giao trinh toan chuyen de

giao trinh toan chuyen de.pdf

giao trinh toan chuyen de.pdf
... v b i toán Neumann phơng trình Laplace Tác giả xin chân th nh cảm ơn bạn đồng nghiệp GVC Nguyễn Trinh, GVC Lê Phú Nghĩa v GVC TS Lê Ho ng Trí đ d nh thời gian đọc thảo v cho ý kiến đóng góp để ... lý (, +, ì ) l trờng số Chứng minh Kiểm tra trực tiếp công thức (1.1.1) Phép toán cộng có tính giao hoán, tính kết hợp, có phần tử không l (0, 0) (x, y) , (x, y) + (0, 0) = (x, y) Mọi phần ... có phần tử đối l -(x, y) = (-x, -y) (x, y) , (x, y) + (-x, -y) = (0, 0) Phép toán nhân có tính giao hoán, tính kết hợp, có phần tử đơn vị l (1, 0) (x, y) , (x, y) ì (1, 0) = (x, y) y Mọi phần...
 • 156
 • 799
 • 3

Giáo trình Tóan chuyên đề

Giáo trình Tóan chuyên đề
... trị, trái lại gọi l đa trị H m đa Trang 22 Giáo Trình Toán Chuyên Đề Chơng H m BiếnPhức trị biến mặt phẳng (z) th nh nhiều tập rời mặt phẳng (w) Trong giáo trình n y xét h m phức đơn trị xác định ... nẵng Nội dung giáo trình gồm có chơng với thời lợng 60 tiết (4 đơn vị học trình) đợc chia l m hai chuyên đề nhỏ Chuyên đề H m biến phức gồm chơng Chơng Các khái niệm số phức, d y trị phức, h m ... (1.3.7) Ví dụ Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang Chơng Số Phức (cos + isin ) có bậc sau 4 w0 = (cos + isin ), w1 = (cos + isin ), w2 = (cos 17 + isin 17 ) 12 12 12 12 12 12 2 Giải phơng trình x -...
 • 156
 • 255
 • 0

Giáo trình toán chuyên đề doc

Giáo trình toán chuyên đề doc
... vật lý - toán, b i toán Cauchy v b i toán hỗn hợp phơng trình truyền sóng Chơng B i toán Cauchy v b i toán hỗn hợp phơng trình truyền nhiệt, b i toán Dirichlet v b i toán Neumann phơng trình Laplace ... Laplace Chuyên đề Phơng trình vật lý Toán gồm có chơng Chơng Các khái niệm lý thuyết trờng : Trờng vô hớng, trờng vectơ, thông lợng, ho n lu v toán tử vi phân cấp Chơng Các b i toán phơng trình ... 22 Giáo Trình Toán Chuyên Đề Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chơng H m BiếnPhức trị biến mặt phẳng (z) th nh nhiều tập rời mặt phẳng (w) Trong giáo trình...
 • 156
 • 297
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_2 pps

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_2 pps
... dξ n1 n ∫ ∫ ⎩ 4a t i=1 ⎭ 2a πt −∞−∞ −∞ Đối với toán truyền nhiệt nửa vô hạn ta xét toán nhỏ ứng với trường hợp riêng xét đến toán tổng quát Bài toán 1: Truyền nhiệt nửa vô hạn, cách nhiệt đầu ... =0 = u o ( x ) Để giải toán ta dùng kết toán toán nguyên lý chồng nghiệm Cụ thể ta tìm nghiệm u(x, t) dạng: ) u ( x, t ) = ~(x, t ) + u (x, t ) u Trong ~ ( x , t ) nghiệm toán: u 2~ ∂ 2~ u ∂ u ... ⎬dξ ⎬dτ 2a π ⎪ ⎦ ⎣ ⎦⎭ ⎪ ⎩ ⎣ ⎩ ⎭ §8 BÀI TOÁN HỖN HỢP CỦA PHƯƠNG TRÌNH LOẠI HYPERBOLIC TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH HỮU HẠN VÀ MIỀN HỮU HẠN Đặt toán: Ta xét toán truyền nhiệt khối lập phương đồng chất,...
 • 11
 • 131
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_1 pot

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_1 pot
... §6 BÀI TOÁN CAUCHY- PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH VÔ HẠN VÀ NỬA VÔ HẠN Bài toán ban đầu: Bài toán Cauchy phương trình truyền nhiệt - phương trình loại parabolic toán giải phương trình: ... (3) (4) Đó dạng toán mà ta biết cách giải Sau kết hợp ~ ( x , t ) ρ(x, t) ta tìm u nghiệm §3 BÀI TOÁN CAUCHY CỦA PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG KHÔNG GIAN Bài toán Cauchy phương trình truyền sóng ... phương trình: ∂ 2u = a ∆u + h ( x , t ) ∂t với điều kiện: ⎧u ( x , t ) t = = ⎪ ⎨ ∂u =0 ⎪ ∂t ⎩ t =0 Để hiểu rõ nguyên lý Duhamel ta dùng để giải toán dao động cưỡng sau: Bài toán 1: Giải phương trình: ...
 • 10
 • 131
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7 doc

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7 doc
... toán Cauchy phương trình truyền nhiệt toán tìm nghiệm phương trình truyền nhiệt toàn không gian §2 PHƯƠNG TRÌNH LOẠI HYPERBOLIC PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT Bài toán Cauchy - Phương trình sóng dây vô ... , y, z) Bài toán giải phương trình với điều kiện đầu điều kiện biên gọi toán hỗn hợp phương trình truyền sóng Nếu ta xét toán miền cách xa biên mà điều kiện biên tác dụng ta gặp toán Cauchy với ... e L ⎢ o ⎥ ⎪ C ⎣ ⎦ ⎩ Bài toán hỗn hợp - Phương trình sóng dây hữu hạn: a Khái niệm chung: Bài toán hỗn hợp phương trình loại hyperbolic trường hợp chiều toán giải phương trình: ∂ 2u ∂ u =a + f...
 • 10
 • 115
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 6_1 pps

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 6_1 pps
... f ( t ) = η( t − 1)g ( t − 1) = η( t − 1)⎨1 − e − e cos ⎢ (t − 1)⎥ ⎬ ⎣ ⎦⎭ ⎩ p +1 p + 2p Phương trình p + 2p có hai nghiệm đơn a1 = a2 = -2 Áp dụng công thức thặng dư cực điểm đơn ta có: p + pt...
 • 12
 • 121
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 5 pptx

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 5 pptx
... Res[f(z),a] = (5) (m − 1)! z→a dz a = j Ví dụ 1: Tính thặng dư hàm f (z) = (z + 1)3 Vì (z2 + 1)3 = (z + j)3(z - j)3 nên j không điểm cấp (z2 + 1)3 Vậy j cực điểm cấp hàm f(z) Theo (5) với m = ta ... ⎦ ⎦ ⎣ 12 3j = lim = =− 5 2! z→ j (z + j) (2 j) 16 −z e Ví dụ 2: Tìm thặng dư hàm f (z) = z Ta thấy z = không điểm cấp z3 nên z = cực điểm cấp hàm f(z) Dùng công thức (5) ta có: d 2e − z Res[f(z), ... nên cực điểm đơn f(z) Theo (4) ta có: f (a ) j + 1 Res[f(z), a] = = = − j ′ f (a ) 4j ez Ví dụ 5: Tính thặng dư hàm f (z) = a = ±j (z − j)(z + j) Ta thấy f(z) có hai cực điểm đơn ±j Áp dụng công...
 • 10
 • 210
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 4 doc

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 4 doc
... − + − + L ( R = ∞) 3! n! 7! z2 z4 z6 cos z = − + − + L ( R = ∞) 2! 4! 6! 77 z2 z3 z4 + − + L ( R = 1) z3 z5 z7 arctgz = z − + − + L ( R = 1) ln(z + 1) = z − 4 CHUỖI LAURENT Trong mục trước ta ... z− j z− j (n + 1) (n + 1 )4 n u n +1 lim = = = lim d = lim n +1 n →∞ u n →∞ ( n + 2) n +1 n → ∞ ( n + 2) 4 z− j n Như miền hội tụ chuỗi | z - j |2 < hay | z - j | < 74 §3 CHUỖI TAYLOR Giả sử ... liên Go mà biên L2 biên L1 ta có: f ( ζ ) dζ f (ζ )dζ f (z) = ( 24) ∫ (ζ − a ) n +1 − 2πj ∫ (ζ − a ) n+1 2πj L2 L1 Tích phân thứ ( 24) hàm giải tích bên đường tròn lớn L2 Ta tìm cách khai triển theo...
 • 19
 • 132
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 3 docx

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 3 docx
... I = ∫ L1 z ( z − 3) lim ∫ ez , zo = 3; hàm f(z) giải tích z hình tròn z − ≤ Vậy giả thiết định lí thoả mãn Ta có: e z dz ez = jπf (3) = jπ I= ∫ L1 z ( z − 3) Chọn f (z) = L3 e z dz ez - Để tính ... tròn z 3 L z ( z − 3) z ≤ Vậy giả thiết định lí thoả mãn Ta có: e z dz e0 jπ = jπf (0) = jπ =− I= ∫ 0 3 L1 z ( z − 3) ez - Hàm dấu tích phân f (z) = giải tích miền đa liên mà biên z(z − 3) Lo ... ⎡ ez ⎤ e z dz e z dz e z dz ∫ z(z − 3) = ∫ z(z − 3) + ∫ z(z − 3) = jπ⎢− + ⎥ L L1 L2 ⎣ ⎦ dz trường hợp: Ví dụ 2: Tính I = ∫ L z +1 - L đường tròn | z - | = 3/ 2(đường L1) - L đường tròn | z - j...
 • 18
 • 76
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 2 ppt

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 2 ppt
... nên D OA.OB = R2 Mặt khác theo cách tính phương tích ta có: B O A PC”O = OA.OB = OI2 - r2 C’ I Từ suy ra: 2 R = OI - r hay: OI2 = R2 + r2 = OD2 + ID2 C” Vậy OD ⊥ DI c Định lí 2: Giả sử hai đường ... Argw, nên đường thẳng y = C2 có ảnh tia Argw= C2 Khi C2 biến thiên từ đến 2 (0 < C2 < 2 ) đường y = C2 quét nên miền G băng < y < 2 Ảnh đường thẳng y = C2 tia Argw = C2 quét nên miền ∆ ảnh G Rõ ... I2 tâm đường tròn C’ C”; r1 r2 bán kính C’ chúng Gọi R bán kính đường tròn C Ta có: PC’O = OI1 − r 12 B O A 2 PC”O = OI − r2 C Nhưng giả thiết trực giao ta có: OI1 − r 12 = R2 C” OI − r = R2 2...
 • 15
 • 148
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 1 potx

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 1 potx
... phép nhân ta có: z1.z2 = r1.r2 [(cosϕ1cosϕ2 - sinϕ1sinϕ2) - j(sinϕ1cosϕ2 + sinϕ2cosϕ2)] = r1.r2 [cos( 1 + ϕ2) + jsin( 1 + ϕ2)] Vậy: | z1.z2 | = | z1 |.| z2 | Arg(z1.z2 ) = Argz1 + Argz2 + 2kπ Tương ... z= 1+ j − j (2 − j) (1 + j) + j = = = j 1 2j 5 1 j 1+ j j − ( j − 1) (1 + j) − − j = = = j 1 2j 5 Ví dụ 6: Chứng minh đa thức P(z) đa thức biến số phức z với hệ số thực: ε= P(z) = a0zn + a1zn -1 ... tự, z2 ≠ thì: z1 r1 = [cos( 1 - ϕ2) + jsin( 1 - ϕ2)] z r2 z z1 = z2 z2 ⎛z ⎞ Arg ⎜ ⎟ = Argz1 + Argz2 + 2kπ ⎜z ⎟ ⎝ 2⎠ Các ví dụ: Ví dụ 1: + j = 32 + 2 = 13 Ví dụ 2: Viết phương trình đường tròn...
 • 14
 • 209
 • 0

Giáo trình toán chuyên ngành, học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Giáo trình toán chuyên ngành, học viện công nghệ bưu chính viễn thông
... HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TOÁN CHUYÊN NGÀNH Biên soạn : Ts LÊ BÁ LONG LỜI NÓI ĐẦU Tiếp theo chương trình toán học đại cương bao gồm giải tích 1, toán ... số Sinh viên chuyên ngành điện tử -viễn thông cần trang bị thêm công cụ toán xác suất thống kê toán kỹ thuật Để đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông Học viện, biên soạn ... số phức Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ cám ơn Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Trung tâm Đào tạo Bưu Chính Viễn Thông bạn bè đồng nghiệp khuyến khích, động viên, tạo nhiều...
 • 246
 • 242
 • 0

21 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228(chuyên đề tự chọn TC)

21 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228(chuyên đề tự chọn TC)
... giảm chi phí sản xuát để hạ giá thành sản phẩm Muốn đạt dợc mục tiên hạch toán chi phí sản xuất hợp tính giá thành xác công cụ tối u Vì vậy, qua trình thực tập Công ty Cổ phần xây dựng công trình ... phần xây dựng công trình giao thông 228 em chọn đề tài: - Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 27 Báo cáo thực tập tốt nghiêp II- Những ... III- Nội dung công tác kế toán theo chuyên đề: 28 Báo cáo thực tập tốt nghiêp Đặc điểm công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228...
 • 73
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình toán chuyên ngành điện tử viễn thônggiáo trình toán chuyên ngànhgiáo trình toán chuyên ngành điệngiao trinh toan chuyen nganh diengiáo án các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 4tài liệu luyện thi đại học và thpt chuyên; môn toán; chuyên đề phương trình và bất phương trìnhbài tập sử dụng đánh giá – bất đẳng thức – hàm số phần 1 pdftài liệu luyện thi đại học và thpt chuyên; môn toán; chuyên đề phương trình và bất phương trìnhbài tập sử dụng biến đổi tương đương – nâng cao lũy thừa phần 1 pptxgiao an hoc chuyen de toan 8giáo án dạy chuyên đề toán 7bắc hệ giáo minh khai xung quanh công trình theo toàn bộ chiều cao công trình và mặt ngoài phủ kín bằng bạt dứa hệ giáo này vừa là giáo an toàn vừa để thực hiện các công tác thi cônggiáo trình toán rời rạcgiáo trình toán cao cấpgiáo trình toán họcgiáo trình toán rời rạcgiáo trình toán 7Mo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3dBao cao lan truyen khong khiKết cấu đặc biệt bitexco financial towerthuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trúHoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngKế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TMDV THCông tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ đức4 de thi duoc ly dai cuongBai giang hoa duoc duoc lythuoc giam dau khang viem coticoidkhang sinh chong viemđề thi thử đại học nâng cao môn tiếng anh .mới nhấtHiện tại hoàn thànhMatlab image processing tutorialThực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh việt nam năm 2015Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 29Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 34Khảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh thừa thiên huếĐề tài: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sảnTHAM LUẬN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập