thực hành thí nghiệm vật lý bồi dưỡng học sinh giỏi THPT

tĩnh học vật rắn bồi dưỡng học sinh giỏi THPT

tĩnh học vật rắn bồi dưỡng học sinh giỏi THPT
... tác dụng lên vật Việc xác định hướng phản lực đóng vai trò quan trọng giải Chuyên đề tĩnh học vật rắn GV: Trần Thanh Tùng Nguyễn Hoàng Tuấn Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu toán tĩnh học Vì xét ... qua ma sát chỗ tiếp xúc vật A với vật B Chuyên đề tĩnh học vật rắn GV: Trần Thanh Tùng Nguyễn Hoàng Tuấn Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu iải:  ác lực tác dụng lên vật A: Trọng lực P1 phản ... Chuyên đề tĩnh học vật rắn GV: Trần Thanh Tùng Nguyễn Hoàng Tuấn Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I TÓM TẮT LÝ THUYẾT TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN 1.1 TRỌNG...
 • 41
 • 225
 • 1

Xây dựng tiến trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm vật cho học sinh trong dạy học các bài thí nghiệm thực hànhhọc lớp 10 trung học phổ thông

Xây dựng tiến trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm vật lý cho học sinh trong dạy học các bài thí nghiệm thực hành cơ học lớp 10 trung học phổ thông
... Xây dựng tiến trình rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm vật cho học sinh dạy học thí nghiệm thực hành học lớp 10 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Xây dựng tiến trình rèn luyện kỹ thực hành ... 1.2.3 Rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm vật Kỹ thực hành thí nghiệm vật khả thực có kết thí nghiệm vật Kỹ thực hành thí nghiệm vật khả vận dụng kiến thức cách thực hành thí nghiệm kỹ ... dụng cụ thí nghiệm vật phù hợp thực Như để rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm vật cho học sinh, ta phải việc rèn luyện kỹ thành phần như: kỹ tìm hiểu phương án, tiến trình thí nghiệm, kỹ chuẩn...
 • 76
 • 1,282
 • 6

Tài liệu thực hành thí nghiệm vật

Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý
... HS làm thí nghi m th c hành Ki m tra HS c ng c l i s lí thuy t c a th c hành, phán ñoán tình hu ng x y trình làm thí nghi m th c hành Phân nhóm th c hành h p lí, hư ng d n cách l p ñ t thí nghi ... A THÍ NGHI M TH C HÀNH VÀ YÊU C U ð I V I GIÁO VIÊN KHI D Y H C I CH C NĂNG C A THÍ NGHI M TH C HÀNH Theo quan ñi m lí lu n nh n th c thí nghi m có nh ng ch c c th sau ñây: Thí nghi m phương ... NG D N TH C HÀNH Giáo viên hư ng d n HS th c hành c n ñ m b o yêu c u sau ñây: So n bài, chu n b ñ y ñ d ng c , thi t b thí nghi m, m u báo cáo th c hành, v t li u tiêu hao cho th c hành trư c...
 • 130
 • 485
 • 12

XỬ SAI số TRONG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM vật

XỬ lý SAI số TRONG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM vật lý
... Câu Lạc Bộ Yêu Vật - Sai số kết không nhỏ sai sai số dụng cụ đo có giá trị lớn Nếu kết sai số tính nhỏ sai số dụng cụ sai số toàn phép đo lấy theo sai số theo dụng cụ đo - Số chữ số có nghĩa ... gián tiếp) không nhiều số chữ số có nghĩa số liệu phép đo có số chữ số có nghĩa l = (85 ± 2) mm T = (1,85 ± 0,02) s Lấy π2 = 10 Gia tốc trọng trường Trái Đất Ví dụ phòng thí nghiệm g 2 l T  9, ... Do số liệu l có CSCN T có CSCN kq lấy theo CSCN ta làm tròn g  9,8m / s2 sai số g viết theo g g  0, kết ghi: g  (9,8  0, 4)m / s2 - Ngoài qui tắc viết sai số cho số dạng 1,3.10 4… kết sai...
 • 2
 • 94
 • 0

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật đại cương

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương
... cáo thí nghiệm Trả lời câu hỏi giảng viên đăng kí thí nghiệm nghiệm thu thí nghiệm b) Kĩ năng: Thao tác thực thí nghiệm theo hướng dẫn tài liệu Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật đại cương ... phần thực hành thí nghiệm vật đại cương sau: 1/ Điểm học phần điểm trung bình cộng thí nghiệm vật Sinh viên có điểm hoàn thành đầy đủ chương trình thực hành Trong trường hợp không thực ... trung thực Tài liệu Hướng dẫn thực hành Vật đại cương biên soạn cho sinh viên hệ Đại học Cao đẳng Trường Đại học Nha Trang với mục đích hướng dẫn sinh viên học Vật thông qua phương pháp thực...
 • 63
 • 966
 • 0

Mẫu báo cáo thực hành thí nghiệm vật

Mẫu báo cáo thực hành thí nghiệm vật lý
... Tổng hợp hai lực song song chiều Thí nghiệm P1 P2 (N) (N) Từ tính tốn a = OA P (N) (mm) Từ thí nghiệm P (N) Kết luận : -7- a1 a2 a3 a ∆a a = a ± ∆a BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.1 : XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ... NGUN TẮC THÍ NGHIỆM: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A Bóng đèn: Lần thí nghiệm U (V) I (A) R (Ω) R ( Ω) ∆R (Ω) ∆ U =………………; ∆ I = …………….; ∆ R =……………… B Điện trở Constantan: Lần thí nghiệm U (V) I ... NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: - 24 - - 25 - BÁO CÁO THỰC HÀNH 12A BÀI 12.1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT...
 • 31
 • 380
 • 0

thuyết thực hành thí nghiệm vật đại cương đh thủ dầu một

Lý thuyết thực hành thí nghiệm vật lý đại cương  đh thủ dầu một
... Cầu kế Đĩa cầu thủy tinh 80mm 5 Đĩa cầu thủy tinh 125mm Dây đồng 0,2mm Dây đồng 0,5mm II MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM - Thí nghiệm cho phép đo độ dài , độ dày, chiều sâu, bán kính bán kính vật nhỏ với độ ... bình Xục nước Nhiệt kế Cân phòng thí nghiệm Cốc thủy tinh 250 ml (Nhiệt lượng kế) Cốc nhựa 1000ml Nước đá nhỏ (Sinh viên tự mua) II CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong thí nghiệm này, khối nước đá có khối ... mẫu báo cáo thí nghiệm Bước 3: Quay ngược lắc lại theo chiều thuận Thay đổi khoảng cách x vị trí trục quay thuận đến mép cục gia trọng lớn thêm 5cm Thực lại bước Tiến hành làm thí nghiệm đến không...
 • 20
 • 196
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm dương thị dung phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn địa

sáng kiến kinh nghiệm dương thị dung phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn địa lý
... tổng kết kinh nghiệm GV :Dương Thị Dung Trang Trường THCS Phan Bội Châu Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa II/PHẦN NỘI DUNG Những phương pháp vận dụng công tác bồi dưỡng học sinh: Để ... Krông Buk Phương pháp 3: Tiến hành bồi dưỡng GV :Dương Thị Dung Trang 10 Trường THCS Phan Bội Châu Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Trước vào nội dung chương trình bồi dưỡng người ... (giáo viên +học sinh) Địa chương trình phổ thông trung học đặc biệt sách Địa lớp 10 GV :Dương Thị Dung Trang 12 Trường THCS Phan Bội Châu Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa + Tài...
 • 40
 • 495
 • 2

skkk một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8

skkk một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8
... khối 8, 9, bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa học 8, bắt tay xây dựng, tổ chức, thể nghiệm đề tài Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành môn Hóa học lớp 8 sau gần năm học ... tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành môn Hóa học lớp 8 đời, thể nghiệm tương đối dài nhằm mục đích hạn chế tồn trình dạy học hóa học lớp, trình tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa ... công phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa học ( kể hóa 9) rút số tồn lớn khâu bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành : + Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phận hữu tách rời...
 • 31
 • 541
 • 1

Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8

Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8
... khối 8, 9, bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa học 8, bắt tay xây dựng, tổ chức, thể nghiệm đề tài Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành môn Hóa học lớp 8 sau gần năm học ... tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành môn Hóa học lớp 8 đời, thể nghiệm tương đối dài nhằm mục đích hạn chế tồn trình dạy học hóa học lớp, trình tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa ... công phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa học ( kể hóa 9) rút số tồn lớn khâu bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành : + Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phận hữu tách rời...
 • 36
 • 196
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn Hóa học lớp 8

SKKN một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn Hóa học lớp 8
... tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành môn Hóa học lớp 8 đời, thể nghiệm tương đối dài nhằm mục đích hạn chế tồn trình dạy học hóa học lớp, trình tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa ... Hóa- Sinh- Thể dục, chịu trách nhiệm toàn diện tổ, dạy hóa học khối 8, 9, bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa học 8, bắt tay xây dựng, tổ chức, thể nghiệm đề tài Một số kinh nghiệm tổ chức bồi ... thiết thực mối quan hệ “tỉ lệ thuận” dạy học khóa với dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa Đổi phương pháp dạy học hóa học Chất lượng môn Chất lượng bồi dưỡng ddưỡng Học sinh giỏi thực hành...
 • 42
 • 186
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn Hóa học lớp 8

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn Hóa học lớp 8
... tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành môn Hóa học lớp 8 đời, thể nghiệm tương đối dài nhằm mục đích hạn chế tồn trình dạy học hóa học lớp, trình tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa ... công phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa học ( kể hóa 9) rút số tồn lớn khâu bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành : + Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phận hữu tách rời ... Hóa- Sinh- Thể dục, chịu trách nhiệm toàn diện tổ, dạy hóa học khối 8, 9, bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa học 8, bắt tay xây dựng, tổ chức, thể nghiệm đề tài Một số kinh nghiệm tổ chức bồi...
 • 49
 • 313
 • 1

Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
... THTN tổ chức cho học sinh THTN dạy học phân môn khoa học sinh viên ngành giáo dục tiểu học - Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ THTN tổ chức cho học sinh THTN dạy học phân môn khoa học tiểu học Cấu ... thực hành thí nghiệm dạy học phân môn khoa học tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình rèn luyện kỹ THTN tổ chức cho học sinh THTN dạy học phân môn ... luyện kỹ THTN tổ chức cho học sinh THTN dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học vấn đề cần thiết chọn đề tài: Quy trình rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm tổ chức cho học sinh...
 • 48
 • 574
 • 1

Nâng cao kết quả học tập bộ môn Hóa học lớp 8 thông qua phương pháp thực hành thí nghiệm nghiên cứu của nhóm học sinh

Nâng cao kết quả học tập bộ môn Hóa học lớp 8 thông qua phương pháp thực hành thí nghiệm nghiên cứu của nhóm học sinh
... tiến hành - Gv tổ chức: - Dụng cụ - Hóa chất - PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO4 + O2 + Học sinh nhóm tiến hành thí nghiệm TNa 2KClO3 2KCl + 3O2 theo SGK.92 + Học sinh nhóm quan sát giáo viên làm thí ... K2MnO4 + MnO4 + O2 + Học sinh nhóm tiến hành thí nghiệm TNa 2KClO 2KCl + 3O theo SGK.92 - Cách thu: + Học sinh nhóm quan sát giáo viên làm thí + Đẩy nớc nghiệm - GV yêu cầu Hs quan sát tợng PƯ + ... cao nh: KMnO4, KClO3 GV tổ chức học sinh : + Nhóm làm TNb điều chế thu khí oxi cách đẩy nớc, cách đẩy không khí thông qua hoạt động nhóm thời gian phút + Nhóm quan sát giáo viên tiến hành thí...
 • 22
 • 530
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực hành thí nghiệm vật lý đại cươngmẫu báo cáo thực hành thí nghiệm vật lý xác định suất điện động và điện trở của pin điện hóacac phuong an thuc hanh thi nghiem vat ly 10thực hành thí nghiệm vật lýxây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thpt môn vật lí chương dòng điện xoay chiềusang kiến kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh gioi môn địa líquản lý bồi dưỡng học sinh giỏitài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi thptkế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi thptbáo cáo thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựngkinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lýsai so thuc hanh trac nghiem vat ly thptsai so thuc hanh trac nghiem vat ly thpt 2014 2015bồi dưỡng học sinh giỏi vật lýchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 12hu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtĐồ án thiết kế chung cư thuận việtĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaNghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ninh thuậnNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập