Giới thiệu giải pháp điều khiển không dây RF Inels

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY CHO HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY CHO HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
... phẩm: Giải pháp tích hợp điều khiển không dây cho hệ thống nhà thông minh Hà Nội ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Xuân Đại CHƯƠNG : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH 1.1 ... chúng không đƣợc tính đến trình thiết kế Nhóm nghiên cứu chúng em lựa chọn đề tài giải pháp tích hợp điều khiển không dây cho nhà thông minh với mong muốn góp phần giải pháp phát triển hệ thống nhà ... việc dây lại toàn phần điều khiển tích hợp vấn đề khó khăn nhƣ không tạo khác biệt Nhóm hƣớng đến việc thiết kế hệ thống nhà thông minh với điều khiển thiết bị không dây - Giảm giá thành hệ thống...
 • 85
 • 138
 • 0

Tài liệu Giới thiệu Đồ án điều khiển logic, Hệ thống điều khiển tự động, cân bằng định lượng , phương pháp grapect, pptx

Tài liệu Giới thiệu Đồ án điều khiển logic, Hệ thống điều khiển tự động, cân bằng định lượng , phương pháp grapect, pptx
... Giới thiệu hệ thống cân băng định lượng Mục lục Trang Phần 1: Giới thiệu chung Nguyên lý hệ thống cân băng định lượng 2 Thông số kỹ thuật hệ thống Phần 2: Hướng dẫn sử dụng hệ thống điện Giới ... MECHATRONICS.,JSC www.aso.com.vn Giới thiệu hệ thống cân băng định lượng Thông số kỹ thuật hệ thống Hệ thống cân băng định lượng thiết kế có thông số kỹ thuật sau đây: - Số lượng thành phần cân định lượng: ... MECHATRONICS.,JSC www.aso.com.vn Giới thiệu hệ thống cân băng định lượng động theo dõi tất tham số điều khiển (tỷ lệ % phối liệu, suất, hệ số điều khiển _) trình chạy gián đoạn ngày (thời gian chạy, thời...
 • 30
 • 433
 • 2

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp điều khiển xe từ xa trong trường hợp không phản hồi hình ảnh dựa trên công nghệ haptics

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp điều khiển xe từ xa trong trường hợp không phản hồi hình ảnh dựa trên công nghệ haptics
... quan hệ thống điều n xe từ xa 53 Hình 4.2: Cấu trúc mô hình hệ thống điều n xe từ xa công nghệ haptics 54 Hình 4.3: Mô hình xe ba bánh 57 Hình 4.4: Giao diện điều n ph n hồi xúc giác ... diện haptics ng d ng 2.2 Gi i thi uăcácăph ng pháp đi u n xe t xa 10 2.2.1 Ph ơng pháp điều n xe từ xa có ph n hồi hình nh 10 2.2.2 Ph ơng pháp điều n xe từ xa có ph n hồi hình ... a công trình nghiên c u n ớc hệ thống điều n ph ơng tiện từ xa nói chung hay hệ thống điều n xe từ xa nói riêng nhiều mặt h n ch Trong đó, vấn đề điều n xe từ xa môi tr ng ho t đ ng c a xe từ...
 • 93
 • 188
 • 0

Giải pháp điều khiển mờ cho hệ vận động của robot hỗ trợ người thiểu năng vận động

Giải pháp điều khiển mờ cho hệ vận động của robot hỗ trợ người thiểu năng vận động
... ban đầu cho thiết kế H Điều khiển hệ vận động người 2.2 Cấu trúc hệ điều khiển vận động robot Cấu trúc hệ điều khiển robot thiết kế theo nguyên tắc sinh, bắt chước hệ điều khiển vận động người, ... trúc hệ điều khiển vận động H Hệ chấp hành robot động cơ, tạo dịch chuyển góc  hay mô-men  khớp Vì khớp chân robot chân người đồng trục với nên chuyển động robot truyền trực tiếp sang người Hệ ... so sánh đánh giá hiệu giải pháp mờ so với giải pháp truyền thống, hệ điều khiển mờ thiết kế với cấu trúc tương tự điều khiển PD truyền thống, hệ số KP, KD xác định thiết kế Hệ thiết kế Simulink,...
 • 7
 • 89
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp điều khiển xe từ xa trong trường hợp không phản hồi hình ảnh dựa trên công nghệ haptic

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp điều khiển xe từ xa trong trường hợp không phản hồi hình ảnh dựa trên công nghệ haptic
... Chƣơng ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN XE TỪ XA BẰNG CÔNG NGHỆ HAPTICS TRONG TRƢỜNG HỢP KHÔNG PHẢN HỒI HÌNH ẢNH 39 3.1 Tổng quan giải pháp điều khiển xe từ xa không phản hồi hình ảnh ... pháp điều khiển xe từ xa trƣờng hợp không phản hồi hình ảnh dựa công nghệ haptics” vấn đề nghiên cứu thật cần thiết 1.2 Mục đích đề tài Giải toán điều khiển xe từ xa trường hợp không phản hồi hình ... thi công giao diện haptics Thực nghiệm đánh giá kết ba trường hợp: - Điều khiển xe từ xa phản hồi hình ảnh - Điều khiển xe từ xa phản hồi hình ảnh phản hồi xúc giác - Điều khiển xe từ xa...
 • 22
 • 58
 • 0

Giới thiệu về vi điều khiển PIC.pdf

Giới thiệu về vi điều khiển PIC.pdf
... http://www.embestdks.com Chương 2: Vi điều khiển PIC Giới thiệu chung Trong chương tìm hiểu Vi điều khiển PIC, mà cụ thể dòng Vi điều khiển PIC18F4331 Tại lại chọn PIC18F4331, điều đơn giản Thực bắt đầu ... động sử dụng để cung cấp xung đồng hồ cho Vi điều khiển Xung đồng hồ cần thiết để Vi điều khiển thực thi chương trình lập trình bên Mỗi loại Vi điều khiển PIC hỗ trợ kiểu mach tạo dao động khác ... vào/ra PIC Giới thiệu chung cổng vào/ra PIC: Cổng nhóm chân Vi điều khiển, chúng truy cập đồng thời hay theo bit một, đọc trạng thái có cổng Về mặt vật lý, cổng ghi nằm bên Vi điều khiển kết nối...
 • 21
 • 2,104
 • 30

Giới thiệu lý thuyết điều khiển tự động

Giới thiệu lý thuyết điều khiển tự động
... khiển, điều khiễn học kỹ thuật, điều khiển học sinh vật (phỏng sinh vật: bionics), điều khiển học kinh tế thuyết điều khiển tự động: Là sở thuyết điều khiển học kỹ thuật Điều khiển tự động ... thuật ngữ trình điều khiển đối tượng kỹ thuật mà tham gia người (automatic) ngược lại với trình điều khiển tay (manual) Hệ thống điều khiển tự động: Một hệ thống điều khiển tự động bao gồm phần ... với tín hiệu vào để tạo tín hiệu điều khiển Hình 1.1 sơ đồ hệ thống kín Cơ sở thuyết để nghiên cứu hệ thống kín thuyết điều khiển tự động Hệ thống điều khiển hở: Đối với hệ thống hở, khâu...
 • 4
 • 645
 • 14

Giới thiệu hệ thống điều khiển số

 Giới thiệu hệ thống điều khiển số
... ì h ô t trình công nghệ hó h hệ hóa học,…) ) 1.3 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RỜI RẠC & HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ Hệ thống điều khiển số thường gặp Trong hệ thố có 02 loại tín hiệu: T thống ó l i tí hiệ + ... điều khiển phức tạp + Hiện hệ thống điều khiển số sử dụng rộng rãi: từ điều khiển đơn giản (điều khiển nhiệt độ, điều khiển động DC độ DC, AC, ) đến hệ thống điều khiển phức tạp (robot, máy bay, ... ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RỜI RẠC Hệ thống điều khiển rời rạc hệ thống điều khiển tín hiệu hay nhiều điểm chuỗi xung Tùy theo phương pháp lượng tử hóa tín hiệu, ta có loại hệ thống xử lý...
 • 7
 • 254
 • 3

Giới thiệu hệ thống điều khiển nhiệt độ và nhiệm vụ luận văn

Giới thiệu hệ thống điều khiển nhiệt độ và nhiệm vụ luận văn
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỀU KHIỂN & GIÁM SÁT LỊ NHIỆT CHƯƠNG : GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN 1.1 Giới thiệu nhiệt độ phương pháp điều khiển : Nhiệt độ đại lượng ... TÂM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỀU KHIỂN & GIÁM SÁT LỊ NHIỆT thay q trình tự động khống chế nhiệt độ, mức, tốc độ … Ngay lý thuyết điều khiển tự động đại ứng dụng vào việc thiết kế, điều khiển điều khiển ... PLC : Một hệ điều khiển gọi điều khiển lập trình ngõ ngõ vào nối kết với thơng qua điều khiển lập trình Chức hệ điều khiển chuyển đổi thành chương trình nạp vào điều khiển Bộ điều khiển dựa theo...
 • 48
 • 783
 • 12

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 1

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 1
... khắc phục nghẽn việc sử dụng phương pháp ngăn chặn phương pháp tác động lại Trong điều khiển ngăn chặn nghẽn, băng thông phân phối tạo kết nối thời gian thiết lập đạt QoS Trong điều khiển tác ... cấp phát khoảng thời gian có chùm liệu 1. 4 Nghẽn mạng chuyển mạch chùm quang Mạng bị gọi nghẽn dịch vụ đòi hỏi mạng nhiều tài nguyên mạng phải cung cấp Nghẽn mạng liên quan tới độ trễ chùm đến, ... nguồn lúc tách biệt offset Gói điều khiển chứa thông tin cần thiết để định tuyến chùm liệu qua lõi mạng truyền dẫn quang, gói điều khiển gởi kênh điều khiển Gói điều khiển xử lí điện nút trung gian...
 • 6
 • 206
 • 1

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 2.doc

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 2.doc
... Biến đổi bước sóng 2.5.3 Làm lệch hướng Làm lệch hướng phương pháp giải nghẽn việc định tuyến chùm tranh chấp đến ngõ khác so với ngõ theo dự kiến Tuy nhiên chùm lệch hướng đến đích theo tuyến ... Hoạt động bước sóng điều khiển Bước sóng điều khiển sử dụng để truyền khe điều khiển (slot control) Trong Ring có N nút, có N khe điều khiển, khe cho nút, nhóm lại khung điều khiển liên tục lưu ... Một ví dụ làm lệch hướng mạng WDM thể hình 2.22 39 CHƯƠNG 2: MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG (OBS) Hình 2.22 Làm lệch hướng Cả nút A B gửi chùm đến nút E Trước gửi chùm, nút A B gửi gói điều khiển C(A,E)...
 • 35
 • 241
 • 2

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 3.doc

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 3.doc
... kiểm tra trước làm lệch hướng, nguồn truyền lại thay việc định lệch hướng 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI kiểm tra nút nghẽn nút nguồn ... nghẽn đến nút nguồn, liên kết 1-2 cho phép loại bỏ truyền lại thay thực làm lệch hướng Phương pháp định lệch hướng: 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM ... ≥ , làm lệch hướng chùm  Nếu khác loại bỏ chùm 52 (3.12) CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Nếu số lượng nút tuyến từ nguồn s đến nút nghẽn...
 • 16
 • 228
 • 0

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 4.doc

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 4.doc
... FDL=50ms xác suất chùm suy hao nhỏ việc FDL=10ms không FDL Việc khắc phục nghẽn mạng đạt hiệu cao sử dụng phương pháp làm lệch hướng kết hợp với FDL lớn • Khi không sử dụng FDL ta thay đổi khoảng ... −6 Kết luận chương Nội dung tính toán chương thể xác suất chùm suy hao sử dụng phương pháp làm lệch hướng mạng OBS, kết cho thấy sử dụng FDL giảm xác suất chùm suy hao, tăng giá trị FDL thể rõ ... So sánh kết hình 4.5 Hình 4.5 So sánh kết Trong hình 4.5 kết tổng hợp không sử dụng FDL, FDL=10ms FDL=50ms Xác suất chùm suy hao phương pháp làm lệch hướng giảm tăng giá trị FDL Với FDL=50ms xác...
 • 7
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM thực hiệnĐánh giá hiệu quả của việc sử dụng kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng của huyên nam đông, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và tác động của nó đối với công tác quản‎ lý, bảo vệ rừng ở thành phố đông hà, tỉnh quảng trịKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV XNK hoàng lễGiáo trình miễn dịch dị ứng học cơ sở685 câu trắc nghiệm Oxy có giải chi tiếtGiáo trình tư duy thơ hiện đại việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng anh sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP đông nam á (SeABank) chi nhánh tân bìnhgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh trung học phổ thông hiện nayĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaiCác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh châu thành, bến treĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với nghiệp vụ giao dịch tại ngân hàng nam á chi nhánh hàm nghigiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 21giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 23giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập