Kính lúp vật lý 11

Bài giảng bài kính lúp vật 11 (3)

Bài giảng bài kính lúp vật lý 11 (3)
... sát vật nhỏ qua kính lúp: 1.+ Hãy quan sát vật nhỏ qua kính lúp + Đo khoảng cách d từ vật đến kính so sánh khoảng cách với tiêu cự kính, d f + Vẽ ảnh vật qua kính lúp:  F O  F’ △ I/ Kính lúp ... trí kính lúp, vật, giá quang học Đo tiêu cự kính lúp Cách đo : - Đặt kính lúp giá quang học, đặt vật ảnh sát gần cách kính lúp - Dịch vật xa dần kính lúp khoảng thu ảnh rõ nét có kích thước vật ... lớn vật I O  △  F’ F A lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần Mắt B’ B A’ Cc F A Kính lão Mắt I/ Kính lúp ? 1.a/ - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn - Dùng kính lúp để quan sát vật...
 • 31
 • 141
 • 0

Bài giảng bài kính lúp vật 11 (6)

Bài giảng bài kính lúp vật lý 11 (6)
... kỳ có tiêu cự 50cm KÍNH LÚP I Kính lúp gì? Bội giác 3X KÍNH LÚP I Kính lúp gì? Dùng vài kính lúp có số bội giác khác để quan sát vật nhỏ, tính tiêu cự kính lúp C1: Kính lúp có số bội giác lớn ... C2: Số bội giác nhỏ kính lúp 1,5X Vậy 25 f   16, 7cm tiêu cự dài kính lúp 1, Bài 50 KÍNH LÚP I Kính lúp gì? Kết luận Số bội giác kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu dùng kính lớn gấp lần so với ... tiếp vật mà không dùng kính KÍNH LÚP II Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ? Quan sát một vật qua kính lúp B’ B F A’ I O A OA< OF F’ KÍNH LÚP II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp...
 • 17
 • 170
 • 0

Bài giảng bài kính lúp vật 11 (7)

Bài giảng bài kính lúp vật lý 11 (7)
... chiều, lớn vật Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ B’ CV B A’ CC  FA OK F’ O A’’ B’’ 2.Sự tạo ảnh kính lúp Để quan sát vật nhỏ AB qua kính lúp  Đặt vật AB khoảng OF kính lúp  ảnh A’B’ ... mắt phân biệt hai điểm A, B thì:   min Kính lúp công dụng Sự tạo ảnh kính lúp Số bội giác kính lúp Củng cố Bài tập nhà 1 Kính lúp công dụng  Kính lúp quang cụ bổ trợ cho mắt, có tác dụng ... Câu 1: Đối với kính lúp thì: A Góc trông trực tiếp vật (o) > góc trông ảnh qua kính lúp( ) B Góc trông trực tiếp vật ( o) < góc trông ảnh qua kính lúp( ) C Góc trông trực tiếp vật ( o)  góc...
 • 23
 • 125
 • 0

Bài giảng bài kính lúp vật 11 (8)

Bài giảng bài kính lúp vật lý 11 (8)
... kính (ví dụ: x2.5, x25…) CÂU HỎI CỦNG CỐ Cách ngắm vật qua Kính lúp chừng ? ảnh Nêucủa cấumột tạo kínhkính lúp Cơng thức độ bội giác kính lúp: Muốn quan sát vật nhỏ AB qua kính lúp : * Kính lúp ... qua kính lúp : ° Vật nằm khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm kính để có ảnh ảo A’B’ ° Mắt đặt sau kính để quan sát ảnh ảo A’B’ * Để mắt rõ để ảnhcó * giới Với nhìn TKHT ° Điều chỉnh vật ( kính) ... sát vật nhỏ Nó có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh cách tạo ảnh ảo lớn vật nằm giới hạn nhìn rõ mắt * Kính lúp đơn giản thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn II.CÁCH NGẮM CHỪNG : Muốn quan sát vật...
 • 9
 • 130
 • 0

Bài giảng bài kính lúp vật 11 (11)

Bài giảng bài kính lúp vật lý 11 (11)
...  CC A’ FA OK F’ A’’ O B’’ KÍNH LÚP VÀ CÔNG DỤNG - Kính lúp quang cụ bổ trợ cho mắt, có tác dụng làm tăng góc trông cách tạo ảnh ảo chiều, lớn vật - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ 2 ... CỰC  Để quan sát vật nhỏ AB qua kính lúp - Đặt vật AB ( FO )  Aûnh ảo A’B’ chiều AB lớn AB CÁCH NGẮM CHỪNG Ở ĐIỂM CC VÀ Ở VÔ CỰC  Để quan sát vật nhỏ AB qua kính lúp - Đặt vật AB ( FO )  Ảnh ... VẬT LÝ 11 BÀI 32 Câu KIỂM TRA BÀI CŨ Định nghĩa góc trông đoạn AB ? TRẢ LỜI Câu Góc trông đoạn AB góc  tạo hai tia sáng xuất phát từ hai điểm A B tới mắt B A’ A  O B’ Câu KIỂM TRA BÀI CŨ...
 • 30
 • 117
 • 0

Bài giảng bài kính lúp vật 11

Bài giảng bài kính lúp vật lý 11
... dụng cụ quang: - Kính lúp, hiển quan sát (α) vật lớn nhỏ.hơn góc + Các dụng c kính quang tạovi…dùng ảnh có góc trông trông vật (α - Kính thiên văn,lần ống nhòm…dùng quan sát vật xa o) nhiều α ... αo tanαo B αo A O B´ B α A´ F A Kính lúp O F´ II CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP: + Công dụng: dùng để quan sát vật nhỏ + Cấu tạo: thấu kính hội tụ ( hệ thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ ( vài ... cự của kính lúp Đ → G ∞= f B´∞ B B A´∞ α A F O f αo A CC Đ O CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: + Trả lời câu C1 thực câu C2 + Xem Bài tập ví dụ, câu trang 208 Sách giáo khoa + Giải câu trang 208 Sách giáo...
 • 8
 • 121
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm vật 11: Hướng dẫn học sinh giải bài tập về điện

sáng kiến kinh nghiệm vật lý 11: Hướng dẫn học sinh giải bài tập về điện
...  Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập điện B- NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương I CƠ SỞ LÍ LUẬN I MỤC ĐÍCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN Bài tập điện giúp cho học sinh ôn tập, ...  Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập điện Giải tập góp phần làm phát triển tư sáng tạo học sinh Có nhiều tập điện không dừng lại phạm vi vận dụng kiến thức học mà giúp bồi dưỡng cho học sinh ... pháp giải tập điện, năm học kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức cho học sinh học chuyên đề Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập điện ” Trong chuyên đề chia thành nội dung, hướng dẫn học sinh: ...
 • 27
 • 2,616
 • 5

Bài 50 kính lúp vật 9

Bài 50 kính lúp vật lý 9
... sát vật qua kính lúp, phải đặt vật nằm tiêu cự kính lúp b/ Có thể xảy trường hợp vật ảnh nằm tiêu cự kính lúp c/ Một kính lúp có tiêu cự 3cm vật cần đặt cách kính lúp tối đa 5cm d/ Vật cách kính ... Cái kính lúp Tiết 56 -Bài 50 I KÍNH LÚP LÀ GÌ? Thơng tin Kính lúp thấu kính hội tụ, có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ Mỗi kính lúp có số bội giác (G) ghi số 2x, 3x, 5x Dùng kính lúp ... kính lúp 5cm ảnh ln ln xa kính lúp 5cm  Câu sai là: c/ Một kính lúp có tiêu cự 3cm vật cần đặt cách kính lúp tối đa 3cm b/ Có thể xảy trường hợp vật ảnh nằm tiêu cự kính lúp d/ Vật cách kính lúp...
 • 25
 • 985
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm vật 11: CHUYÊN ĐỀ VẬT 10 – TĨNH HỌC VẬT RẮN

sáng kiến kinh nghiệm vật lý 11: CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 – TĨNH HỌC VẬT RẮN
... B 100 N C 150N D 50N α Bài 13: Chọn câu A Khi vật rắn cân trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn có trọng tâm điểm không thuộc vật D Trọng tâm vật rắn ... chậm vật rắn B Vận tốc góc dương khi vật quay nhanh dần C Vận tốc góc không đổi vật quay D Vận tốc góc đo đơn vị rad/s Bài 36: Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn ... tối ưu, ta cần quan tâm đến nó: • Chọn vật rắn khảo sát • Giải phóng vật rắn khỏi liên kết xem vật tự (đọc lại tiên đề 6) • Thiết lập điều kiện cân vật rắn dựa vào lực cho phản lực liên kết,...
 • 22
 • 1,365
 • 1

Bài giảng bài tập thấu kính mỏng Vật 11

Bài giảng bài tập thấu kính mỏng Vật lý 11
... khí, số thấu kính sau, thấu kính hội tụ chùm sáng tới song song : A thấu kính hai mặt lõm B thấu kính phẳng lõm C thấu kính mặt lồi có bán kính lớn mặt lõm D thấu kính phẳng lồi 3 Qua thấu kính ... vật cho ảnh ảo ảnh này: A nằm trước kính lớn vật B nằm sau kính lớn vật C nằm trước kính nhỏ vật D nằm sau kính nhỏ vật 3 Qua thấu kính hội tụ, vật cho ảnh ảo ảnh này: A nằm trước kính lớn vật ... từ đến f 3 Qua thấu kính hội tụ, vật cho ảnh ảo ảnh này: A nằm trước kính lớn vật B nằm sau kính lớn vật C nằm trước kính nhỏ vật D nằm sau kính nhỏ vật Qua thấu kính hội tụ vật thật muốn cho...
 • 33
 • 310
 • 0

kinh lup-vat li 11

kinh lup-vat li 11
... từ hai điểm A B tới mắt B A α O A’ B’ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Đònh nghóa suất phân li mắt ? TRẢ LỜI Câu Năng suất phân li góc trông nhỏ αmin nhìn đoạn AB mà mắt phân biệt hai điểm A, B Muốn mắt phân...
 • 27
 • 102
 • 0

Giáo án: Kính lúp vật11

Giáo án: Kính lúp vật lí 11
... nhìn đại lượng vật lý cho sát qua lớn suốtnhư dụng cụ quan biết độ kính lúp Kích thướcthấy vậtvật vật liệu trongcủa kính giới Đây mộtảnh củalàm quan sát vật qua ảnh lúp? MắtKính lúp dùng để quan ... DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP Cơng dụng: Cấu tạo: III SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH LÚP SơKhi quan ảnhvật qua kính, mắt nhìn thấy ảnh hay vật? đồ tạo sát qua kính lúp : Để mắt quan sát vật- ảnh phải thỏa mãn ... tạo kính lúp - Sự tạo ảnh qua kính lúp vẽ đường truyền tạo ảnh - Cơng thức xác định số bội giác kính lúp để vận dụng làm tập kính lúp Đ G = K |d’|+ l G∞ = Đ f Gc = k c Củng cố Câu 1: Ảnh vật...
 • 23
 • 119
 • 0

Bài giảng thấu kính mỏng vật 11

Bài giảng thấu kính mỏng vật lý 11
... I THẤU KÍNH PHÂN LOẠI THẤU KÍNH Thấu kính khối chất suốt giới hạn hai mặt cong mặt cong mặt phẳng Theo hình dạng, thấu kính gồm hai loại:  Thấu kính lồi (còn gọi thấu kính rìa mỏng) Thấu kính ... lồi gọi thấu kính hội tụ Nguyễn Anh Tuấn_Trường Văn Hoá I THẤU KÍNH PHÂN LOẠI THẤU KÍNH Thấu kính lõm tạo chùm tia ló phân kì chùm tia tới chùm tia song song, nên thấu kính lõm gọi thấu kính phân ... vật) , tiêu cự, độ tụ thấu kính mỏng Ảnh vật qua thấu kính nêu đặc điểm ảnh Các công thức thấu kính Một số ứng dụng quan trọng thấu kính Bài tập: Các tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 189, 190...
 • 21
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kính lúp vật lý 11bài giảng kính lúp vật lý 11thấu kính mỏng vật lý 11sáng kiến kinh nghiệm vật lý 11kính lúp vật lí 11giải bài tập vật lý 11 về kính lúpvật lý 11 chương trình chuẩn bài 32 kính lúp pptsáng kiến kinh nghiệm môn vật lý 11vật lý 11 thấu kínhvật lý 11 lăng kínhthấu kính hội tụ vật lý 11vật lý 11 chương thấu kínhbài tập vật lý 11 thấu kính mỏngbài tập vật lý 11 thấu kínhvật lý 11 thấu kính mỏngBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận cầu giấythành phố hà nộiBiểu tượng trong chân dung một nghệ sĩ trẻ của james joyceVận dụng chiến thuật đọc vào dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn 7Xây dựng và triển khai chủ đề “khúc ca về những người anh hùng” để dạy học đọc hiểu văn bản sử thi trong chương trình ngữ văn 10Giải gần đúng một hệ phương trình cặp tích phân fourier (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Đa thức một ẩn (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu sai lầm phổ biến của học sinh trung học phổ thông trong chứng minh hình học (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh thái nguyênNghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện nguyên bình, tỉnh cao bằngNâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênTHUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊNTrắc nghiệp Mạng máy tính có lời giảiTăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp ở tỉnh thái nguyênPhát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học không gianPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML WEB SITE ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố yên bái tỉnh yên báiSLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 5 ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGNghiên cứu một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn escherichia coli, listeria monocytogenes và salmonella spp nhiễm trên thịt lợn tiêu thụ tại địa bàn thành phố lạng sơn, đề xuất biện pháp phòng chốngNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập