Tác động của quá trình đô thị hóa thành phố hồ chí minh đến huyện cần giuộc, cần đước tỉnh long an dưới góc độ địa lý kinh tế xã hội

Tác động của quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An dưới góc độ địa kinh tế - hội

Tác động của quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An dưới góc độ địa lý kinh tế - xã hội
... HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Huỳnh Thò Thu Tâm TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN HUYỆN CẦN GIUỘC, CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN DƯỚI GÓC ĐỘ ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI Chuyên ... tích tác động q trình thị hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến số mặt kinh tế - hội huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An Về khơng gian: Huyện Cần Giuộc, huyện Cần Đước tỉnh Long An nằm mối quan hệ ... ĐTH Chương - TÁC ĐỘNG CỦA Q TRÌNH ĐƠ THỊ HĨA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN HUYỆN CẦN GIUỘC, CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN DƯỚI GĨC ĐỘ ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1 Vài nét tỉnh Long An Long An tỉnh thuộc Đồng...
 • 195
 • 684
 • 3

Cổ phần hóa và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Cổ phần hóa và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
... n hóa doanh nghi c t i Thành ph H Chí Minh c th c hi n song song không xa r i v i m c tiêu c ph n hóa mà Chính ph Quá trình c ph n hóa t i Thành ph H Chí Minh có th chia thành giai n 1992 doanh ... Thành ph H Chí Minh c ph n hóa ch m v i 10 c c ph n hóa n 2001 2005: Vi c c ph doanh nghi c th c hi n nhanh v i 163 ph n hóa h t 110 doanh nghi p Theo báo cáo c a Ban i m i doanh nghi c t i Thành ... TRÌNH C PH N HÓA DOANH NGHI P C T I VI T NAM 15 2.1 Quá trình c ph n hóa DNNN vi t nam 15 2.2 M c tiêu c ph n hóa 16 m c ph n hóa t i thành ph h chí minh 18...
 • 94
 • 146
 • 0

BÁO CÁO " THỊ HIẾU CỦA KHÁCH HÀNG SIÊU THỊTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH " pptx

BÁO CÁO
... chất lượng sản phẩm kém, thời gian rã đông dài, sản phẩm thủy sản đông lạnh không ngon thủy sản tươi sống (Biểu đồ 5) Khi mua sản phẩm thủy sản đông lạnh, nhu cầu để thưởng thức, khách hàng quan ... thực phẩm không rõ ràng chưa chặt chẽ Lý không thích sản phẩm thủy sản đông lạnh Những điểm mà khách hàng không thích sản phẩm thủy sản đông lạnh gồm: Không hợp vị, thông tin sản phẩm ít, sản phẩm ... sáng cao 345 siêu thị CoopMart NĐC, chênh lệch tỷ lệ khách hàng mua sản phẩm thủy sản đông lạnh vào hai buổi không lớn, cho thấy siêu thị có lượng khách hàng mua sản phẩm ổn định siêu thị Maximark...
 • 9
 • 415
 • 11

Phân tích kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai từ góc độ địa kinh tế hội

Phân tích kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai từ góc độ địa lý kinh tế xã hội
... phát triển kinh tế trang trại mà chưa vào đánh giá hiệu sản xuất loại hình trang trại Đề tài Phân tích kinh tế trang trại Tỉnh Đồng Nai từ góc độ địa kinh tế- hội trọng đến phân tích thực ... lớn kinh tế trang trại việc góp phần làm thay đổi mặt nông thôn nâng cao mức sống cho người dân Tỉnh nhà, muốn đề cập đến vấn đề “ Phân tích kinh tế trang trại Tỉnh Đồng Nai từ góc độ địa kinh ... luận trang trại Chương 2: Phân tích kinh tế trang trại Tỉnh Đồng Nai Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tỉnh Đồng Nai Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRANG TRẠI...
 • 115
 • 402
 • 0

Đánh giá các khu kinh tế cửa khẩu phía Nam dưới góc độ địa kinh tế hội nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang

Đánh giá các khu kinh tế cửa khẩu phía Nam dưới góc độ địa lý kinh tế xã hội nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang
... rõ nét Khu chức KHU CHỨC NĂNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU KHU KINH TẾ CỬA KHẨU KHU KINH TẾ CỬA KHẨU Chú thích : đường giao thông đường biên giới KHU chức Khu CHỨC NĂNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU KCN : khu chức ... hoạt động khu KTCK tỉnh phía Nam, khu vực KTCK tỉnh An Giang Đề xuất giải pháp mang tính đònh hướng góp phần nâng cao hiệu hoạt động KTCK phía Nam nói chung khu KTCK biên giới tỉnh An Giang nói ... hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quan điểm – Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 1.1 Khu kinh tế cửa khái niệm liên quan 1.1.1 Các...
 • 136
 • 360
 • 3

Tìm hiểu hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tìm hiểu hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... hiu hot ng ca S giao dch chng khoỏn thnh ph H Chớ M inh viên đại diện cho Chính phủ Các đại diện công ty chứng khoán thnh viên đc xem l thnh viên quan trọng HĐQT Các công ty chứng khoán thnh viên ... c : Ban giám đốc điều hnh chịu trách nhiệm hoạt động SGDCK, giám sát hnh vi giao dịch thnh viên, dự thảo quy định v quy chế SGDCK Ban giám đốc hoạt động cách độc lập nhng chịu đạo trực tiếp từ ... hot ng ca S giao dch chng khoỏn thnh ph H Chớ M inh L phng thc giao dch ú cỏc thnh viờn t tho thun vi v cỏc iu kin giao dch v c i din giao dch ca thnh viờn nhp thụng tin vo h thng giao dch ghi...
 • 28
 • 731
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG TRẢI NGHIỆM ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SIÊU THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG TRẢI NGHIỆM ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SIÊU THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... M thành hài lòng cao có th l i nhi u l i ích bao g m: Lòng trung thành: m t khách hàng có m hài lòng cao m t khách hàng trung thành M t khách hàng r t hài lòng kh p6 l n có th tr thành khách hàng ... s h i hài lòng c a khách hàng Gi thuy t H4: tiêu c c c a khách hàng khác nhi u s hài lòng c a khách hàng gi cl c c c a khách hàng khác có m i quan h tiêu c chi u v i s hài lòng c a khách hàng ... nâng cao s hài lòng khác hàng M hài lòng cao d gi c khách hàng n u th c t : c khách hàng m i t n g p 5-10 l n nhi c hài lòng gi nh ng khách hàng hi n có Trung bình, m ng m t 10- ng khách hàng hi...
 • 100
 • 113
 • 0

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... 2007) cho , thông minh , , thông minh thông minh thông minh Hay nói cách Vì nh thông minh hành p H Chí Minh g thông minh ( ) tiêu dùng TPHCM t HCM, Tp.HCM Tp.HCM Nghiên c c th c hi n thông qua ... 3.4.11 70 3.5 Phân tích xu h ng h hàng 70 3.5.1 Xu h 70 3.5.2 Xu h 71 3.5.3 Xu h 71 3.5.4 Xu h 72 3.5.5 Xu h 72 3.6 ... thu t th o lu n nhóm 18 Xu h M M p Hình 1.5 Mô hình nghiên c u c a Hu R2 62,3%, Tác gi Lê H nhân t (2007) c hi n lu nd nh s d ph H Chí Minh Tác gi tài i n tho ng t i thành lý thuy t Thuy ng...
 • 140
 • 125
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bán lẻ và mối quan hệ với sự thỏa mãn, lòng trung thành khách hàng của Hệ thống Siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bán lẻ và mối quan hệ với sự thỏa mãn, lòng trung thành khách hàng của Hệ thống Siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh
... cá nhân - Gi i quy t v n H - Chính sách S TH A MÃN KHÁCH HÀNG H3 (+) LÒNG TRUNG THÀNH KHÁCH HÀNG Hình 1.2: MÔ HÌNH CÁC NHÂN T NH H NG CH T L D CH V BÁN L VÀ M I QUAN H V I S NG TH A MÃN, LÒNG TRUNG ... mãn, lòng trung thành c a khách hàng t i m t s siêu th nh mô hình v m i quan h gi a TP.HCM ó lý ch n tài: “ Các nhân t nh h ng n ch t l ng d ch v bán l m i quan h v i s th a mãn, lòng trung thành ... khách hàng, gi a s th a mãn c a khách hàng v i lòng trung thành khách hàng cu i s t ng quan gi a ch t l K t qu ki m (r>0.6)) gi a y u t ph c v , t ng d ch v bán l v i lòng trung thành khách hàng...
 • 114
 • 177
 • 1

Nghiên cứu ổn định chuyển động của xe buýt daewoo BC212MA trong thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu ổn định chuyển động của xe buýt daewoo BC212MA trong thành phố hồ chí minh
... Tp.H Chí Minh Góp phần cho việc đ m b o n đ nh chuy n đ ng c a xe 1.6.2ăĐ iăt ng nghiên c uă - Đối t ng nghiên c u ô tô buýt DAEWOO BC212MA Thành Phố H Chí Minh Hình 1.3 Xe buýt DAEWOO BC212MA ... lực h c xe, nh ng c a thông số đ n an toàn chuy n đ ng c a xe Ch a có công trình nƠo t p trung nghiên c u c th n đ nh an toàn xe buýt DAEWOO BC212 MA thành phố H Chí Minh Nh̀m góp phần nghiên ... iădung nghiên c u Đ̀ tƠi đ c t p trung nghiên c u v i nhiệm v sau: - Nghiên c u n đ nh xe chuy n đ ng thẳng - Nghiên c u n đ nh chuy n đ ng xe quay vòng 1.3ăLỦădoăch năđ ătƠi Xe buýt DAEWOO BC212MA...
 • 74
 • 79
 • 0

Phương pháp nhận xét và vẽ biểu đồ Địa kinh tế - hội

Phương pháp nhận xét và vẽ biểu đồ Địa lý kinh tế - xã hội
... thực 1- xác định yêu cầu; 2- Xác định: giả thiết, kết luận; 3- Xác định dạng nhận xét 4- Đánh giá xử số liệu theo yêu cầu; 5- Nhận xét chung (tổng thể); 6- Nhận xét phần (từng giai đọan); 7- Giải ... HiỆN NHẬN XÉT 1- Đọc kỹ yêu cầu để xác định yêu cầu; 2- Xác định: đâu giả thiết, đâu kết luận cần tìm; 3- Xác định dạng nhận xét để có định hướng 4- Đánh giá số liệu xử theo yêu cầu; 5- Nhận xét ... Dạng biểu đồ tương ứng 1- Đọc kỹ yêu cầu để xác định yêu cầu; Yêu cầu: Vẽ biểu đồ Nhận xét tình hình tăng dân VN từ 192 1-2 003 qua số liệu năm 2- Xác định: đâu giả thiết, đâu kết luận cần tìm; -...
 • 36
 • 835
 • 2

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
... (2) Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh mức độ ảnh hưởng yếu tố môi trường bên đến lực cạnh tranh doanh nghiệp du lòch TP.HCM (3) Các doanh nghiệp du lòch TP.HCM có cần giải pháp nâng cao lực cạnh ... Mục tiêu cụ thể du lòch TP.HCM đến năm 2020 114 3.2.3 Dự báo lượng khách doanh thu du l ch TP.HCM đến năm 2020 117 3.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp du lòch TP.HCM giai ... doanh nghiệp du lòch TP.HCM có nhiều vấn đề khó khăn, bất cập … cần có nhiều công trình nghiên cứu Vì lý chọn đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh c a doanh nghiệp du lòch Thành phố Hồ Chí Minh đến...
 • 187
 • 633
 • 2

Phát triển thương hiệu của tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Phát triển thương hiệu của tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
... HIỆU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển thương hiệu Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí ... THƢƠNG HIỆU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Tổng quan Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển thương hiệu Tổng công ty Điện ... thƣơng hiệu Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng Giải pháp phát triển thƣơng hiệu Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 -5- Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN...
 • 91
 • 88
 • 1

Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của lao động nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa

Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của lao động nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa
... niệm chuyển đổi cấu nghề nghiệp Là thay đổi bước từ nghề nghiệp sang nghề nghiệp khác mà không gây xáo trộn Chuyển đổi nghề nghiệp tác động trình đô thị hóa trình biến đổi nghề nghiệp lao động ... triển nông thôn bền vững Tóm lại, với đề tài nghiên cứu chuyển đổi cấu nghề nghiệp lao động nông thôn tác động trình đô thị hóa ta khẳng định nghề nghiệp người lao động chuyển từ lao động nông ... lớn tới vùng nông thôn nước ta Những tác động làm cho cấu nghề nghiệp lao động nông thôn thay đổi Trong trình chuyển đổi cấu nghề nghiệp lao động nông thôn tạo điều kiện cho nông thôn ngày phát...
 • 56
 • 1,061
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đô thị hóa thành phố hồ chí minhphụ lục 4tóm tắt chương trình nhà ở tại thành phố hồ chí minh đến năm 2010 của ủy ban nhân dân tp hcmđánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãiphân tích những tác động của quá trình đô thị hóa tại việt namnghiên cứu đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa huyện hoài đức thành phố hà nộiđánh giá mức độ đạt được và tác động của quá trình cổ phần hoá giai đoạn từ 2011 đến nay 2014nghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện quế võ tỉnh bắc ninhtác động của quá trình toàn cầu hóa đối với toàn bộ nền kinh tế việt namtác động của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá với việc tập chung đất đaitác động của quá trình công nghiệp hóa thời kỳ 1991 2000 đến môi trường sinh thái ở việt namvăn hóa thành phố hồ chí minh trong quá trình đô thị hóakết quả hoạt động kinh doanh của siêu thị tại thành phố hồ chí minhsự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nướcquản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh đến năm 2020bài 1 sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước cuộc cách mạng khoa họccông nghệ hiện đạiXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Them Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNoPTNT duyên hải miền trung (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Hoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngTăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng tại trung tâm dịch vụ và thương mại hàng không đà nẵng (tt)Tổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Quản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênNghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập