giáo án tự chọn Toán lớp 7

Giáo án tự chọn Toán lớp 7

Giáo án tự chọn Toán lớp 7
... 360 Vậy với α = 36 Ax // By => α= Giáo án Tự chọn Trường THCS Chi Lăng Gv:Bùi Quốc Cường Tiết 3: LUYỆN TẬP VỀ: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Ngày soạn:29/10/20 07 I.MỤC TIÊU: - Nắm vững quan hệ đường ... = 1400 A ¶ = B = 1400 (SLT) A4 ¶ ¶ = B = 1400 (Đồng vò) A ¶ 2 ¶ B4 = ¶ = 1400 (Đồng vò) A Giáo án Tự chọn Trường THCS Chi Lăng Gv:Bùi Quốc Cường A Bài tập 2:Cho hình vẽ,tìm điều kiện µ1 để a ... xOy + zOt = xOz + zOy + zOt ( ) z y O · · · · = xOz + zOy + zOt = xOz + ·yOt = 90 + 90 t x Giáo án Tự chọn Trường THCS Chi Lăng Gv:Bùi Quốc Cường Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG...
 • 6
 • 820
 • 22

giáo án tự chọn toán lớp 9

giáo án tự chọn toán lớp 9
... ⇔a a = 90 => a = 90 ; b = 80 => c) + b = 80 a > b d) - - – e) - cách 2: Đặt a = 10 ; b = 2 Bài 2: So sánh hai số sau : a = 90 ; b = 80 => ... TRANG: TỰ CHON & TĂNG TIẾT TỐN GV: NGUYỄN THẾ TƯỞNG BC = 52 + = 74 A B C H AB AC BC AB BH = BC = AC CH = BC = AH = Hs: Đọc nêu giả thiết kết luận ? = 49 74 25 74 49 74 3) DẶN DỊ: Xem giải Làm 9, ... 26,27,34 sách tập trang 93 ,94 BỔ SUNG RÚT KINH NGHIỆM: TRANG: 13 TỰ CHON & TĂNG TIẾT TỐN GV: NGUYỄN THẾ TƯỞNG Tuần Tiết 9, 10 LUYỆN TẬP:...
 • 25
 • 508
 • 3

giáo án tự chọn toán lớp 7

giáo án tự chọn toán lớp 7
... 27 23 27 23 2  1  b)  + − ÷−  − − ÷ 3  2  a) Giải: −5 16 + + 0,5 + + 27 23 27 23 −5 16 = (5 + ) + ( + ) + 0,5 27 27 23 23 a) Phạm Quang Chính Trường THCS Ẳng Tở Giáo án Tự chọn Toán ... 11 7 : = 10 : = 7 Trường THCS Ẳng Tở Giáo án Tự chọn Toán Năm học: 2010 - 2011 48 12 7 : ; : ; : ; : 55 11 10 7 Sắp xếp: - HS thảo luận nhóm trình bày < < < Bài Hoàn thành phép tính sau: a) 7. 4 ... Ẳng Tở Giáo án Tự chọn Toán Năm học: 2010 - 2011 B-D D-S Bài 2: Điền ( Đ), sai (S) Cho đẳng thức 0,6.2,55=0,9.1 ,7 ta suy ra: 0,6 0,9 1 ,7 2,55 A 2,55 = 1 ,7 C 0,9 = 0,6 0,6 0,9 1 ,7 0,6 B 1 ,7 = 2,55...
 • 22
 • 512
 • 3

GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN LỚP 6

GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN LỚP 6
... 15 3) a (1) (9) MC : 360 360 40 15 15.1 15 a = = 360 360 .1 360 7.9 63 = = 40 40.9 360 6( 4 + 7) 16. 11 11 6. 4 + 6. 7 = = 4) a = 6( 5 + 2) 6. 7 6. 5 + 12 6. 9 2.17 2.10 b = = 63 .3 119 70 1313 1313 ... Ư (6) = {1;2;3 ;6} a) Ư(3); Ư (6) ; ƯC(3 ;6) ƯC(3 ;6) = {1;3} b) B(4); B (6) ; BC(4 ;6) b) B(4)= {0;4;8;12; 16; 20;24; } c) ƯC(3 ;6; 9) B (6) = {0 ;6; 12;18;24;30; } d) BC(2;4;5) BC(4 ;6) = {0;12;24; } c) ƯC(3 ;6; 9)= ... Ư (6) = {1;2;3 ;6} a) Ư(3); Ư (6) ; ƯC(3 ;6) ƯC(3 ;6) = {1;3} b) B(4); B (6) ; BC(4 ;6) b) B(4)= {0;4;8;12; 16; 20;24; } c) ƯC(3 ;6; 9) B (6) = {0 ;6; 12;18;24;30; } d) BC(2;4;5) BC(4 ;6) = {0;12;24; } c) ƯC(3 ;6; 9)=...
 • 45
 • 393
 • 5

Giáo án tự chọn toán lớp 9 năm 2014

Giáo án tự chọn toán lớp 9 năm 2014
... 1800 2.450 = 90 0 ã BCD = 1800 800 = 1000 (Theo t/c tứ giác nội tiếp) Hớng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo án tự chọn toán Giáo án tự chọn toán Ngày soạn: ... đờng tròn Vì có tổng hai góc kề cạnh 1800 Giáo án tự chọn toán - Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo án tự chọn toán Ngày soạn: 21/03/2010 - Tiết 29: Giải phơng trình bậc hai công thức nghiệm ... nghiệm phân biệt có hệ số a c trái dấu Giáo án tự chọn toán Hớng dẫn nhà : (2 ) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK / Giáo án tự chọn toán Ngày soạn: 28/03/2010 - Tiết 30: Bài...
 • 34
 • 448
 • 0

Giáo án tự chọn toán lớp 10 cơ bản

Giáo án tự chọn toán lớp 10 cơ bản
... 7.8 Biên Soạn: GV Hà Văn Q Bảng Trang 28 Trường THPT Thới Long Giáo án tự chọn Tốn 10 Bản a) lập bảng phân bố tần suất ghép lớp bảng phân bố tần suất ghép lớp, với lớp [6.0 ; 6.5) ; [6.5 ; 7.0) ... Long Giáo án tự chọn Tốn 10 Bản [99.5; 104 .5) 13 [104 .5; 109 .5) [109 .5;114.5) a Bổ sung thêm cột tần suất b Vẽ biểu đồ tần số hình cột c Vẽ đường gầp khúc tần số HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH LỚP ... Trang 29 Trường THPT Thới Long Giáo án tự chọn Tốn 10 Bản [ 8.0 ; 8.5) 12.12 [8.5 ; 9.0] 9 .10 Cộng 100 % Bảng Hoạt động 2: Cho số liệu thống kê chiều cao 120 HS lớp 11 Trường THPT Nam Hà Nam...
 • 46
 • 833
 • 2

Giáo án tự chọn toán lớp 8 cả năm cực hay

Giáo án tự chọn toán lớp 8 cả năm cực hay
... Tớnh tng t 2 ã ã ã CED + BCD + CDA = 180 0 ã CED + 1500 = 180 0 ã CED + 750 = 180 0 0 ã CED = 180 75 = 105 ( ) 0 ã CFD = 180 105 = 75 F 0 ã CFD = 180 105 = 75 D) Cng c: GV cho HS nhc li ... hành theo (gt) à + D = 180 0 ; B + C = 180 0 A ^ ^ + B = 180 0 ; C + D = 180 0 A mà à1 = ả (gt) A A ả ả D1 = D2 (gt) Bài 3: (Bài 64/100) - HS lên bảng vẽ hình - HS dới lớp làm - GV: Muốn CM tứ giác ... + 2xy + y2) = (2x)3 - y3 = 8x3 y3 D Cng c: Bi NC: bi 5/16 (KTCB & NC) a) Tỡm x bit x3 - 9x2 + 27x - 27 = -8 (x - 3)3 = -8 (x - 3) = (-2)3 x - = -2 x=1 b) 64 x3 + 48x2 + 12x +1 = 27 E) Hng dn...
 • 78
 • 3,769
 • 11

Giáo án tự chọn toán lớp 9 cả năm cực hay

Giáo án tự chọn toán lớp 9 cả năm cực hay
... cách làm khác khơng? Vậy phương trình có nghiệm x = ; 36 100 49 81 0,81 = 64 64 100 49. 81 49. 9 7.3 21 = = = = 64 .9 64 8 d, Bài 2: So sánh: a)16 vµ 15 17 Tacó : 15 17 = 16 − 16 + = (16 − 1)(16 ... 20 ⇒ 45 > 20 vào dấu để so sánh Hay > 20 Đối với phần 2007 + 20 09 2008 Đặt A = 2007 + 20 09 ; B = 2008 Cách 2: Ta có 20 = 22.5 = ta bình phương biểu thức so sánh Mà > Hay > 20 bình phương vớí đưa ... (câu c, d ) , số lại giải vào 25 49 0.01 = c) 16 16 100 25 49 = 16 100 7 = = 10 24 GV: Cho HS nêu nhận xét bổ sung d) 1 49 − 76 2 = 457 − 384 ( 1 49 − 76 )( 1 49 + 76 ) HS: em lên bảng giải (câu...
 • 120
 • 1,816
 • 7

Giáo án tự chọn toán lớp 6 toàn tập cực hay

Giáo án tự chọn toán lớp 6 toàn tập cực hay
... 42 6 6) j) 54 - 42 (vì 54 42 6 6) / / k) 60 0 + 14 (vì 60 0 14 6) 14 6) / / l) 60 0 14 (vì 60 0 m) 120 + 48 + 24 (vì 120 48 24 6, 6) / n) 180 + 48 + 20 / (vì 180 48 20 6) 6, o) 60 + ... 43.10 + 43 = 430 + 43 = 4373 c/ 67 101= 67 67 d/ 423 1001 = 423 423 e/ 67 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 *.Dạng 2: Các toán có liên quan đến dãy số, tập hợp 1:Dãy số cách đều: TQ: ... BC(4,7) ={0; 28; } b) B (6) , B(18), BC (6, 18) b) B (6) ={0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; } B(18)= {0; 18; 36; 54; } BC (6, 18) = {0; 18; 36; } Bài 3: Tìm BCNN của: a) 40 60 ; b) 36, 60 72; c) 13 20; d)...
 • 84
 • 2,410
 • 2

GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN LỚP 8

GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN LỚP 8
... + D2 = 180 0 - Cho nhËn xÐt 1· 1· · ⇒ CED + BCD + CDA = 180 C rót kinh 2 x nghiƯm · · · D ⇒ CED + BCD + CDA = 180 0 y 0 · ⇒ CED + 150 = 180 TÝnh t¬ng tù · ⇒ CED + 750 = 180 0 F · ⇒ CED = 180 0 – 750 ... y2) = (2x)3 - y3 = 8x3 - y3 D Cđng cè: Bµi tËp NC: bµi 5/16 (KTCB & NC) a) T×m x biÕt x3 - 9x2 + 27x - 27 = -8 ⇔ (x - 3)3 = -8 ⇔ (x - 3) = (-2)3 ⇔ x - = -2  x =1 b) 64 x3 + 48x2 + 12x +1 = 27 ... AHCE lµ HCN Bµi 2: CM: ABCD lµ h×nh b×nh hµnh theo (gt) µ µ ⇒ µ + D = 180 0 ; B + C = 180 0 A µ ^ ^ µ + B = 180 0 ; C + D = 180 0 A µ mµ µ = ¶ (gt) A A H O H F C ¶ ¶ D1 = D2 (gt) Bµi 3: (Bµi 64/100)...
 • 71
 • 186
 • 0

Giáo án tự chọn Toán lớp 11 hk 1

Giáo án tự chọn Toán lớp 11 hk 1
... dạy: 04 /11 – 09 /11 / 2 013 (11 c1) Tiết 12 I Mục tiêu: Tuần: 12 BÀI TẬP: HỒN VỊ- CHỈNH HỢP- TỔ HỢP a Kiến thức: Giúp học sinh nắm: - Phát biểu khái niệm hoán vò, chỉnh hợp, tổ hợp 19 Chủ đề 11 _ HKI - ... Ngày dạy: 18 /11 – 23 /11 / 2 013 (11 c1) Tiết 14 Tuần : 14 LUYỆN TẬP: Dãy số I.Mục tiêu 1. Kiến thức Nhằm củng cố , khắc sâu nâng cao kiến thức dãy số , cấp số cộng , cấp số nhân 22 Chủ đề 11 _ HKI 2.Kĩ ... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 11 / 11 16 /11 / 2 013 (11 c1) Tiết 13 Tuần: 13 BÀI TẬP: NHỊ THỨC NIUTƠN I Mục tiêu: a Kiến thức: Giúp học sinh nắm: - Viết...
 • 31
 • 1,097
 • 5

Giáo án tự chọn Toán lớp 11 hk 2

Giáo án tự chọn Toán lớp 11 hk 2
... − + + ( n −1) + = =− 10 10 11 10 1+ 10 n Bài 4: a = 1, 020 2 02 =1+0, 02+ 0,00 02+ Hoạt động 4: Bài 4: Cho số thập phân vơ hạn tuần hồn a 2 101 = 1, 020 2 02 (chu kỳ 02) Viết a dạng =1+ + + = + 100 ... C' N' K Ngày dạy: 17/ 02/ 2014 – 22 / 02/ 2014 (11c1) Tiết 24 Tuần: 25 LUYỆN TẬP GIỚI HẠN HÀM SỐ I Mục tiêu: Về kiến thức: Ơn tập kiến thức giới hạn hàm số Về kỹ năng: Chủ đề 11_ HKII - Rèn kỹ tính giới ... x →−∞ 3− x x − 2x + − x = lim x →−∞ 3x − f ) lim x − 2x + − x f ) lim x 2 3x − x →−∞ + −1 2 x x2 = 3− x − 1− − x2 Bài 2: a ) lim f ( x ) = lim = +∞ x →0 x →0 x2 15 Chủ đề 11_ HKII x3 + x + lim...
 • 32
 • 1,027
 • 12

Giáo án tự chọn toán lớp 9 cả năm

Giáo án tự chọn toán lớp 9 cả năm
... BÀI TOÁN BẰNG LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chuyên đề 4: I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cách giải toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn Khắc sâu lại dạng toán hệ phương trình Giáo án Tự chọn Toán – ... BÀI TOÁN BẰNG LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chuyên đề 4: I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cách giải toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn Khắc sâu lại dạng toán hệ phương trình Giáo án Tự chọn Toán – ... trình, giải toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn Khắc sâu lại dạng toán hệ phương trình Giáo án Tự chọn Toán – Bám sát (2014 – 2015) 46 Kó năng: Kiểm tra kó giải hệ phương trình, giải toán cách...
 • 68
 • 1,059
 • 2

Giáo án tự chọn toán lớp 8

Giáo án tự chọn toán lớp 8
... CFD Gi¶i C x 2 · µ µ Trong ∆CDE cã: CED + C2 + D2 = 180 0 1· 1· · ⇒ CED + BCD + CDA = 180 0 2 · · · ⇒ CED + BCD + CDA = 180 0 · ⇒ CED + 1500 = 180 0 ( y ) - Cho nhËn xÐt rót kinh F nghiƯm ... -Trang: 13 · ⇒ CED + 750 = 180 0 · ⇒ CED = 180 0 – 750 = 1050 ……… 0 · CFD = 180 – 105 = 75 TÝnh t¬ng tù 0 · CFD = 180 – 105 = 75 D) Cđng cè: GV cho HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ... HCN Bµi 2: CM: ABCD lµ h×nh b×nh hµnh theo (gt) µ µ µ ⇒ µ + D = 180 0 ; B + C = 180 0 A B H O F D G E = C ^ ^ µ + B = 180 0 ; C + D = 180 0 µ A mµ µ = ¶ (gt) A A ¶ ¶ D1 = D2 (gt) Bµi 3: (Bµi 64/100)...
 • 70
 • 582
 • 2

Giáo án tự chọn toán lớp 8

Giáo án tự chọn toán lớp 8
... Tính nhanh: a) 252 - 152 b) 87 2 + 732 - 272 -132 Giải: a) 252 - 152 = (25 + 15)(25 – 15) = 40.10 = 400 b) 87 2 + 732 - 272 -132 = (87 2 -132) + (732 - 272) = (87 - 13)( 87 + 13) + (73 - 27)(73 + ... năng: - Có kĩ vận dụng kiến thức vào toán tổng hợp Tư - Thái độ: - Tư duy: Phát triển tư logic hình học phẳng - Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận II Chuẩn bị: GV: giáo án HS: Ôn tập trường hợp tam giác ... năng: - Có kĩ vận dụng kiến thức vào toán tổng hợp Tư - Thái độ: - Tư duy: Phát triển tư logic hình học phẳng - Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận II Chuẩn bị: GV: giáo án HS: Ôn tập trường hợp tam giác...
 • 74
 • 363
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc Thái Đen (Tày Đăm) huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, giai đoạn 1975 2015 (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHThiết kế mạch slave trong giao thức modbusBiểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmPhân tích khác biệt với SPSS và ứng dụngMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên androidCách bấm máy Casio chọn lọcĐánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long tỉnh quảng ninhDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmTừ vựng theo chủ điểm health and medicine (2)Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiBài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lê xuân nam
Đăng ký
Đăng nhập