NGHIÊN CỨU BỘ THU PHÁT SSB ĐỔI TẦN TRỰC TIẾP TRÊN FPGA

Đề tài Nghiên cứu bộ thu phát SSB đổi tần trực tiếp trên FPGA

Đề tài Nghiên cứu bộ thu phát SSB đổi tần trực tiếp trên FPGA
... BỘ THU PHÁT SSB TRÊN FPGA 2.2.1 Giao diện Ethernet 21 BỘ THU PHÁT SSB TRÊN FPGA 2.2.2 ADC tốc độ cao 22 BỘ THU PHÁT SSB TRÊN FPGA 2.2.3 DAC tốc độ thấp nhớ Flash nối tiếp 23 BỘ THU PHÁT SSB TRÊN ... TRÊN FPGA 2.2.4 DAC tốc độ cao 24 BỘ THU PHÁT SSB TRÊN FPGA 2.2.5 Giao diện chỉnh áp JTAG 25 BỘ THU PHÁT SSB TRÊN FPGA 2.2.6 Máy đo xung 26 BỘ THU PHÁT SSB TRÊN FPGA KẾT LUẬN Như thu phát SSB ... chọn đề tài Nghiên cứu thu phát SSB đổi tần trực tiếp FPGA cho môn học Đồ án III Hoàn thành đồ án giúp em hiểu rõ phương pháp điều chế tín hiệu tương tự SSB, nắm khối chức thu phát SSB đổi tần trực...
 • 27
 • 114
 • 0

Nghiên cứu khả năng phát chuyển đổi từ nuôi thuỷ sản truyền thống sang nuôi thuỷ sản hữu cơ tại xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

Nghiên cứu khả năng phát chuyển đổi từ nuôi thuỷ sản truyền thống sang nuôi thuỷ sản hữu cơ tại xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng
... mua sản phẩm nuôi hữu Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn nuôi hữu Nature Land and Bio-Suisse để đánh giá nhu cầu nguyên lý để chuyển đổi từ nuôi truyền thống sang nuôi hữu Để chuyển đổi được, ... quan tâm nhất; = quan tâm Chuyển đổi sang hình thức nuôi hữu Trong chương này, đề cập đến nhu cầu chuyển đổi từ hệ thống NTTS truyền thống 20 hộ dân Tân Dân sang hệ nuôi hữu Nghề NTTS hữu ... truyền thống sang nuôi hữu đòi hỏi quãng thời gian tương ứng với vụ nuôi ⇒ Tập huấn nuôi hữu cho tất chủ thể liên quan đén trình chuyển đổi Chuyển đổi hệ thống nuôi sang nuôi hữu phải tiến...
 • 48
 • 207
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu khả năng phát chuyển đổi từ nuôi thủy sản truyền thống sang nuôi thủy sản hữu cơ tại xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng pdf

Tài liệu Nghiên cứu khả năng phát chuyển đổi từ nuôi thủy sản truyền thống sang nuôi thủy sản hữu cơ tại xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng pdf
... mua sản phẩm nuôi hữu Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn nuôi hữu Nature Land and Bio-Suisse để đánh giá nhu cầu nguyên lý để chuyển đổi từ nuôi truyền thống sang nuôi hữu Để chuyển đổi được, ... quan tâm nhất; = quan tâm Chuyển đổi sang hình thức nuôi hữu Trong chương này, đề cập đến nhu cầu chuyển đổi từ hệ thống NTTS truyền thống 20 hộ dân Tân Dân sang hệ nuôi hữu Nghề NTTS hữu ... truyền thống sang nuôi hữu đòi hỏi quãng thời gian tương ứng với vụ nuôi ⇒ Tập huấn nuôi hữu cho tất chủ thể liên quan đén trình chuyển đổi Chuyển đổi hệ thống nuôi sang nuôi hữu phải tiến...
 • 48
 • 156
 • 0

nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng

nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng
... vi c tìm nh Video • 1.2 Phát hi n chuy"n c nh nhanh xác T ng phát hi n i t !ng chuy"n T ng quan v nghiên c u tr ng nh Video c ây Hình nh Video nh ng bi"u di n tr c quan c a thông tin Trong nh ng ... CAO CHÁNH NGUYÊN HI N KH NG TR NG GIANG K H TN TR K H O A C N TT – NGHIÊN C U PH NG PHÁP PHÁT HI N I T NG CHUY N NG TRONG VIDEO VÀ NG D NG LU N V N C NHÂN TIN H C GIÁO VIÊN H NG D N T.S NGUY N ... m t s ph K H TN Tuy nhiên, Video ng Video !c khai thác Nh-m có th" tìm ki m tình ng pháp ã xu&t " bao hàm c thông tin v !c ng th i gian vào mô hình n i dung Video Trong [14,23], nhi u mô t hình...
 • 87
 • 514
 • 2

Nghiên cứu module thu phát sóng RF và ứng dụng vào thực tế

Nghiên cứu module thu phát sóng RF và ứng dụng vào thực tế
... gồm board phát liệu vàboard thu liệu Dữ liệu bên phát mã hoá vi điều khiển Một module phát nối vào vi điều khiển thực điều chế ASK phát liệu tới bên thu Bên thu thu nhận tín hiệu RF mạch thu siêu ... kênh data Module phát kenh data 16 ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN GVHD: Th.s Lê Tấn Cường IV .ỨNG DỤNG MODULE THU PHÁT PT2262/2272 VÀO THỰC TẾ Với khả truyền nhận liệu không dây ta dùng nhiều thực tế Sau ... UBRR theo tốc độ baud mẫu III Nghiên cứu module phát thu RF Khối thu, phát RF IC giải mã • Mạch thu 11 ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN GVHD: Th.s Lê Tấn Cường Thông số kỹ thu t: Điện áp hoạt động Dòng...
 • 22
 • 485
 • 1

Nghiên cứu bộ thu coherent số

Nghiên cứu bộ thu coherent số
... thu coherent số nghiên cứu cách chi tiết Các vấn đề nghiên cứu chương máy phát coherent số, máy thu coherent số, vấn đề cần quan tâm kho thiết kế thu coherent số Trong tập trung chủ yếu vào thu, ... đặc trưng hệ thống coherent thu coherent nghiên cứu cụ thể chương Đỗ Quang Vinh_D08VT1 33 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 2: Bộ thu Coherent số CHƯƠNG II: BỘ THU COHERENT SỐ 2.1 Giới thiệu ... thu coherent số để nghiên cứu trình làm đồ án Với đề tài Nghiên cứu thu coherent số , nội dung đồ án gồm chương trình bày vấn đề hệ thống quang coherent đặc biệt thu coherent số: - Chương I:...
 • 59
 • 207
 • 0

Nghiên cứu bộ thu MSJD cho kênh hướng lên của hệ thống CDMA đánh giá thông qua mô phỏng MATLAB

Nghiên cứu bộ thu MSJD cho kênh hướng lên của hệ thống CDMA đánh giá thông qua mô phỏng MATLAB
... lng quan c s dng d giai diu ch tớn hiu có dc mó hon (rc tlic hin giai clicu ch bng tn gc li ỡu thỳ; b tuong quan FII cú ml b (ng quan DS v tớn hiu dao ng ni c nhõn vi tt ca cỏc tớn hiu _ 19 thu ... (hỡnh giỏ kt q u m ụ p h ú n g , l (lú rỳl lii kcl lu n (licm cua U m ỏ y thu MS.I) - } - C h u o n g I: TNG QUAN V K THUT TRI PH 1.1 Lch s phỏt trin ca C D M A Lý ihuyl v C D M A cló dc xAy ... cú th (lc thu vúi (l n h y tiling hỡnh li b I111 I cu a tr m gc Khi c ụ n g suAỡ phỏi cỳn lAè Cil cỏc 11 K \ di (lng (rong vựng phc v dc iu khin nhu vy thỡ tng cụ ng su! thu (lc lai h thu cỳa...
 • 93
 • 113
 • 0

ThS38 021 nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng

ThS38 021 nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng
... CAO CHÁNH NGUYÊN HI N KH NG TR NG GIANG K H TN TR K H O A C N TT – NGHIÊN C U PH NG PHÁP PHÁT HI N I T NG CHUY N NG TRONG VIDEO VÀ NG D NG LU N V N C NHÂN TIN H C GIÁO VIÊN H NG D N T.S NGUY N ... quy t v&n sau • Phát hi n chuy"n c nh nhanh xác • T ng phân vùng t o ch m#c cho vi c tìm nh Video • T ng phát hi n i t !ng chuy"n T ng quan v nghiên c u tr ng nh Video c ây Hình nh Video nh ng bi"u ... m t s ph K H TN Tuy nhiên, Video ng Video !c khai thác Nh-m có th" tìm ki m tình ng pháp ã xu&t " bao hàm c thông tin v !c ng th i gian vào mô hình n i dung Video Trong [14,23], nhi u mô t hình...
 • 87
 • 67
 • 0

Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phần 2

Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phần 2
... luận phát triển bền vững công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển bền vững công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20 01 -20 08 Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển bền vững công ... NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PTBVCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1.1 Quan điểm phát triển (1) PTBVCN địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... công nghiệp đặt vấn đề mặt xã hội vấn đề môi trường, đe đoạ đến PTBV ổn định địa phương Xuất phát từ thực tế đó, đề tài Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên ...
 • 14
 • 388
 • 0

Luận văn nghiên cứu mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí trên địa bàn nông thôn tỉnh bắc ninh

Luận văn nghiên cứu mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí trên địa bàn nông thôn tỉnh bắc ninh
... cho báo chí cách mạng Việt Nam, m khởi đầu l tờ báo Thanh Niên số đầu 21-6-1925 Ngời khẳng định rõ: Cán báo chí l chiến sỹ cách mạng Cây bút, trang giấy l vũ khí sắc bén họ V B i báo l tờ hịch cách ... phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Nhiều tờ báo Ngời sáng lập, nhiều tác phẩm báo chí tay Ngời viết, vẽ trình bôn ba hải ngoại, l thời kỳ Pháp đ l m chấn động d luận quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh ... chia truy n thụng lm nhi u lo i hỡnh truy n thụng, ủú cú truy n thụng tr c ti p, truy n thụng giỏn ti p; truy n thụng ngo i biờn, truy n thụng n i biờn; truy n thụng m t-m t, truy n thụng m t v...
 • 114
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan vấn đề nghiên cứu quản lý phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghềnghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trên vùng đất nhiễm phèn mặn ngoại lai phía đông tỉnh long annghiên cứu bộ biến đổi front end trong hệ thống cung cấp nguồn phân tánnghiên cứu yếu tố phát triển rau thai plgf và thụ thể yếu tố phát triển tế bào nội mạc hòa tan sflt1 trong huyết thanh ở thai phụ bình thường và thai phụ có nguy cơ tiền sản giậtnghiên cứu bộ lọc thưđối tượng nghiên cứu của thư viện họcnghiên cứu bộ nguồn ngắt mở trong các tivi lcd đời mớinghiên cứu hệ truyền động điện biến tần 4 góc phần tư động cơ không đồng bộnghiên cứu chỉ số phát triển xã hội hdi tại xã tân mỹ huyện lạc sơn tỉnh hòa bìnhluận văn nghiên cứu tìm lỗi phát âm tiếng anh của sinh viên năm thứ tư khoa ngoại ngữ đại học vinh và gợi ý một số biện pháp khắc phụcnghiên cứu hệ truyền động điện biến tần bốn góc phần tư động cơ không đồng bộnghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất và ổn định đời sống của các hộ dân tại một số khu tái định cư dự án thuỷ điện sơn langhiên cứu bộ biến đổi công suất simovert masterdrives của siemensnghiên cứu tiêu thụ sản phẩmnghiên cứu bộ vi điều khiển 8 bitBIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNGGIÁO dục đạo đức NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG sư PHẠM TRONG bối CẢNH đổi mới GIÁO dụcNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔINHU cầu về VIỆC làm của NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA túyNGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3Xác định hàm lượng asen, nitơ tổng và clorua trong nước thải công nghiệpBÀI 25 HT LAMAC và học THUYẾT DACUYNGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTTừ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFEĐánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016NGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINHCAN THIệP của CHÍNH PHủ VIệT NAM TRONG LĨNH vực NGÂN HÀNGHoàn thiện thanh toán quốc tế cho xuất nhập khẩu hàng hoá tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triểnviệt nam, chi nhánh hòa bìnhMột số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tếQuy trình kiểm kê nguồn thải của một ngành công nghiệp ở việt namNâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng longGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh xuân maiTài liệu thực hành word và thi nghề phổ thông môn tin học văn phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập