Căn cứ tỉnh ủy sóc trăng trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975)

căn cứ tỉnh ủy sóc trăng trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

căn cứ tỉnh ủy sóc trăng trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975)
... phát triển Tỉnh ủy Sóc Trăng kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975) Chương - Đặc điểm, vai trò học kinh nghiệm xây dựng Tỉnh ủy Sóc Trăng kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975) CHƯƠNG ... Đảng, Khu ủy Đảng tỉnh Sóc Trăng .22 CHƯƠNG - QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CĂN CỨ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 1975) 25 2.1 Giai đoạn 1954 1967 ... xã Mỹ Phước (1954 1975) (Huyện Ủy Mỹ Tú - 2010) Tuy chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống, chuyên sâu địa kháng chiến chống Mỹ cứu nước địa bàn Sóc Trăng Ðối tượng phạm vi nghiên cứu Trong...
 • 100
 • 198
 • 0

ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA TẠI NAM BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC THỜI KÌ 1954 - 1960

ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA TẠI NAM BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC THỜI KÌ 1954 - 1960
... đất Nghiên cứu công tác Đảng lãnh đạo xây dựng địa thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chiến trường Nam góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ... phát triển khu Nam Bộ năm 1954 - 1960 3.3 Phạm vi nghiên cứu Về mặt thời gian: Bài khóa luận nghiên cứu tình hình Đảng lãnh đạo xây dựng khu địa từ sau ký Hiệp định Giơnevơ (2 0-7 -1 954) đến thành ... NHÂN DÂN MIỀN NAM 45 Chương MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (195 4- 1960) 51 3.1 THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ 51 3.1.1...
 • 81
 • 174
 • 0

Lực lượng vũ trang thanh hoá trong kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1954 1975)

Lực lượng vũ trang thanh hoá trong kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1954  1975)
... thị diệp lực lợng trang hóa kháng chiến chống mỹ cứu nớc (1 954 - 1975) Chuyên ngành: lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.54 Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử Ngời hớng dẫn khoa học: TS trần tài ... phỏt trin v úng gúp ca lc lng v trang Thanh Húa khỏng chin chng M (1 954 -1975) Vỡ nhng lý nờu trờn, tụi chn : Lc lng v trang Thanh Húa khỏng chin chng M cu nc (1 954 - 1975) lm ti Lun cao hc Thc s ... 135) Hong Húa); 54 (Hu Lc); 98 (Qung Xng); 112 (Tnh Gia); 272 (Th Xuõn; 214 (Vnh Lc); 258 (Cm Thy); 236 (Thch Thnh); 134 (Nụng Cng); 192 (Yờn nh); 178 (Thiu Húa); 156 ( ng Sn) [32,44] Thc hin ch...
 • 132
 • 339
 • 1

Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975

Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975
... minh vai trò định hậu phương miền lớn Miền Bắc tiền tuyến lớn Miền Nam nghiệp kháng chiến chống cứu nước Trên tảng chế độ xã hội xây dựng 10 năm hòa bình (1954 – 1964) cố bảo vệ vững 10 năm chiến ... – 1975) , Đảng nhà nước ban hành thực biện pháp nhằm làm cho Miền Bắc phát huy đầy đủ, liên tục vai trò tác dụng có ý nghĩa định cộng kháng chiến chống .Miền Bắc với hiệu: Miền Nam gọi, miền ... rằng: Miền bắc hậu phương lớn mà phân biệt đâu tiền tuyến, đâu hậu phương Cả dân tộc kết thành khối khát vọng hòa bình độc lập, tự Không giống hậu phương chiến tranh mà thấy, hậu phương Miền Bắc...
 • 5
 • 9,690
 • 59

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954  1975)
... tạo hội cho đấu tranh quân sự, trị ngoại giao giành thắng lợi sớm kết thúc chiến tranh Kết hợp mặt trận đấu tranh quân sự, đấu tranh trị, đấu tranh ngoại giao đấu tranh binh vận chiến tranh nét ... Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc I Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc tổ tiên: II Nghệ thuật quân Việt Nam từ có Đảng lónh đạo: III Tiu kt chng I: Chơng II Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống ... dừng lại việc nghiên cứu trình phát triển hoạt động chủ yếu ngoại giao Việt Nam, cha có công trình chuyên kho viết nghệ thuật đấu tranh ngoại giao Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nớc mà đề tài...
 • 83
 • 1,364
 • 7

Phụ nữ Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Phụ nữ Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)
... thống phụ nữ Bình Định Chương 2: Phụ nữ Bình Định đấu tranh chống chiến lược chiến tranh xâm lược Mỹ-ngụy (1954-1975) Chương 3: Một số nhận xét phụ nữ Bình Định kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) ... nghiên cứu Đóng góp khóa luận - Hệ thống lại trình đấu tranh phụ nữ Bình Định kháng chiến chống Mỹ qua giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 - Rút số nhận xét phụ nữ Bình Định kháng chiến chống Mỹ, cứu ... MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHỤ NỮ BÌNH ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975) Chương gồm 10 trang Từ việc nghiên cứu đề tài, rút số nhận xét sau: 3.1 Phụ nữ Bình Định phát huy truyền thống...
 • 14
 • 420
 • 1

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
... Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế Chương Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (19541975) Chương CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG QUAN ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Trần Thị Hoàn QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU ... 39 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO CUỘC KHÁNG CHIẾN 39 CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975) .39 2.1 Việt Nam đụng đầu...
 • 109
 • 365
 • 0

Hậu phương nam định trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Hậu phương nam định trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954  1975)
... Chương Hậu phương Nam Định giai đoạn 1954 – 1964 Chương Xây dựng bảo vệ hậu phương Nam Định năm 1965 – 1975 Chương Nam Định thực nghĩa vụ hậu phương NỘI DUNG Chương HẬU PHƯƠNG NAM ĐỊNH TRONG GIAI ... dân Nam Định kháng chiến chống Mỹ cứu nước Nó chứng minh địa phương Nam Định mang đặc điểm chung hậu phương lớn miền Bắc, Nam Định có đặc điểm riêng thể phong phú, sâu sắc cách mạng địa phương ... HẬU PHƯƠNG NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 1954 - 1964 1.1 Sự đời hậu phương Nam Định .7 1.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - xã hội Nam Định .7 1.1.2 Nam Định trở thành hậu phương kháng...
 • 136
 • 931
 • 11

căn cứ địa cách mạng ở củ chi trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 - 1975)

căn cứ địa cách mạng ở củ chi trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 - 1975)
... bàn Củ Chi Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu địa Củ Chi cách toàn diện có hệ thống Với luận văn này, tiếp tục trình tìm hiểu, nghiên cứu sâu địa kháng chi n chống Mỹ cứu nước địa bàn Củ Chi ... trò địa cách mạng Củ Chi kháng chi n chống Mỹ (1954 1975) (27 trang) - Kết luận (4 trang) - Tài liệu tham khảo (11 trang) - Phụ lục (38 trang) Chương KHÁI QUÁT VỀ CĂN CỨ ĐỊA VÀ SỰ TÁI LẬP CĂN ... Chương 1: Khái quát địa tái lập địa cách mạng Củ Chi bước vào kháng chi n chống Mỹ (1954 – 1960) (31 trang) Chương 2: Quá trình phát triển hoạt động địa cách mạng Củ Chi (1961 1975) (41trang) Chương...
 • 112
 • 461
 • 6

Vai trò của lực lượng vũ trangtĩnh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Vai trò của lực lượng vũ trang hà tĩnh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954  1975)
... Khái quát vai trò lực lượng trang Tĩnh kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Chương Vai trò lực lượng trang Tĩnh giai đoạn 1954 - 1964 Chương Vai trò lực lượng trang Tĩnh giai ... kiện lực lượng trang Tĩnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đóng góp luận văn Luận văn bước đầu khôi phục lại tranh toàn cảnh vai trò lực lượng trang Tĩnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước ... nói riêng, đất nước nói chung, đặc biệt thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước Vì vậy, xin chọn vấn đề: Vai trò lực lượng trang Tĩnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975) làm đề tài...
 • 120
 • 200
 • 1

Đóng góp của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975)

Đóng góp của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975)
... mạng quân dân Củ Chi 18 Tiểu kết 22 CHƯƠNG 2: ĐÓNG GÓP CỦA QUÂN VÀ DÂN CỦ CHI TRONG GIAI ĐOẠN 1954 - 1965 CỦA CUỘC KHÁNG CHI N CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 23 2.1 Quân dân Củ Chi đấu tranh ... rõ Đóng góp quân dân Củ Chi kháng chi n chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) , công trình góp phần lý giải mảnh đất Củ Chi Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý kháng chi n chống Mỹ cứu nước ... yêu nước đấu tranh cách mạng nhân dân huyện Củ Chi CHƯƠNG 2: Đóng góp quân dân Củ Chi giai đoạn (1954 -1965) kháng chi n chống Mỹ cứu nước CHƯƠNG 3: Đóng góp quân dân Củ Chi giai đoạn (1965-1975)...
 • 169
 • 390
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thừa thiên huế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975bình lịch sử kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975câu 11 trong kháng chiến chống mỹ cứu nước tỉnh quảng nam được đảng và nhà nước tặng 8 chữ vàng đó là chữ gìquan điểm của hồ chí minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975vai trò của huyện lộc ninh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1945 1975phần i việt nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước năm 1975đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp chống mỹ cứu nước 1954 1975đoạn thứ hai tổ chức và hoạt động của thanh tra phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1955 1975căn cứ kháng chiến chống mỹ cứu nước ở cực nam trung bộ 19541975quá trình phục hồi căn cứ địa cách mạng ở trung trung bộ đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướccông nhân viên chức cán bộ dân chính đảng thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nướcmỏ than vàng danh trong thời kì kháng chiến chống mỹ cứu nước những năm 1965 1975tính chất của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcđồng đô la trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcThiết kế và bảo mật web serverNgôn ngữ lập trình c# chương 1Công nghệ HSDPA và ứng dụngTruyện cười song ngữVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)Tìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà Tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập