CHƯƠNG 2 các QUY TRÌNH PHẦN mềm

CHƯƠNG 2 các QUY TRÌNH PHẦN mềm

CHƯƠNG 2 các QUY TRÌNH PHẦN mềm
... 19 Các hoạt động qui trình ● ● ● ● Bùi Th H ng Đặc tả phần mềm Thiết kế xây dựng phần mềm Phê duyệt phần mềm Điều chỉnh/mở rộng phần mềm Ch ng Các qui trình ph n m m Trang 20 Đặc tả phần mềm ... tiến Một mô hình qui trình phần mềm biểu diễn trừu tượng qui trình trình bày mô tả qui trình công cụ đồ hoạ Ch ng Các qui trình ph n m m Trang Các mô hình qui trình phần mềm tổng quát ● Mô hình ... hệ thống phần mềm Các mô hình qui trình phần mềm đặc tả trừu tượng qui trình phần mềm nói Các hoạt động chung đặc tả, thiết kế xây dựng, phê duyệt cải tiến (mở rộng) Các mô hình qui trình tổng...
 • 42
 • 241
 • 0

Công nghệ phần mềm Các quy trình phần mềm

Công nghệ phần mềm Các quy trình phần mềm
... Validation; – Tiến hóa - Evolution • Một mô hình quy trình phần mềm biểu diễn trừu tượng quy trình – Một mô tả quy trình từ góc độ Các mô hình quy trình phần mềm tổng quát • Mô hình thác nước – The waterfall ... Tiến trình phần mềm tập hoạt động thực để sản xuất tiến hoá phần mềm Các hoạt động chung tiến trình phần mềm đặc tả yêu cầu, phát triển, thẩm định tiến hoá phần mềm Các mô hình tiến trình ... thành chương trình loại bỏ lỗi chương trình • lập trình hoạt động cá nhân – quy trình lập trình tổng quát • quy trình tìm lỗi (debugging process), lập trình viên thực việc kiểm thử chương trình để...
 • 30
 • 169
 • 2

Các quy trình phần mềm của công nghệ phần mềm

Các quy trình phần mềm của công nghệ phần mềm
... Giới thiệu số công cụ CASE Nội dung • • • • • Các mô hình qui trình phần mềm Bước lặp qui trình Các hoạt động qui trình Mô hình qui trình thống RUP Công cụ CASE Qui trình phần mềm • Một tập có ... • Mô hình qui trình lặp mô tả qui trình phần mềm vòng lặp hoạt động Các điểm • RE qui trình phát triển đặc tả phần mềm • Qui trình thiết kế lập trình chuyển đặc tả thành chương trình chạy • Kiểm ... hình tiến trình phần mềm biễu diễn trừu tượng qui trình Các hoạt động đặc tả, thiết kế, lập trình, kiểm định tiến hóa • Mô hình tiến trình tổng quát mô tả tổ chức qui trình phần mềm Vd mô hình...
 • 50
 • 116
 • 0

Các hoạt động trong quy trình phần mềm

Các hoạt động trong quy trình phần mềm
... mềm Đặt vấn đề - Sau cài đặt phần mềm, chuyển giao cho người sử dụng không? - Vai trò việc đánh giá phần mềm gì? 4/6 Các hoạt động quy trình phần mềm Đánh giá phần mềm hay gọi thẩm tra đánh giá ... bỏ lỗi chương trình Lập trình hành động cá nhân, quy trình lập trình chung Người lập trình phải thực số kiểm thử để phát lỗi chương trình loại bỏ quy trình gỡ lỗi Đánh giá phần mềm Đặt vấn đề ... Các hoạt động quy trình phần mềm - Từng công việc thực cụ thể - Phải nhớ điều rằng: xây dựng phần mềm nào, phải thực bốn công việc Tuy nhiên, với việc sử dụng mô hình phát triển phần mềm...
 • 6
 • 27
 • 0

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 2 Tổng quan về phần mềm catia

ứng dụng catia trong thiết kế mà mô phỏng các chi tiết máy - chương 2 Tổng quan về phần mềm catia
... THIÊN – THI HOÀNG DUY ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY Cách sử dụng chuột phím tắt : 2. 1 Cách sử dụng chuột : _ Left-clicking ( click chuột trái ) : chọn ... nhỏ -Pan: -> Ctrl+Arrow key -> Giữ chuột di chuột GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY 11 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY -Rotate: -> Shift ... icon _ Sau thực chi tiết ẩn không xuất hình vẽ GVHD : Th.S MAI ĐỨC ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY 12 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : ỨNG DỤNG CATIA TRONG THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY GVHD : Th.S...
 • 11
 • 51
 • 0

Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản
... 1 Phân phối liên tục: (Xem SGK) eλ :(Xem SGK) Phân phối Phân phối bình phương:(Xem SGK) Phân phối Student:(Xem SGK) Khoa Khoa Học Máy Tính Xác Suất Thống Kê Chương @Copyright 2010 10 §3 Các ... hoàn lại: phân phối nhị thức lấy bi không hoàn lại: phân phối siêu bội Phân phối Poisson P(a),a>0: ak Χ : Ρ ( a )⇔Ρ Χ= k=) e − a =, k ,1 ,1 ( Định nghĩa 1 .4: k! Định lý 1 .4: X có phân phối P(a) ... 4 Phân phối siêu bội Bài toán: Cho hộp có N bi có M bi trắng lại đen Lấy ngẫu nhiên từ hộp n bi (không hoàn lại), n không lớn M N-M Hãy lập bảng phân phối xác suất X số bi trắng...
 • 20
 • 8,290
 • 20

Lý Thuyết Quản Lý Quy Trình Phần Mềm

Lý Thuyết Quản Lý Quy Trình Phần Mềm
... toàn quy trình 12 /Trình bày quản trị dự án tiến hóa (Evo) 17 /Trình bày khái niệm định giá phần mềm 18 /Trình bày phương pháp định giá phần mềm số dòng code 19 /Trình bày phương pháp định giá phần mềm ... viết code) Phần quản lý: planning(đối với phần quản lý) thực nhiều release ngắn tốt( quản thời gian làm release), quản bước, stand up meeting( phải có buổi họp mặt hàng ngày) Quản cấu hình: ... Tiếp tục theo dõi sau rủi ro xử 5 /Trình bày khái niệm quản cấu hình Quản cấu hình :làm đảm bảo tính toàn vẹn tất sản phẩm tất pha trình phát triển phần mềm KX_CPHGHL Tây Ninh Page Tính...
 • 26
 • 411
 • 0

Tài liệu Chương 2: Các quy luật cơ bản của tư duy logic pdf

Tài liệu Chương 2: Các quy luật cơ bản của tư duy logic pdf
... Bất suy nghĩ hợp với chân lí phải có đầy đủ LOGIC HÌNH THỨC PHÂN BIỆT HAI LOẠI LÍ DO ...
 • 16
 • 983
 • 17

Tài liệu CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TRÌNH NHIỆT TRONG NUNG NÓNG pptx

Tài liệu CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TRÌNH NHIỆT TRONG NUNG NÓNG pptx
... (3) phương trình cân nhiệt vật nung nóng §2 Phương trình nhiệt độ nung nóng Giải phương trình (3) với điều kiện   có t = tđ nhiệt độ đầu, sau thời gian  đủ lớn có nhiệt độ ổn định t = ty nhiệt ... có phương trình nhiệt độ nung nóng:   T   T (4) T- số thời gian nung nóng Biểu diễn đường nhiệt độ nung nóng đồ thị hình t  t® e  t y (1  e ) t ty T t® t0 Hình 1- Phương trình nhiệt độ nung ... 0,98  ty §3 Phương trình nhiệt độ làm nguội Từ phương trình nhiệt độ nung nóng (4) đặt tđ = ty , ty = t0 nhiệt độ môi trường, có phương trình nhiệt độ làm nguội sau: Nhờ có phương trình: t  t...
 • 5
 • 261
 • 0

Tài liệu Chương 2: Các quá trình lên men pdf

Tài liệu Chương 2: Các quá trình lên men pdf
... Penicillium lactum) 42 Quá trình lên men xitric 6.1 Cơ chế trình lên men Nấm men Candida lipolytica 43 Quá trình lên men xitric 6.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình lên men 6.2.1 Môi trường dinh ... 2.2.1 Cơ chế trình lên 2.2 Quá trình lên men men 2.2.1.2 Lên men latic dị hình lactic 17 C6H12O6  CH3CHOHCOOH + CH3COOH + C2H5OH + CO2 2.2.2 Vi khuẩn lên men lactic 2.2 Quá trình lên men lactic ... 2.1 Quá trình lên men rượu Nấm men nổi: Saccharomyces cerevisiae Lên men rượu, lên men lactic ( rượu, CO2 số chất thơm) Yêu cầu nấm men: • Có khả lên men chất khô cao • Hoạt lực ổn định trình...
 • 57
 • 513
 • 2

Chương 2 CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN docx

Chương 2 CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN docx
... p2 nhi t ñ t2 , th tích riêng v2 Quá trình ñ y ñư c bi u di n ñ th b ng trình 2- b 2. 8 .2. 2 Công tiêu th c a máy nén m t c p lí tư ng Như ñã phân tích trình hút a-1 trình n p 2- b không ph i trình ... Công c a trình: v2 l = ∫ pdv = p (v2 − v1 ) v1 - Bi n thiên n i năng: ∆u = i2 – i1 – p (v2 – v1 ) - Nhi t lư ng trao ñ i: q = ∆u + l = i2 - i1 2. 4.3 Quá trình ñ ng nhi t - 32- Chương Các trình nhi ... thiên n i năng: ∆u = i2 – i1 – ( p2 v2 – p1v1 ) - Nhi t lư ng trao ñ i trình: s2 q = ∫ Tds = T ( s2 − s1 ) s1 - Công c a trình: l = q - ∆u 2. 4.4 Quá trình ño n nhi t Quá trình ño n nhi t c a nư...
 • 21
 • 232
 • 0

chương 2 các công trình xử lý cơ học

chương 2 các công trình xử lý cơ học
... 600 800 -20 0 - 420 06-10 1 320 800 10-14 600 800 + 520 -20 0 +100 -100 14-18 1600 800 18 -22 320 800 +700 +22 0 22 -24 180 400 +800 -480 -22 0 45  (m3) -22 0 BỂ ĐIỀU HỊA Phương pháp tính V =  - 420  + ... 20 0 QTBh 10 42 12 14 16 18 20 22 24 (h) BỂ ĐIẾU HỊA Phương pháp đồ thị 4800 4600 4400 420 0 4000 3800 3600 3400 320 0 3000 28 00 26 00 24 00 22 00 20 00 1800 1600 1400 120 0 1000 800 600 400 20 0 Vtích lũy ... Phương pháp số học  BỂ ĐIẾU HỊA Phương pháp đồ thị Q (m3/h) t (h) 00- 02 90 02- 06 150 600 780 06-10 330 10-14 150 4 1 320 600 21 00 27 00 14-18 400 18 -22 80 90 1600 320 180 4300 4 620 22 -24 4 T (h)...
 • 97
 • 176
 • 0

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 2 các công trình xử lý cơ học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 2 các công trình xử lý cơ học
... 24 5,5 25 0,5 25 5,5 22 7,5 23 2,5 23 7,5 20 9 ,2 214 ,2 219 ,2 187,5 1 92, 5 197,5 173 ,2 178 ,2 183 ,2 156,5 161,5 166,5 138,0 143,0 148,0 116,85 121 ,7 126 ,55 107,9 1 12, 6 117 ,2 1 02, 95 107,5 1 12, 05 d (mm) 0 ,27 5 ... (m3/h) 24 - 1 -2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11- 12 Li gii Theo phng phỏp d th 1 500 800 120 0 1400 1400 800 Thi gian ngy 12- 13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19 -20 20 -21 21 -22 22 -23 23 -24 ... Bng 2. 9 Vn tc lng ca cỏt nc t0C khỏc d (mm) 3,50 3,00 2, 50 2, 00 1,75 1,50 1 ,25 1,00 0,90 0,85 50C 24 0,5 22 5,5 20 4 ,2 1 82, 5 168 ,2 151,5 133,0 1 12, 0 103 ,2 98,4 Vn tc lng (mm/s) 100C 150C 20 0C 24 5,5...
 • 29
 • 588
 • 1

CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ CƠ HỌC

CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ CƠ HỌC
... VÍ DỤ ÁP DỤNG Tính tốn thiết kế song chắn rác cơng trình xử lý nước thải nhà máy tinh bột mì với cơng suất trung bình 300 m3/ ngày A CÁC THƠNG SỐ CƠ BẢN BAN ĐẦU B TÍNH TỐN SONG CHẮN RÁC B TÍNH ... TÍNH TỐN C VÍ DỤ Tính tốn bể lắng cát ngang cho cơng trình xử lý nước thải với cơng suất 4000 m3/ ngày Biết: Lượng SS= 25 4 mg/l COD = 540 mg/l BOD = 25 9 mg/l C VÍ DỤ ... BỊ CHẮN RÁC II TÍNH TỐN THIẾT KẾ QUY TRÌNH TÍNH TỐN VÍ DỤ ÁP DỤNG Một kiểu kết cấu song chắn rác cào tay CÁC THƠNG SỐ TÍNH TỐN A CÁC THƠNG SỐ CƠ BẢN BAN ĐẦU CÁC THƠNG SỐ TÍNH TỐN B TÍNH TỐN MƯƠNG...
 • 135
 • 382
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAMBỔ SUNG CHẾ PHẨM THẢO dược ECODIAR THAY THẾ KHÁNG SINH TRÊN lợn CON LAI (l x y)từ 7 42 NGÀY TUỔI tại CÔNG TY TNHH lợn GIỐNG DABACODẠY học văn bản CHIẾU cầu HIỀN của NGÔ THÌ NHẬM từ góc NHÌN văn hóaĐánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng sogatella furcifera horvath trong vụ hè thu 2014 tại thái bìnhTRUYỀN THUYẾT và lễ hội dân GIAN HUYỆN yên BÌNH, TỈNH yên báiBerenstain bears go out for the teamBerenstain bears go to the doctorBerenstain bears meet santa bearBerenstain bears nursery talesGiải bài tập trang 137, 138 SGK Vật lý lớp 9: Ánh sáng trắng và ánh sáng màuGiải bài tập trang 113, 114, 115 SGK Vật lý lớp 9: Thấu kính hội tụBerenstain bears shoot the rapidsGiải bài tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lý lớp 9: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượngGiải bài tập trang 162, 163, 164 SGK Vật lý lớp 9: Điện gió Điện mặt trời Điện hạt nhânBerenstain bears soccer starBerenstain bears to the rescueEnergy efficiency in wireless sensor networks tổng hợp nghiên cứu sử dụng năng lượng trong mạng cảm biến không dâyGiải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: EtilenGiải bài tập trang 122 SGK Hóa lớp 9: AxetilenGiải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập