Thông tư 31/2016/TT-BYT Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền

Thông quy định chi tiết lập hồ mời thầu dịch vụ vấn docx

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn docx
... hin phm vi y quyn Giy y quyn cú hiu lc k t ngy n ngy Giy y quyn ny c lp thnh bn cú giỏ tr phỏp lý nh nhau, ngi y quyn gi bn, ngi c y quyn gi bn Ngi c y quyn Ngi y quyn [Ghi tờn, ... vn, ngi cú thm quyn phi quyt nh gii quyt kin ngh ca nh thu Khi cú kin ngh, nh thu cú quyn kin Tũa ỏn Trng hp nh thu la chn cỏch gii quyt khụng kin Tũa ỏn thỡ thc hin kin ngh theo quy nh ti khon ... cú thm quyn theo tờn, a ch nờu ti BDL xem xột, gii quyt Ngi cú thm quyn cú trỏch nhim gii quyt kin ngh bng bn thi hn ti a l 10 ngy lm vic k t nhn c n kin ngh Kin ngh v kt qu u thu c gii quyt nh...
 • 79
 • 244
 • 0

Quy định chi tiết lập Hồ mời thầu dịch vụ vấn 062010tt.doc

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 062010tt.doc
... kể từ ngày 01 tháng năm 2010 Thông thay Quy t định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11 tháng năm 2008 Bộ Kế hoạch Đầu ban hành Mẫu hồ mời thầu dịch vụ vấn Các Bộ, quan ngang Bộ, quan trực ... lập hồ mời thầu phải giải trình văn đảm bảo không trái với quy định pháp luật đấu thầu; chủ đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Tổ chức thực Thông ... nhân lập hồ mời thầu vào quy mô, tính chất gói thầu mà đưa yêu cầu sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế; không đưa điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm...
 • 3
 • 555
 • 3

bộ kế hoạch đầu quyết định ban hành mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hóa năm 2008

bộ kế hoạch đầu tư quyết định ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa năm 2008
... thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu vấn đề khác trình đấu thầu thấy quyền, lợi ích bị ảnh hởng Kiến nghị vấn đề trình đấu thầu mà kết đấu thầu đợc giải nh sau: a) Nhà thầu ... nghị; c) Trờng hợp bên mời thầu không giải đợc nhà thầu không đồng ý với giải bên mời thầu nhà thầu đợc quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu t nêu BDL để xem xét, giải Chủ đầu t có trách nhiệm giải ... cú liờn quan Quyết định xử lý vi phạm đợc gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt; gửi cho quan, tổ chức liên quan Bộ Kế hoạch Đầu t để đăng tải Báo Đấu thầu trang thông tin điện tử đấu thầu Quyt nh...
 • 75
 • 1,270
 • 0

ĐỊNH CHI TIẾT lập hồ mời THẦU xây lắp

ĐỊNH CHI TIẾT lập hồ sơ mời THẦU xây lắp
... BIỂU MẪU DỰ THẦU Mẫu số ĐƠN DỰ THẦU _, ngày tháng năm Kính gửi: _ [Ghi tên bên mời thầu] (sau gọi bên mời thầu) Sau nghiên cứu hồ mời thầu văn sửa đổi hồ mời thầu số _ ... Bảng liệu đấu thầu HSMT Hồ mời thầu HSDT Hồ dự thầu ĐKC Điều kiện chung hợp đồng ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá hồ dự thầu Gói thầu ODA Là gói thầu sử dụng vốn ... DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU A TỔNG QUÁT Mục Nội dung đấu thầu Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án nêu BDL Tên gói thầu nội dung...
 • 61
 • 226
 • 0

Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu đấu thầu.

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu.
... dung hồ mời thầu tiêu chuẩn đánh giá hồ dự thầu 16 - Làm rõ hồ mời thầu 16 10 - Sửa đổi hồ mời thầu C - Hồ dự thầu 16 11 - Ngôn ngữ hồ dự thầu 16 12 - Các tài liệu hồ dự thầu ... bán hồ mời thầu, Bên mời thầu phải trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu hồ mời thầu mua sắm hàng hoá gói thầu II- Phạm vi áp dụng: Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hoá áp ... Bên mời thầu xét thầu Bên mời thầu loại bỏ hồ dự thầu Nhà thầu không nhận lại bảo lãnh dự thầu 28 Đánh giá xác định mức độ áp ứng hồ dự thầu: 28.1- Đánh giá hồ dự thầu: Trước đánh...
 • 44
 • 1,365
 • 3

Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hoá theo Thông số 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá theo Thông tư số 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
... kiến Bộ Kế hoạch Đầu để kịp thời xem xét, chỉnh lý BỘ TRƯỞNG Võ Hồng Phúc MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông số: 05/ 2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 Bộ Kế hoạch ... Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2010 Thông thay Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng năm 2008 Bộ Kế hoạch Đầu ban hành Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hóa Các Bộ, ... lục Mẫu HSMT Chương IV BIỂU MẪU DỰ THẦU Mẫu số ĐƠN DỰ THẦU , ngày tháng _năm Kính gửi: _ [Ghi tên bên mời thầu] (sau gọi bên mời thầu) Sau nghiên cứu hồ mời thầu văn sửa đổi hồ sơ...
 • 66
 • 113
 • 0

MẪU HỒ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
... yêu cầu gói thầu (thông thờng 3, năm; gói thầu mua sắm hàng hóa đơn giản quy định năm sở phù hợp với tình hình thực tế dự án) Mục TCĐG mặt kỹ thuật Tùy theo tính chất, yêu cầu gói thầu mà sử dụng ... dụng mục gói thầu không tiến hành tuyển 28 (2) Tùy theo yêu cầu gói thầu mà quy định nội dung yêu cầu chi tiết lực kinh nghiệm nhà thầu cho phù hợp Đối với gói thầu ODA thực theo quy định nhà ... số kỹ thuật hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất Công suất, hiệu suất máy móc, thiết bị Mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu Về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa Giải pháp...
 • 67
 • 3,719
 • 8

Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hóa

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
... yêu cầu gói thầu (thông thờng 3, năm; gói thầu mua sắm hàng hóa đơn giản quy định năm sở phù hợp với tình hình thực tế dự án) Mục TCĐG mặt kỹ thuật Tùy theo tính chất, yêu cầu gói thầu mà sử dụng ... dụng mục gói thầu không tiến hành tuyển 28 (2) Tùy theo yêu cầu gói thầu mà quy định nội dung yêu cầu chi tiết lực kinh nghiệm nhà thầu cho phù hợp Đối với gói thầu ODA thực theo quy định nhà ... số kỹ thuật hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất Công suất, hiệu suất máy móc, thiết bị Mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu Về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa Giải pháp...
 • 68
 • 1,336
 • 0

Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hóa

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
... yêu cầu gói thầu (thông thờng l 3, năm; gói thầu mua sắm hng hóa đơn giản quy định năm sở phù hợp với tình hình thực tế dự án) Mục TCĐG mặt kỹ thuật Tùy theo tính chất, yêu cầu gói thầu m sử dụng ... Chỉ áp dụng mục ny gói thầu không tiến hnh tuyển (2) Tùy theo yêu cầu gói thầu m quy định nội dung yêu cầu chi tiết lực v kinh nghiệm nh thầu cho phù hợp Đối với gói thầu ODA thực theo quy ... thit b, h tr k thut, o to chuyn giao cụng ngh ) m bờn bỏn phi cung cp cho bờn mua theo hp ng Bờn mua l ch u t hoc t chc mua sm hng húa c nờu KCT Bờn bỏn l nh thu trỳng thu cú trỏch nhim cung cp hng...
 • 66
 • 684
 • 0

mẪU HỒ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

mẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
... MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số: 521 /2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư) Mẫu hồ mời thầu áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng ... Trong Mẫu này, chữ in nghiêng nội dung mang tính hướng dẫn người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu tính chất gói thầu Mẫu hồ mời thầu bao gồm phần sau: Phần I Yêu cầu thủ tục đấu thầu Chương ... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜI THẦU (tên gói thầu) (tên dự án) (tên chủ đầu tư) …, ngày … tháng … năm … Đại diện hợp pháp bên mời thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu)...
 • 4
 • 588
 • 0

Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hóa

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
... yêu cầu gói thầu (thông thờng 3, năm; gói thầu mua sắm hàng hóa đơn giản quy định năm sở phù hợp với tình hình thực tế dự án) Mục TCĐG mặt kỹ thuật Tùy theo tính chất, yêu cầu gói thầu mà sử dụng ... dụng mục gói thầu không tiến hành tuyển (2) Tùy theo yêu cầu gói thầu mà quy định nội dung yêu cầu chi tiết lực kinh nghiệm nhà thầu cho phù hợp Đối với gói thầu ODA thực theo quy định nhà tài ... (3) (4) 20 18 10 10 23 20 (1) (2) Về phạm vi cung cấp Chủng loại hàng hóa Số lợng chủng loại Về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất Công suất, hiệu suất máy móc, thiết bị...
 • 66
 • 582
 • 0

MẪU hồ mời THẦU MUA sắm HÀNG hóa

MẪU hồ sơ mời THẦU MUA sắm HÀNG hóa
... thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu vấn đề khác trình đấu thầu thấy quyền, lợi ích bị ảnh hởng Kiến nghị vấn đề trình đấu thầu mà kết đấu thầu đợc giải nh sau: a) Nhà thầu ... việc đến trớc có thông báo kết đấu thầu; b) Đơn kiến nghị phải đợc gửi trớc tiên tới bên mời thầu theo địa nêu BDL Bên mời thầu có trách nhiệm trả lời văn tới nhà thầu có kiến nghị vòng ngày làm ... ngày làm việc kể từ nhận đợc đơn kiến nghị; c) Trờng hợp bên mời thầu không giải đợc nhà thầu không đồng ý với giải bên mời thầu nhà thầu đợc quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu t nêu BDL để xem...
 • 72
 • 259
 • 1

Thẩm định hồ mời thầu mua sắm hàng hóa ppt

Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ppt
... Đầu tư Hồ Thành phần hồ - Hồ mời thầu mua sắm hàng hóa; - Tờ trình xin thẩm định hồ mời thầu mua sắm hàng hóa; - Quyết định phê duyệt dự toán thiết bị chủ đầu tư; - Quyết định phê ... tâm Thẩm định dự án đầu tư: - Tiến hành thẩm định hồ mời thầu mua sắm hàng hóa Thẩm định hồ thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ trả kết cho tổ chức - Báo cáo kết thẩm định ... - Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (nếu có); Thành phần hồ - Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu văn hợp đồng thuê tổ chức lập hồ mời thầu hồ đề xuất Số hồ sơ: 01...
 • 5
 • 423
 • 0

Thẩm định Hồ mời thầu mua sắm hàng hóa pptx

Thẩm định Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa pptx
... công trình - Quyết định phê duyệt danh mục hàng hóa dự toán Thành phần hồ - Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu quan có thẩm quyền - Hồ mời thầu mua sắm hàng hóa Số hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu ... tổ chức thẩm định trình báo cáo thẩm định HSMT đến lãnh đạo Sở Trình báo cáo thẩm định HSMT lên UBND tỉnh để định phê duyệt Hồ Thành phần hồ - Tờ trình đại diện Chủ đầu tư - Quyết định phê ... Số hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hóa Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định Quyết định 1118/2008/QĐ-BKH ...
 • 4
 • 328
 • 0

Thẩm định hồ mời thầu mua sắm hàng hóa (HSMT) pot

Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (HSMT) pot
... định chi tiết thẩm định hồ mời thầu, hồ yêu cầu - Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ mời ... hành chính: Báo cáo thẩm định hồ mời thầu * Lệ phí (nếu có văn quy định phí, lệ phí): Không có * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): - Mẫu báo cáo thẩm định hồ mời thầu ban hành kèm theo ... quy định chi tiết lập hồ mời thầu mua sắm hàng hóa - Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 Bộ KH&ĐT quy định chi tiết thẩm định hồ mời thầu, hồ yêu cầu ...
 • 3
 • 402
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm xe ô tômẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 2010mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa mới nhấtmẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 2012mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 2011chi phí lập hồ sơ mời thầu mua sắmmẫu hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bịmẫu hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị 2010chi phí lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bịquy định về phát hành hồ sơ mời thầuquy định về sửa đổi hồ sơ mời thầuhồ sơ mời thầu và quy định kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu xây lắpthẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoáthẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóamẫu hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóaNghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp khánh phú và phúc sơn tỉnh ninh bình theo hướng công nghiệp sinh tháiNghiên cứu đặc điểm địa hóa sinh thái khu mỏ chì kẽm chợ đồn, tỉnh bắc kạnNghiên cứu về lao AFB (+) ở trẻ emCAPTURES DES MOUVEMENTS AUX PARTIES CACHÉESĐánh giá ảnh hưởng của bức xạ radon tới hoạt động nhân sinh ở huyện đồng văn, tỉnh hà giangđề thi tốt nghiệp lý 2017 theo chương có đáp ánĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI PHẦN QUỐC PHÒNGTự nhiên xã hội lớp 2 : Loài vật sống ở đâu? ( bài 27)BÀI GIẢNG - Quản trị học (Bùi Thị Nga)_unprotectedBài tập và bài giải Kế toán tài chính (PGS.TS Hà Xuân Thạch)EBOOK - Hướng dẫn đầu tư chứng khoán (Akira Lê)ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI PHẦN VĂN HÓA XÃ HỘISLIDE BÀI GIẢNG - Ngân hàng trung ương (Nguyễn Thị Minh Hương)Quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngGiáo trình Triết học Mác - LêninTiểu luận phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trườngjava cơ bản cho người mới bắt đầuĐề cương ôn tập môn triết 1Luyện bài đọc hiểu tiếng Anh ôn thi THPT Quốc giaBan Thuyet minh DABT1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập