Thuật toán tìm cơ sở của các môđun con của môđun tự do hữu hạn sinh trên vành chính

thuật toán tìm sở của các môđun con của môđun tự do hữu hạn sinh trên vành chính

thuật toán tìm cơ sở của các môđun con của môđun tự do hữu hạn sinh trên vành chính
... luận văn sở môđun tự hữu hạn sinh vành Nói môđun tự hữu hạn sinh vành chính, lý thuyết môđun có kết phong phú sâu sắc Ta nêu hai kết sau đây: Định lý: Trên vành chính, môđun môđun tự lại tự Định ... 2.2.12 Môđun tự vành Nói chung, R -môđun R -môđun tự chưa môđun tự Riêng với trường hợp R vành ta có định lý: Định lý Môđun môđun tự vành môđun tự Chứng minh Cho X môđun tự vành R, A ¡ X Chọn sở X ... tử sở Chúng khẳng định đơn tử bổ sung thành sở Từ xây dựng nên thuật toán tìm sở môđun Nghiên cứu thuật toán trường hợp cụ thể đưa thuật toán tìm giao hai môđun sở cho trước thuật toán tìm sở...
 • 50
 • 512
 • 0

Tiểu luận sở đại số hiện đại môđun tự do hữu hạn sinh

Tiểu luận cơ sở đại số hiện đại môđun tự do hữu hạn sinh
... hữu hạn sinh Khi M R -môđun tự với sở S S hữu hạn tính chất M R -môđun tự sở hữu hạn Khi sở M củng hữu hạn số phần tử Tôi đưa định nghĩa môđun tự hữu hạn sinh Vì khả thời gian hạn chế nên tiểu ... Toán K17 Tiểu luận sở Đại Số đại 11 Môđun tự 2.1 Định nghĩa Một R -môđun trái M gọi tự sở 2.2 Ví dụ 1) {0} R -môđun tự với sở rổng 2) Bản thân R R -môđun tự với sở {1} 3) nZ Z- môđun tự với sở {n} ... có số phần tử nên sở R -môđun M củng có số phần tử 2.13 Định nghĩa M R môđun tự hữu hạn sinh sở hữu hạn Học viên: Bùi Văn Hiểu Lớp: LL&PP dạy học môn Toán K17 Tiểu luận sở Đại Số đại 17 KẾT LUẬN...
 • 19
 • 665
 • 4

về sự tồn tại hạng của module tự do hữu hạn sinh trên các vành không giao hoán

về sự tồn tại hạng của module tự do hữu hạn sinh trên các vành không giao hoán
... SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁN 20 2.1 Sự tồn hạng môđun tự hạn sinh vành không giao hoán 20 2.2 Điều kiện tồn hạng môđun tự hữu hạn sinh vành không giao hoán ... hạng cho lớp môđun tự hữu hạn sinh tồn không? Câu trả lời không? Vậy với điều kiện môđun tự hữu hạn sinh vành không giao hoán có khái niệm hạng Đây lý chọn đề tài “ Về tồn hạng Module tự hữu ... - vành tự = R k xi : i ∈ I nhúng vào vành chia 20 Chương - VỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MÔĐUN TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁN Trong chương này, ta nghiên cứu tồn hạng môđun tự vô hạn...
 • 50
 • 81
 • 0

Môđun hữu hạn sinh trên vành chính và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Môđun hữu hạn sinh trên vành chính và ứng dụng luận văn thạc sĩ
... hữu hạn sinh vành ta có kết sau 2.2.1 Định lý Nếu M môđun hữu hạn sinh vành R môđun hữu hạn sinh Chứng minh Do R vành nên R vành Noether Mà M R − môđun hữu hạn sinh vành Noether M R − môđun Noether ... chứng minh  2.2 Môđun hữu hạn sinh vành Chúng ta biết môđun môđun hữu hạn sinh chưa hữu hạn sinh Chẳng hạn, xét vành đa thức vô hạn biến R = K [ x1 , x2 , , xn , ] với K trường Ta có R vành ... phân loại môđun hữu hạn sinh vành toán phân loại môđun xoắn hữu hạn sinh 2.2.6 Hệ Cho M môđun hữu hạn sinh vành R Khi (i) M = τ ( M ) ⊕ F với τ ( M ) môđun xoắn M F môđun tự (ii) M môđun tự không...
 • 41
 • 34
 • 0

MỘT SỐ QUỸ TÍCH CỦA MÔĐUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH ĐỊA PHƯƠNG NOETHER

MỘT SỐ QUỸ TÍCH CỦA MÔĐUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH ĐỊA PHƯƠNG NOETHER
... lý trên, chọn đề tài nghiên cứu cho luận án là: "Một số quỹ tích môđun hữu hạn sinh vành địa phương Noether " Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án mô tả quỹ tích không Cohen-Macaulay số quỹ tích ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIỀU NGA MỘT SỐ QUỸ TÍCH CỦA MÔĐUN HỮU HẠN SINH TRÊN VÀNH ĐỊA PHƯƠNG NOETHER Chuyên ngành: Đại số Lý thuyết số số: 62.46.01.04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Người ... nghiên cứu quỹ tích môđun hữu hạn sinh, đồng thời làm rõ thêm cấu 10 trúc số lớp môđun quan tâm Đại số giao hoán môđun Cohen-Macaulay, môđun Cohen-Macaulay suy rộng, môđun Cohen-Macaulay dãy, môđun...
 • 98
 • 149
 • 0

tóm tắt luận án một số quỹ tích của môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương noether

tóm tắt luận án một số quỹ tích của môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương noether
... ca mụun hu hn sinh trờn vnh giao hoỏn a phng Noether liờn quan n tớnh Cohen-Macaulay Phm vi nghiờn cu Lnh vc nghiờn cu ca lun ỏn l i s giao hoỏn Lun ỏn trung nghiờn cu v mụun hu hn sinh trờn vnh ... lý trờn, chỳng tụi chn ti nghiờn cu cho lun ỏn ca mỡnh l: "Mt s qu tớch ca mụun hu hn sinh trờn vnh a phng Noether " Mc ớch nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l mụ t qu tớch khụng CohenMacaulay v mt s ... Thỳc Ho, Trng i hc Vinh M u Lý chn ti Cho pR, mq l vnh giao hoỏn, a phng, Noether vi iờan cc i nht m Cho M l R-mụun hu hn sinh vi chiu Krull dim M d Ta luụn cú depth M Ô dim M Nu depth M dim...
 • 26
 • 144
 • 0

Môđun hữu hạn sinh trên vành giao hoán

Môđun hữu hạn sinh trên vành giao hoán
... hn sinh .34 3.1 nh ngha mụun hu hn sinh 34 3.2 iu kin tng ng vi mụun hu hn sinh .34 3.3 Mụun Noether 35 3.4 Mụun hu hn sinh trờn vnh giao hoỏn 39 3.5 Mụun hu hn sinh ... 3.4 Mụun hu hn sinh trờn vnh giao hoỏn Cho R l vnh giao hoỏn cú n v 3.4.1 nh lớ (nh lớ Hamilton Cayley m rng) Cho M l mt mụun hu hn sinh trờn vnh giao hoỏn R Gi s M cú mt h sinh gm n phn t; ... M trờn mt vnh giao hoỏn Noether l mụun Noether v ch M l hu hn sinh Chng minh: ) Theo nh lớ 3.3.2 thỡ M l mụun Noether Do ú M l hu hn sinh ) Gi s M l mụun hu hn sinh trờn mt vnh giao hoỏn Noether...
 • 63
 • 136
 • 0

Thuật toán tìm ngưỡng xác định các hoạt động của mắt dựa vào tín hiệu EEG

Thuật toán tìm ngưỡng xác định các hoạt động của mắt dựa vào tín hiệu EEG
... i Dựa thay đổi c a biên đ thuật toán c dùng đ xác định tr ng thái chớp mắt mở mắt dựa tín hiệu kênh Fp1, kênh F8 xác định tr ng thái liếc trái liếc ph i đ c xác định dựa kênh F7 33 Trích Đặc Tính ... 5.2 : Tín hiệu mở mắt -1.2 six cofficients Hình 5.3: Các hệ số AR 36 Trích Đặc Tính C a Tín Hiệu EEG Dựa Trên Các Hệ Số Mô Hình AR Hình 5.5 bi u di n hệ số c a mô hình AR tín hiệu chớp mắt Các ... tín hiệu; SD đ lệch chuẩn, S số mẫu c a tín hiệu, y(n) tín hiệu tìm ng ỡng M SD đ c tính theo công th c (6.2) (6.3): S  y(n) M  n1 S (6.2) 40 Thuật Toán Ng ỡng Xác Định Các Ho t Đ ng C a Mắt...
 • 72
 • 149
 • 0

Một số thuật toán tìm bao lồi của họ hữu hạn điểm trong mặt phẳng

Một số thuật toán tìm bao lồi của họ hữu hạn điểm trong mặt phẳng
... ứ ột số tt t tì t t r r q trì ứ tì ủ ọ ữ ể tr t ỏ t r ó tể tì ợ số ể rt tr tờ t ó tể ụ tr ề ề ợ s ĩ tế ú t qết ị ọ ề t ứ ột số tt t tì ủ ọ ữ ể tr t trì ột số tt ... ộ ụ t rờ ọ ễ ứ ột số tt t tì ủ ọ ữ ể tr t t sĩ t ọ ộ ụ t rờ ọ ễ ứ ột số tt t tì ủ ọ ữ ể tr t ì ọ số t sĩ t ọ ộ ọ P ọ ộ P ụ ụ ụụ ... trì ột số tt t tì tr t ộ t t tì ể ự t t ó q t t t t t t t t s s tì í ụ ọ ợ t trự tế t tì ủ P ọ ộ P tỏ ò ết s s ế t ữ ú ỡ t tì t ết tr sốt q trì ọ t...
 • 41
 • 57
 • 0

Thuật toán tìm ngưỡng xác định các hoạt động của mắt dựa vào tín hiệu EEG

Thuật toán tìm ngưỡng xác định các hoạt động của mắt dựa vào tín hiệu EEG
... để xác định hoạt động mắt dựa tín hiệu EEG Trước phân tích tín hiệu EEG, tín hiệu gốc loại bỏ nhiễu lọc lấy tín hiệu delta lọc thông dải Đặc tính tín hiệu EEG trích xuất hệ số mô hình AR Các ... Trích Các Đặc Tính Của Tín Hiệu EEG Dựa Trên Các Hệ Số Mô Hình AR 35 Chƣơng THUẬT TOÁN NGƢỠNG XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MẮT 40 6.1 Thuật Toán Ngƣỡng 40 6.2 Thuật Toán ... 40 6.2 Thuật Toán Ngƣỡng Xác Định Các Hoạt Động Của Mắt 41 6.3 Dùng Thuật Toán Ngƣỡng Xác Định Các Hoạt Động Của Mắt Online 47 Chƣơng NHẬN DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MẮT DÙNG MẠNG LAN TRUYỀN...
 • 22
 • 142
 • 0

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
... 1.3.3 sở chế biến thủy sản khô sở chế biến dạng sản phẩm sau: thủy sản khô, thủy sản khô tẩm gia vị, thủy sản khô hun khói, thủy sản khô tẩm gia vị ăn liền thủy sản khô ăn liền QUY ĐỊNH VỀ KỸ ... điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn cho sở chế biến thuỷ sản khô dùng làm thực phẩm 1.2 Ðối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng sở chế biến thuỷ sản khô dùng làm thực phẩm 1.2.2 Quy chuẩn không áp ... hợp với loại sản phẩm QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 3.1 Chứng nhận hợp quy 3.1.1 sở chế biến thủy sản khô phải thực chứng nhận hợp quy điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quy t định số...
 • 8
 • 384
 • 3

Thuật toán tìm bao đóng của tập sự kiện và loại bỏ luật dư thừa của tập luật trong hệ luật của hệ chuyên gia. docx

Thuật toán tìm bao đóng của tập sự kiện và loại bỏ luật dư thừa của tập luật trong hệ luật của hệ chuyên gia. docx
... pharn vi bai bao nay, chung ta chi de c~p cac h~ lu~t dang Ngoai ra, chung ta sti: dung ky hieu ( ) de' chi day (tu-c la c6 thtr tv') cac phan tli- BAO DONG CUA T~P SV KI~N V A CACH TIM Trong mvc ... ki~n F' ~ F, neu r thirc hi~n diroc v6i cac S1].' ki~n cua F' Trong trirong hop ngiro c 1~, chung ta noi r~ng r khOng thi'ch u-ng v6i F' Trong vi du thl r thich irng v6i F, nlnrng khOng thich irng ... thirong F la t~p hop bao gom tat d cac sir ki~n xuat hi~n lu~t, n~m ve tra.i cua cac lu~t, m~i lu~t the' hi~n bhg cti phap A -+ (y ctic S'lf ve phai va B, A va B la nhirng bie'u thirc bao gom cac sir...
 • 6
 • 677
 • 5

DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ potx

DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ potx
... nhận thấy số hộp xà phòng cất không thay đổi cần bám vào cách lấy số hộp xà phòng cất làm mẫu số tìm phân số hộp xà phòng b) Một cửa hàng nhận số xe đạp Người bán hàng để lại 1/6 số xe đạp ... chuyển từ ngăn xuống ngăn số sách ngăn gấp lấn số sách ngăn Tính số sách ngăn Bài 7: Hai kho có 360 thóc Nếu lấy 1/3 số thóc kho thứ 2/ số thóc kho thứ số thóc lại kho a.Tính số thóc lúc đầu kho b ... thấy lớp 5b trồng giảm số lúc lớp 5a 6/7 số lớp 5b Sau thầy giáo nói bạn Huy nhẩm tính số lớp trồng Em có tính bạn không ? Bài 6: Một giá sách có ngăn Số sách ngăn gấp lần số sách ngăn Nếu chuyển...
 • 3
 • 600
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ví dụ áp dụng thuật toán trên mô đun tự do hữu hạn sinh trên vành các số nguyên gaussví dụ áp dụng thuật toán trên mô đun tự do hữu hạn sinh trên vành đa thứcáp dụng thuật toán tìm cơ sở của giao hai nhóm con của nhóm abenáp dụng thuật toán tìm cơ sở của nhóm con của nhóm aben tự domodun tự do hữu hạn sinhthuật toán tìm một khoá của một lược đồ quan hệthuật toán để tìm cơ sở của mơ đun chứa đơn tử cho trướccác dạng toán tìm 1 số của dạng toán tỉ số phần trămthuật toán tìm ước số chung lớn nhất của 2 sốcác thuật toán tìm kiếm sơ cấp trên mảngthuật toán tìm chữ sốthuật toán tìm một khóa của lược đồ quan hệthuật toán tìm 1 khóa của lược đồ quan hệtìm cơ sở của không gian vecto concách tìm cơ sở của không gian vectơCông tác quản lý các khu chung cư tại Hà Nội hiện nay Thực trạng và giải phápPhân tích tình hình, lập kế hoạch ứng phó và phòng ngừa thảm họa lấy trẻ em làm trọng tâmGiải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt NamNăng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếMô hình chiết khấu cổ tức (DDM) và mô hình phân tích số (p e, p s)Áp dụng tính chất của tỷ lệ thức vào giải toánSo sánh chẩn mực kế toán Việt Nam VAS với chuẩn mực ké toán quốc tế ISACác dạng toán hàm số sử dụng casioPhương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớĐánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măngĐề cương ôn tập cấu kiện điện tử ĐTVT BKHNQuy trình thiết kế LED trái tim Nhập môn KT ĐTVT BKHNGiải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương Thanh HoáNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng cam sành Lục Yên, Yên Bái (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy phân hoá vào dạy học môn toán lớp 4 ở trường Tiểu học nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàngĐánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tươi Việt Nam giai đoạn 2006 2008The role of people training and development in delivering service quality in UK based Thai restaurants (LV thạc sĩ)Xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam Thực trạng và giải phápBáo cáo thực tập nhận thức FPT software
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập