SUY NGHĨ về sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TÍCH cực môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

Phương pháp giảng dạy nhật ký trong của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại

Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại
... diện, đặc biệt vấn đề phương pháp giảng dạy tác phẩm Nhật từ đặc trưng thể loại Trên sở tiếp thu ý kiến người trước muốn tìm hiểu đề xuất vấn đề cụ thể “Phƣơng pháp giảng dạy Nhật Hồ ... khổ - Trong công trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu thơ văn Hồ Chí Minh , tác giả Nguyễn Đăng Mạnh đề cập tới đặc trưng thể loại văn thơ Hồ Chí Minh viết chữ Hán, tính chất nhật kí, thể tứ ... tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại không dừng lại đặc điểm chung thể loại thể tác phẩm mà cần phải nét riêng biệt, độc đáo, thể sáng tạo không lặp lại tác giả mà Nhật Hồ Chí Minh tác phẩm...
 • 141
 • 221
 • 4

Ứng dụng phần mềm Power Point trong việc giảng dạy chương I môn tưởng Hồ Chí Minh

Ứng dụng phần mềm Power Point trong việc giảng dạy chương I môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
... viec hoc tap, iighien ciru lir liràngHoChi Minh 282 Phil'éii -* ìfijij vXm^ SET euii tie;gió1^-quaii,:^phiiwii« phép hiaii j^Trjig phuong phàp hisin HCIVl j i A ; - " " - - t » A •' i i t i ... f^^' !.ija8«& I l t r # f ^ piircfng phàp ngliién ciru PKIiai nìcm tir tiróng HÒ Chi Minh piiiéu kiéii Ijch SU' - xà boi, nguón góc S| i- \à qua trình hình ihành tir lirang Ho :?:,ehiMinh Iir Y ... dan !^iiap:.;piiMiiiiiiiii»ii Phong trào vù Irang kiiàng chiéii chong Fliap bùng len, diìng cao va lan rong cà niriVc ^sMn ^i^ That bai 287 Wéffé- *W^ i- fi t -^ NÓNG D A N 288 V I $ T N A M K É...
 • 18
 • 152
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy môn ngữ văn trung học cơ sở

sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy môn ngữ văn trung học cơ sở
... cầu phân môn Riêng việc hình thành kỹ yêu cầu vận dụng, cần lu ý học sinh đợc trình bày theo ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết * Quan điểm vận dụng nguyên lý giáo dục để giảng dạy tốt môn ngữ văn: Vấn ... dụng kiến thức môn ngữ văn để làm giàu lực văn cho * Quan điểm dạy học phát huy tích cực học sinh Điều tài liệu hớng dẫn bộ, nhà khoa học viết nhiều Trong phạm vi môn ngữ văn thấy vấn đề cần quan ... đề kiến thức, khoa học ngời thày cần phải cập nhật, chọn lọc tinh tế để đa vào học, giúp học sinh khám phá, tự thể mìmh cách xử lý, thực hành để phục vụ cho sống thân, sử dụng kiến thức môn ngữ...
 • 3
 • 1,715
 • 12

MỘT vài SUY NGHĨ về đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy từ học PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN NHẬP môn

MỘT vài SUY NGHĨ về đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy từ học PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN NHẬP môn
... Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy học tập 3.1 Đổi cách dạy phải đổi cách học Dạy v họ l h i phƣơng diện kh ng thể tá h rời Dạy m kh ng ó họ ... Trú TP Hồ Ch Minh, tháng 3/2009 Nguy n Văn M , Đổi phương pháp giảng dạy bậc đại học, www.siu.edu.vn Dƣơng Tấn Diệp, Đổi phương pháp giảng dạy - Giải pháp cấp thiết để nâng cao chất lượng đào ... tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy học tập thứ Rất mong đƣợ hi sẻ h i thảo m t v i kết đú kết qu trình giảng dạy họ phần Kiến trú ảnh qu n nh p m n TÀI IỆU THAM...
 • 6
 • 166
 • 0

Phản ứng của sinh viên trường Đại học ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay

Phản ứng của sinh viên trường Đại học ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay
... trường ĐH • Ngoài ra, việc lý giải động thái phản hồi sinh viên việc áp dụng PP giảng dạy tích cực nhà trường thông qua hàng loạt nhân tố thực trạng áp dụng PP giảng dạy tích cực nhà trường nay, ... khoa học vận dụng lý thuyết xã hội học hành vi, hành động xã hội để lý giải cho vấn đề nghiên cứu "Phản ứng sinh viên trường ĐH KHXH&NV HN việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhà trường nay" ... hướng giải pháp đổi phương pháp giảng dạy nhằm góp phần ngày nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học từ phản hồi SV việc áp dụng PP giảng dạy - PP giảng dạy tích cực nhà trường ĐH KHXH&NV HN...
 • 101
 • 449
 • 0

skkn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực phân môn trang trí ở trường THCS

skkn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực phân môn trang trí ở trường THCS
... Trong trang trí có số học mang tính chất bắt buộc, trang trí gọi là: học trang trí (cách dùng màu, phương pháp bố cục, SKKN/ TT/MT /THCS Trang 3 thể thức trang trí, trang trí hình vuông, trang trí ... tộc: SKKN/ TT/MT /THCS Trang 7 II - CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phương pháp giảng dạy trang trí bản: a Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung trang trí: Nhằm phân biệt trang trí thuộc loại nào: trang ... nghiên cứu Phương pháp giảng dạy phân môn trang trí chương trình mĩ thuật THCS Song đề tài sâu vào lĩnh vực nghiên cứu cách dạy học phân môn vẽ trang trí cách thực thân áp dụng qua số cụ thể SKKN/ TT/MT/THCS...
 • 15
 • 496
 • 0

XHH083 - Phản ứng của sinh viên trường ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay

XHH083 - Phản ứng của sinh viên trường ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay
... nh hư ng n phương pháp t o Vì v y, bao g m vi c i m i phương pháp t o ây i m i y u t sau - i m i phương pháp gi ng d y - i m i phương pháp h c t p - i m i n i dung chương trình t o - i m i, nâng ... dung phương pháp m i quan h bi n ch ng, n i dung quy nh phương pháp ngư c l i phương pháp có tác ng tr l i n i dung, làm cho n i dung ngày phong phú hồn thi n * Phương pháp t o Phương pháp t ... TRỰC TUYẾN Chương II: PH N NG C A SINH VIÊN V VI C ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y TÍCH C C TRONG NHÀ TRƯ NG HI N NAY Th c tr ng c a vi c áp d ng PP gi ng d y tích c c b c H hi n 1.1 M t vài nét...
 • 82
 • 132
 • 0

Khảo sát về việc sử dụng phương pháp giảng dạy ở trường ĐH phạm TPHCM.doc

Khảo sát về việc sử dụng phương pháp giảng dạy ở trường ĐH Sư phạm TPHCM.doc
... quan Các giảng viên Trường ĐHSP Tp.HCM mô phạm thiếu tính động việc áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động Một số giảng viên ngại sử dụng phương pháp giảng dạy đòi hỏi chủ động phải sử dụng phương ... sinh viên Kết từ khảo sát Phần trình bày phương pháp giảng dạy mà giáo viên Trường ĐHSP Tp.HCM thường sử dụng Bảng : Mức độ thường xuyên việc sử dụng phương pháp giảng dạy (N=79) Sắp hạng Rất ... Các tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐH phạm Tp.HCM, Trường ĐH phạm Thái Nguyên, Trường ĐH phạm Kỹ thuật Tp.HCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Đà Lạt, ...
 • 11
 • 238
 • 0

Sử dụng phương pháp giảng dạy học kiến tạo trong dạy học môn công nghệ THPT

Sử dụng phương pháp giảng dạy học kiến tạo trong dạy học môn công nghệ THPT
... tiếp cận phương pháp dạy học khác dạy học NguyÔn ThÞ Liªn 20 Líp K33D - Lý Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi Chương SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ THPT 2.1 ... dung kiến thức cho phù hợp với điều kiện học tập tâm lý người học Một phương pháp dạy học nhiều phương pháp dạy học dạy học theo PPKT Nói đến kiến tạo, ta hiểu: Kiến tạo cách tiếp cận dạy dựa ... học phương pháp học từ cấp tiểu học nên cấp học cao phải trọng Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học tạo...
 • 41
 • 85
 • 0

sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực nhằm phát triển năng lực duy cho học sinh khi giảng dạy chương 6 sóng ánh sáng, vật lí 12 nâng cao

sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh khi giảng dạy chương 6 sóng ánh sáng, vật lí 12 nâng cao
... sinh giảng dạy Chương Sóng ánh sáng, vật 12 nâng cao Giả thuyết khoa học Vận dụng lý luận dạy học sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực nhằm bồi dưỡng lực cho học sinh giảng dạy Chương Sóng ... cứu Các hoạt động dạy học giáo viên học sinh việc sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực nhằm phát triển lực cho học sinh giảng dạy Chương Sóng ánh sáng, vật 12 nâng cao Các giai đoạn thực ... lực học sinh từ bồi dưỡng phát triển lực cho học sinh  Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực giảng dạy học viết theo nhiều phương pháp dạy học tích cực hoạt động dạy học...
 • 87
 • 66
 • 0

sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực khi giảng dạy chương hạt nhân nguyên tử, vật lí 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh năng lực sáng tạo

sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực khi giảng dạy chương hạt nhân nguyên tử, vật lí 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh năng lực sáng tạo
... việc sử dụng phƣơng pháp đàm thoại tích cực giảng dạy Chƣơng Hạt nhân nguyên tử, Vật 12 nâng cao nhằm bồi dƣỡng NLST cho học sinh GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Vận dụng lý luận dạy học đại áp dụng PPĐTTC ... HS NLST lý em chọn đề tài nghiên cứu “ Sử dụng phương pháp đàm thoại tích cực giảng dạy Chương Hạt nhân nguyên tử, Vật 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh NLST” Luận văn tốt nghiệp ĐH GVHD: ... BÀITRONG CHƢƠNG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 4.1 Đại cương chương Chƣơng “ Hạt nhân nguyên tử” trình bày số vấn đề vật hạt nhân: Các đặc trƣng hạt nhân nguyên tử ( cấu tạo, độ hụt khối,...
 • 89
 • 51
 • 0

sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường trung học phổ thông huyện thanh ba - tỉnh phú thọ

sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường trung học phổ thông huyện thanh ba - tỉnh phú thọ
... TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG THPT HUYỆN THANH BA – TỈNH PHÚ THỌ 67 3.1 Những nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường trung học phổ thông ... sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường THPT huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 52 2.3 Đánh giá chung khảo sát thực trạng sử dụng PPKLTC giáo dục HS trường THPT huyện Thanh Ba ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THÚY PHƢƠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH BA - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN...
 • 107
 • 221
 • 1

Sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường Trung học Phổ thông huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Thúy Phương.

Sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh trường Trung học Phổ thông huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ  Nguyễn Thị Thúy Phương.
... TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG THPT HUYỆN THANH BA – TỈNH PHÚ THỌ 67 3.1 Những nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường trung học phổ thông ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THÚY PHƢƠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH BA - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN ... sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực giáo dục học sinh trường THPT huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 52 2.3 Đánh giá chung khảo sát thực trạng sử dụng PPKLTC giáo dục HS trường THPT huyện Thanh Ba...
 • 107
 • 395
 • 5

một số phương pháp giảng dạy tích cực

một số phương pháp giảng dạy tích cực
... khác số vấn đề… - Sáng tạo: tìm cách giải mới, độc đáo, hữu hiệu c Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước để phương pháp ... đến phương pháp dạy học Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực a Dạy học không qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng hoạt động "dạy" , ... cộng đồng b Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Trong...
 • 5
 • 268
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát về việc sử dụng phương pháp giảng dạy ở trường đh sư phạm tphcm docphương pháp giảng dạy tích cựcbài dự thi phương pháp giảng dạy tích cựcđổi mới phương pháp giảng dạy tích cựcmột số phương pháp giảng dạy tích cựcphương pháp giảng dạy tích cực là gìphương pháp giảng dạy môn tư tưởng hồ chí minhcác phương pháp giảng dạy tích cực39 tr bài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽbài thảo luận môn tư tưởng hồ chí minh đề tài tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của đảng ta liên hệ bản thânthế nào là phương pháp giảng dạy tích cựcmột vài phương pháp giảng dạy tích cựcsự vận dụng phát triển quan điểm của c mác về con người với tư cách cơ sở nền tảng cho việc xây dựng quan điểm phát triển con người trong tư tưởng hồ chí minhbài giảng về môn tư tưởng hồ chí minhphương pháp học tốt môn tư tưởng hồ chí minhBiện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà Đà NẵngCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị Quảng NgãiCảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên ThưĐặc điểm thơ văn Tú QuỳĐặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên trong ca từ Trịnh Công SơnDự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, Thành phố Đà NẵngGiải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà NẵnGiải pháp hạn chế nợ xấu đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Phú TàGiải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà NẵngHạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Phú YêĐồ án Thiết kế trạm trộn bê tông thương phẩm năng suất 45m3hHoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí - Chi nhánh Đà NẵngHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm nước ngọt có ga Chánh Thắng - Bidiphar tại Công ty Cổ phần nước khoáng Quy NhơnHoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình ĐịnhHoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiHoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà NẵngHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập