T 23 ĐỒ THỊ HÀM SỐ y=ax+b (a khác 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
... số a hàm số y = ax biết đồ thị qua điểm A(x0; y0 ) Đồ thị hàm số y = f(x) tập hợp tất điểm biểu diễn cặp giá trị tương ứng (x; y) mặt phẳng toạ độ 17 Dạng đồ thị hàm số y = ax: Đồ thị hàm số y ... cặp số gọi đồ thị hàm số y = f(x) -1 E -3 -4 -5 x Ví dụ Hàm số y = f(x) cho bảng sau: x -2 -1 0,5 1,5 y -1 -2 + Hàm số cho công thức, chẳng hạn: y = 2x; y = -1,5x; y = 3x, Như để vẽ đồ thị hàm số ... kiến thức sau: Đồ thị hàm số ? Dạng đồ thị hàm số y = ax (a 0). 3 Chuẩn bị tiết 35: 3.1 Tìm hiểu ?3, ?4 SGK 3.2 Tìm hiểu cách kiểm tra điểm A(x0; y0 ) có thuộc đồ thị hàm số y = ax hay không 3.3...
 • 20
 • 786
 • 2

Đại số 11 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax (a khác 0) pot

Đại số 11 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax (a khác 0) pot
... im gc O - Cho hc sinh lm VD2: V th hm s y = -1 ,5x Hot ng 4: Luyn - Cng c - th ca hm s l gỡ? - th ca hm s y = ax (a 0) l ng nh th no? - Mun v th hm s y = ax (a 0) lm nhng bc no? - Sau ú ... th hm s y sọỳ y = - 1,5x = f(x) nh SGK - GV y u cu hc sinh nhc li - HS tr li y M kt lun Sau ú cho hc sinh lm ; - Rỳt kt lun: v th ca hm s y = f(x) ta cn xỏc -2 -1 x nh thờm mt im - thuc th ... - GV: Vy v th hm s phng to , cỏc ?1 ta phi lm nhng bc im biu din cp giỏ no? Hot ng 3: tr (x, y) ca hm s th hm s y = ax (a 0) - Xột hm s y = 2x cú dng y = II/ ọử thở cuớa haỡm ax vi a =...
 • 4
 • 196
 • 0

Chương II - Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Chương II - Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
... OA đồ thị hàm số y = 3x A -3 -4 y= 3x -5 y b) - Chọn x= => y = -2 , điểm B(1 ;-2 ) thuộc đồ thị hàm số - Đường thẳng OB đồ thị -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 hàm số y = - 2x -3 -4 -5 B y = -2 x x Luyện tập ... -2 -1 y -2 -3 -4 -5 Bài toán4: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) y = 3x ; -1 b) y = -2 x y= -1 ,5x y Đáp án: a) - Chọn x= => y = , điểm A(1;3) thuộc đồ thị hàm số -5 -4 -3 -2 -1 x -1 -2 - Đường thẳng OA đồ ... dụ khác: Hàm số y = - x -5 y y O -5 -4 x -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Kết luận: đồ thị hàm số y = a.x (a thẳng qua gốc tọa độ 0) đường Câu hỏi: Để vẽ đồ thị hàm số y= a.x (a điểm thuộc đồ thị? 0)...
 • 13
 • 240
 • 1

Chương II :Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0))Lớp 7 docx

Chương II :Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0))Lớp 7 docx
... Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax b) c) 1) y - 2x 2 7) y = x 4) y = - x 2) y = - x 3) y= -x 5) y = -2 6) y = x 8) y = -3x 9) y = x A A -1 d) Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax e) g) BÀI ... x E y = 3x M F y= - x y= - x Câu 3: Điền vào chỗ trống câu sau a) Đồ thị y = ax b) Đồ thị hàm số y = ax nằm góc phần tư I III , nằm góc phần tư II IV Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax c) ... không ? y1 y2 y3 x2 y2 x3 y3   ;  ;  x1 x2 x3 x1 y1 x1 y1 Hoạt động 2: Cho đồ thị hàm sau: y= x ; y = 3x ; y = 3/5x ; y = -x ; y = -3x; y = -3/5x Nhận xét : + Đồ thị hàm số y = 3x với x  nằm...
 • 10
 • 267
 • 0

Đồ thị hàm số y = ax ( a khác o )

Đồ thị hàm số y = ax ( a khác o )
... thuộc đồ thị? - Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng thẳng qua gốc t a độ y= ax ax y= Kết luận: y - x =a y x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) y Kết luận: Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng ... y= 3 x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) x y= I -2 III -1 O -1 -2 -3 IV x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) Kết luận: Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng thẳng qua gốc t a ... 1) -2 y 0,5x = -1 O -1 -2 -3 -4 x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) y Kết luận: Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng thẳng qua gốc t a độ A - y0 Nhận xét: Vì đồ thị hàm số y= ax...
 • 11
 • 169
 • 0

skkn nâng cao hiệu quả bài học đồ thị hàm số y= ax2(a khác 0) cho học sinh lớp 9 trường THCS tân nghĩa

skkn nâng cao hiệu quả bài học đồ thị hàm số y= ax2(a khác 0) cho học sinh lớp 9 trường THCS tân nghĩa
... hiệu nhà trường, tổ chun mơn trường Tơi hồn thành đề tài nâng cao hiệu học: Đồ thị hàm số y= ax2(a khác 0) cho học sinh lớp trường THCS Tân Nghĩa Do điều kiện lực thân tơi hạn chế, tài liệu tham ... với biến thiên hàm số Đồ thò minh họa cách trực quan tính chất hàm số Chẳng hạn: + Đồ thò hàm số y=ax2 (a >0) cho thấy: x âm tăng đồ thò xuống (từ trái sang phải), chứng tỏ hàm số nghòch biến ... tăng đồ thò lên (từ trái sang phải), chứng tỏ hàm số đồng biến + Đồ thò hàm số y = ax (a ...
 • 11
 • 100
 • 0

Tiet 23 Do thi ham so y=ax+ b lop 9

Tiet 23 Do thi ham so y=ax+ b lop 9
... 0 ,b # để vẽ đồ thị hàm số y=ax +b ta thực theo hai b c sau: B c1:Cho x=0 y =b, ta đợc đỉểm P(0 ;b) thuộc trục tung Cho y= x=- b/ a, ta đợc Q(- b/ a;0) thuộc trục hoành y=ax B c 2: Vẽ đờng thẳng qua ... phẳng toạ độ -2 -1 b. Bốn đoạn thẳng cắt Y= -1 tạo thành tứ -2/ 3x giác OABC (O -2 gốc toạ độ ).Tứ giác OABC có phải -3 hình b nh Hành Không?OABC HBH, ta có đồ thị hàm số y=2x song song với y=2x+5 ... Tiết 23:< /b> $3 Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) 1.Đồ thị hàm số y = a x + b ( a # 0) Đồ thị hàm số y=ax +b ( a # 0) đờng thẳng: -Cắt trục tung điểm có tung độ b; -Song song với đờng thẳng y=a x, b #...
 • 11
 • 556
 • 2

Tiết 23 - Đồ thị hàm số bậc nhất

Tiết 23 - Đồ thị hàm số bậc nhất
... // (d) o x Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax+ b (a ≠ 0) y ĐỒ THỊ HÀM SỐ y= ax+ b(a≠ 0) ?2 x y = 2x -3 -2 -1 -6 -4 -2 y=2x+3 -3 -1 y = 2x + o y = 2x C’ B’ C A’ B A x Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax+ ... y = 2x + 3• y = 2x -1 ,5 -2 • A O -1 x Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax+ b (a ≠ 0) ĐỒ THỊ HÀM SỐ y= ax+ b(a≠ 0) CÁCH VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) * NÕu a ≠ vµ b ≠ y - Cho x = th× y = b ... SỐ y = ax+ b (a ≠ 0) ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) CÁCH VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) ?3 Vẽ đồ thò hàm số sau: y Nhóm : a) y = 2x – y = 2x - Gi¶i: - Cho x = th× y = - §iĨm A(0; -3 )...
 • 12
 • 410
 • 0

Đồ thị hàm số y = ax (a≠0)

Đồ thị hàm số y = ax (a≠0)
... Vẽ y -2x I;III d, hệ độ II,IV e, thị a, y = 5x = -2x ; B ,y = = trục tọa C,yOxy đồ y D ,y = hàm số = -x 3x II,IV A, y = -4x ; -3x ; sau: y = x y= x II,IV I;III f, y = - 3x I;III c, y x b, y = 10x ... OA có phải đồ thị hàm số y = 0,5x hay không? Phng ỏn A(-5; -2,5) Phng ỏn A(2; 1) x y= 0,5 A ,5 x y= O O A 5x = 0, y Phng ỏn D B (-4; -2); D(6; 3) O B Nhúm Nhúm Nhúm CCH V TH HM S y = ax( a 0) Bc ... s y = f(x) th hm s y= f(x) l hp tt c cỏc im biu din cỏc cp giỏ tr tng ng (x ;y) trờn mt phng to Dng th hm s y = ax (a 0) th hm s y= ax (a0) l mt ng thng i qua gc to Cỏc bc v th hm s y= ax( a0)...
 • 17
 • 587
 • 5

Bài giảng đại số 9- Đồ thị hàm số y= ax2 (a#0)

Bài giảng đại số 9- Đồ thị hàm số y= ax2 (a#0)
... 15 16 § : ®å thÞ hµm sè y = 14 ax2 (a ≠ 0) 12 Ví dụ 1: Đồ thị hàm số y = 2x2 (a > 0) Ví dụ 2: y y  2x2 Vẽ đồ thị hàm số y =  x2 * Nhận xét: - Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đ ườ ng cong đ i qua ... điểm cao -5 gx -4 10 15 -10  -12 -14 -16 -18 15 16 2x2 Đồ thị hàm số y = Đồ thị hàm số 14 12 >0 a=2>0 y y y  a.x  a  0 Đồ thị hàm số y   x 2 10 y  2x2 -3 - - -15 ...
 • 19
 • 82
 • 0

Đồ Thị Hàm Số y=ax(a#0)(D 9 Tiet 48)

Đồ Thị Hàm Số y=ax(a#0)(D 9 Tiet 48)
... E -6 y= x Đồ thị hàm số x y = x2 -3 -2 -1 y = ax ( a ) 2 3 3 Chú ý: y = ax 1/ Vì đồ thị hàm số ( a 0) qua gốc toạ độ nhận 0y làm trục đối xứng nên vẽ đồ thị hàm số này, ta cần tìm số điểm bên ... thấp -Điểm điểm cao g(x) = -1 -10 x2 -12 -14 -16 -18 y = a.x ( a ) Đồ thị hàm số y = x 2 Đồ Đồ thị hàm số y hàm = 2x số thị 14 12 a> = 02 > yy 10 y = x2 -3 - - -15 < -0 1/2 < a= y y x x -10 ... 1/ Vì đồ thị hàm số ( a 0) qua gốc toạ độ nhận 0y làm trục đối xứng nên vẽ đồ thị hàm số này, ta cần tìm số điểm bên phải trục 0y lấy điểm đối xứng với chúng qua 0y 18 16 x -3 -2 -1 2/ Đồ thị...
 • 22
 • 94
 • 0

Đồ thị hàm số y = ax + b

Đồ thị hàm số y = ax + b
... thng y < /b> = < /b> 3x m = < /b> 2.Cỏch v th hm s y < /b> = < /b> ax < /b> + < /b> b ( a 0) *Khi b= 0 thỡ y=< /b> ax < /b> th ca hm s l ng thng i qua im O(0;0) v A(1;2) *y=< /b> ax+< /b> b vi a ;b + < /b> Cho x = < /b> thỡ y < /b> = < /b> b; ta cú im P(0 ;b) Oy b b Cho y=< /b> 0 thỡ x=- ... thẳng y=< /b> ax < /b> b = < /b> *Cỏch v th hm s y < /b> = < /b> ax < /b> + < /b> b ( a 0) + < /b> Cho x = < /b> thỡ y < /b> = < /b> b; ta cú im P(0 ;b) Oy b b Cho y=< /b> 0 thỡ x=- ; ta cú im Q( ; 0) Ox a a + < /b> V ng thng i qua hai im P v Q ta c th hm s y=< /b> ax+< /b> b Bi v ... +V ng thng i qua hai im P v Q ta c th hm s y=< /b> ax+< /b> b ?3 V th hm s sau: a y < /b> = < /b> 2x-3 b y < /b> = < /b> -2x + < /b> a .y < /b> = < /b> 2x - + < /b> Cho x = < /b> thỡ y < /b> = < /b> -3;ta cú im A(0;-3) Oy 3 ;0) Cho y=< /b> 0 thỡ x= ; ta cú im Q( 2 Ox y < /b> P b. y...
 • 11
 • 1,008
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ chất lƣợng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thị xã từ sơn, bắc ninhluận văn thạc sĩ chất lƣợng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại tổng công ty cổ phần petrolimexluận văn thạc sĩ chất lƣợng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam – chi nhánh thanh hóaGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex – chi nhánh thăng longGiải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế việt nam (VIB)Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh thành đôngHiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty đức giang công ty cổ phầnHoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại bệnh viện thanh nhànluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách đ i ngộ nhân lực tại tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòngluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào caiChất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nộiQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nộiHoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp quảng ninhPhát triển cho vay tín chấp doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng việt nam thịnh vượng chi nhánh trung hòa nhân chínhPhát triển nghiệp vụ ngân hàng phục vụ thị trường chứng khoán tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hà thànhPhát triển nhân lực tại công ty TNHH atsumitec việt namQuản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyênluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đ i ngộ nhân lực tại công ty cổ phần LILAMA 10luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện thanh miện, tỉnh hải dƣơng