01 luyen tap ve PT luong giac p2 (1)

Các bài tập về PT Lượng Giác hay gặp trong thi TN & ĐH

Các bài tập về PT Lượng Giác hay gặp trong thi TN & ĐH
... nghiệm thuộc 0;   2 + log x ≥ 43) Tìm nghiệm thực pt sau thoả mãn : ( ) sin x tan x + (sin x − tan x) = 3  π 44) Tìm nghiệm khoảng  0;  pt :  2 x 3π   π   sin  π −  − sin  − x ... wWw.VipLam.Info ĐÀO BÍCH LIÊN – THPT YÊN LẠC 17π  π   2 x  + 16 = sin x cos x + 20 sin  +  36) sin  x +    12  37) cos...
 • 2
 • 50
 • 0

Luyện Tập Tỉ số Lượng giác 9

Luyện Tập Tỉ số Lượng giác 9
... S B sin α + cos2 β = S cos α cot α = sin α Đ sin β + cos β = Đ 2 Hãy sửa câu sai cho ! α β C LUYỆN TẬP Bài Cho ∆ABC vuông A , đườngcao AH có AB = 15 cm BH = cm a) Tính cosB Suy sinC b) Tính AC...
 • 11
 • 1,513
 • 17

Luyên tập: Phương trình lượng giác cơ bản

Luyên tập: Phương trình lượng giác cơ bản
... nghiệm phương trình lượng giác bản, viết công thức nghiệm phương trình: Sinx = Sinα, Cosx = Cosα, tanx = tanα, cotx = cotα ? Giải phương trình: Sin x − = CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ... Câu Cho phương trình Cosx = a Chọn câu A Phương trình có nghiệm với a B Phương trình có nghiệm với a < C Phương trình có nghiệm với a > - D Phương trình có nghiệm với a ≤1 Câu m phương trình mSinx ... Cho phương trình Cosx = A B C D Phương trình vô nghiệm 2π + k 2π Phương trình có nghiệm x = 2π + k 2π Phương trình có nghiệm x = ± Phương trình có nghiệm x = ± 2π − k 2π Vì Cosx ≤ mà 2π >1nên phương...
 • 24
 • 5,079
 • 27

Luyện tập hàm số lượng giác

Luyện tập hàm số lượng giác
... lớn y=5 Khi sinx=-1 x = + k 4.Củng cố tập: - Sử dụng tính chất hàm số lợng giác để làm số tập hàm số lợng giác -BTVN: Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số lợng giác a) y=2+3cosx b) y=3-4sin2x.co2x ... thị hàm số y=sinx y=sin2x hàm số lẻ Ta vẽ đồ thị hs y=sin2x 0; ữ lấy đối xứng qua O đựơc đồ thị ; Cuối tịnh tiến phần đồ thị song song với trục Ox đoạn có độ dài Ta đợc đồ thị hàm ... đồ thị hàm số y=cosx tìm khoảng x để hàm số nhận gía trị âm Cosx...
 • 3
 • 1,287
 • 14

Luyện tập hàm số lượng giác (tiết 2)

Luyện tập hàm số lượng giác (tiết 2)
... vào giá trị cosx? GV: Hàm số xác định nào? GV: Xác định giá trị x để hàm số xác định? GV: Viết tập xác định hàm số GV: định nghĩa hàm số y=tanx nêu TXĐ hàm số? GV: Hàm số y=cot x + ữ xác định ... giá trị x để hàm số xác Hàm số y= + cos x có nghĩa sinx sin x định? x k , k Z GV: Kết luận TXĐ hàm số? TXĐ: D=R\ { k , k Z } GV: Xét dấu biểu thức 1+cosx 11 + cos x GV: Hàm số y= có nghĩa ... vẽ đồ thị hàm số y=sinx GV: y= sin x = ? GV: Lấy đối xứng qua trục Ox phần đồ thị nằm dới trục hoành 4.Củng cố tập: - Nhắc lại cách xác định tập xác định - Cách vẽ đồ thị hàm số lợng giác BTVN:...
 • 2
 • 809
 • 7

Luyện tập về tia phân giác

Luyện tập về tia phân giác
... Định lý Tia phân giác góc tia nằm hai cạnh góc tạo với hai cạnh hai góc Bài tập1 Quan sát hình vẽ dựa vào định nghĩa cho biết tia tia phân giác hình sau? t y t 450 O a) ... Đ Đ t O x Bài tập Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy cho góc xOt = 250, góc xOy = 500 a .Tia Ot có nằm hai tia Ox Oy không? b.So sánh góc tOy xOt c .Tia Ot tia phân giác góc xOy không ... O c) b b) y Bài toán Vẽ OC tia phân giác góc AOB = 700 B C O A Gấp giấy x O y Gấp giấy O x y O Gấp giấy x y Gấp giấy y x O Bài tập Khi ta kết luận tia Ot tia phân giác góc xOy câu trả lời sau,...
 • 11
 • 187
 • 0

LUYEN TAP VE PT DUONG TRON

LUYEN TAP VE PT DUONG TRON
... + (y-2)2 = a) pt đường tròn tâm I(3; 0), R =3/ b) pt đường tròn tâm O(0; 0), R =3 2) x2 + y2 = c) pt đường tròn tâm I( -1; 2), R= 3) 4(x-3)2 + 4y2 = 4) (x-3)2 + (y-1)2 = -5 d) pt đường tròn tâm ... tròn Dạng 1: Nhận dạng phương trình phương trình đường tròn Tìm tâm bán kính đường tròn Bài tập 2: Trong phương trình sau, phương trình phương trình đường tròn? Tìm tâm bán kính có: a) x2 + y2 -...
 • 18
 • 165
 • 0

Tiết 82: LUYỆN TẬP GÍA TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC - 2 pptx

Tiết 82: LUYỆN TẬP GÍA TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC - 2 pptx
... cos )2  (sin  cos )  2 m  m2  (1  m2 )m  (3  m2 ) 2 Hoạt động học sinh +HS: a) AM  AH AA'  ( AO  OH ).AA '  (1  cos2 )( 2) 2( 1  cos2 ) AM  A ' A2 sin2   4sin2   2sin2 ... cos2 K A' Hoạt động học sinh 2 A ' A.MH  MH  sin2 1 SA' MA  A ' M AM  A ' A cos A ' A sin  2  2sin cos  sin2  2sin  cos  2 2  b) SA' MA  A y B' a) 2sin2    cos2 b) sin2 ... sin2  2sin cos  2 2 c) sin  ; cos  8 +GV: Đánh giá kết giải HS c) cos   2sin  sin   2     2 cos  2cos2   cos2  8  sin  cos  2  + Hoạt động 6: Củng cố  2   Câu...
 • 3
 • 460
 • 2

Giáo án đại số lớp 10: Tiết 80: LUYỆN TẬP GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC pdf

Giáo án đại số lớp 10: Tiết 80: LUYỆN TẬP GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC pdf
... sinh +HS: điểm đường * điểm tròn lượng giác * điểm đối xứng biểu diễn góc qua O *  +k2  k = 2h   + h2  *  +k  , k  ¢ k = 2h Bài 17: Tính giá trị lượng giác góc sau: a –  +(2k+1)  b k  ... +GV: Nhận xét, đánh giá +HĐ2: Sửa tập 18 Hoạt động Hoạt động học giáo viên Ghi bảng sinh +GV: Nêu cách +HS: Xác định dấu Bài 16 : Xác định dấu xác định dấu số toạ độ điểm M giá trị lượng với hệ ... (  -  ), biết 0<  <  tập 16 +H: Nêu số +HS: tan  cot  =1 Bài 18: Tính giá trị công thức lượng lượng giác góc giác sin2  +cos2  =1 học? trường hợp sau: 1+tan2  = cos  a.cos  = , sin...
 • 8
 • 1,667
 • 11

LUYỆN TẬP TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN pptx

LUYỆN TẬP TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN pptx
... Hoạt động 3: cố – dặn dò *Gv khắc sâu nội dung phương pháp giải toán * BVN: *chuẩn bị Tỉ số lượng giác góc nhọn ... tính giải thích cạnh góc vuông ta nên Bài 7:theo cách dựng tam giác ABC có đường trung tuyến AO ứng với làm ntn? cạnh BC nửa cạnh ,do Sau hs nêu cách -HS trình bày cách dựng tam giác ABC vuông A.Vì ... 2: theo cách dừng , tam giác hình 8+9 sgk lên bảng lúc DEF có đường trung tuyến DO ứng phân tích -cả lớp làm vào với cạnh Efbằng nửa cạnh -Gọi HS đọc sử dụng nên tam giác DEF vuông D Vì Gợi ý...
 • 4
 • 899
 • 0

LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppsx

LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppsx
... động GV Hệ thống dạng tập giải tiết qua tiết luyện tập, góp ý GV hệ thống dạng tập giải Nhắc HS lưu ý :  pt cần giông dạng biết cách giải (như Chương I:Hàm số LG phương trình LG GV: Trần Văn ... học dặn học nhà (8 phút) Chương I:Hàm số LG phương trình LG GV: Trần Văn Dũng Trường THPT BÌNH ĐẠI A Tóm tắt dạng tập giải GV: Dặn HS nhà làm tiếp phần tập lại Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………… ... Sửa tập 41 42b (15 phút) Hoạt động HS Nêu bước cho GV nghe trước Hoạt động GV HĐTP1: Gọi HS nêu cách giải cho câu (chi tiết bước làm) HS giải, HS lại theo dõi để Chương I:Hàm số LG phương trình...
 • 7
 • 55
 • 1

TIẾT 14 LUYỆN TẬP TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC, TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ ppt

TIẾT 14 LUYỆN TẬP TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC, TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ ppt
... ;2) III.CỦNG CỐ : ( 5phút.) Nhắc lại quy tắc phép nhân hướng hai véctơ Quy tắc nhân hai véctơ thông qua tọa độ IV BÀI TẬP VỀ NHÀ : Làm tập 49;50 SBT nâng cao trang 46 ... - Ghi nhận kiến thức Cho học sinh nêu lại công thức biểu thức tọa độ véctơ Hướng dẫn cách xếp cho quy tắc phép nhân hai véctơ Phân công cho nhóm tính toán cho kết Đáp án: -1 ; -8 ; -9 Bài TNKQ ... Hoạt động GV * Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức cũ - Tìm phương án thắng Quy tắc tìm véctơ qua tọa đọ hai điểm - Trình bày kết Nêu cách tính chu vi? Diện tích? - Chỉnh sửa hoàn thiện Cho HS...
 • 4
 • 280
 • 0

luyện tập về PT quy về pt bậc hai

luyện tập về PT quy về pt bậc hai
... -3 Ta có PT bậc ẩn t at2 + bt + c = tx ặ Đ Giải PT bậc theo t t≥ Lấy giá trị t ≥ thay vào x2 = t để tìm x Kết luận số nghi ệm PT cho Tìm ĐK xác định PT =t PT trùng phương Phương trình quy phương ... phương : II/ Phương trình chứa ẩn mẫu thức : III/ Bài Tập Áp Dụng : Giải pt sau • 1/ x4 - 10x2 + = • TIẾT 61 III/ Bài Tập Áp Dụng : 1/ Giải pt x4 - 10x2 + = • Đặt x2 = t; t ≥ • Ta phương trình ... ĐK xác định PT =t PT trùng phương Phương trình quy phương trình bậc PT chứa ẩn mẫu Quy đồ ng mẫu thức Và khử vế m ẫu t h ức Giải PT vừa nhận Kết lu ận ...
 • 14
 • 46
 • 0

GA tụ chọn luyện tập về pt đường thẳng

GA tụ chọn luyện tập về pt đường thẳng
... -1) đường thẳng Δ: 3x – 2y + = Hãy viết phương trình tổng qt đường thẳng sau: a) Đường thẳng (d1) qua A có hệ số góc k= -3 b) Đường thẳng (d2) qua A song song với Δ Luyện tập phương trình đường ... PHÚC! Luyện tập phương trình đường Bài Tập 2: • • • Cho tam giác ABC biết A(1;4), B(3;-1), C(6;2) Lập pttq cạnh AB, BC, AC b) Lập pttq đường cao AH đường trung tuyến AM Luyện tập phương trình đường ... Δ song song với đường thẳng ( d ) :  y = 4+t C Δ cắt đường thẳng (d): x + 2y = điểm A(2;-1) D Δ cắt đường thẳng (d): x + 2y = điểm A(-2;1) Luyện tập phương trình đường Bài tập trắc nghiệm Câu...
 • 12
 • 77
 • 0

Tiet 21 : Luyen tap ve tia han giac

Tiet 21 : Luyen tap ve tia han giac
... phẳng đối bờ chứa tia Ox có tia Oy; Oz, ã ã xOz + xOy 1800 tia Ox nằm tia Oz; Oy 4- Tia phân giác góc tia nằm hai cạnh góc tạo với hai cạnh hai góc 5- Nếu tia Oz tia phân giác ... phải đứng vị trí tia phân giác gócAEB E Tóm lại 1- Để chứng tỏ tia Ot tia phân giác góc xOy ta cần làm gì? + Cách 1: Cần -Tia Ot nằm tia Ox Oy - Góc xOt góc tOy 1ã ã + Cách 2: Cầm xOt = ã yOt ... Vẽ Tia Ot tia phân giác góc yOx Tính góc x/Ot? Các cách tính góc x/Ot CT + Cách 1: Tính góc xOt + Cách 2: Tính góc x/Oy, yOt Tính góc x/Ot Tính x/Ot t PT / y t * phát triển Bài 5: Nếu vẽ tia...
 • 12
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩPhát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Thuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập