Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của trung trung đỉnh

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượng

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượng
... t c a Đoàn Minh Phư ng Chương 2: Ngôi k ñi m nhìn ti u thuy t c a Đoàn Minh Phư ng Chương 3: Gi ng ñi u tr n thu t ti u thuy t c a Đoàn Minh Phư ng 8 Chương KHÔNG - TH I GIAN NGH THU T TRONG ... nh n di n ñóng góp c a tác gi Đoàn Minh Phư ng v i hai cu n ti u thuy t ñư c ñông ñ o b n ñ c yêu thích 6 2.3 Nh ng ý ki n v ti u thuy t Đoàn Minh Phư ng Đoàn Minh Phư ng sáng tác chưa nhi u, ... a Đoàn Minh Phư ng 2.1.2.1 Ngư i k chuy n theo k th nh t M t nh ng ñ c ñi m n i b t ti u thuy t Đoàn Minh Phư ng hình th c tr n thu t t th nh t v i ki u ngư i k chuy n xưng Ti u thuy t Đoàn Minh...
 • 26
 • 519
 • 5

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận
... tiểu thuyết nhà văn Thuận Chương 3: Phương thức trần thuật tiểu thuyết nhà văn Thuận Nghệ thuật tự tiểu thuyết nhà văn Thuận 15 Luận văn Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh B NỘI DUNG CHƯƠNG NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG ... Đó Nghệ thuật tự tiểu thuyết nhà văn Thuận 11 Luận văn Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh tư liệu cần thiết cho tác giả luận văn nghiên cứu nghệ thuật tự tiểu thuyết Thuận Bên cạnh báo mạng Internet, tiểu thuyết ... có vai trò vô quan trọng việc làm rõ nghệ thuật kết cấu cấp độ liên kết trần thuật tiểu thuyết nhà văn Thuận Nghệ thuật tự tiểu thuyết nhà văn Thuận 14 Luận văn Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh - Phương pháp...
 • 153
 • 302
 • 3

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng (qua Đám cưới không có giấy giá thú, Ngược dòng nước lũ, Một mình một ngựa

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng (qua Đám cưới không có giấy giá thú, Ngược dòng nước lũ, Một mình một ngựa
... giọng điệu tiểu thuyết như: Ngược dòng nước lũ, Đám cưới giấy giá thú, Một ngựa Ma Văn Kháng 2.2 Về nghệ thuật tự ba tiểu thuyết Ma Văn Kháng: Đám cưới giấy giá thú, Ngược dòng nước lũ, Một ngựa Bằng ... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THỊ THU HÀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG (Qua Đám cưới giấy giá thú, Ngược dòng nước lũ, Một ngựa) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam ... nhà văn với thể loại tiểu thuyết, đặc biệt nghệ thuật tự mang đậm phong cách chủ thể sáng tạo Với lí trên, xin mạnh dạn chọn đề tài: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Ma Văn Kháng (Qua Ngược dòng nước lũ,...
 • 111
 • 286
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của mạc can

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của mạc can
... nhận định, đánh giá Nghệ thuật tự tiểu thuyết Mạc Can Trong viết Khoảng lặng Mạc Can, Đƣờng Lam cho rằng, văn Mạc Can hƣớng số kiếp ngƣời nghèo khổ, “Hơn nửa đời lang bạt, Mạc Can thấm thía đƣợc ... lý thuyết tự sự, xác định vị trí Mạc Can tiểu thuyết Mạc Can bối cảnh văn xuôi Nam Bộ đƣơng đại 4.2 Tìm hiểu quan niệm nghệ thuật ngƣời, kiểu tổ chức cốt truyện xây dựng nhân vật tiểu thuyết Mạc ... – Mạc Can 1.3.3 Tiểu thuyết Mạc Can Có thể nói, tiểu thuyết sáng tác Mạc Can tƣơng đối nhiều Đầu tiên nói đến tiểu thuyết Tấm ván phóng dao (2004) Bằng ngòi bút mình, Tấm ván phóng dao, Mạc Can...
 • 102
 • 30
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam triều công nghiệp diễn chí của Nguyễn Khoa Chiêm

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam triều công nghiệp diễn chí của Nguyễn Khoa Chiêm
... – Nguyễn diễn chí; Mộng bá vương; Việt Nam khai quốc chí truyện; Nam triều Nguyễn chúa khai quốc công nghiệp diễn chí; Nam Việt chí; Công nghiệp diễn chí 1.1 Nam triều công nghiệp diễn chí Nguyễn ... trị tiểu thuyết Nam triều công nghiệp diễn chí Nguyễn Khoa Chiêm phương diện nghệ thuật tự Đặt tiểu thuyết Nam triều công nghiệp diễn chí đối sánh với tiểu thuyết chương hồi văn học Việt Nam ... giả, tác phẩm Nam triều công nghiệp diễn chí khái lược chung lí thuyết tự học Chương II: Cấu trúc tự Nam triều công nghiệp diễn chí Chương III: Hình thức tự Nam triều công nghiệp diễn chí Số hóa...
 • 112
 • 183
 • 1

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn
... phương diện nghệ thuật tự hướng đến giải vấn đề sau: Thứ nhất, vận dụng lí thuyết tự học để tìm hiểu, phân tích nghệ thuật tự tiểu thuyết Ếch, qua làm bật đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết từ góc ... thuật tự với phương lược sách lược tự độc đáo Vì vậy, nghệ thuật tự vấn đề xứng đáng khảo sát tìm hiểu nghiên cứu tiểu thuyết tác gia Chính lí trên, lựa chọn đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Ếch Mạc ... XX đến nay, tiểu thuyết Mạc Ngôn đột phá phong cách thể ngôn ngữ hình thức thể loại Ếch( cuối năm 2009) tiểu thuyết Mạc Ngôn kẻ từ sau tiểu thuyết Sống đọa thác đày năm 2006 Cuốn tiểu thuyết, với...
 • 100
 • 325
 • 4

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn và Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn và Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
... ngữ giọng điệu tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh 12 Chương KHÁI LƯỢC VỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 1.1 Khái lược nghệ thuật tự Tự học hình thành ... nghiên cứu tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh, ta nhận phần đổi nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Những viết, nghiên cứu Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa chưa ... công tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa 1.2.3 Lịch sử văn hóa tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Trong Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa, yếu tố văn hóa chiếm vị...
 • 132
 • 144
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Biển và Chim Bói Cá của Bùi Ngọc Tấn

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Biển và Chim Bói Cá của Bùi Ngọc Tấn
... đề tài nghiên cứu: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Biển chim bói Bùi Ngọc Tấn Đây công trình nghiên cứu tập trung phân tích nghệ thuật tự tiếu thuyết Biến chim bói Bùi Ngọc Tấn Chọn đề tài này, ... tự sự, qua nhận diện phong cách tự Bùi Ngọc Tấn Chỉ đặc điểm nghệ thuật tự thể tiếu thuyết Bùi Ngọc Tấn nói chung, Biến chim bói nói riêng Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu tiểu thuyết Biển chim ... hội đương thời Tiểu thuyết Biển chim bói Bùi Ngọc Tấn nhìn tổng thể từ hai góc độ xem phóng dài Tiểu thuyết Biến chìm bói đời chứng minh Bùi Ngọc Tấn không nhà tiểu thuyết đơn mà ông dùng...
 • 39
 • 160
 • 3

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết blogger của phong điệp

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết blogger của phong điệp
... trình sáng tạo nghệ thuật nhà văn trẻ Thông qua đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Blogger Phong Điệp mong muốn đóng góp thêm cách tiếp cận, hướng khám phá giá trị nghệ thuật tiểu thuyết Qua đó, ... điểm nghệ thuật sáng tác Phong Điệp, lựa chọn đề tài: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Blogger Phong Điệp Nghiên cứu thành công vấn đề này, khóa luận góp phần khẳng định tài năng, độc đáo Phong Điệp hành ... ngôn ngữ nghệ thuật Phạm vi tư liệu: Thực đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Blogger Phong Điệp, tập trung tìm hiểu khảo sát tiểu thuyết Blogger Phong Điệp, Nxb Văn học, năm 2009 Phƣơng pháp nghiên...
 • 65
 • 307
 • 3

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh
... cứu nghệ thuật tự tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Nguyễn Xuân Khánh 2.2 Các viết giới thiệu - phê bình, báo in mạng Internet Nói đến lịch sử nghiên cứu tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Nguyễn Xuân Khánh ... thống lý luận nghệ thuật tự biểu văn học, đặc biệt tiểu thuyết 4.2 Làm bật đặc sắc nghệ thuật tự tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Nguyễn Xuân Khánh Từ đưa cách nhìn mới, đánh giá tiểu thuyết Việt Nam ... diện nghệ thuật tự tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn nhà văn Nguyễn Xuân Khánh Điểm qua công trình nghiên cứu phê bình, luận án, luận văn, khoá luận báo trên, nhận thấy tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Nguyễn...
 • 131
 • 92
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết gã tép riu của nguyễn bắc sơn (LV01374)

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết gã tép riu của nguyễn bắc sơn (LV01374)
... cứu nghệ thuật tự tiểu thuyết Tép Riu Nguyễn Bắc Sơn cách tƣơng đối hệ thống toàn diện - Từ đó, khẳng định phát triển thể loại tiểu thuyết nhà văn Nguyễn Bắc Sơn, đóng góp ông công đổi tƣ nghệ ... sắc nghệ thuật tự tiểu thuyết Tép Riu phƣơng diện: điểm nhìn trần thuật, giới nhân vật, cốt truyện, kết cấu, ngôn ngữ, giọng điệu - So sánh với tiểu thuyết sáng tác nhà văn Nguyễn Bắc Sơn tiểu ... Điểm nhìn trần thuật giới nhân vật tiểu thuyết Tép Riu Chương Cốt truyện, kết cấu, ngôn ngữ, giọng điệu 10 NỘI DUNG Chƣơng TIỂU THUYẾT NGUYỄN BẮC SƠN TRONG BỨC TRANH CHUNG CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT...
 • 122
 • 74
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết trí nhớ suy tàn của nguyễn bình phương

Khoá luận tốt nghiệp nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết trí nhớ suy tàn của nguyễn bình phương
... nghệ thuật tự Trí nhớ suy tàn cách chuyên biệt có hệ thống Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đíchnghỉên cứu Đe tài khóa luận sâu tìm hiếu nghệ thuật tự tiểu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình ... để phân tích, mổ xẻ thấy cách tân kĩ thuật viết tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Từ lí lựa chọn đề tài: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình Phương Lịch sử vấn đề Nhìn lại lịch ... Phạm vi tư liệu: Thực đề tài Nghệ thuật tự tiếu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình Phương, tập trung khảo sát tiểu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình Phương, Nxb Văn học, năm 2000 Phưo’ng pháp...
 • 59
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượngnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết biển và chim bói cá của bùi ngọc tấnnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết ếch của mạc ngônnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyếtnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết tô hoàiso sánh nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của nam cao việt namvà ruinôxkê akutagawa nhật bảnso sánh nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của nam cao việt namvà ruinôxkê akutagawanhật bảnnghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của nam caonghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của lỗ tấnso sánh nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của nam cao việt nam và ruinôxkê akutagawa nhật bảnnghệ thuật tự sự trong truyện của nguyễn thi luận văn thạc sĩ ngữ vănnghệ thuật tương phản trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huygônghệ thuật dựng truyện trong tiểu thuyết xuân đứcnghệ thuật dựng truyện trong tiểu thuyết đất trắnnghệ thuật dựng truyện trong tiểu thuyết chu laiBai giang thue GTGTMarket research hanbookđề học sinh giỏi Tiếng anhGiáo án tiếng việt lớp 3 theo VNEN học kì 1CHỦ đề dạy học môn vật lý 6GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHTMCP MARITIME BANKkế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại khách sạn kim liênxây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại công ty tnhh khoáng sản minh thịnhBài tiểu luận đề tài Xuất khẩu điềuThiết kế hệ thống thu hồi nhiệt thải để cung cấp nước lạnh bằng máy lạnh hấp thụ tại công ty Tae Kwang Vinatiểu luận điều kiện giao dịch dân sự vô hiệu theo BLDS 2015An analysis of the roles of rural industryin Van Truong commune, Tien Hai district, Thai Binh provinceAn sinh xã hội đối với lao động khu vực phi kết cấu ở Việt NamAn Toàn Lương Thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam dưới tác động của yếu tố xã hội và văn hóaDOI MOI TO CHUC VA HOAT DONG CUA UBND XATopic 8 energy and power requirements of AC systems topic b8Topics 2 3 multiphase systems topic b23Chuyên đề hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ương 1 thực trạng và giải phápNghiên cứu quy trình sản xuất bột chuối ứng dụng chế phẩm enzyme pectinaseNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giá
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập