tiểu luận cao học To ch ức và hoạt động của ủy ban nhân dân phường mỹ thạnh, thành phố long xuyên thực trạng và giải pháp

luận văn luật tư pháp cơ cấu tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân huyện trà ôn - tỉnh vĩnh long

luận văn luật tư pháp cơ cấu tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện trà ôn - tỉnh vĩnh long
... định pháp luật hành tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua tìm hiểu tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn Qua đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ủy ban nhân dân huyện ... TỈNH VĨNH LONG 2.1 Giới thiệu sơ lược huyện Trà Ôn .25 2.2 cấu tổ chức Ủy ban nhân dân Trà Ôn 2.2.1 cấu thành viên Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn 26 2.2.2 Tổ chức ban chuyên môn Ủy ... Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long Từ tình hình thực tế Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn giới thiệu quy định pháp luật cấu tổ chức hoạt động Ủy ban nhân huyện, góp phần đưa số giải pháp...
 • 73
 • 275
 • 0

đề tài: kiến nghị hoàn thiện tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long

đề tài: kiến nghị hoàn thiện tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
... tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp huyện nói chung Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn mà người viết định chọn đề tài: Kiến nghị hoàn thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh ... Kiến nghi hoàn thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 1.3 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN 1.3.1 Chức Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn ... Tâm Kiến nghi hoàn thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 1.4.2 Tổ chức Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn Căn theo Điều của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân...
 • 46
 • 49
 • 0

kiến nghị hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân phường an khánh, quận ninh kiều, thành phố cần thơ

kiến nghị hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân phường an khánh, quận ninh kiều, thành phố cần thơ
... Kiến nghị hoàn thiện tổ chức hoạt động Uỷ ban nhân dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN KHÁNH, QUẬN NINH ... Đề tài luận văn: Kiến nghị hoàn thiện tổ chức hoạt động Uỷ ban nhân dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1.1 VỊ TRÍ ... nhân dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN KHÁNH, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ; KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT...
 • 48
 • 11
 • 0

nâng cao hiệu qủa hoạt động của uỷ ban nhân dân phường đằng hải – hải an – hải phòng

nâng cao hiệu qủa hoạt động của uỷ ban nhân dân phường đằng hải – hải an – hải phòng
... Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu đạo Chính phủ Hiệu hoạt động Uỷ ban nhân dân bảo đảm hiệu hoạt động tập thể Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, thành viên khác Uỷ ban nhân dân quan chuyên ... thức tầm quan trọng Uỷ ban nhân dân phường hệ thống trị nước ta, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu qủa hoạt động Uỷ ban nhân dân phường Đằng Hải Hải An Hải Phòng làm đề tài tiểu ... Long K49 Uỷ ban nhân dân thực chức quản lý nhà nước địa phương, góp phần bảo đảm đạo, quản lý thống máy hành nhà nước từ trung ương tới sở Uỷ ban nhân dân cấp chịu đạo Uỷ ban nhân dân cấp Uỷ ban...
 • 32
 • 363
 • 0

Nâng cao hiệuqủa hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Đằng Hải – Hải An – Hải Phòng

Nâng cao hiệuqủa hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Đằng Hải – Hải An – Hải Phòng
... sở Uỷ ban nhân dân cấp chịu đạo Uỷ ban nhân dân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu đạo Chính phủ Hiệu hoạt động Uỷ ban nhân dân bảo đảm hiệu hoạt động tập thể Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân ... thức tầm quan trọng Uỷ ban nhân dân phường hệ thống trị nước ta, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu qủa hoạt động Uỷ ban nhân dân phường Đằng Hải Hải An Hải Phòng làm đề tài tiểu ... tịch UBND phường 1.4.3 Hoạt động UBND phường Theo Điều Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003, hoạt động UBND phường đảm bảo hiệu hoạt động của: - Tập thể Uỷ ban nhân dân; - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; -...
 • 32
 • 41
 • 0

luận văn thạc sĩ Đổi mới tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay

luận văn thạc sĩ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay
... tổ chức hoạt động ủy ban 28 nhân dân cắp huyện 2.1 Cơ cấu tổ chức ủy ban nhân dân cấp huyện 28 2.2 Nội dung hoạt động ủy ban nhân dân cấp huyện 31 2.3 Đánh giá tổ chức hoạt động ủy ban nhân dân ... ĐổI MớI Tổ CHứC HOạT ĐộNG CủA ủy ban nhân dân CấP HUYệN NƯớC TA HIệN NAY Hà nội 2010 mục lục Trang mở đầu Chơng 1: sở lý luận tổ chức hoạt động ủy ban nhân dân cấp huyện điều kiện ... Vị trí, đặc điểm ủy ban nhân dân cấp huyện hệ thống quyền địa phơng 1.2 Khái lợc tổ chức hoạt động ủy ban nhân dân 10 cấp huyện 1.3 Đổi tổ chức hoạt động ủy ban nhân dân cấp huyện 19 trớc yêu...
 • 88
 • 561
 • 2

LUẬN VĂN: Đổi mới tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay ppt
... ca h thng hnh chớnh nh nc - Đổi quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật - Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh quan nhà n-ớc, cán bộ, công chức - Tip tc ci cỏch th tc ... chớnh ụ th ci cỏch nn hnh chớnh quc gia nc ta hin nay" ca TS Xuõn ụng; "Nõng cao ý thc phỏp lut ca i ng cỏn b qun lý hnh chớnh nh nc nc ta hin nay" ca TS Lờ ỡnh Khiờn; "Lun c khoa hc cho vic ... dng b mỏy nh nc ta Ngay sau tuyờn b thnh lp Nh nc Vit Nam dõn ch cng hũa, Ch tch H Chớ Minh ó ban hnh Sc lnh s 63 ngy 22/11/1945 qui nh v t chc HND v UBHC Theo Sc lnh s 63, UBHC (nay l UBND) HND...
 • 78
 • 790
 • 5

luận văn đổi mới tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay

luận văn đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay
... nh xỏc nh theo quy nh ti Ph lc ban hnh kốm theo Quyt nh s 166/1999/Q-BTC Hạch toán hao mòn TSCđ dn - T2 : Thi gian s dng ca ti sn c nh xỏc nh theo quy nh ti Ph lc ban hnh kốm theo Quyt nh s 206/2003/Q-BTC ... thu hi nhanh tỏi u t, i mi trang thit b mỏy múc , va qua B Ti Chớnh ó ban hnh Quyt nh s 206/2003/QBTC, ngy 12/12/2003 ban hnh ch qun lý , s dng v trớch khu hao TSC , thay th cho Quyt nh s 166/1999/Q-BTC ... t mi (cha qua s dng) l cỏc loi mỏy múc thit b, dng c lm vic,bi vỡ thc t hin nay, phn ln cỏc doanh nghip nh v va nc ta vi s ớt nờn Hạch toán hao mòn TSCđ dn thng u t nhng ti sn ó qua s dng, hoc...
 • 28
 • 197
 • 0

giải pháp Nâng cao năng lực Tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh An Giang

giải pháp Nâng cao năng lực Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh An Giang
... cơng chức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An Giang 50 2.2.1 Tổ chức Ủy ban nhân dân cấp 50 2.2.2 Hoạt động đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp tỉnh An Giang 57 2.3 Đánh giá tổ chức hoạt động Ủy ban nhân ... nghiệm tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH AN GIANG 71 3.1 Quan điểm đạo Đảng nâng cao ... nhân dân cấp Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An Giang Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An Giang PHẦN NỘI...
 • 106
 • 794
 • 2

luận văn luật tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân huyện đức huệ - tỉnh long an

luận văn luật tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện đức huệ - tỉnh long an
... NG C A Y BAN NHÂN DÂN C P HUY N THEO QUY NH C A PHÁP LU T 1.1 TÍNH CH T, V TRÍ PHÁP LÝ C A U BAN NHÂN DÂN y ban nhân dân H i ng nhân dân c p b u c quan ch p hành c a i ng nhân dân, c quan hành ... y ban nhân dân có trách nhi m m i ng nhân dân, Ch t ch y ban M t tr n T qu c 17 SVTH: Lê Th Hà Giang ch c ho t ng i ng uv n ng c a UBND huy n c Hu - t nh Long An u oàn th nhân dân có liên quan ... nh GVHD: inh Thanh Ph ng 15 SVTH: Lê Th Hà Giang ch c ho t ng c a UBND huy n c Hu - t nh Long An 1.4.2 Nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân th xã, thành ph thu c t nh y ban nhân dân th xã, thành...
 • 45
 • 140
 • 0

luận văn luật thương mại đổi mới tổ chức hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã qua thực tiễn tại thị trấn thứ ba, huyện an biên, tỉnh kiên giang

luận văn luật thương mại đổi mới tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã qua thực tiễn tại thị trấn thứ ba, huyện an biên, tỉnh kiên giang
... thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân qua thực tiễn Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang 2.3.1 Thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang ... thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân qua thực tiễn Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang 39 2.3.1 Thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh ... hoạt động Ủy ban nhân dân Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân thị trấn thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Theo luật tổ chức Hội đồng nhân dân...
 • 51
 • 397
 • 0

luận văn luật tư pháp giải pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức, hoạt động của ủy ban nhân dân xã hòa thuận, huyện giồng riềng, tỉnh kiên giang

luận văn luật tư pháp giải pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức, hoạt động của ủy ban nhân dân xã hòa thuận, huyện giồng riềng, tỉnh kiên giang
... viên Ủy ban nhân dân 1.3.2 Tổ chức ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 10 1.3.3 Hoạt động Ủy ban nhân dân 13 Chương Tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân Hòa Thuận, huyện Giồng ... cấu tổ chức, hoạt động Ủy ban nhân dân Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân quy định Hiến pháp Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, cấu tổ chức cụ thể cấp Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân ... dân ( Nội dung chủ yếu tìm hiểu sâu Ủy ban nhân dân ) Chương Tổ chức, hoạt động Ủy ban nhân dân Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang Chương Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu tổ...
 • 66
 • 178
 • 1

luận văn luật hành chính tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân huyện hồng dân tỉnh bạc liêu

luận văn luật hành chính tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
... tài: Tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu CHƢƠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN HỒNG DÂN – TỈNH BẠC LIÊU ... 2: Tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu - Chương 3: Kết hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 - số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hoạt động ... Đề tài: Tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu CHƢƠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 1.1 VAI TRÕ, VỊ TRÍ VÀ TÍNH...
 • 48
 • 124
 • 0

Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh an giang

Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh an giang
... nhân dân cấp Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An Giang Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An Giang PHẦN NỘI ... số hoạt động có tác động trực tiếp đến tổ chức máy hoạt động Ủy ban nhân dân cấp từ năm 2005 đến Từ đề xuất số giải pháp để nâng cao lực tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An Giang ... Các mối quan hệ cơng tác Ủy ban nhân dân cấp 1.3.4.1 Quan hệ với Ủy ban nhân dân huyện quan chuyên môn cấp huyện - Ủy ban nhân dân Chủ tòch Ủy ban nhân dân chòu đạo Ủy ban nhân dân huyện,...
 • 102
 • 1,706
 • 0

BÁO CÁO Tổng kết tình hình tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dânThạnh Lợi nhiệm kỳ 2004 2011

BÁO CÁO Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2004 2011
... công vụ Trên báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2004 2011 kế hoạch phát triển kinh tế - hội nhiệm kỳ 2011 – 2016 Uỷ ban nhân Thạnh Lợi. / Nơi nhận: - UBND huyện; TM UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH - ... đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, công tác phối hợp hoạt động Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân ngày nâng cao Vai trò giám sát Hội đồng nhân dân Chính ... Cho nên nhiệm kỳ qua cán vi phạm tham nhũng Công tác thông tin báo cáo: Thực Quy chế làm việc Uỷ ban nhân dân xã, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban nhân dân đảm bảo tốt chế độ thông tin, báo cáo từ đến...
 • 16
 • 53
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập