GIÁO TRÌNH TOÁN CƠ SỞ

Giáo trình toán sở bài không gian Metrix

Giáo trình toán cơ sở bài không gian Metrix
... = x C[a,b] với metric n→∞ hội tụ Chú ý giúp ta dự đoán phần tử giới hạn Không gian metric đầy đủ Định nghĩa Cho không gian metric (X, d) Dãy {xn } ⊂ X gọi dãy Cauchy (dãy bản) lim d(xn , xm ) ... dãy {xn } dãy Cauchy có dãy hội tụ x {xn } hội tụ x Định nghĩa Không gian metric (X, d) gọi đầy đủ dãy Cauchy dãy hội tụ Ví dụ Không gian Rm với metric d thông thường đầy đủ Thật vậy, xét tùy ý ... hàm x(t), hàm x(t) liên tục [a, b] • lim d(xn , x) = n→∞ Đây điều ta cần chứng minh B Bài tập Bài Cho không gian metric (X, d) Ta định nghĩa d1 (x, y) = d(x, y) + d(x, y) , x, y ∈ X Chứng minh...
 • 6
 • 170
 • 0

Giáo trình toán sở bài không gian Metrix tiếp

Giáo trình toán cơ sở bài không gian Metrix tiếp
... Chuẩn không gian vectơ Chuẩn tương đương Không gian Banach Ánh xạ tuyến tính liên tục Không gian ánh xạ tuyến tính liên tục (không xét ánh xạ liên hợp, ánh xạ compắc, nguyên lý bản) Không gian ... trực chuẩn Hệ trực chuẩn đầy đủ §1 Metric tập hợp Sự hội tụ Không gian đầy đủ Phần có thêm phần bổ sung trước Tóm tắt lý thuyết 1.1 Không gian metric Định nghĩa Cho tập X = ∅ Một ánh xạ d từ X × ... C[a,b] với metric hội n→∞ tụ Chú ý giúp ta dự đoán phần tử giới hạn 1.3 Không gian metric đầy đủ Định nghĩa Cho không gian metric (X, d) Dãy {xn } ⊂ X gọi dãy Cauchy (dãy bản) lim d(xn , xm )...
 • 14
 • 191
 • 1

Giáo trình môn sở kỹ thuật xây dựng: Nền và móng

Giáo trình môn cơ sở kỹ thuật xây dựng: Nền và móng
... http://www.simpopdf.commơn CHĐ -Nền Móng Bộ mơn sở kỹ thuật Xây dựng Bài giảng Nền Móng CHƯƠNG III: MĨNG CỌC ß1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 1.1 Khái niệm 1.1.1.Lịch sử phát triển Móng cọc loại móng sử dụng rộng ... http://www.simpopdf.commơn CHĐ -Nền Móng Bộ mơn sở kỹ thuật Xây dựng Bài giảng Nền Móng quy định - Đài cọc : Là kết cấu dùng để liên kết cọc lại với phân bố tải trọng cơng trình lên cọc Nhiệm vụ chủ yếu móng cọc ... http://www.simpopdf.commơn CHĐ -Nền Móng Bộ mơn sở kỹ thuật Xây dựng Bài giảng Nền Móng ß6 THIẾT KẾ MĨNG CỌC ĐÀI THẤP 6.1 Các giả thiết tính tốn móng cọc đài thấp Việc tính tốn, thiết kế móng cọc đài thấp dựa sở giả...
 • 64
 • 543
 • 5

GIÁO TRÌNH MÔN DỮ LIỆU - TRUY XUẤT SỞ DỮ LIỆU CỦA SQL SERVER

GIÁO TRÌNH MÔN CƠ SƠ DỮ LIỆU - TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA SQL SERVER
... ProductID WHERE CategoryID2 T B môn HTTT – Khoa CNTT - Trư ng Cao ng Công Nghi p Giáo trình SQL Server2 000 Trang 73 7.4.1.3 Chèn m u tin t m t stored Procedure (trình bày sau) 7.4.1.4 Xây d ng ... dòng m t b ng hay m t truy v n DELETE table_or_view FROM table_sources WHERE search_condition DELETE Orders T B môn HTTT – Khoa CNTT - Trư ng Cao ng Công Nghi p Giáo trình SQL Server2 000 Trang 74 ... BY OrderId,productId WITH ROLLUP ORDER BY OrderId, productID T B môn HTTT – Khoa CNTT - Trư ng Cao ng Công Nghi p Giáo trình SQL Server2 000 Trang 67 S d ng m nh Group By v i toán t CUBE: Tương...
 • 12
 • 451
 • 3

GIÁO TRÌNH MÔN DỮ LIỆU

GIÁO TRÌNH MÔN CƠ SƠ DỮ LIỆU
... SQL: SELECT – trích liệu từ sở liệu UPDATE – cập nhật liệu sở liệu DELETE – xóa liệu từ sở liệu INSERT – chèn liệu vào sở liệu Định nghĩa liệu SQL Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu (Data Definition ... Orders.Product = 'Printer' Kết Name Hansen, Ola SQL Tạo sở liệu Bảng Tạo sở liệu Để tạo sở liệu: CREATE DATABASE database_name Tạo bảng Để tạo bảng sở liệu: CREATE TABLE table_name ( column_name1 ... biểu SQL dùng để truy tìm cập nhật liệu sở liệu SQL làm việc với trình quản lý sở liệu Access, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, nhiều trình khác (đáng tiếc đa số chúng có phần...
 • 20
 • 177
 • 0

GIÁO TRÌNH MÔN DỮ LIỆU

GIÁO TRÌNH MÔN CƠ SƠ DỮ LIỆU
... address2 alter table employees alter column address2 nvarchar(60) Xóa bảng liệu lệnh Drop Drop table employees Xóa tất liệu bảng lệnh Truncate (không bật bẫy lỗi) Truncate table employees Tạo bảng ... DOB datetime not null, hiredate datetime not null, positionid tinyint not null ) Thay đổi bảng liệu lệnh Alter alter table employees add address2 nvarchar(16) not null go use salesDb1 alter table ... order by domain_name Tạo bảng liệu với ràng buộc identity, not null use salesDb1 create table Employees ( employeeID smallint...
 • 4
 • 169
 • 0

Giáo trình hệ sở tri thức

Giáo trình hệ cơ sở tri thức
... khẳng định logic sai TRI THỨC & BIỂU DIỄN TRI THỨC (cont.) – Siêu tri thức: mô tả tri thức tri thức Loại tri thức giúp lựa chọn tri thức thích hợp số tri thức giải vấn đề – Tri thức heuristic: mô ... engineer): mã hoá tri thức sở tri thức • Chuyên gia đánh giá ES cho kỹ sư tri thức bình luận 11 PHÁT TRI N MỘT HỆ CHUYÊN GIA 12 PHÁT TRI N MỘT HỆ CHUYÊN GIA • Dưa vào nghiên cứu nhận thức: người xử ... nhận dễ dàng thông tin (xen tri thức vào sở tri thức người, chương trình có khả điều khiển việc thu lượm tri thức ) VÍ DỤ BIỂU DIỄN TRI THỨC CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC • • • • • Quy tắc sản...
 • 232
 • 370
 • 0

giáo trinh PHP sở cho người bắt đầu

giáo trinh PHP cơ sở cho người bắt đầu
... www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ph n B: PHP & MYSQL Bài 1: T ng Quan V PHP I - Gi i thi u v PHP PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ng script server d ng trang Web ng Mã PHP ... ?> T o file mainfile .php có n i dung < ?php include ' includefile .php' ; echo 'should have included a file.' I ; ?> File mainfile .php t ng ng v i file có n i dung: < ?php echo ' have included a ... www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy áp Án: Câu 1: < ?php $a=1; while($a Câu 2: < ?php $a=1; while($a ...
 • 68
 • 75
 • 0

Giáo trình ngoại sở

Giáo trình ngoại cơ sở
... xa phải theo đoạn gãy gần CÁC BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA Y3C: 06 - 12 CHÈN ÉP KHOANG - CẤP CỨU NGOẠI KHOA (Compartment syndrome) Thầy Phúc Nguyên nhân, chế: chế: Tăng thể tích vật chứa khoang: máu, ... phẩu thuật.” Chú ý: - Nội khớp: Diện khớp tiếp xúc ròng rọc xương đùi trình gấp duỗi gối - Ngoại khớp: không tiếp xúc ròng rọc CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG: Té đập gối xuống đất  toàn trọng lực thể đập vào ... lọai Winquist gãy có kèm theo mảnh xương thứ 40 CÁC BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA Y3C: 06 - 12 GÃY WEBER  chế chấn thương: gián tiếp chế Phân loại Vị trí gãy xương mác Dưới dây chằng (dc) mác Khép,...
 • 171
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn cơ sở viễn thônggiáo trình môn cơ sở thông tin sốgiáo trình môn cơ sở kỹ thuật môi trườnggiáo trình toán đại số tuyến tínhgiáo trình môn cơ sở dữ liệu phân tángiáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tángiáo trình môn cơ sở khoa học môi trườnggiáo trình mạng cơ sởgiáo trình nhi cơ sở và bệnh học nhigiáo trình hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiệngiáo trình môn cơ sở lý luận báo chígiáo trình nội cơ sở đại học y hà nộigiáo trình môn cơ sở tạo hìnhgiáo trình môn cơ sở dữ liệu nâng caodownload giáo trình môn cơ sở văn hóa việt namBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dươngBài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dươngBài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIXBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIXBài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaBài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địaBài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địaBài 24. Biển và đại dươngBài 24. Biển và đại dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập