Giáo Án Lớp 7 chuẩn PGDDT

Giáo Án Lớp 7 chuẩn PGDDT

Giáo Án Lớp 7 chuẩn PGDDT
... Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp Khởi động: Định lượng 5 -7 Lx8N Đội hình nhận lớp - Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Xoay khớp: (tay, vai, hơng, gối ) B/ Phần bản: Giáo ... mở đầu: Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp Khởi động: Định lượng 5 -7 Lx8N Đội hình nhận lớp - Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Xoay khớp: (tay, vai, hơng, 13 Giáo viên: Phan ... dung 15 Giáo viên: Phan Hữu Huy Định lượng 15 Phương pháp tổ chức Thể dục A/ Phần mở đầu: Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp Khởi động: 5 -7 Lx8N Đội hình nhận lớp -...
 • 186
 • 2,024
 • 0

Tài liệu Giáo án lớp 7 chuẩn

Tài liệu Giáo án lớp 7 chuẩn
... th¶ láng - NhËn xÐt giê kiĨm tra vµ c«ng bè ®iĨm GVHD : Nguyễn Xn Thưởng Khoa : Cơ Bản Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Phòng giáo dục đào tạo Trường : ………………… Khối lớp : Lớp : Lớp : CTC 08 GIÁO ÁN M«n ... Bản NỘI DUNG I PHẦN MỞ ĐẦU Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra só số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học LVĐ 7 2’ PHƯƠNG PHÁP Độâi hình nhận lớp Lớp : CTC 08 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ... € € € € GV - Giáo viên phổ biến nội dung Khoa : Cơ Bản tập - Học sinh thực theo Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Lớp : CTC 08 Tuần :20 Tiết :40 Ngày soạn: 25/10/2010 Ngày dạy: / /20 GIÁO ÁN BÀI THỂ DỤC...
 • 65
 • 213
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 2 CHUẨN KIẾN THỨC TUẦN 7

GIÁO ÁN LỚP 2 CHUẨN KIẾN THỨC TUẦN 7
... ngày tháng 10 năm 20 12 CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT) TIẾT 14: CÔ GIÁO LỚP EM I MỤC TIÊU: Nghe – viết xác tả, trình bày khổ thơ đầu Cô giáo lớp em ( sgk tr.60) Làm BT2, BT3.b II CHUẨN BỊ: GV: Chép BT2 sgk ... lô gam gam Viết kg kg Ba ki lô gam kg HS lên bảng, lớp làm 1kg+2k=3kg 6kg +20 kg= 26 kg 47kg+12kg =59kg 10kg-5kg =5kg 12 24kg- 13kg =11kg 35kg- 25 kg =10kg Dành cho HS khá/ giỏi: Bài Dành cho HS ... dòng 2) ; 18 27 19 36 + + + + + 5 Gọi HS nêu cách thực tính 16 + 4, 56 27 33 27 41 + Dành cho HS khá/ giỏi: Bài Bài Yc hs đọc đề xác đònh dạng toán Dành cho HS khá/ giỏi: Bài Tóm tắt: Tháng trước...
 • 39
 • 372
 • 0

Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 tuần 7

Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 tuần 7
... số: 12 tầng 12 -GV lớp nhận xét Nhận xét, đánh giá theo Thông tư 30 /20 14 BGD&ĐT -Nhận xét - ọc câu theo hướng dẫn -Làm -Nhận xét - ọc lại theo yêu cầu - ọc toán -Trả lời -Làm nhóm -Nhận xét - HS ... xét tiết học -Dặn em xem lại vừa học, làm vào -Xem tiếp theo, viết 1 ,2 trang 34 vào -Nặng 1kg -Nặng 26 kg -Chú ý -Làm -Nhận xét - ọc toán -Trả lời câu hỏi -Làm -Nhận xét - HS nhắc lại tên - HS thực ... đánh giá theo Thông tư 30 /20 14 BGD&ĐT 24 - ọc thầm theo - ọc theo yêu cầu -Trả lời theo câu hỏi - ánh vần viết vào bảng - ọc lại -Chuẩn bị theo yêu cầu -Viết -Soát lỗi -Nộp -Chú ý -Lắng nghe -Chú...
 • 31
 • 275
 • 5

Giáo án lớp 5 chuẩn KTKN_Năm học 2014 - 2015_Tuần 7

Giáo án lớp 5 chuẩn KTKN_Năm học 2014 - 2015_Tuần 7
... đọc - lớp đọc thầm - Học sinh làm  Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa - lớp nhận xét cách đánh dấu từ chứa iê, ia - Học sinh nêu qui tắc đánh dấu u cầu HS đọc - học sinh đọc - lớp đọc thầm - Giáo ... 25 = ? ; = ? 5 Dặn dò: 2’ 100 - Nhận xét, sửa chữa - Kết quả: 83,4; 19 ,54 ; 2,1 67; 0,2020 - Nhận xét, sửa chữa =21dm =52 7cm =830cm =315cm - Học sinh đọc, viết - Nhận xét tiết học - Làm nhà - ... hợp - Học sinh đọc u cầu 1: cột A +1-d +2-c +3-a +4-b - Cả lớp nhận xét  Bài 2: - Các nghĩa từ “chạy” có mối - Học sinh đọc u cầu quan hệ với nhau? - Học sinh suy nghĩ trả lời - Lần lượt học...
 • 32
 • 51
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5 CHUẨN KTKN TUẦN 7

GIÁO ÁN LỚP 5 CHUẨN KTKN TUẦN 7
... số thập phân 85, 72 ; 91, 25 ; 8 ,50 ; 3 65, 9 ; 0, 87 ; 142,6 ; 8 75 , 25 ; 36 978 ,214 b) Gạch dới phần thập phân số thập phân 2, 65 ; 3 ,58 7 ; 95, 21 ; 324, 158 9 ; 54 7 ,56 9 ; 20,214 ; 302,2 45 Bài tập : Thêm ... Phan Th Bỏu b) 72 = 5, 72 100 19 25 = 19, 25 100 80 =80, 05 100 c) 6 25 = 2,6 25 1000 88 2 07 = 88,2 07 1000 70 65 = 70 ,0 65 1000 Bài tập : Chuyển số thập phân thành phân số thập phân a) 0 ,5 = 10 b) o,4 ... gồm ba chữ số 59 72 ; 60249 ; 30 058 7 ; 2001 ; Bài giải : 59 7, 2 ; 602,49 ; 300 ,58 7 ; 200,1 Bài tập :Viết hỗn số thành số thập phân a) = 3,1 10 = 8,2 10 61 = 61,9 10 K hoch bi dy lp 5- Tun GV: Phan...
 • 39
 • 52
 • 0

Giáo án lớp 5 Chuẩn KTKN_Tuần 7

Giáo án lớp 5 Chuẩn KTKN_Tuần 7
... = 10dam2 86m2 1086m2 =…dam2….m2 Lời giải: Bài 2: Điền dấu > ; < ; = 2 a) 71 dam2 25m2 = 71 25m2 a) 71 dam 25m … 71 25m (71 25m2) b) 801cm2 …….8dm2 10cm2 b) 801cm2 < 8dm2 10cm2 c) 12km2 60hm2 …….1206hm2 ... Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp - Năm học: 2014 – 20 15 Bài : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : 1m2 25cm2 = ….cm2 A.1 250 B.1 25 C 10 25 D 100 25 Bài : (HSKG) Để lát phòng, người ... 16ha = 1600dam2 350 00dm2 = 350 m2 8m2 = dam2 100 b) 2000dam2 = 20ha 45dm2 = 45 m 100 324hm2 = 32400dam2 c) 260m2 = 2dam2 60m2 2 058 dm2 = 20m2 58 dm2 Lời giải: a) 7m2 28cm2 > 70 28cm2 (70 028cm2) b) 8001dm2...
 • 34
 • 69
 • 0

Giáo Án TH 7 Chuẩn Chương Trình

Giáo Án TH 7 Chuẩn Chương Trình
... th c Gv: hớng dẫn học sinh th c yêu cầu Hs: th c th c hành Hệ th ng củng cố Gv: hiệu lệnh kết th c tiết th c hành Giáo viên: Lê Quang Đào Giáo án: Tin học Năm học 2008 - 2009 Hs: Không soạn th o ... c? Hs: th c Hs: th c Hệ th ng củng cố Gv: hiệu lệnh kết th c tiết th c hành Hs: Không soạn th o ngồi chổ để giáo viên kiểm tra Gv: nhận xét tiết th c hành về: - Kết th c hành - Th i độ, ý th c ... Hệ th ng củng cố Gv: hiệu lệnh kết th c tiết th c hành Hs: Không soạn th o ngồi chổ để giáo viên kiểm tra Gv: nhận xét tiết th c hành về: - Kết th c hành - Th i độ, ý th c - Sự chuẩn bị kiến th c...
 • 53
 • 344
 • 0

GIAO AN MT 7 CHUAN QUOC GIA

GIAO AN MT 7 CHUAN QUOC GIA
... - HS quan sát GV hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt cảnh - HS quan sát tranh ảnh chọn cảnh vật có trọng tâm, mang đặc điểm riêng, tiểu biểu Vẽ phác hình toàn cảnh - Quan sát GV hướng dẫn - Quan sát ... lăng mộ An Sinh - GV cho HS quan sát tranh ảnh khu lăng mộ An Sinh Yêu cầu HS phát biểu cảm nhận - GV gợi ý để HS nhận biết khu lăng mộ An Sinh thuộc thể loại kiến trúc - GV phân tích tranh ảnh ... Hồng - HS quan sát tranh ảnh Tháp Bình Sơn phát biểu cảm nhận - HS nhận biết thể loại kiến trúc Tháp Bình Sơn - Quan sát GV phân tích tác phẩm - HS quan sát tranh ảnh khu lăng mộ An Sinh phát...
 • 100
 • 209
 • 0

GIao an Lop 7

GIao an Lop 7
... different She gets up early and does morning exercises every day e) Hoa’s mother wants her to her own washing and ironing - Hoa’s mother wants her not to eat too much candy, and not to stay up late ... teeth, and she reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly - Listen and read - Now complete the story - Key answer nervous, smiles; cavity; brush; pleased - Students’ answers ... ‘Why’ and answer with ‘Because’ - Practice - Practice in pairs - Giving the key answer - Error correction if necessary - Ask and answer questions with a partner use the words to help you - Key answer...
 • 11
 • 419
 • 0

Giáo án lớp 7

Giáo án lớp 7
... TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ LONG QUẢNG 1980, 2000 ? Kết luận: Tỉ lệ sinh nước phát triển giảm so với nước phát triển...
 • 2
 • 189
 • 0

giáo án7 - chuẩn

giáo án lý 7 - chuẩn
... III Tia sáng chùm sáng III Tia sáng chùm sáng: ? Quy ớc tia sáng nh nào? Tia sáng: ? Hãy vẽ tia sáng từ điểm sáng S đến điểm M? Đờng truyền ánh sáng đợc biểu diễn Gv nhắc lại quy ớc tia sáng cách ... xạ ánh sáng - Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hớng đờng truyền ánh sáng theo mong muốn II Chuẩn bị: Mỗi nhóm Hs Gv: - gơng phẳng có giá đỡ - hộp đèn - mảnh nhựa trắng - đo độ ... biết đợc ánh sáng Ta nhìn thấy vật Nguồn sáng vật tự Vật sáng gồn Nhìn thấy màu đỏ Có ánh sáng màu Vật đen , không trở thành E Hớng dẫn nhà: -Trả lời câu C1C3 - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm...
 • 8
 • 185
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 12- CHUẨN - HKII

GIÁO ÁN LỚP 12- CHUẨN - HKII
... ωt + ϕ + ÷ 2  - Học sinh ghi nhận - Cá nhân trả lời - Nhận xét giáo viên - Có nhận xét điện tích cường độ dòng điện mạch dao động? - Có nhận xét độ lệch pha q i π so với q - Cá nhân làm việc, ... diện trình bày - Học sinh ghi nhận - u sớm pha - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C1 SGK? - Nhận xét giáo viên - Nhắc lại công thức cường độ điện trường Trường THPT Mạc Đĩnh Chi q - Cá nhân trả ... trình bày = W = Wđ+ Wt = = hs - Học sinh ghi nhận 2C - Nhận xét giáo viên Hoạt động 4( phút) Củng cố - Dặn dò: Hoạt động học sinh -Cá nhân trả lời Hoạt động giáo viên -Yêu cầu học sinh nhắc lại:...
 • 3
 • 366
 • 2

giao an lop 7 cuc hay

giao an lop 7 cuc hay
... GV: HS quan sát tranh văn Miếu đợc XD 9/1 070 thời Khổng Tử (Địa nho) ? Văn Miếu nơi đào tạo cho em vua quan sau mở rộng cho em quan lại * Giáo dục - 9/1 070 Nhà Lý cho XD Văn Miếu - 1 075 : Khoa ... quan ngời thân cận Với vua nắm giữ, trớc điện cho đặt chuông dân oan ức đánh chuông xin xét xử - Chia nớc thành 24 lộ giao cho cháu nhà vua hay đại thần cai quản ? Sao nhà Lý giao chức vụ quan ... Đằng -1 075 Nhà Lý chủ động công để phòng vệ - 1 076 1 077 Kháng chiến chống tống Cách đánh triều đại ? Cách đánh giặc thời Lý - Thời Lý: chủ động tiến công trớc để phòng vệ Kết thúc chiến tranh =...
 • 73
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 chuẩngiáo án toán 7 chuẩngiáo án toán 7 chuẩn kiến thứcgiáo án lớp 1 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án toán 7 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án lớp 7 môn sinh họcgiáo án lớp 7 tiếng anhgiáo án lớp 7 toángiáo án lớp 7 môn toán hìnhgiáo án lớp 7 môn địa lýgiáo án lớp 7 môn lịch sửgiáo án lớp 7 môn tiếng anhgiáo án lớp 7 môn ngữ văngiáo án lớp 7 môn toángiáo án nhạc 7 chuẩn ktknngon ngu hoc đại cươngNGỮ PHÁP học (trong nnhdc)âm vị học thực hành và âm vị học tiếng việtNNVC&PC 2016Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biếnĐề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10THỦ THUẬT GIẢI LƯỢNG GIÁCTrắc nghiệm toán lượng giácBÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6aNQTLĐ Về“ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.Lý THUYẾT hữu cơ và PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG bài tậpPhương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngChuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giácChuyên đề PT lượng giác đủThủ thuật tính đạo hàm bằng casioPhân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 11Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo luật doanh nghiệp 2014 (tt)Đánh giá biến đổi khí hậu trong lịch sử thông qua các chỉ tiêu vật lý của vòng năm cây thông nhựa ở tỉnh quảng bình và cây pơ mu ở tỉnh lào caiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Bình, Nam ĐịnhNghiên cứu đa dạng dinh học và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa, tỉnh quảng trịNghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại công ty lâm nghiệp đắc tô và vùng tây nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập