại công ty cổ phần vinaconex 3báo cáo kiến tập về tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp chế biến lâm sản an nhơnĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Trang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Đề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 2Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 3Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 4Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 5Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 13
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập