QUY TẮC BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT (THIỆT HẠI VẬT CHẤT)

QUY TẮC BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT (THIỆT HẠI VẬT CHẤT)

QUY TẮC BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT (THIỆT HẠI VẬT CHẤT)
... loại trừ THIỆT HẠI trộm cắp hay mưu toan thực trộm cắp Rủi ro bảo hiểm Người Bảo hiểm bảo hiểm cho Rủi Ro D rủi ro áp dụng điểm loại trừ Rủi Ro D (ngoại trừ điểm loại trừ (c)) F ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA ... điều kiện điểm loại trừ Hợp đồng Bảo hiểm, bảo hiểm cho tổn thất vật chất xảy Thời hạn Bảo hiểm Tài sản Bảo hiểm trực tiếp gây Rủi Ro Xác Định Rủi Ro Xác Định là: Cháy, Nổ (b) Giá trị phương tiện ... Công ty Bảo hiểm theo Ghi Nhớ giảm theo tỷ lệ Tổng số tiền toán cho hạng mục Hợp đồng Bảo hiểm không vượt số tiền bảo hiểm chúng Các bảo hiểm bảo hiểm cho tài sản bị thiệt hại Người Bảo hiểm hay...
 • 22
 • 435
 • 0

Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy các rủi ro đặc biệt tại BIC

Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại BIC
... tốt nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT I SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT Vài nét lịch sử đời phát triển nghiệp ... Bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt Cháy số loại rủi ro gây hậu lớn nặng nề Bởi giới hầu hết công ty BH phi nhân thọ triển khai nghiệp vụ Ngoài đặc điểm chung loại hình BHTS, BH cháy rủi ro đặc biệt ... TS BH sau cháy + Những chi phí dọn dẹp trường sau cháy a, Rủi ro Bảo hiểm: bao gồm rủi ro rủi ro đặc biệt ( rủi ro phụ) * Rủi ro ( rủi ro nhóm A): Hoả hoạn 16 Nguyễn Thị Thu Trang Bảo hiểm 46A...
 • 114
 • 360
 • 3

Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy các rủi ro đặc biệt tại BIC.doc

Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại BIC.doc
... tốt nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT I SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 1.Vài nét lịch sử đời phát triển ... hiểm cháy rủi ro đặc biệt Cháy số loại rủi ro gây hậu lớn nặng nề Bởi giới hầu hết công ty BH phi nhân thọ triển khai nghiệp vụ Ngoài đặc điểm chung loại hình BHTS, BH cháy rủi ro đặc biệt đặc ... TS BH sau cháy + Những chi phí dọn dẹp trường sau cháy a, Rủi ro Bảo hiểm: bao gồm rủi ro rủi ro đặc biệt ( rủi ro phụ) * Rủi ro ( rủi ro nhóm A): Hoả hoạn Nguyễn Thị Thu Trang Bảo hiểm 46A Chuyên...
 • 113
 • 355
 • 3

Hoạt động khai thác Bảo hiểm Cháy các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí Thăng Long trong giai đoạn 2003-2007

Hoạt động khai thác Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí Thăng Long trong giai đoạn 2003-2007
... thuyết Bảo hiểm Cháy rủi ro đặc biệt & hoạt động khai thác bảo hiểm Chương II: Hoạt động khai thác Bảo hiểm Cháy rủi ro đặc biệt Công ty Bảo hiểm Dầu khí Thăng Long (giai đoạn 2003-2007) Chương ... khâu khai thác số đại lý khai thác kỳ CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG (2003-2007) 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU ... THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT & HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM 1.1 LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 1.1.1 Sự cần thiết Bảo hiểm Cháy rủi ro đặc biệt Có nhiều...
 • 78
 • 283
 • 1

Giải pháp thúc đẩy hoạt động khai thác Bảo hiểm Cháy các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo minh Thăng long

Giải pháp thúc đẩy hoạt động khai thác Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo minh Thăng long
... CễNG TY BO MINH THNG LONG TRONG THI GIAN TI 3.1 PHNG HNG TRONG THI GIAN TI CA CễNG TY 3.1.1 Mc tiờu L mt Cụng ty thnh viờn ca Tng Cụng ty c phn Bảo minh, mc tiờu phn u ca Bảo minh Thng long hng ... cụng ty 3.2 MT S GII PHP THC Y HOT NG KHAI THC BO HIM CHY V CC RI RO C BIT TI CễNG TY BO MINH THNG LONG TRONG THI GIAN TI 3.2.1 V phớa cụng ty bo him 3.2.1.1 ụi vi Tụng Cụng ty Cổ phần Bảo minh ... ca Bảo minh Thăng long nhng nm gn õy t kt qu rt tt Trong giai on t nm 2006 2008, doanh thu t hot ng kinh doanh bo him ca Bảo minh Thng long khụng ngng tng lờn Kt qu kinh doanh bo him ca Bảo minh...
 • 55
 • 244
 • 0

Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy các rủi ro đặc biệt tại BIC

Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại BIC
... tốt nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT I SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT Vài nét lịch sử đời phát triển nghiệp ... THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIÊM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI BIC I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM BIC 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty Bảo hiểm Ngân Hàng Đầu tư phát triển Việt ... TS BH sau cháy + Những chi phí dọn dẹp trường sau cháy a, Rủi ro Bảo hiểm: bao gồm rủi ro rủi ro đặc biệt ( rủi ro phụ) * Rủi ro ( rủi ro nhóm A): Hoả hoạn Nguyễn Thị Thu Trang Bảo hiểm 46A Chuyên...
 • 113
 • 211
 • 0

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG
... hàng công ty chưa tốt, công ty cần phải có sách điều chỉnh lại cho phù hợp vào năm 2008 2.2 THỰC TRẠNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG (2003-2007) ... phát triển Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí nói chung PVI Thăng Long nói riêng 2.2.3.4 Đánh giá chung hoạt động khai thác bảo hiểm Cháy RRĐB PVI Thăng Long giai đoạn 2003-2007 Trong giai đoạn ... sâu vào việc phân tích thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm 2.2.3.1 Quy trình khai thác Theo quy định Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty thành viên phải thực bước khai thác...
 • 33
 • 279
 • 0

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT
... thiệt hại nổ gây cháy Các rủi ro đặc biệt Bên cạnh rủi ro cháy, sét nổ, có rủi ro đặc biệt bảo hiểm Người bảo hiểm yêu cầu đồng ý nộp phí bảo hiểm tăng lên Các rủi ro đặc biệt bao gồm: Nổi ... Phí Bảo hiểm Phí bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt tính theo tỷ lệ phí số tiền bảo hiểm: P = Sb x R Trong đó: P Phí bảo hiểm, Sb Số tiền bảo hiểm, R Tỷ lệ phí bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm cháy rủi ro ... ty bảo hiểm phải thiết kế Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) phối hợp rủi ro hoả hoạn rủi ro khác như: đa rủi ro nhà ở, đa rủi ro doanh nghiệp tổ chức nghề nghiệp Do Bảo hiểm cháy kết hợp thêm bảo hiểm...
 • 20
 • 156
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LÀM TĂNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LÀM TĂNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG
... bảo hiểm Cháy rủi ro đặc biệt số P04/C04/ FIRE/PVI -TL.01/08 đính kèm Hợp đồng Điều 2: Số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm mức khấu trừ a/ Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm: 14.500.000.000 ... vào Đơn bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đợc Tài phê chuẩn - Căn vào chức nhiệm vụ hai bên Hôm nay, ngày 18 tháng 03 năm 2008 Tại Hà Nội, Chúng gồm: - Một ... Ngời bảo hiểm nhận bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt cho Nhà xởng, máy móc thiết bị, nguyễn vật liệu sản xuất Công ty Cổ phần Bao bì Đồng Phú theo điều kiện điều khoản đợc quy định rõ Đơn bảo hiểm Cháy...
 • 13
 • 312
 • 0

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT & HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT & HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM
... thiệt hại nổ gây cháy Các rủi ro đặc biệt Bên cạnh rủi ro cháy, sét nổ, có rủi ro đặc biệt bảo hiểm Người bảo hiểm yêu cầu đồng ý nộp phí bảo hiểm tăng lên Các rủi ro đặc biệt bao gồm: Nổi ... Phí Bảo hiểm Phí bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt tính theo tỷ lệ phí số tiền bảo hiểm: P = Sb x R Trong đó: P Phí bảo hiểm, Sb Số tiền bảo hiểm, R Tỷ lệ phí bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm cháy rủi ro ... Vai trò hoạt động khai thác kinh doanh bảo hiểm Hoạt động khai thác bảo hiểm hiểu hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, vận động mời chào khách hàng tham gia bảo hiểm, bán sản phẩm bảo hiểm doanh...
 • 20
 • 171
 • 0

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG TRONG THỜI GIAN TỚI

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG TRONG THỜI GIAN TỚI
... cụng ty 3.2 MT S GII PHP THC Y HOT NG KHAI THC BO HIM CHY V CC RI RO C BIT TI CễNG TY BO MINH THNG LONG TRONG THI GIAN TI 3.2.1 V phớa cụng ty bo him 3.2.1.1 ụ i vi Tụ ng Cụng ty Cổ phần Bảo minh ... tỡnh hỡnh khai thỏc-bi thng Bo Minh Thng Long (2006-2008), Bỏo cỏo Hp ng/ n phỏt sinh t 01/01-21/12 Bo Minh Thng Long, Quy trỡnh khai thỏc bo him Chỏy v cỏc ri ro c bit Bo Minh Thng Long , n bo ... ca Bo minh Thng long (2006-2008) Bng 2.4: Chi phớ khai thỏc bo him Chỏy v cỏc RRB ca Bo minh Thng long (2006-2008) Bng 2.5: Tỡnh hỡnh thc hin k hoch khai thỏc bo him Chỏy v cỏc RR B ti Bo minh...
 • 12
 • 122
 • 0

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO MINH TH

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY BẢO MINH TH
... khõu khai th c, Bo minh Thng long ó a mt qui trỡnh khai th c rt hp lý.Thc tin trin khai quy trỡnh khai th c nghip v bo him ho hon v cỏc ri ro c bit ti Bo minh Thng long c tin hnh tun t theo cỏc ... 9,46 0,31 Ngun: Bo minh Thng long Hiu qu khai th c (hk) th hin vi mt ng chi phớ khai th c b cụng ty thu v c bao nhiờu ng doanh thu Qua bng 2.6 ta thy c hiu qu khai th c ca cụng ty cú xu hng gia ... Q (Ngun: Bo minh Thng long) Nu khỏch hng tham gia tt c cỏc ri ro ph nờu trờn th ch thu th m 15% trờn t l phớ ho hon (A) thun tuý Trong trng hp bo him cho n bo him mi ri ro th thu th m 20% trờn...
 • 20
 • 165
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT
... hợp để hạn chế bớt tổn thất TS BH sau cháy + Những chi phí dọn dẹp trường sau cháy a, Rủi ro Bảo hiểm: bao gồm rủi ro rủi ro đặc biệt ( rủi ro phụ) * Rủi ro ( rủi ro nhóm A): Hoả hoạn Rủi ro ... Đặc điểm Bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt Cháy số loại rủi ro gây hậu lớn nặng nề Bởi giới hầu hết công ty BH phi nhân thọ triển khai nghiệp vụ Ngoài đặc điểm chung loại hình BHTS, BH cháy rủi ro ... sản phẩm ngày đa dạng phong phú Sự cần thiết tác dụng Bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt 2.1 Sự cần thiết Bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt Cháy rủi ro mang tính chất thảm hoạ xảy hậu để lại nặng nề Việc...
 • 42
 • 147
 • 0

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIÊM CHÁY CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI BIC

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIÊM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI BIC
... cao Thực tế 1/3 doanh thu khai thác năm 2006 BIC từ chi nhánh BIDV, phần lại BIC tự khai thác III THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI BIC Để đánh giá tình hình triển khai nghiệp vụ ... ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY VÀ RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI BIC Kết hiệu Với cố gắng tập thể ban lãnh đạo công ty nói chung phận trực tiếp kinh doanh nghiệp vụ nói riêng, thời ... BH cháy rủi ro đặc biệt BIC nhiều hẳn so Bảo Việt, Bảo Minh đơn vị tham gia BH cháy công ty chủ yếu tham gia loại hình BH kết hợp rủi ro TS cháy nổ, ngược lại hẳn với BIC đại đa số đơn BH cháy...
 • 45
 • 128
 • 0

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy các rủi ro đặc biệt tại BIC” pptx

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại BIC” pptx
... 46A Bảo hiểm Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT I SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT ... trọng hỏa hoạn nói chung nghiệp vụ Bảo hiểm cháy BIC nói riêng, em chọn đề tài:“ Tình hình triển khainghiệp vụ bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt BIC” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp để giúp người có ... cháy + Những chi phí dọn dẹp trường sau cháy a, Rủi ro Bảo hiểm: bao gồm rủi ro rủi ro đặc biệt ( rủi ro phụ) * Rủi ro ( rủi ro nhóm A): Hoả hoạn Nguyễn Thị Thu Trang 46A Bảo hiểm Chuyên đề thực...
 • 118
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại bic docbảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo minh thăng long trong giai đoạn 20062008xi bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệtcháy và các rủi ro đặc biệtcâu 6 trình bày các rủi ro có thể lựa chọn để bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ban hành kèm theo quyết định 142 tcqđ ngày 2 5 1991câu 7 trình bày phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ban hành kèm theo quyết định 142 tcqđ ngày 2 5 1991bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệthợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệtgiải pháp hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm bảo minh hà nội giai đoạn 20042008câu 2 chương 4 khái niệm và các rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệtcâu 4 rủi ro cơ bản được bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt như thế nàocâu 9 giá trị bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệtcâu 10 số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệtcâu 11 phí bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệtDự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa GianhSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Dạy Học Lịch Sử 7Kinh dịch với năng lượng cảm xạ học dư quang châuBảng gốc hôn nhân thân chủBát trạch hợp hôn định cuộc (1)Nghiên cứu gây tạo các dòng bố mẹ thơm ứng dụng cho chọn tạo giống lúa lai hai dòng chất lượng caoMột số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân độiTiểu luận: Ẩm thực trung quốc hương vị đậm chất phương đôngtóm tắt kiến thức sinh học 12Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thêu vi tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Giảng dạy các tác phẩm mới cho Sáo trúc hệ trung cấp tại trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà NộiĐề cương chi tiết học phần Công nghệ CAD ngành may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục nữ nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIMETHYL ETHER (DME) CHO ĐỘNG CƠ DIESEL CỠ NHỎĐề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nam nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Ô nhiễm không khí bởi dioxins và furansThiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng e town central – kết hợp mô phỏng năng lượng theo tiêu chuẩn LEEDTÌM HIỂU TỔNG QUAN hệ THỐNG và PHƯƠNG PHÁP xây DỰNG điều HÀNH WEBSITE của CTY CP HÃNG HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC ARELINESThực trạng đầu tư trực tiếp của hàn quốc vào việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập