T 23 ĐỒ THỊ HÀM SỐ y=ax+b (a khác 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
... số a hàm số y = ax biết đồ thị qua điểm A(x0; y0 ) Đồ thị hàm số y = f(x) tập hợp tất điểm biểu diễn cặp giá trị tương ứng (x; y) mặt phẳng toạ độ 17 Dạng đồ thị hàm số y = ax: Đồ thị hàm số y ... cặp số gọi đồ thị hàm số y = f(x) -1 E -3 -4 -5 x Ví dụ Hàm số y = f(x) cho bảng sau: x -2 -1 0,5 1,5 y -1 -2 + Hàm số cho công thức, chẳng hạn: y = 2x; y = -1,5x; y = 3x, Như để vẽ đồ thị hàm số ... kiến thức sau: Đồ thị hàm số ? Dạng đồ thị hàm số y = ax (a 0). 3 Chuẩn bị tiết 35: 3.1 Tìm hiểu ?3, ?4 SGK 3.2 Tìm hiểu cách kiểm tra điểm A(x0; y0 ) có thuộc đồ thị hàm số y = ax hay không 3.3...
 • 20
 • 769
 • 2

Đại số 11 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax (a khác 0) pot

Đại số 11 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax (a khác 0) pot
... im gc O - Cho hc sinh lm VD2: V th hm s y = -1 ,5x Hot ng 4: Luyn - Cng c - th ca hm s l gỡ? - th ca hm s y = ax (a 0) l ng nh th no? - Mun v th hm s y = ax (a 0) lm nhng bc no? - Sau ú ... th hm s y sọỳ y = - 1,5x = f(x) nh SGK - GV y u cu hc sinh nhc li - HS tr li y M kt lun Sau ú cho hc sinh lm ; - Rỳt kt lun: v th ca hm s y = f(x) ta cn xỏc -2 -1 x nh thờm mt im - thuc th ... - GV: Vy v th hm s phng to , cỏc ?1 ta phi lm nhng bc im biu din cp giỏ no? Hot ng 3: tr (x, y) ca hm s th hm s y = ax (a 0) - Xột hm s y = 2x cú dng y = II/ ọử thở cuớa haỡm ax vi a =...
 • 4
 • 194
 • 0

Chương II - Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Chương II - Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
... OA đồ thị hàm số y = 3x A -3 -4 y= 3x -5 y b) - Chọn x= => y = -2 , điểm B(1 ;-2 ) thuộc đồ thị hàm số - Đường thẳng OB đồ thị -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 hàm số y = - 2x -3 -4 -5 B y = -2 x x Luyện tập ... -2 -1 y -2 -3 -4 -5 Bài toán4: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) y = 3x ; -1 b) y = -2 x y= -1 ,5x y Đáp án: a) - Chọn x= => y = , điểm A(1;3) thuộc đồ thị hàm số -5 -4 -3 -2 -1 x -1 -2 - Đường thẳng OA đồ ... dụ khác: Hàm số y = - x -5 y y O -5 -4 x -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Kết luận: đồ thị hàm số y = a.x (a thẳng qua gốc tọa độ 0) đường Câu hỏi: Để vẽ đồ thị hàm số y= a.x (a điểm thuộc đồ thị? 0)...
 • 13
 • 234
 • 1

Chương II :Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0))Lớp 7 docx

Chương II :Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0))Lớp 7 docx
... Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax b) c) 1) y - 2x 2 7) y = x 4) y = - x 2) y = - x 3) y= -x 5) y = -2 6) y = x 8) y = -3x 9) y = x A A -1 d) Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax e) g) BÀI ... x E y = 3x M F y= - x y= - x Câu 3: Điền vào chỗ trống câu sau a) Đồ thị y = ax b) Đồ thị hàm số y = ax nằm góc phần tư I III , nằm góc phần tư II IV Bµi 7- Ch­¬ng II: §å thÞ hµm sè y = ax c) ... không ? y1 y2 y3 x2 y2 x3 y3   ;  ;  x1 x2 x3 x1 y1 x1 y1 Hoạt động 2: Cho đồ thị hàm sau: y= x ; y = 3x ; y = 3/5x ; y = -x ; y = -3x; y = -3/5x Nhận xét : + Đồ thị hàm số y = 3x với x  nằm...
 • 10
 • 265
 • 0

Đồ thị hàm số y = ax ( a khác o )

Đồ thị hàm số y = ax ( a khác o )
... thuộc đồ thị? - Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng thẳng qua gốc t a độ y= ax ax y= Kết luận: y - x =a y x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) y Kết luận: Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng ... y= 3 x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) x y= I -2 III -1 O -1 -2 -3 IV x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) Kết luận: Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng thẳng qua gốc t a ... 1) -2 y 0,5x = -1 O -1 -2 -3 -4 x 1) Đồ thị hàm số gì? 2) Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) y Kết luận: Đồ thị hàm số y= ax( a= 0) đờng thẳng qua gốc t a độ A - y0 Nhận xét: Vì đồ thị hàm số y= ax...
 • 11
 • 167
 • 0

skkn nâng cao hiệu quả bài học đồ thị hàm số y= ax2(a khác 0) cho học sinh lớp 9 trường THCS tân nghĩa

skkn nâng cao hiệu quả bài học đồ thị hàm số y= ax2(a khác 0) cho học sinh lớp 9 trường THCS tân nghĩa
... hiệu nhà trường, tổ chun mơn trường Tơi hồn thành đề tài nâng cao hiệu học: Đồ thị hàm số y= ax2(a khác 0) cho học sinh lớp trường THCS Tân Nghĩa Do điều kiện lực thân tơi hạn chế, tài liệu tham ... với biến thiên hàm số Đồ thò minh họa cách trực quan tính chất hàm số Chẳng hạn: + Đồ thò hàm số y=ax2 (a >0) cho thấy: x âm tăng đồ thò xuống (từ trái sang phải), chứng tỏ hàm số nghòch biến ... tăng đồ thò lên (từ trái sang phải), chứng tỏ hàm số đồng biến + Đồ thò hàm số y = ax (a ...
 • 11
 • 94
 • 0

Tiet 23 Do thi ham so y=ax+ b lop 9

Tiet 23 Do thi ham so y=ax+ b lop 9
... 0 ,b # để vẽ đồ thị hàm số y=ax +b ta thực theo hai b c sau: B c1:Cho x=0 y =b, ta đợc đỉểm P(0 ;b) thuộc trục tung Cho y= x=- b/ a, ta đợc Q(- b/ a;0) thuộc trục hoành y=ax B c 2: Vẽ đờng thẳng qua ... phẳng toạ độ -2 -1 b. Bốn đoạn thẳng cắt Y= -1 tạo thành tứ -2/ 3x giác OABC (O -2 gốc toạ độ ).Tứ giác OABC có phải -3 hình b nh Hành Không?OABC HBH, ta có đồ thị hàm số y=2x song song với y=2x+5 ... Tiết 23:< /b> $3 Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) 1.Đồ thị hàm số y = a x + b ( a # 0) Đồ thị hàm số y=ax +b ( a # 0) đờng thẳng: -Cắt trục tung điểm có tung độ b; -Song song với đờng thẳng y=a x, b #...
 • 11
 • 551
 • 2

Tiết 23 - Đồ thị hàm số bậc nhất

Tiết 23 - Đồ thị hàm số bậc nhất
... // (d) o x Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax+ b (a ≠ 0) y ĐỒ THỊ HÀM SỐ y= ax+ b(a≠ 0) ?2 x y = 2x -3 -2 -1 -6 -4 -2 y=2x+3 -3 -1 y = 2x + o y = 2x C’ B’ C A’ B A x Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax+ ... y = 2x + 3• y = 2x -1 ,5 -2 • A O -1 x Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax+ b (a ≠ 0) ĐỒ THỊ HÀM SỐ y= ax+ b(a≠ 0) CÁCH VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) * NÕu a ≠ vµ b ≠ y - Cho x = th× y = b ... SỐ y = ax+ b (a ≠ 0) ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) CÁCH VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) ?3 Vẽ đồ thò hàm số sau: y Nhóm : a) y = 2x – y = 2x - Gi¶i: - Cho x = th× y = - §iĨm A(0; -3 )...
 • 12
 • 404
 • 0

Đồ thị hàm số y = ax (a≠0)

Đồ thị hàm số y = ax (a≠0)
... Vẽ y -2x I;III d, hệ độ II,IV e, thị a, y = 5x = -2x ; B ,y = = trục tọa C,yOxy đồ y D ,y = hàm số = -x 3x II,IV A, y = -4x ; -3x ; sau: y = x y= x II,IV I;III f, y = - 3x I;III c, y x b, y = 10x ... OA có phải đồ thị hàm số y = 0,5x hay không? Phng ỏn A(-5; -2,5) Phng ỏn A(2; 1) x y= 0,5 A ,5 x y= O O A 5x = 0, y Phng ỏn D B (-4; -2); D(6; 3) O B Nhúm Nhúm Nhúm CCH V TH HM S y = ax( a 0) Bc ... s y = f(x) th hm s y= f(x) l hp tt c cỏc im biu din cỏc cp giỏ tr tng ng (x ;y) trờn mt phng to Dng th hm s y = ax (a 0) th hm s y= ax (a0) l mt ng thng i qua gc to Cỏc bc v th hm s y= ax( a0)...
 • 17
 • 565
 • 5

Bài giảng đại số 9- Đồ thị hàm số y= ax2 (a#0)

Bài giảng đại số 9- Đồ thị hàm số y= ax2 (a#0)
... 15 16 § : ®å thÞ hµm sè y = 14 ax2 (a ≠ 0) 12 Ví dụ 1: Đồ thị hàm số y = 2x2 (a > 0) Ví dụ 2: y y  2x2 Vẽ đồ thị hàm số y =  x2 * Nhận xét: - Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đ ườ ng cong đ i qua ... điểm cao -5 gx -4 10 15 -10  -12 -14 -16 -18 15 16 2x2 Đồ thị hàm số y = Đồ thị hàm số 14 12 >0 a=2>0 y y y  a.x  a  0 Đồ thị hàm số y   x 2 10 y  2x2 -3 - - -15 ...
 • 19
 • 78
 • 0

Đồ Thị Hàm Số y=ax(a#0)(D 9 Tiet 48)

Đồ Thị Hàm Số y=ax(a#0)(D 9 Tiet 48)
... E -6 y= x Đồ thị hàm số x y = x2 -3 -2 -1 y = ax ( a ) 2 3 3 Chú ý: y = ax 1/ Vì đồ thị hàm số ( a 0) qua gốc toạ độ nhận 0y làm trục đối xứng nên vẽ đồ thị hàm số này, ta cần tìm số điểm bên ... thấp -Điểm điểm cao g(x) = -1 -10 x2 -12 -14 -16 -18 y = a.x ( a ) Đồ thị hàm số y = x 2 Đồ Đồ thị hàm số y hàm = 2x số thị 14 12 a> = 02 > yy 10 y = x2 -3 - - -15 < -0 1/2 < a= y y x x -10 ... 1/ Vì đồ thị hàm số ( a 0) qua gốc toạ độ nhận 0y làm trục đối xứng nên vẽ đồ thị hàm số này, ta cần tìm số điểm bên phải trục 0y lấy điểm đối xứng với chúng qua 0y 18 16 x -3 -2 -1 2/ Đồ thị...
 • 22
 • 93
 • 0

Đồ thị hàm số y = ax + b

Đồ thị hàm số y = ax + b
... thng y < /b> = < /b> 3x m = < /b> 2.Cỏch v th hm s y < /b> = < /b> ax < /b> + < /b> b ( a 0) *Khi b= 0 thỡ y=< /b> ax < /b> th ca hm s l ng thng i qua im O(0;0) v A(1;2) *y=< /b> ax+< /b> b vi a ;b + < /b> Cho x = < /b> thỡ y < /b> = < /b> b; ta cú im P(0 ;b) Oy b b Cho y=< /b> 0 thỡ x=- ... thẳng y=< /b> ax < /b> b = < /b> *Cỏch v th hm s y < /b> = < /b> ax < /b> + < /b> b ( a 0) + < /b> Cho x = < /b> thỡ y < /b> = < /b> b; ta cú im P(0 ;b) Oy b b Cho y=< /b> 0 thỡ x=- ; ta cú im Q( ; 0) Ox a a + < /b> V ng thng i qua hai im P v Q ta c th hm s y=< /b> ax+< /b> b Bi v ... +V ng thng i qua hai im P v Q ta c th hm s y=< /b> ax+< /b> b ?3 V th hm s sau: a y < /b> = < /b> 2x-3 b y < /b> = < /b> -2x + < /b> a .y < /b> = < /b> 2x - + < /b> Cho x = < /b> thỡ y < /b> = < /b> -3;ta cú im A(0;-3) Oy 3 ;0) Cho y=< /b> 0 thỡ x= ; ta cú im Q( 2 Ox y < /b> P b. y...
 • 11
 • 998
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng anh Master GrammarGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3Nghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Metabolic remodeling during the loss and acquisition of pluripotencymo dau okbcqg75se 20130128114040 577Nanotechnology applications for clean waterNghiên cứu đánh giá chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828Theo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của vịt CV super m2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình – hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhEffect of previous chilled storage on rancidity development in frozen horse mackerel (trachurus trachurus)giáo án Bài 12: Kiểu xâu (t1)Đáp án thi học kì môn Công nghệ chế biến sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đáp án thi học kì môn Hoá sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Quy trình nhận hàng SEAThu hút đầu tư vào khu công nghệ cao hòa lạcKý thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏngBai thu hoach nghi quyet TW4 khoa XIIĐề cương chi tiết môn học Đồ án xử lý nước thải (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Vocabulary information technologygiai nhanh bai tap trac nghiem hoa vo co