Đánh giá hình thái cơ tim huyết động trước và sau thủ thuật đóng thông liên nhĩ bằng amplatzer

Đánh giá hình thái timhuyết động trƣớc sau thủ thuật đóng thông liên nhĩ bằng Amplatzer

Đánh giá hình thái cơ tim – huyết động trƣớc và sau thủ thuật đóng thông liên nhĩ bằng Amplatzer
... tài: Đánh giá hình thái tim huyết động trƣớc sau thủ thuật đóng thông liên nhĩ Amplatzer 4 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chuyên biệt: Đánh giá biến đổi số thông số hình thái tim siêu âm tim ... tự đóng [70] Thông liên nhĩ lỗ 3mm: 100% đóng vòng 18 tháng tuổi sau sinh Thông liên nhĩ lỗ 5mm: 80% đóng vòng 12 tháng sau sinh Thông liên nhĩ lỗ 8mm: 80% đóng vòng 15 tháng sau sinh Thông ... hợp khác Hình 1.7 Siêu âm tim chẩn đoán lỗ thông liên nhĩ 1.5.3.1 Siêu âm tim đánh giá thông số hình thái Theo Jae K Oh [78], Roberto [134] để đánh giá hình thái tim bệnh thông liên nhĩ cần thực...
 • 162
 • 103
 • 0

đánh giá sự thay đổi của loạn thị trước sau phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân tại bệnh viện mắt trung ương

đánh giá sự thay đổi của loạn thị trước và sau phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân tại bệnh viện mắt trung ương
... loạn thị sau phẫu thuật mộng Vì vậy, tiến hành thực đề tài: Đánh giá thay đổi loạn thị trước sau phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân Bệnh Viện Mắt Trung Ương nhằm mục tiêu sau: Đánh giá ... Đánh giá thay đổi loạn thị sau phẫu thuật méng ghép kết mạc rìa tự thân Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi loạn thị trước sau phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân 3 Chương Tổng quan ... xuống Loạn thị mức độ I 0,5 – 0,75 D tăng lên 39 mắt loạn thị nhóm mộng độ II 38 mắt, mộng độ I mắt 3.3.2 Thay đổi loạn thị trước sau phẫu thuật Bảng 3.10 Thay đổi loạn thị sau phẫu thuật so với trước...
 • 92
 • 419
 • 3

Đánh giá sự thay đổi của loạn thị trước sau phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân tại Bệnh Viện Mắt Trung Ương” nhằm 2 mục tiêu sau

Đánh giá sự thay đổi của loạn thị trước và sau phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân tại Bệnh Viện Mắt Trung Ương” nhằm 2 mục tiêu sau
... Đánh giá thay đổi loạn thị trước sau phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân Bệnh Viện Mắt Trung Ương” nhằm mục tiêu sau: Đánh giá thay đổi loạn thị sau phẫu thuật méng ghép kết mạc rìa tự ... 39 mắt loạn thị nhóm mộng độ II 38 mắt chiếm (53,3%), mộng độ I mắt chiếm(33,3 %) 3.3 .2 Thay đổi loạn thị trước sau phẫu thuật Bảng 3.10 Thay đổi loạn thị sau phẫu thuật so với trước phẫu thuật ... 1964 ghép kết mạc rìa tự thân điều trị mộng thấy ghép kết mạc tự thân có ưu ghép kết mạc đồng chủng chưa áp dụng phổ biến Mảnh ghép kết mạc lấy từ mắt bên vị trí khác kết mạc mi, kết mạc rìa, kết...
 • 89
 • 76
 • 0

Nghiên cứu biến đổi lâm sàng, huyết động trước sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van học loại Saint Jude Master

Nghiên cứu biến đổi lâm sàng, huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại Saint Jude Master
... bệnh van hai (p < 0,05) 14 3.3 Biến đổi lâm sàng, huyết động sau phẫu thuật thay van hai học loại Saint Jude Master 3.3.1 Kết sớm sau phẫu thuật thay van hai - Các biến chứng sớm sau phẫu thuật: ... Qua nghiên cứu 111 bệnh nhân bệnh van hai phẫu thuật thay van học loại van Saint Jude Master, trước sau phẫu thuật tháng, rút số kết luận sau: 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trước phẫu thuật ... thời điểm sau phẫu thuật tháng tiếp tục cải thiện thời điểm sau phẫu thuật tháng Bảng 3.11 Biến đổi NYHA sau phẫu thuật thay van hai Trước phẫu tháng sau tháng sau thuật phẫu thuật phẫu thuật (n...
 • 26
 • 259
 • 2

nghiên cứu biến đổi lâm sàng, huyết động trước sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van học loại saint jude master

nghiên cứu biến đổi lâm sàng, huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại saint jude master
... KHOA HC Y - DC LM SNG 108 NGUYN HNG HNH NGHIÊN CứU BIếN ĐổI LÂM SàNG, HUYếT ĐộNG TRƯớC SAU PHẫU THUậT THAY VAN HAI BằNG VAN HọC LOạI SAINT JUDE MASTER Chuyờn ngnh: Ni Tim mch Mó s: 62.72.20.25 ... v sau phu thut thay van hai lỏ bng van c hc loi Saint Jude Master, nhm mc tiờu sau: Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng trc phu thut bnh nhõn bnh van hai lỏ c thay van c hc loi Saint Jude Master ... Jude Masters i nm 1995; van St Jude Regent i nm 1999; van St Jude Plex Cuff i nm 2000 Ti Trung tõm tim mch bnh vin E hin dựng van Saint Jude Regent cho v trớ van ng mch ch v van Saint Jude Master...
 • 177
 • 186
 • 1

luận án tiến sĩ nghiên cứu biến đổi lâm sàng, huyết động trước sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van học loại saint jude master (2)

luận án tiến sĩ nghiên cứu biến đổi lâm sàng, huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại saint jude master (2)
... KHOA HC Y - DC LM SNG 108 NGUYN HNG HNH NGHIÊN CứU BIếN ĐổI LÂM SàNG, HUYếT ĐộNG TRƯớC SAU PHẫU THUậT THAY VAN HAI BằNG VAN HọC LOạI SAINT JUDE MASTER Chuyờn ngnh: Ni Tim mch Mó s: 62.72.20.25 ... nhõn bnh van hai lỏ c thay van c hc loi Saint Jude Master ti Trung tõm Tim mch Bnh vin E Nghiờn cu bin i lõm sng v huyt ng sau phu thut thay van hai lỏ bng van c hc loi Saint Jude Master 5 ... nhõn sau c thay van tim bng van SJM Vi nhng lớ trờn, chỳng tụi tin hnh ti Nghiờn cu bin i lõm sng, huyt ng trc v sau phu thut thay van hai lỏ bng van c hc loi Saint Jude Master, nhm mc tiờu sau: ...
 • 163
 • 258
 • 3

Đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ dưới hướng dẫn của siêu âm trong buồng tim (ICE)

Đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ dưới hướng dẫn của siêu âm trong buồng tim (ICE)
... ASO Siờu õm bung tim (ICE) Nhỡn t bờn trỏi tim Siờu õm bung tim ICE (Intracardiac echocardiography) 1980, Siờu õm bung tim ICE Hng dn quỏ trỡnh can thip cỏc th thut tim Siờu õm tim qua thnh ngc ... bung tim (ICE) 21,6 5,7 (12 -34) < 0,0002 Kớch thc ASD o bng búng (Sizing Balloon) 22,6 6,0 ( 12 -35) Kớch thc dự ASO 23,7 5,2 (12 -32) 0,07 0,48 So sỏnh kh nng chn oỏn ca Siờu õm bung tim (ICE) ... Thụng liờn nh Bnh tim bm sinh thng gp T l - 10 % Thng xut hin phỏi n/ nam = - 4/1 Trc thng c phu thut Hin thng c thụng tim can thip bng dng c di hng dn ca siờu õm tim qua thc qun (TEE)...
 • 28
 • 90
 • 0

ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG dù tại BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG dù tại BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
... ứu b ế ằ s vị rí, rô ó ể xảy r C ess ộ g báo áo k ự g LN 17 b â gườ lớ ó 10 rườ g ợp ( , % ằ s vị rí y rô Có ều kỹ uậ để u l bằ g ô g k ó b ế rô dù, uy ê kỹ uậ ày p ả g s e ... 60 uổ 35,5 g ( g – uổ Gớ ( / ữ 32/ 28 Câ ặ g (kg) 12, 24 ( 6,3 – 43) Đườ g kí ô glê ĩ qu s â gự (mm) – 30 ô g g ô g l ê ĩ đượ ự ro g 60 b â , ấ ả ô g 3 .2 ết lúc thông tim ô g số l ê qu ô g , dụ ... Am Coll Cardiol .20 :1156–1159 12 King TD, Thompson SL, Steiner L, Mills NL (1976) Secundum atrial septal defect: nonoperative closure during cardiac catheterization JAMA 23 5 :25 06 25 09 13 Kirklin...
 • 5
 • 54
 • 0

đánh giá hình thái, chức năng huyết động học của tim bằng siêu âm doppler

đánh giá hình thái, chức năng và huyết động học của tim bằng siêu âm doppler
... điển hình: số dòng chảy qua van hai dòng chảy tĩnh mạch phổi lại số quan trọng để đánh giá chức tâm trơng thất trái Do vậy, siêu âm Doppler tim chức huyết động học tim đợc biểu thị số siêu âm 2D, ... ĐMC) TS tần số tim Chỉ số chức tim (CSCNCT) số đa vào sử dụng, đợc tác giả đánh giá cao, đặc tính: + Biểu thị chức tâm thất (cả tâm thu tâm trơng), không phụ thuộc vào hình thái, hình dạng thất ... thêm số Doppler để đánh giá chức thất phải: dP/dT dòng hở van ba Chỉ số chức tim (xem thêm phần chức tâm thu thất trái) Cùng với số kinh điển, chúng góp phần không nhỏ vào việc đánh giá chức thất...
 • 19
 • 876
 • 2

đánh giá hình thái chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng chuyển hoá

đánh giá hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hoá
... Doppler tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng chuyển hoá Với hai mục tiêu sau : Đánh giá hình thái chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng chuyển hoá Tìm hiểu ... tim bệnh nhân tăng huyết áp nhng cha thấy nghiên cứu đánh giá chức tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng chuyển hoá Vì vậy, thực đề tài : Đánh giá hình thái chức thất trái siêu âm Doppler ... tố hội chứng chuyển hoá với thông số hình thái chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng ny 3 Chơng Tổng quan đại cơng tăng huyết áp 1.1 Định nghĩa tăng huyết áp...
 • 107
 • 276
 • 5

đánh giá hình thái thanh quản qua soi hoạt nghiệm của rối loạn giọng do căng

đánh giá hình thái thanh quản qua soi hoạt nghiệm của rối loạn giọng do căng cơ
... hành đánh giá giọng nói => soi hoạt nghiệm quản ghi âm giọng => phân tích hình thái quản hoạt nghiệm + phân tích âm => thu thập số liệu 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu - Bộ soi hoạt nghiệm quản ... 2 Do đó, mục tiêu nghiên cứu đề tài là: Phân tích triệu chứng giọng nói RLGCC Đánh giá đặc trưng âm học RLGCC Đánh giá hình thái quản qua soi hoạt nghiệm RLGCC 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH ... chứng giọng nói 4.4 Hình thái quản 4.5 Đặc tính âm học 33 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Theo mục tiêu đề tài: Phân tích triệu chứng giọng nói RLGCC Đánh giá đặc trưng âm học RLGCC Đánh giá hình thái quản qua soi...
 • 45
 • 179
 • 3

đánh giá hình thái thanh quản qua soi hoạt nghiệm của rlgcc

đánh giá hình thái thanh quản qua soi hoạt nghiệm của rlgcc
... Phân tích triệu chứng giọng nói RLGCC Đánh giá đặc trưng âm học RLGCC Đánh giá hình thái quản qua soi hoạt nghiệm RLGCC 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU RLGCC 1.1.1 Trên giới - Năm 1980, ... 4.4 Hình thái quản 4.5 Đặc tính âm học 33 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Theo mục tiêu đề tài: Phân tích triệu chứng giọng nói RLGCC Đánh giá đặc trưng âm học RLGCC Đánh giá hình thái quản qua soi hoạt nghiệm ... hành đánh giá giọng nói => soi hoạt nghiệm quản ghi âm giọng => phân tích hình thái quản hoạt nghiệm + phân tích âm => thu thập số liệu 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu - Bộ soi hoạt nghiệm quản...
 • 45
 • 302
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRƯỚC SAU KHI MUA LẠI.PDF

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU KHI MUA LẠI.PDF
... Ngân hàng 24 Ngân hàng 25 Ngân hàng 6.400 26 Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) 4.200 27 Ngân hàng 28 Ngân hàng 29 Ngân hàng 30 Ngân hàng (Saigonbank) 3.040 31 Ngân hàng (Vietbank) 3.000 32 Ngân hàng ... Ngân hàng 3.750 17 Ngân hàng TMCP 3.000 18 Ngân hàng 19 Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 3.000 20 Ngân hàng TMCP Nam Á ( NamAbank) 3.000 21 Ngân hàng TMCP Sài gòn 8.865 22 Ngân hàng 23 Ngân ... Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 9.376 10 Ngân hàng 8.847 11 Ngân hàng 12 Ngân hàng 8.000 13 Ngân hàng 5.335* 14 Ngân hàng 15 Ngân hàng (Techcombank) (VIB) 4.250 (MB) 10.000 (VPBank) 5.770 24 16 Ngân...
 • 81
 • 106
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG tâm THU THẤT TRÁI TRƯỚC SAU PHẪU THUẬT bắc cầu nối ĐỘNG MẠCH VÀNH KHÔNG DÙNG TUẦN HOÀN NGOÀI THỂ

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG tâm THU THẤT TRÁI TRƯỚC và SAU PHẪU THUẬT bắc cầu nối ĐỘNG MẠCH VÀNH KHÔNG DÙNG TUẦN HOÀN NGOÀI cơ THỂ
... ni khoa trc v sau phu thut Thi gian nm vin tu thuc vo din bin tỡnh trng bnh ca mi bnh nhõn Bin chng chy mỏu lm tng lng mỏu truyn v thi gian th mỏy sau phu thut Suy thn sau phu thut cú (18,8%) ... l chc nng tõm thu tht trỏi sau phu thut 30 ngy cú tng nh, song s thay i ny l khụng cú ý ngha thng kờ Phõn s tng mỏu gim ti thi im sau phu thut ngy v c ci thin ti thi im sau phu thut 30 ngy BN ... sau phu thut ngy: Phõn s tng mỏu gim so vi trc phu thut cú ý ngha thng kờ Cũn cỏc thụng s khỏc s thay i so vi trc phu thut khụng cú ý ngha thng kờ Bng Bin i mt s thụng s siờu õm tim sau phu thut...
 • 5
 • 106
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI CỦA NAM HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI CỦA NAM HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC
... vụ nghiên cứu Đề tài giải nhiệm vụ sau: - Kiểm tra số hình thái thể học sinh nam lớp 12 trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc - Đánh giá phát triển hình thái thể nam học sinh lớp 12 trường Phổ thông ... Thái Nguyên, năm 2 012 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG LA DUY NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI CỦA NAM HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC KHÓA LUẬN TỐT ... chức nghiên cứu 2.4.1 Đối tượng nghiên cứu - Chủ thể: Các số hình thái thể - Khách thể: Học sinh nam lớp 12 trường trung học Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc 2.4.2 Địa điểm nghiên cứu Đề tài nghiên cứu...
 • 55
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến đổi lâm sàng huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại saint jude masterđánh giá chất lượng nước của nhà máy trước và sau khi xử lýđánh giá chung về cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996 2000đánh giá hình tháiđánh giá chung về cơ cấu lao động quy trình tuyển dụngcác phương pháp đánh giá hình thái vật liệu nano và bề mặtmàng mỏngđánh giá hình thái n m tử cungđánh giá hình thái buồng trứngđánh giá hình thái nang trứngđánh giá nổng độ ebvdna trong huyết tương bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn iiiii trước và sau điều trị4 10 đánh giá của người dân về hoạt động thông tin tuyên truyềnđánh giá kết quả tiêm mitomycin c dưới kết mạc sau phẫu thuật cắt bè củng giác mạcsự biến đổi nồng độ nt probnp huyết tương trước và sau can thiệp động mạch vành qua dađánh giá về doanh số bán chi phí marketing và doanh thu thực hiệnso sánh mô hình kinh ế của nước ta trước và sau đỏi mớiGiám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập