Nghiệp vụ ngân hàng 2.Bảo lãnh ngân hàng

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng  nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại
... chung bảo lãnh ngân hàng Thủ tục bảo lãnh ngân hàng Quy trình thực nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Khái quát Khái niệm: ồng đ ợp lãnh H bảo Người bảo lãnh ... bảo lãnh ( NH ( NH tổ chức TD) tổ chức TD) Người nhận Người nhận bảo lãnh bảo lãnh HĐMB, HĐDT Th bả ol ãn h Người Người bảo lãnh bảo lãnh Bảo lãnh nghiệp vụ ngân hàng, cam kết ngân hàng bảo lãnh ... ký quỹ bảo lãnh Thực nghiệp vụ bảo lãnh Lập quỹ bảo lãnh theo quy định Giải tỏa bảo lãnh II Quy trình bảo lãnh Tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh khách hàng: Tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh khách hàng: ...
 • 34
 • 414
 • 2

Bảo lãnh ngân hàng môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bảo lãnh ngân hàng môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh ngân hàng 3.2.5 NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH  Khái niệm  Chức  Các loại bảo lãnh Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng 3.2.5.1 Khái niệm bảo lãnh Bảo lãnh ngân hàng cam ... hàng (người bảo lãnh) HĐ tín dụng Ngân hàng B Thư bảo lãnh Đơn bảo lãnh Ngân hàng A (người bảo lãnh) b) Bảo lãnh tốn     Là bảo lãnh ngân hàng TCTD phát hành cho bên nhận bảo lãnh cam kết ... bảo lãnh Đơn xin bảo lãnh Ngân hàng Đứng bảo lãnh thực hợp đồng e) Bảo lãnh hồn tốn – Bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước:     Là bảo lãnh TCTD phát hành cho bên nhận bảo lãnh bảo đảm nghĩa vụ...
 • 46
 • 627
 • 10

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 9: Nghiệp vụ bảo lãnh pptx

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 9: Nghiệp vụ bảo lãnh pptx
... Bên bảo lãnh Bên bảo lãnh Bên nhận bảo lãnh 08/09/14 Bên bảo lãnh Hợp đồng mua bán, dự thầu Đơn xin bảo lãnh Nguyễn Minh Kiều Bên nhận bảo lãnh Thư bảo lãnh Bên bảo lãnh Chức bảo lãnh     Bảo ... Bảo lãnh công cụ bảo đảm Bảo lãnh công cụ tài trợ Bảo lãnh vs tín dụng chứng từ Bảo lãnh vs cho vay 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Các loại bảo lãnh        Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh toán Bảo lãnh ... Bài 9: Nghiệp vụ bảo lãnh 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Nội dung trình bày     Các vấn đề chung bảo lãnh NHTM Nghiệp vụ bảo lãnh NHTM Trình tự thực nghĩa vụ bảo lãnh Câu hỏi ôn...
 • 15
 • 108
 • 1

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH
... nhận bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết xác nhận bảo lãnh - Đối tượng bảo lãnh: nghĩa vụ bảo lãnh bên bảo lãnh bên nhận bảo lãnh Nghĩa vụ phát sinh từ cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh ... Bảo lãnh dự thầu  Bảo lãnh thực hợp đồng  Bảo lãnh toán  Bảo lãnh bảo hành  Bảo lãnh vay vốn  Bảo lãnh hoàn toán  Bảo lãnh toán thuế  Các loại bảo lãnh khác V MINH HỌA NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH ... hoàn từ người bảo lãnh BẢO LÃNH GIÁN TIẾP - Người bảo lãnh yêu cầu ngân hàng A (ngân hàng thị) đề nghị ngân hàng B (ngân hàng phát hành) phát hành bảo lãnh cho người thụ hưởng Ngân hàng thị chịu...
 • 39
 • 310
 • 0

phân biệt các nghiệp vụ ngân hàng thương mại chiết khấu cho thuê tài chính bao thanh toán và bảo lãnh

phân biệt các nghiệp vụ ngân hàng thương mại chiết khấu cho thuê tài chính bao thanh toán và bảo lãnh
... Phân biệt nghiệp vụ NHTM: chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán bảo lãnh 1.1 NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU 1.1.1 Tổng quan nghiệp vụ chiết khấu a Khái niệm: Chiết khấu nghiệp vụ NHTM mua ... để ngân hàng bảo lãnh, tư cách pháp nhân, khả tài chính, tài sản đảm bảo không đáp ứng yêu cầu ngân hàng Ngân Hàng Đêm – K21 30 Phân biệt nghiệp vụ NHTM: chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán ... thiết để khấu hao tài sản thuê Ngân Hàng Đêm – K21 Phân biệt nghiệp vụ NHTM: chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán bảo lãnh - Tổng số tiền thuê loại tài sản quy định hợp đồng cho thuê tài phải...
 • 35
 • 375
 • 1

Chất lượng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

Chất lượng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
... quan hệ riêng biệt: quan hệ thương mại bên nhận bảo lãnh bên bảo lãnh, quan hệ dịch vụ bảo lãnh bên bảo lãnh bên bảo lãnh, quan hệ bảo lãnh bên nhận bảo lãnh bên bảo lãnh Chất lượng hoạt động bảo ... động bảo lãnh ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.2.1.1 Khái niệm hoạt động bảo lãnh Bảo lãnh cam kết văn bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh việc thực nghĩa vụ ... lượng hoạt động bảo lãnh Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần An Bình Chi Nhánh Thái Nguyên Chương III :Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh Ngân Hàng Thương Mại cổ phần An Bình Chi nhánh...
 • 87
 • 94
 • 0

Tiểu luận môn NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẢO LÃNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tiểu luận môn NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẢO LÃNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
... triển nghiệp vụ bảo lãnh NHTM Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO LÃNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm bảo lãnh ngân hàng: 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng: ... nhận bảo lãnh với quan hệ bên bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh, cho dù có vi phạm nghĩa vụ bên bảo lãnh với ngân hàng bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh mà có quyền từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh Bảo lãnh ngân ... nhận bảo lãnh Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh toán Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh bảo hành Bảo lãnh hoàn toán Bảo lãnh toán thuế Các loại bảo lãnh khác • Bảo lãnh vay vốn • Bảo lãnh...
 • 33
 • 101
 • 0

công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ ngân hàng Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ ngân hàng Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
... NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ CƠNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG CỦA NGHIỆP VỤ I KHÁI QT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI Sự cần thiết bảo hiểm vật chất xe giới Xe giới theo qui định ... khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới nghiệp vụ triển khai sớm (năm 1981) Cơng ty có định thành lập, đối tượng nghiệp vụ phổ biến nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ... thường Cơng tác giám định bồi thường 2.1 Phòng Giám định Bồi thường: Trước năm 1997 cơng tác giám định bồi thường (GĐ-BT) thực trực tiếp phòng quản lý khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe...
 • 83
 • 390
 • 1

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 2 nghiệp vụ huy động vốn

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng  chương 2  nghiệp vụ huy động vốn
... DUNG CHƯƠNG I Tổng quan nghiệp vụ huy động vốn II Các hình thức huy động vốn NHTM III Các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Khái niệm: Huy động vốn nghiệp ... vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ tổ chức cá nhân nhiều hình thức khác để hình thành nên nguồn vốn hoạt động ngân hàng I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Vai trò hoạt động huy động ... Tiếp cận dịch vụ tiện ích ngân hàng I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Trách nhiệm NHTM hoạt động huy động vốn: • Tham gia Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi • Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi rút...
 • 43
 • 680
 • 3

Noi dung on thi mon nghiep vu ngan hang 2

Noi dung on thi mon nghiep vu ngan hang 2
... ñ n ngày 31/ 12/ 20 12 Doanh thu năm 20 12 Các kho n gi m tr chi t kh u Tài s n ng n h n ñ u năm 20 12: 22 5.600.000 32. 500.000 29 .500.000 Tài s nNăng lh c tr n năm 20 12 ng n n cu i 31 .25 0.000 Trích ... thu thu n năm 20 12 = 22 5.600.000 - 32. 500.000 = 193.100.000 Vòng quay v n lưu ñ ng năm 20 12 = (193.100.000 x 2) / (29 .500.000 + 31 .25 0.000) = 6,36 vòng Vòng quay v n lưu ñ ng năm 20 13 = 6,36(1+ ... 5.000 - ð t 3: Ngày 15/07 /20 12 4.000 - ð t 4: Ngày 24 /08 /20 12 6.000 - ð t 5: Ngày 13/10 /20 12 5.000 Công trình hoàn thành vào ngày 31/ 12/ 20 12 ñư c ñưa vào s d ng t ngày 01/01 /20 13 Yêu c u: Ti n lãi...
 • 21
 • 307
 • 4

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2 - gv.lê thị khánh phương

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2 - gv.lê thị khánh phương
... hạn nhập vào vốn Ngày Số dƣ (đồng) 01/ 12 13.000.000 05/ 12 14.500.000 10/ 12 8.000.000 18/ 12 20.000.000 23 / 12 25.000.000 25 / 12 18.000.000 28 / 12 12. 000.000 31/ 12 9.000.000 Huy động vốn qua tài khoản ... khách hàng cá nhân sau: - Số tiền gửi : 500.000.000 VND - Lãi suất : 14% / năm, lãi cuối kỳ - Kỳ hạn : tháng - Ngày gửi : 12/ 03 /20 11 - Ngày đến hạn: 12/ 06 /20 11 - Cơ sở tính lãi : 360 ngày/năm Bài ... khách hàng đáo hạn 2/ Giả sử ngày 12/ 05 /20 11, khách hàng rút tiền trước hạn, xác định số tiền tốn cho KH vào thời điểm này, biết lãi suất khơng kỳ hạn 4 .2% /năm 3/ Giả sử ngày 12/ 07 /20 11, khách hàng...
 • 34
 • 1,075
 • 3

Bao thanh toán, môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bao thanh toán, môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... (1) dịch vụ mà BTT cung cấp cho khách hàng (2) biểu phí cụ thể cho dịch vụ 16 d) Định giá bao tốn: Số tiền nhận từ BTT = Giá trị khoản phải thu – Lãi BTT ngân hàng – phí BTT Lãi BTT ngân hàng = ... cho ngân hàng để thu tiền thơng qua dịch vụ BTT Vậy cơng ty A có nên sử dụng dịch vụ khơng? - Lãi suất chiết khấu mà ngân hàng áp dụng cung cấp dịch vụ BTT, giả sử 10,2%/năm cộng biên độ 0,5% ngân ...  t: Lãi suất cho vay thời điểm bao tốn tính theo tháng P = G.pt x p  Gpt : Giá trị khoản phải thu bao tốn  P: phí nghiệp vụ bao tốn  p: tỷ lệ phí dịch vụ bao tốn 18 Ví dụ 1: •Cơng ty A có...
 • 35
 • 898
 • 12

Chương 2 - Nguồn vốn ngân hàng, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại

Chương 2 - Nguồn vốn ngân hàng, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại
... động vốn 2. 2.1 Đối với NHTM Năm 20 12 ĐV tính: tỷ đồng Ngân hàng Tổng nguồn vốn Vốn huy động VHĐ/TNV ACB 176.3 140.7 79,8% EXB 170.156 85.517 50 ,25 % SHB 105.431 71.6 12 67, 92% LOGO  2. 2.1 Đối ... loại nghiệp vụ huy động vốn NHTM Gắn kết hoạt động cá nhân, doanh nghiệp với hoạt động huy động vốn Nội dung: - Những vấn đề chung nghiệp vụ huy động vốn - Các hình thức huy động vốn NHTM - Biện ... với Khách hàng Kênh tiết kiệm đầu tư Cung cấp cho khách hàng nơi an tồn để cất trữ tài sản nhàn rỗi Tiếp cận với dịch vụ ngân hàng 2. 3 Các nghiệp vụ huy động vốn NHTM 2. 3.1 Nghiệp vụ huy động...
 • 43
 • 478
 • 9

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thầy NGHUYÊN MINH KIỀU chương 2

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thầy NGHUYÊN MINH KIỀU chương 2
... nước 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động vốn  Đối với ngân hàng    Đối với khách hàng     Tạo vốn cho hoạt động ngân hàng Tạo uy tín cho hoạt động ngân hàng Tạo ... kiệm tích lũy cho khách hàng Tạo nơi an tồn để cất giữ tiền Tạo hội tiếp cận dịch vụ khác ngân hàng Thái độ ngân hàng khách hàng 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều Các nghiệp vụ huy động vốn     Huy ... 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều 21 Huy động vốn từ tổ chức tín dụng khác từ NH Nhà nước     Vay tổ chức tín dụng khác Nhận vốn ủy thác Vay Ngân hàng Nhà nước Ví dụ minh họa 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều...
 • 25
 • 586
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiệp vụ cho vay theo bảo lãnh 3 1 khái niệm về bảo lãnhbáo cáo nghiệp vụ ngân hàngđề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2bài tập môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2báo cáo thực tập nghiệp vụ ngân hàngnghiệp vụ ngân hàng 2trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2 có đáp ántrắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 có đáp ántrac nghiem nghiep vu ngan hang 2Training and developing human resources activities in lavie vietnamCâu Hỏi Ôn Tập Môn Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiLAB 1 QUẢN TRỊ SERVER 1GIÁO án lớp 2 tập VIẾT chữ hoa TLAB 3 QUẢN TRỊ SERVER 1Giáo án bồi dưỡng Vật Lý 8bài giải đạo hàm và định lý lđảoTIẾT 39 CAC TAC DUNG CUA DONG DIEN XOAY CHIEUCâu hỏi ôn tập môn Tâm lý đại cươngÔ nhiễm nước và xử lí nước thảiBáo cáo khảo sát địa chất công trình bước thiết kế kĩ thuật công trình mở rộng căn cứ dịch vụ dầu khí vũng tàuNHỮNG CÁCH DÙNG WHENQuy trình chế biến nước mắm miền bắcBai toan do thi pascalHiệu quả xói rửa đáy và bơm vữa đối với sức chịu tải của cọc tại công trình ever fortune plaza hà nộiPHƯƠNG PHÁP TRONG PHÒNG xác ĐỊNH các đặc TRƯNG vật lý cơ học06 pho CCATVSTP(18)Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móngThuyết minh tính toán vách cứngEbook viết code khai thác exploit 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập