Các định lý giới hạn cho martingale

Các định giới hạn cho martingale

Các định lý giới hạn cho martingale
... nhận thuyết xác suất định giới hạn, kết chủ yếu quan trọng thuyết xác suất luật số lớn" Ngày nay, định giới hạn vấn đề có tính thời thuyết xác suất 1.3.Từ năm 1950 trở lại đây, định ... nghiên cứu định giới hạn luật mạnh số lớn, luật yếu số lớn, định hội tụ hoàn toàn, hội tụ hoàn toàn trung bình, tốc độ hội tụ tổng trường hiệu martingale, định hội tụ cho dãy martingale ... lí định chọn đề tài nghiên cứu cho luận án là: Các định giới hạn cho martingale Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu hội tụ tốc độ hội tụ của trường hiệu martingale nhận giá trị không gian...
 • 118
 • 143
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ các đinh giớ hạn cho martingale.

tóm tắt luận án tiến sĩ các đinh lý giớ hạn cho martingale.
... sau: Nghiên cứu định lí giới hạn trung tâm dãy trường biến ngẫu nhiên E-giá trị Nghiên cứu định giới hạn áp dụng định giới hạn thuyết toán tử ngẫu nhiên 24 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ... martingale toán tử bị chặn Cho {An , n ≥ 1} dãy martingle toán tử bị chặn từ E vào E tồn ánh xạ Tn : Ω −→ L(E; E) cho An x(ω) = Tn (ω)x h.c.c 19 20 Ta có định sau 4.1.4 Định Giả sử E có ... Lp k=1 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Luận án nghiên cứu hội tụ trường hiệu maritngale nhận giá trị không gian Banach p-khả trơn nghiên cứu hội tụ dãy toán tử ngẫu nhiên Kết luận án là: Thiết...
 • 25
 • 110
 • 0

Các định giới hạn hàm luật số với mảng các biến ngẫu nhiên

Các định lý giới hạn hàm luật số với mảng các biến ngẫu nhiên
... - NGUYễN vĂN Huấn CáC ĐịNH GiớI HạN DạNG LUậT Số LớN Đối với mảng biến ngẫu nhiên Luận án tiến sĩ toán học Chuyên ngành: thuyết xác suất Thống kê toán học Mã số: 62 46 15 01 Ngời hớng ... theo cho trng hp |n| Cỏc kt qu chớnh ca Chng l nh 3.2.4, nh 3.2.6, nh 3.2.8, nh 3.3.1, nh 3.3.6, nh 3.3.12, nh 3.3.16 v nh 3.3.18 9 CHNG MNG HIU MARTINGALE V MT S BT NG ... kin hỡnh hc ca khụng gian Banach Cỏc kt qu chớnh ca Chng l nh ngha 1.2.3, nh 1.3.1, nh 1.3.3, nh 1.3.4 v nh 1.3.6 Chng trỡnh by v lut yu s ln i vi mng phự hp v mng phự hp theo hng cho...
 • 91
 • 489
 • 0

slide bài giảng thuyết xác suất – thống kê toán các định giới hạn ứng dụng

slide bài giảng lý thuyết xác suất – thống kê toán các định lý giới hạn ứng dụng
... ε > nhỏ) với xác suất lớn (gần 1)  Điều có ý nghĩa quan trọng thuyết mẫu (phần thống kê) μ ∑ ĐỊNH LÝ BERNOULLI n A tần suất xuất Giả sử n biến cố A n phép thử độc lập p xác suất xuất biến ... ε ÷= n →∞  n  Ý NGHĨA Khi số phép thử tăng lên vô hạn ta có tần suất biến cố ổn định xung quanh giá trị xác suất biến cố §3 ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM  Giả sử dãy đại lượng ngẫu nhiên X1, ... Var(X) hữu hạn Khi ε > ta có Var(X) P ( X − E(X) < ε ) ≥ − ε Bất đẳng thức tương đương Var(X) P ( X − E(X) ≥ ε ) ≤ ε §2 LUẬT SỐ LỚN ĐỊNH LÝ CHEBYSHEV HỆ QUẢ ĐỊNH LÝ BERNOULLI ĐỊNH LÝ CHEBYSHEV...
 • 17
 • 1,023
 • 1

Luận án tiến sỹ Các định giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng biến ngẫu nhiên

Luận án tiến sỹ Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng biến ngẫu nhiên
... - NGUYễN vĂN Huấn CáC ĐịNH GiớI HạN DạNG LUậT Số LớN Đối với mảng biến ngẫu nhiên Luận án tiến sĩ toán học Chuyên ngành: thuyết xác suất Thống kê toán học Mã số: 62 46 15 01 Ngời hớng ... theo cho trng hp |n| Cỏc kt qu chớnh ca Chng l nh 3.2.4, nh 3.2.6, nh 3.2.8, nh 3.3.1, nh 3.3.6, nh 3.3.12, nh 3.3.16 v nh 3.3.18 9 CHNG MNG HIU MARTINGALE V MT S BT NG ... kin hỡnh hc ca khụng gian Banach Cỏc kt qu chớnh ca Chng l nh ngha 1.2.3, nh 1.3.1, nh 1.3.3, nh 1.3.4 v nh 1.3.6 Chng trỡnh by v lut yu s ln i vi mng phự hp v mng phự hp theo hng cho...
 • 91
 • 199
 • 0

Luận án Tiến sĩ Toán học ngành thuyết xác suất và thống kê toán Các định giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên

Luận án Tiến sĩ Toán học ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên
... nghiên cứu sinh chuyên ngành thuyết xác suất Thống toán học Tổng quan cấu trúc luận án Trong luận án, nghiên cứu định giới hạn dạng luật số lớn mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị không ... chẽ với thuyết hình học Banach tạo giao thoa thuyết xác suất giải tích hàm Với nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu cho luận án là: Các định giới hạn dạng luật số lớn mảng biến ngẫu nhiên ... MỞ ĐẦU chọn đề tài Luật số lớn nói riêng, định giới hạn thuyết xác suất nói chung nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu Luật số lớn có nhiều ứng dụng thống kê, kinh tế, y học số ngành...
 • 25
 • 153
 • 0

Luật số lớn và định giới hạn trung tâm cho MARTINGALE

Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho MARTINGALE
... số lớn luật giới hạn trung tâm cho martingale xem mở rộng thuyết độc lập có nguồn gốc từ kết giới hạn trường hợp độc lập, luật yếu số lớn Khinchin, Liapounov Lolmogorov, định giới hạn trung ... kết quan trọng luật số lớn định giới hạn trung tâm martingale trường hợp mở rộng tổng biến ngẫu nhiên i Lời nói đầu độc lập, làm sáng tỏ số kết chứng minh số định giới hạn martingale Với ... trọng làm sở cho việc đánh giá nghiên cứu định giới hạn, luật số lớn luật giới hạn trung tâm, định 2.5.2 dùng để xấp xỉ tương đương phương sai điều kiện tổng bình phương, mà phần thuyết...
 • 71
 • 460
 • 0

Định giới hạn Trung tâm các xấp xỉ xác suất và bài tập

Định lý giới hạn Trung tâm các xấp xỉ xác suất và bài tập
... ánh xác, trung thực, kịp thời có tình hình luân chuyển Nguyên vật liệu giá trị vật để cung cấp số liệu cho việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Tập hợp phản ánh đầy đủ, xác, ... giá bình quân xác định cho kỳ đợc gọi đơn giá bình quân kỳ hay đơn giá bình quân cố định Theo cách này, khối lợng tính toán giảm nhng tính đợc trị giá vốn thực tế Nguyên vật liệu vào thời điểm ... cấp thông tin kịp thời - Đơn giá bình quân xác định sau lần nhập đợc gọi đơn giá bình quân liên hoàn hay đơn giá bình quân di động Theo cách này, xác định đợc trị giá vốn thực tế nguyên liệu,...
 • 110
 • 914
 • 0

Tiểu luận ĐỊNH GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤT VÀ BÀI TẬP

Tiểu luận ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤT VÀ BÀI TẬP
... viên môn Xác suất thống kê chúng em hoàn thành xong đề tài tiểu luận Định giới hạn trung tâm xấp xỉ xác suất tập Thông qua tiểu luận này, chúng em phần hiểu thêm kiến thức môn Xác suất thống ... Tiểu luận: Xác suất Thống kê GVHD: Trần Chiến PHẦN I: LÝ THUYẾT Bài 3: Định giới hạn trung tâm xấp xỉ xác suất 3.1 Phân phối liên tục: Phân phối ... TP.HCM thuyết Xác suất Thống kê Đinh Văn Gắng NXB Giáo dục thuyết Xác suất Thống kê Toán Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận NXB Thống Kê Xác suất Thống kê thuyết tập Đậu Thế...
 • 30
 • 665
 • 2

Tiểu luận: ĐỊNH GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤT VÀ BÀI TẬP doc

Tiểu luận: ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤT VÀ BÀI TẬP doc
... Tiểu luận: Xác suất Thống kê GVHD: Trần Chiến PHẦN I: LÝ THUYẾT Bài 3: Định giới hạn trung tâm xấp xỉ xác suất 3.1 Phân phối liên tục: Phân phối ... viên môn Xác suất thống kê chúng em hoàn thành xong đề tài tiểu luận Định giới hạn trung tâm xấp xỉ xác suất tập Thông qua tiểu luận này, chúng em phần hiểu thêm kiến thức môn Xác suất thống ... TP.HCM thuyết Xác suất Thống kê Đinh Văn Gắng NXB Giáo dục thuyết Xác suất Thống kê Toán Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận NXB Thống Kê Xác suất Thống kê thuyết tập Đậu Thế...
 • 30
 • 333
 • 0

một số mở rộng của định giới hạn martingale của doob

một số mở rộng của định lý giới hạn martingale của doob
... (P-h.c.c) Martingale nu cỏc iu kin (i),(ii) v (iii) c thc hin (iii) Vi n =1,2,thỡ E(Xn/ n1 ) = Xn-1 (P-h.c.c) 3) Mt martingale thỡ: Va l martingale trờn va l martingale di Nu i du martingale ... m, n , m n {Xn, n, n } l martingale di v L1 - b chn Theo nh hi t ca Doob h.c.c Xn X II.3.2.2 H qu Gi s {X n, n, n } l martingale di khụng dng (hoc martingale trờn khụng õm) Khi ú ... theo thi gian Vy nh c chng minh III.3.4 B : Nu X n , n l trũ chi thỡ nú cha mt dóy l martingale ti hn nh III.3.3 v b III.3.4 nhm chng minh cho nh III.3.5 Tuy nhiờn nh III.3.5 ch gii...
 • 49
 • 279
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Mở rộng một số địnhgiới hạn cho các biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm và phụ thuộc âm tuyến tính" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngẫu nhiên phụ thuộc âm tuyến tính phụ thuộc âm đôi Các kết Trước hết, cần số bổ đề Bổ đề ([4]) Nếu X1 , , Xn biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm f (X1 ), , f (Xn ) hàm Borel tăng giảm f1 , , fn là biến ... giảm f1 , , fn là biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm Bổ đề ([4]) Nếu X1 , X biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm EX1 X2 Hệ Nếu EX1 EX2 cov(X1 , X2 ) X1 , , Xn biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm đôi D(X1 + + Xn ) ... Định nghĩa X1 , , Xn , gọi phụ thuộc âm tuyến A, B tập số dương l Xl phụ thuộc âm Dãy biến ngẫu nhiên tính với tập số nguyên dương rời (k , k A), (l , l B) k X k , kA lB Rõ ràng biến ngẫu...
 • 8
 • 160
 • 0

TIỂU LUẬN: ĐỊNH GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤT VÀ BÀI TẬP MÔN XÁC XUẤT THỐNG KÊ

TIỂU LUẬN: ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤT VÀ BÀI TẬP MÔN XÁC XUẤT THỐNG KÊ
... Tiểu luận: Xác suất Thống GVHD: Trần Chiến KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐỀ TÀI: ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤT VÀ BÀI TẬP GVHD: Trần Chiến ... thuyết Xác suất Thống Toán Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận NXB Thống Xác suất Thống thuyết tập Đậu Thế Cấp NXB Giáo dục Xác suất Thống Ứng dụng Lê Sĩ Đồng NXB ... trình Xác suất Thống Ứng dụng Nguyễn Phú Vinh NXB Thống Ngân hàng câu hỏi Xác suất Thống Ứng dụng ĐHCN TP.HCM thuyết Xác suất Thống Đinh Văn Gắng NXB Giáo dục thuyết...
 • 31
 • 342
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các định lý giới hạn trong xác suấtcác định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiêncác định lý giới hạnluật số lớn và các định lý giới hạnđịnh lý giới hạnđịnh lý giới hạn hàm sốđịnh lý giới hạn kẹpý nghĩa của định lý giới hạn trung tâmứng dụng của định lý giới hạn trung tâmứng dụng định lý giới hạn trung tâmbài tập định lý giới hạn trung tâmđịnh lý giới hạn trong xác suấtđịnh lý giới hạn poissonđịnh lý giới hạn địa phươngnội dung định lý giới hạn trung tâmBỨC TRANH CUỘC SỐNG TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA RAYMOND CARVERCÁC NHÓM ĐỒNG PHÔI TÔPÔ VÀ KHÔNG GIAN TÍCH CỦA NỬA – HÌNH HỘPtóm tắt CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 14 ĐẾN 24 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNHCĂN CỨ TỈNH ỦY CẦN THƠ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)CAO BÁ QUÁT – LƯƠNG TÂM VÀ KHÍ PHÁCH QUA THƠ CHỮ HÁNCHIM TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI VIỆTtóm tắt CHÍNH SÁCH CỦA VUA MINH MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN TRUNGĐẶC ĐIỂM TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CÂY THUỐC Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT, TỈNH TÂY NINHĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CỦA NỮ GIẢNG VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAYGIẢI CHẬP CỦA P(X Y) VỚI PHÂN PHỐI SAI SỐ SIÊU TRƠNGIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TÂY NINH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPHỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 5 MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃIKHÁI NIỆM XÁC SUẤT TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNGKHẢO SÁT NỒNG ĐỘ RADON TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CỦ CHI THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHÔNG GIAN LpKỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆKỸ THUẬT XỬ LÝ XUNG SỐ DPP CHO HỆ ĐO GAMMA NaI(Tl)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập