Chuyên đề đối xứng trong khảo sát hàm số

chuyên đề đối xứng trong khảo sát hàm số

chuyên đề đối xứng trong khảo sát hàm số
...  y0  - Để hàm số lẻ :  Chứng tỏ đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(1;2) Ví dụ (ĐH-NNI-99) Cho hàm số y  x x 1 C  a Khảo sát vẽ đồ thị (C) b Chứng minh giao hai tiệm cận tâm đối xứng đồ thị ... LUYỆN Bài 1.( Đề 27) Cho hàm số y  x  4ax3  x  12ax  Ca  Tìm a để đồ thị hàm số có trục đối xứng song song với trục Oy Bài 2.( Đề 66) Cho hàm số y  x  3x  2x  C  a Khảo sát biến thiên ...  - Để hàm số chẵn hệ số ẩn bậc lẻ số hạng tự không :  x0      x0  x0  x0    x0    x0  x0  x0  x0   Chứng tỏ đồ thị hàm số có trục đối xứng , phương trình trục đối xứng : x=1...
 • 14
 • 270
 • 0

Chuyên đề đối xứng trong khảo sát hàm số

Chuyên đề đối xứng trong khảo sát hàm số
... x0   co - Để hàm số chẵn hệ số ẩn bậc lẻ số hạng tự không : oc uo c Chứng tỏ đồ thị hàm số có trục đối xứng , phương trình trục đối xứng : x=1 Ví dụ Tìm tham số m để đồ thị hàm số : y  x  x3 ... oc uo Bài 1.( Đề 27) Cho hàm số y  x  4ax3  x  12ax  Ca  Tìm a để đồ thị hàm số có trục đối xứng song song với trục Oy Bài 2.( Đề 66) Cho hàm số y  x  3x  2x  C  a Khảo sát biến thiên ... số lẻ :  Chứng tỏ đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(1;2) Ví dụ (ĐH-NNI-99) Cho hàm số y  x x 1 C  gb a Khảo sát vẽ đồ thị (C) b Chứng minh giao hai tiệm cận tâm đối xứng đồ thị (C) GIẢI on a...
 • 14
 • 112
 • 0

Chuyên đề câu hỏi phụ khảo sát hàm số

Chuyên đề câu hỏi phụ khảo sát hàm số
... 3: Cho hàm số y = x3 + (m − 2) x + (m + 1) x + − m a) Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu b) Tìm m để hàm số đạt cực đại x = –1 c) Tìm m để hàm số đạt cực tiểu x = Dạng Một số dạng câu hỏi hoành ... trị cần tìm 3m Ví dụ 5: Cho hàm số y = x − x + ( m − 1) x + Tìm m để a) hàm số có cực đại, cực tiểu b) hàm số đạt cực tiểu điểm x = c) hàm số đạt cực đại x = d) hàm số cực đại, cực tiểu e) đường ... điều kiện để hàm số có hai cực trị ∆ > Vậy, với hàm bậc ba hàm số có hai cực trị cực trị Ví dụ 1: Biện luận số cực trị hàm số y = x3 + ( m + 1) x + 2mx − + m tùy theo giá trị tham số m Ví dụ 2:...
 • 86
 • 226
 • 2

Chuyên đề 1 ứng dụng khảo sát hàm số

Chuyên đề 1 ứng dụng khảo sát hàm số
... tìm BT 31 1 Đáp số: A(2; 5), B( 2 ;1) dA : y  3x  11 , dB : y   x   3 Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2 015 – THPT Lạng Giang Số – Bắc Giang – Lần x2 Cho hàm số: y   x 1 1/ Khảo sát biến ... biết f ( xo )  13 15 93 15 93 x  , d2 : y   x   16 16 Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2 015 – THPT Chuyên Lê Quí Đôn – Đà Nẵng Cho hàm số: y  x3  6x2  9x  1/ Khảo sát biến thiên vẽ ... ABC bằng , biết C (1; 1) Đáp số: m  6 Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2 015 – THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam x  x 1 a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số (C ) đã cho BT 11 1 Cho hàm số: y  b) Tìm...
 • 55
 • 174
 • 0

chuyên đề các câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số luyện thi đại học

chuyên đề các câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số luyện thi đại học
... 8x Cho hàm số : y  (1) ,trong m tham số 8( x  m) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (1) với m=1 Tìm tất giá trò tham số m cho hàm số (1) đồng biến [1, ) Câu 45: Khảo sát hàm số : y  ( ... m , hàm số cho luôn có cực đại cực tiểu Hãy xác đònh m cho khoảng cách điểm cực đại cực tiểu nhỏ Câu 49: Cho hàm số : y  x3  x2  x Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số a Từ đồ thò hàm số cho ... nhỏ Câu 41: Cho hàm số y  x3  3x  m2 x  m Khảo sát ( xét biến thi n vẽ đồ thò ) hàm số ứng với m= Tìm tất giá trò tham số m để hàm số có cực đại , cực tiểu điểm cực đại , cực tiểu đồ thò hàm...
 • 90
 • 1,429
 • 52

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ
... lại Sơ đồ bước việc khảo sát hàm số HỒNG HỮU HẺO –THCS – THPT HỒNG VÂN GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12 Nhắc lại dạng tốn có liên quan khảo sát hàm số giao đường,tiếp tuyến đồ thị,biện luận số nghiệm đồ thị ... hạn hsố Lưu ý cách tìm tiệm cận đứng nhanh cách tìm giá trị làm cho mẫu thức khơng Phần :TỔNG KẾT SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ I/ Mục tiêu: Về kiến thức: Giúp học sinh nắm sơ đồ khảo sát hàm số, Nắm ... hướng dẫn Phần CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ SỐ I/ MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : Nắm vững định nghĩa cực đại cực tiểu hàm số, hai quy tắc để tìm cực trị hàm số, tìm tham số m để hàm số có cực trị 2/ Kĩ năng:...
 • 10
 • 317
 • 4

Một số vấn đề liên qua đến khảo sát hàm số bậc 4

Một số vấn đề liên qua đến khảo sát hàm số bậc 4
... đồ thò hàm số y = x4 – 4x2 + với x < x ≠ ± PHẦN II: Khảo sát hàm số với a = – 4) Khảo sát vẽ đồ thò ( C ) a = – (2) : độc giả tự làm (3) a=– 5) , hàm số thành y = x4 – 4x3 + 3; y / = 4x3 – 12x2 ... nghiệm x = 1) 2) 3) TOÁN ÔN VỀ HÀM SỐ BẬC Cho hàm số bậc có đồ thò (C a ) với phương trình : y = x4 + 8ax3 – 4( 1 + 2a)x2 + I Trong phần ta khảo sát hàm số ứng với a = Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò ... tuyến qua điểm A (0; ) II ( ĐH QG TP HCM ( đợt ) , NĂM 9 8) Cho hàm số : y = m2 x4 – x2 + m (1) với m tham số khác không 1) Khảo sát vẽ đồ thò hàm số (1) m = 2) Khảo sát biến thiên hàm số (1)...
 • 13
 • 1,163
 • 10

Một số vấn đề liên quan đến khảo sát hàm số hữu tỷ

Một số vấn đề liên quan đến khảo sát hàm số hữu tỷ
... điểm) Cho hàm số: y = x + (2m + 1)x + m + m + (1) (m tham số) 2(x + m ) Tìm m để hàm số (1) có cực trò tính khoảng cách hai điểm cực trò đồ thò hàm số (1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm số (1) ... a ≤ f(9) ⇔ ≤ a ≤ 64 II ) ĐỀ DỰ BỊ – KHỐI D - NĂM 2002 x + mx (3,0 điểm) Cho hàm số : y = (1) (m tham số) 1− x Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m để hàm số (1) có cực đại cực tiểu ... M2(2; 3) thỏa ycbt VI ) ĐỀ DỰ BỊ – KHỐI D – NĂM 2003 (2 điểm) x + 5x + m + Cho hàm số : y = (1) (m tham số) x+3 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m để hàm số (1) đồng biến khoảng...
 • 22
 • 962
 • 22

Tuyển tập các câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số

Tuyển tập các câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số
... Kho sỏt hm s ST&BS: Cao Vn Tỳ- Trng: H CNTT&TT Thỏi Nguyờn Hm s (1) ng bin trờn (1; 2) ch m m Vy m ;1 mx (1) xm 1) Kho sỏt s bin thiờn v ... nghim phõn m m 2m bit cựng du 2m m Trang ST&BS: Cao Vn Tỳ - Trng: H CNTT&TT Thỏi Nguyờn Kho sỏt hm s Cõu 10 Cho hm s y x3 3x mx (m l tham s) cú th l (Cm) 1) Kho sỏt s bin ... A(0; 3m 1), B(2m;4m3 3m 1) AB(2m;4m3 ) Trang Kho sỏt hm s ST&BS: Cao Vn Tỳ- Trng: H CNTT&TT Thỏi Nguyờn Trung im I ca AB cú to : I (m;2m3 3m 1) ng thng d: x 8y 74 cú mt VTCP u (8; 1)...
 • 36
 • 523
 • 1

6 dạng toán thường gặp trong khảo sát hàm số

6 dạng toán thường gặp trong khảo sát hàm số
... 16 16 64 AB = (a + b) + 16 + ữ = (a + b)2 + 4ab + = 4ab + 32 2 2 ab a b a b a b 2 a = b a = b a=b=44 16 AB nh nht AB = 4ab = a =4 ab Khi ú: A ( 4;1 + 64 ) , B ( + 4;1 64 ... 1)4 6( a 1)2 + 10 = 4(a 1 )6 24(a 1)4 + 40(a 1)2 M AB = nờn 4(a 1 )6 24(a 1)4 + 40(a 1)2 = 32 (a 1 )6 6( a 1)4 + 10(a 1)2 = (*) t t = (a 1)2 , t > Khi ú (*) tr thnh: t 6t ... SKBC = + = Do ú: BC d ( K , d ) = BC = 16 BC = 2 56 ( xB xC )2 + ( yB yC )2 = 2 56 ( xB xC )2 + (( x B + 4) ( xC + 4))2 = 2 56 2( xB xC )2 = 2 56 ( xB + xC )2 xB xC = 128 4m 4(m + 2)...
 • 44
 • 1,037
 • 3

Câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số ôn thi đại học 2014

Câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số ôn thi đại học 2014
... giác vuông cân ? Tương lai ngày mai ngày hôm … Trang - 20 - Câu hỏi phụ khảo sát hàm số Tài liệu luyện thi Đại học – Ths Lê Văn Đoàn Đề thi thử Đại học 2014 khối B lần I – THPT Lạng Giang số I ... luyện tương giao hàm số bậc ba đường thẳng Tương lai ngày mai ngày hôm … Trang - 10 - Câu hỏi phụ khảo sát hàm số Tài liệu luyện thi Đại học – Ths Lê Văn Đoàn BT 27 Cho hàm số y = 2x − 3mx2 + ... thị hàm số (Cm ) Tìm m để ĐS: m = ( ) (C ) có hai cực trị giá trị cực trị hàm số trái dấu ? m Tương lai ngày mai ngày hôm … Trang - 17 - Câu hỏi phụ khảo sát hàm số Tài liệu luyện thi Đại học...
 • 36
 • 675
 • 0

một số vấn đề liên quan đến khảo sát hàm số ppt

một số vấn đề liên quan đến khảo sát hàm số ppt
... : phương trình có nghiệm   Bài tốn 7: Cho hàm số y = + x − x (C) a) Khảo sát vẽ đồ thị Chun đề khảo sát hàm sơ1 Năm học 07-08 b) Biện luận theo m số nghiệm phương trình x − x = m − 2m Giải: ... x2 Bài tốn 5: Cho hàm số y = f ( x ) = (C) x −1 a) Khảo sát vẽ đồ thị (C) b) Biện luận số nghiệm phương trình (1 − m )x − (1 − x )x + = Giải: a) Đồ thị (C) Chun đề khảo sát hàm sơ1 Năm học 07-08 ...  m >  Vấn đề 5: Biện luận số đường cong qua diểm cho trước: Chun đề khảo sát hàm sơ1 Năm học 07-08 Phương pháp: cho đường (Cm) = f(x, m) điểm M(x0; y0) cho trước Biện luận theo m số đường...
 • 26
 • 170
 • 0

Cau phu trong Khao Sat Ham So

Cau phu trong Khao Sat Ham So
... hàm số y= 2x3 + 3(m2 – 1)x2 + 6m(1- 2m)x có CĐ, CT đồng thời đường thẳng qua điểm CĐ điểm CT song song với đường thẳng d: 4x + y – = x4 m 23) Tìm m để đồ thị hàm số y = − x + có điểm cực trị...
 • 3
 • 284
 • 0

tóm tắc các vấn đề liên quan đến khảo sát hàm số

tóm tắc các vấn đề liên quan đến khảo sát hàm số
... dấu điểm ∆ ( ∆’) ⇒ số giao điểm Bài toán :Tìm m để hàm số tăng ( giảm ) R hay khoảng xác đònh B1 : TXĐ B2 : Tính y’ B3 : Để hàm số tăng giảm R hàm bậc ba y' ≥ ( y' ≤ ) ⇔ hàm lại y' > ( y' ... B2 tính khoảng cách từ M đến đường tiệm cận + Tính tích : d1.d2 ( khoảng cách trên) + Vì M ∈ (C) ⇒ b = f( a) ( toạ độ điểm M vào hàm số ) + Thay vào tích : d1.d2 rút gọn thành số * Mở rộng toán ... toán : Dựa vào đồ thò biện luận số nghiệm phương trình g(x) = B1 : Đưa phương trình g(x) = dạng f(x) = m ( f(x) = m + C ) (1) với f(x) đồ thò ( C ) hàm số vừa khảo sát B2 : (1) pt hoành độ điểm...
 • 5
 • 293
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện thạch an, tỉnh cao bằngQuản lý hoạt động đánh giá kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra ở trường CĐSP yên báiĐánh giá khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa 4 giống lợn landrace, yorkshire, duroc, pietrain nuôi tại trại giống lợn thanh hưng, thanh oai, thành phố hà nộiTuyển tập 20 đề thi thử ôn luyện môn sinh học có đáp ánLẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY VIBICOKinh doanh thực phẩm sạch và đặc sản (1)Xích markov và thuật toán metropolisThuyết mã hóa kép của Allan Urho Paivio (Dual coding theory)Một số tính chất của ngôn ngữ chính quyKiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa của lớp hệ DBLSDự án thay thế thiết bịXÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG CHO SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG TY TNHH SẢN SUẤT THƯƠNG MẠI B.QMã hóa bảo mật trong wimaxTìm hiểu kỹ thuật lưu lượng trong mạng không dây WLANXây dựng chính sách truyền thông cổ động cho sản phẩm xe Kamaz tại Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Đà NẵngCửa hàng thực phẩm an việtTài liệu ôn thi tuyển công chức: Chuyên đề 16: Phần 1Chuyên đề thi giáo viên dạy giỏi Môn Tin Học - Tên chuyên đề: “Hướng dẫn học sinh lớp 9 thiết kế trang web bằng phần mềm Kompozer và đưa lên mạng Internet”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập