Điểm mới của Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

Điểm mới của Thông 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT

Điểm mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT
... chưa có thuế GTGT hoạt động xây dựng công trình - Số thuế GTGT nộp (theo chứng từ nộp thuế) hoạt động xây dựng công trình liên tỉnh trừ (-) vào số thuế phải nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01 /GTGT) ... khai thuế GTGT cho Cục Thuế nơi hưởng nguồn thu thuế GTGT. ” c Bãi bỏ Bảng kê HHDV mua vào, bán Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng thuế TTĐB d Bãi bỏ quy định gia hạn nộp thuế trường hợp người nộp thuế ... toán riêng thuế GTGT đầu vào khấu trừ không khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng thuế đầu vào khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu kê khai, tính nộp thuế GTGT so...
 • 4
 • 75
 • 0

ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
... phủ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam dựa sau: - Luật Bảo vệ môi trường ngày 19 tháng 11 năm 2005, quy định thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi ... d) Về mối quan hệ: mối quan hệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ trung ương) Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương chưa quy định nên trình thành lập hoạt động, Quỹ bảo vệ môi trường địa phương thành ... trên, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đạt kết định góp phần tích cực nghiệp bảo vệ môi trường nước ta Tuy nhiên, tổ chức hoạt động Quỹ tồn hạn chế sau: a) Về chế hoạt động: theo quy định, Quỹ Bảo vệ...
 • 8
 • 312
 • 0

điểm mới của incoterms 2010 so với incoterms 2000

điểm mới của incoterms 2010 so với incoterms 2000
... C Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 quy tắc giống Incoterms 2010 làm rồ thêm quy định nghĩa vụ người bán người mua đồng thời đề cập đến vài lưu ý việc sử dụng Sau điểm cần lưu ý Incoterms 2010 ... điều khoản Incoterms 2010 giống với Incoterms 2000, tuy nhiên Incoterms 2010 nói rõ ràng chi tiết việc phân định nghĩa vụ người mua người bán hợp đồng thương mại - Tại điều A3 Incoterms 2000 không ... điều khoản Incoterms 2010 giống với Incoterms 2000, nhiên Incoterms 2010 nói rồ ràng chi tiết việc phân định nghĩa vụ người mua người bán hợp đồng thương mại - Tại điều A2 Incoterms 2000 không...
 • 16
 • 141
 • 1

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HƯỚNG DẪN TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ CỦA THÔNG 2032009TT-BTC SO VỚI QUYẾT ĐỊNH 2062003QĐ-BTC

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HƯỚNG DẪN TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ CỦA THÔNG TƯ 2032009TT-BTC SO VỚI QUYẾT ĐỊNH 2062003QĐ-BTC
... đầu DN Về phân loại TSCĐ doanh nghiệp: Các cách phân loại TSCĐ Thông 203 giống Quyết định 206, nhiên Thông 203 quy định chi tiết với TSCĐ vô hình, cụ thể: Quyết định số 206 Tài sản cố định ... không quy định xác định nguyên giá TSCĐ vô hình nhãn hiệu hàng hóa Về quy định thay đổi nguyên giá TSCĐ: Quyết định số 206 Thông số 203 Quy định trường Cũng quy định trường hợp Quyết định 206, ... bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý, giống trồng vật liệu nhân giống Về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ Thông số 203 bổ sung số trường hợp trích khấu hao không trích...
 • 8
 • 122
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 về lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu " pptx

Tài liệu Báo cáo
... nm 2005 Quy nh ny t o m t c ch th m nh thụng thoỏng hn m v n m b o c tớnh chớnh xỏc, khỏch quan c a k t qu th m nh bỏo cỏo TM Bờn c nh ú, Lu t b o v mụi tạp chí luật học số 7/2006 tr ng nm 2005 ... quan chuyờn mụn v b o v mụi tr ng c a cỏc s , ban chuyờn mụn c p t nh cú liờn quan tạp chí luật học số 7/2006 nghiên cứu - trao đổi i v i h i ng th m nh c p a phng ( c xỏc nh tr ng h p u ban ... n n tỡnh tr ng ch t l ng v chớnh xỏc v khoa h c c a m t s bỏo cỏo TM khụng c m b o tạp chí luật học số 7/2006 ch d ỏn thuờ cỏc ch th khụng trỡnh chuyờn mụn th c hi n Bờn c nh ú, cú r t nhi u...
 • 4
 • 498
 • 2

Những điểm mới của luật đầu năm 2005 và một số đề xuất áp dụng

Những điểm mới của luật đầu tư năm 2005 và một số đề xuất áp dụng
... 2005 74 M ộ t số vấn đề khác 75 // Một đề xuất áp dụng Luật Đầu năm 2005 78 Ì M ộ t số đề xuất nhà nước 78 M ộ t số đề xuất cán địa phương 82 M ộ t số đề xuất nhà đầu 84 KẾT LUẬN 86 TÀI ... Luật đầu năm 2005 thực tiễn đầu để dự báo vấn đề đặt ra, vấn đề phát sinh trình thực thi Luật đầu năm 2005 - Đưa số đề xuất đề thực thi hiệu Luật đầu năm 2005 thực tế Đ ố i ng, p ... phạm Khoản Ì Điều Luật đáu năm 2005 Điều Ì Luật đầu năm 2005 35 vi điều chỉnh Luật Đây điểm quan trọng Luật đầu năm 2005 V i điểm m i phạm v i điều chinh, Luật đầu năm 2005 thống nhất,...
 • 95
 • 338
 • 0

Những ưu điểm của hệ thống kế toán hợp tác xã nông nghiệp theo Thông số

Những ưu điểm của hệ thống kế toán hợp tác xã nông nghiệp theo Thông tư số
... hạn, tách biệt hẳn với quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, nhằm giúp HTX tránh nhầm lẫn đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trên số nội dung yếu thể ưu điểm hệ thống tài khoản kế toán theo Thông số 24/2010/TT-BTC ... Với hệ thống kế toán mới, HTX nông nghiệp có tài khoản chuyên biệt để hạch toán, theo dõi hoạt động dịch vụ tín dụng nội Đó tài khoản cấp cấp sau: TK 122 Cho viên vay, TK 322- Tiền gửi viên, ... hiệu hệ thống tài khoản kế toán Trong thời gian tới, chắn cần có thêm khảo sát, đánh giá để phát vấn đề, có, liên quan tới công tác kế toán HTX, nhằm đảm bảo vai trò tích cực kế toán với cách...
 • 3
 • 441
 • 2

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính
... người hành nghề CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ... sung Chế độ kế toán 16 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Chứng từ kế toán Doanh nghiệp phải thực theo quy định Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ... tiếp việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán chậm sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán 10 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tỷ...
 • 20
 • 132
 • 0

Một vài kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới trong việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông số 302014BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo

Một vài kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới trong việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư số 302014BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo
... phần thực mục tiêu giáo dục tiểu học Công đổi giáo dục, đổi phương pháp dạy học, việc đổi cách quản lý, đạo, đổi cách đánh giá học sinh Việc đổi cách đánh giá học sinh sát với tình hình thực ... nghĩa Một đổi giáo dục đổi cách đánh giá học sinh Tiểu học Từ giáo viên bước đổi phương pháp dạy học, nội dung dạy học, kỹ thuật đánh giá nhận xét học sinh cách phù hợp Việc đổi đánh giá học sinh ... dạy học, đảm bảo cho giáo viên trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn Tác động thực tế đến giáo viên làm thay đổi thực tế việc đổi việc đánh giá học sinh tiểu học Giáo viên hiểu rõ nội dung đổi...
 • 28
 • 40
 • 0

Phân tích những điểm mới của luật các tổ chức tín dụng năm 2010 so với luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và luật các tổ chức tín dụng chỉnh đổi, bổ sung 2004 trên khía cạnh nghiên cứu cơ cấu tổ chức của các TCTD.doc

Phân tích những điểm mới của luật các tổ chức tín dụng năm 2010 so với luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và luật các tổ chức tín dụng chỉnh đổi, bổ sung 2004 trên khía cạnh nghiên cứu cơ cấu tổ chức của các TCTD.doc
... nghiên cứu đề tài Phân tích điểm luật tổ chức tín dụng năm 2010 so với luật tổ chức tín dụng năm 1997 luật tổ chức tín dụng chỉnh đổi, bổ sung 2004 khía cạnh nghiên cứu cấu tổ chức TCTD” Do chưa ... TÍN DỤNG TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010 Một số thay đổi chung: 1.1 Quy định rõ ràng tổ chức tín dụng: Luật 2010 khắc phục bất cập luật Các tổ chức tín dụng 1997 phạm vi điều chỉnh, luật ... VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010 1.Một số thay đổi chung: 1.1.Quy định rõ ràng tổ chức tín dụng: ...
 • 46
 • 699
 • 1

điểm mới của luật phá sản 2004 so với luật phá sản doanh nghiệp 1993 về thủ tục phá sản.doc

điểm mới của luật phá sản 2004 so với luật phá sản doanh nghiệp 1993 về thủ tục phá sản.doc
... chuyển sang thủ tục lý tài sản (Điều 79, 80) Đây bước phát triển lý luận pháp luật phá sản nước ta, theo TTPS rút gọn tiết kiệm thời gian chi phí giải phá sản - Ở thủ tục lí tài sản: LPS bỏ ưu ... tài sản nên Tòa án khó mà xác định Doanh nghiệp phá sản hay chưa Khắc phục điểm LPS quy định sau kết thúc thủ tục lí tài sản, Tòa án định tuyên bố phá sản thức, chấm dứt hoạt động Doanh nghiệp, ... định phải tuyên bố phá sản rùi sau lý tài sản doanh nghiệp, HTX Quy định bất hợp lí sau bị tuyên bố phá sản, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động quyền lợi doanh nghiệp việc lí tài sản không đảm bảo...
 • 3
 • 655
 • 9

Những điểm mới của Luật trọng tài thương mại 2010 so với pháp lệnh trọng tài thương mại 2003.doc

Những điểm mới của Luật trọng tài thương mại 2010 so với pháp lệnh trọng tài thương mại 2003.doc
... Những điểm Luật trọng tài thương mại 2010 so với pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 So với Pháp lệnh Trọng tài thương mại, Luật Trọng tài thương mại điểm quan trọng, khắc phục thiếu sót Pháp ... sót Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003, cụ thể: 1, Luật trọng tài thương mại mở rộng thẩm quyền giải tranh chấp trọng tài thương mại Luật Trọng tài thương mại (TTTM) dỡ bỏ hạn chế Pháp lệnh TTTM ... Trọng tài thương mại, đặc biệt quan hệ giao dịch có yếu tố nước Trọng tài thương mại tồn hai hình thức, trọng tài vụ việc (trọng tài ad-hoc) trọng tài thường trực Phương thức giải trọng tài thương...
 • 11
 • 337
 • 0

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010 SO VỚI PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI 2003

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010 SO VỚI PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI 2003
... So với Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, Luật Trọng tài bổ sung số nội dung đây: Thứ nhất, so với Pháp lệnh năm 2003, Luật Trọng tài thương mại đưa định nghĩa pháp Trọng tài quy chế ... THƯƠNG MẠI NĂM 2010 SO VỚI PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI 2003 Luật Trọng tài thương mại có 13 Chương 82 Điều, với điểm sau đây: Mở rộng thẩm quyền Trọng tài a, Về phạm vi thẩm quyền: Theo quy định Điều Luật ... tụng trọng tài trung tâm trọng tài thương mại văn pháp luật nhà nước trọng tài thương mại Những tranh chấp giải trọng tài thương mại? Các tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại Hoạt động thương...
 • 15
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thay thế quyết định số 612006qđbtcthay thế quyết định số 132008qđnhnnthay thế quyết định số 56 2008 qđ btcthay thế quyết định số 13 2008 qđnhnnthay thế quyết định số 61 2006 qđbtcthay thế quyết định số 38 2005 qđbnntính chất của thông tin quản lý theo loại quyết địnhmột số điểm mới của luật giám định tư phápnhung diem moi cua phap luat tu san so voi giai doan truocthông tư số 132008ttbxd của bộ xây dựngthông tư số của 09nvthông tư số 222009ttbtc của bộ tài chínhđiểm mới của luật sở hữu trí tuệ 2009tiểu luận tìm hiểu những diểm mới của luận các tổ chức tín dụng 2010 so với 1997những điểm mới của luật sở hữu trí tuệ 2009Ứng dụng phương pháp so sánh vào thẩm định giá trị bất động sản tại vietinbankBai 24 su nong chay va su dong dacHƯỚNG dẫn CHƠI NHANH LÊN ĐỒ VÀ TIẾT KIỆM NGÔI SAO THỜI TRANG MỚI 2017Đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treNghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất gốm tại làng nghề bát tràng, gia lâm, hà nộiĐánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duVăn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnĐề Thi Hóa Đại Cương Vô CơBáo cáo địa chất ĐÔNG ĐẤTHuong dan giai cau hoi trac nghiem hoa dai cuong a1 DH y duoccâu hỏi môn hóa dược 2câu hỏi tổng hợp hóa dược 1Rủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brothersTÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCtrả lời các câu hỏi thực tập hóa phân tích 2 cho sinh vien dượcBài dự thi trường PT DTNT THCS Quỳ Hợp: Tình hình, tác hại và phương pháp giải quyết nạn tảo hôn ở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập