BÀI GIẢNG môn AN TOÀN cơ sở dữ LIỆU THIẾT kế cơ sở dữ LIỆU AN TOÀN NGUYỄN PHƯƠNG tâm

Bài giảng môn An toàn sở dữ liệu - GV: Nguyễn Phương Tâm

Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu - GV: Nguyễn Phương Tâm
... Vit Hn 4- Nguyn Kim Anh (2004), Nguyờn ly cua cỏc h c s d liu, NXB hoc Quc gia H Ni 5- R.B Natan, Implementing Database Security and Auditing, Elsevier Digital Press, ISBN 1-5 555 8-3 3 4-2 , 2005, ... TI LIU THAM KHO 1- Nguyn Phng Tõm (2009), Giỏo trỡnh An ton CSDL, lu hnh ni b trng C CNTT HN Vit Hn 2- Nguyn Xuõn Dng (2007), Bo mt thụng tin: Mụ hỡnh v ng dng, NXB Thng kờ 3- Lờ Vit Trng (2009), ... NI DUNG Ch ng Tng quan v an ton CSDL Ch ng Cỏc c ch m bo an ton c b n Ch ng Thit k c s d liu an ton Ch ng Phỏt hin xõm nhp c s d liu trỏi phộp Ch ng...
 • 82
 • 531
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn sở dữ liệu

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 1  giới thiệu tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu
... Các mạng LAN ngày sử dụng kỹ thuật • • Ethernet có dây hay Ethernet không dây (802 .11 b, 802 .11 g, 802 .11 a, 8 01. 11c) Các máy tính liên lạc với dựa vào tiêu chuẩn chung giao thức Internet Tiêu chuẩn ... Mb/s  Những đặc trưng mạng LAN Đặc trưng độ tin cậy: - Tỷ lệ lỗi đường truyền thấp, từ 10 -8 đến 10 -11 - Có độ tin cậy cao nhiều so với WAN  Đặc trưng quản lý: - Thường sở hữu riêng người, tổ chức ... 1. 4 Mạng Internet 1. 4 .1 Lịch sử đời mạng internet 1. 4.2 Cấu trúc mạng Internet 1. 4.3 Các tiêu chuẩn kết nối thiết bị 1. 4.4 Các tiêu chuẩn nhận dạng thiết bị 1. 4.5 Tên miền địa IP 1. 4.5 Chu trình...
 • 62
 • 206
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 2 một số chế bảo vệ tài nguyên

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 2  một số cơ chế bảo vệ tài nguyên
... chồng lên nhau, số lƣợng chức tầng phụ thuộc vào nhà sản xuất thiết kế  2. 2 Mô hình kiến trúc đa tầng 2. 2.1 Các quy tắc phân tầng 2. 2 .2 Lƣu chuyển thông tin kiến trúc đa tầng 2. 2.3 Nguyên tắc truyền ... đồng tầng 2. 2.4 Giao diện tầng, quan hệ tầng gần dịch vụ 2. 2.5 Dịch vụ chất lƣợng dịch vụ 2. 2.1 Các quy tắc phân tầng      Không định nghĩa nhiều tầng, chức tầng độc lập Xác định rõ quan hệ ... truyền vật lý→ tầng thấp hệ thống nhận truyền lên tầng 2. 2.1 Các quy tắc phân tầng 2. 2 .2 Lƣu chuyển thông tin kiến trúc đa tầng 2. 2.3 Nguyên tắc truyền thông đồng tầng Gói tin chuyển xuống qua...
 • 34
 • 196
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 3 các giải pháp được sử dụng trong một hệ quản trị sở dữ liệu an toàn

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 3  các giải pháp được sử dụng trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu an toàn
... dẫn 3. 1 Các loại cáp truyền dẫn 3. 2 3. 3 3. 4 Đƣờng truyền vô tuyến Thiết bị mạng thông dụng 3. 1 Môi trƣờng truyền dẫn Khái niệm môi trƣờng truyền dẫn 3. 1.1 3. 1.2 Tần số truyền thông 3. 1 .3 3.1.4 ... môi trƣờng 22 3. 2 .3 Cáp quang (tt) • Phân loại cáp quang: - Cáp quang Singlemode (SM) - Cáp quang Multimode (MM) 23 3.2 .3 Cáp quang (tt) • Cáp quang Singlemode (SM): - Là loại cáp quang có đƣờng ... hồng ngoại cung cấp dịch vụ dải rộng 35 3. 4 Các loại thiết bị mạng 3. 4.1 3. 4.2 3. 4 .3 3.4.4 3. 4.5 3. 4.6 3. 4.7 3. 4.8 3. 4.9 Card mạng Modem (bộ điều chế giải điều chế) Repeaer (Bộ khuếch đại tín hiệu)...
 • 56
 • 195
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 4 phát hiện xâm nhập sở dữ liệu trái phép

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 4  phát hiện xâm nhập cơ sở dữ liệu trái phép
... hình TCP/IP 4. 1.3 Quá trình đóng gói liệu 4. 1 .4 Quá trình phân mảnh liệu 4. 1.1 Mô hình kiến trúc TCP/IP • Để cho máy tính trao đổi liệu với TCP/IP sử dụng mô hình truyền thông tầng 4. 1.2 Vai trò ... …, chữ A, B, C, D, E, F 33 4. 3 Địa IPv4 (tt) • Chuyển đổi hệ nhị phân sang hệ thập phân: 34 4.3 Địa IPv4 (tt) • Chuyển đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân: Đổi số 201 sang nhị phân: 201 / = 100 ... theo thứ tự ngƣợc với lúc xuất hiện, kết quả: 201 = 11001001 35 4. 3 Địa IPv4 (tt) • Các phép toán làm việc bit: A B AND OR 0 0 1 0 1 1 36 4. 3 Địa IPv4 (tt) • Địa IPv4: - Địa IP địa có cấu trúc với...
 • 107
 • 188
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 5 kiểm toán sở dữ liệu

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 5  kiểm toán cơ sở dữ liệu
... 42/61 Nguyễn Phương Tâm 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN 5. 2 .5 Kiểm toán lỗi sở liệu Kiểm toán lỗi trả từ sở liệu quan trọng vệt kiểm toán bạn nên thực  Điều đặc biệt đúng, theo quan điểm bảo mật, bạn ... Tâm 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN 5. 2.4 Kiểm toán hoạt động câu lệnh DDL  Có ba phương pháp để kiểm toán thay đổi lược đồ Sử dụng tính kiểm toán sở liệu Sử dụng hệ thống kiểm toán bên So sánh nhanh ... 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN Hình 5. 3 Các vệt kiểm toán Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn 27/61 Nguyễn Phương Tâm 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN 5. 2.3 Kiểm toán việc sử dụng sở liệu làm việc  Một đề tài liên quan...
 • 61
 • 203
 • 0

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Các nguy và những dạng tấn công thường gặp

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Các nguy cơ và những dạng tấn công thường gặp
... nguy n, suy giảm công hệ thống Các vi khuẩn thường không gây nguy hại liệu •Sâu mạng (worm): •Tập mã lệnh khai thác nối kết mạng, thường trú nhớ máy đích, lây nhiễm lan truyền từ hệ thống sang ... www.jblearning.com Page Nhận dạng tội phạm Hồ sơ tội phạm số Xâm nhập hệ thống để kiểm tra, xác nhận vấn đề an toàn bảo mật hệ thống Làm việc cho công ty khách hàng công ty Không định gây hại, ... Jones and Bartlett Learning, LLC www.jblearning.com Page 11 19/09/2013 Nhận dạng tội phạm Hồ sơ tội phạm số Xâm nhập hệ thống để kiểm tra, xác nhận vấn đề an toàn bảo mật hệ thống Làm việc cho công...
 • 42
 • 148
 • 0

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Điều khiển truy cập vào hệ thống, ứng dụng và Truy cập dữ liệu

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Điều khiển truy cập vào hệ thống, ứng dụng và Truy cập dữ liệu
... hình điều khiển truy cập Bốn mô hình điều khiển truy cập Điều khiển truy cập bắt buộc Mandatory Access Control - MAC Điều khiển truy cập tùy ý Discretionary Access Control - DAC Điều khiển truy cập ... Được sử dụng để quản lý truy cập người dùng tới nhiều hệ thống Các cách thực hay điều khiển truy cập Thiết lập thủ tục tối ưu để hạn chế truy cập • Có thể giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống liệu ... mô hình điều khiển truy cập Tên Hạn chế Mô tả Điều khiển truy cập bắt buộc (MAC) Người dùng thiết lập điều khiển Là mô hình nghiêm ngặt Điều khiển truy cập tùy ý Chủ thể có toàn quyền (DAC) đối...
 • 29
 • 134
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH SỞ DỮ LIỆU

BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
... hệ quản trị sở liệu quan hệ (RDBMS) - SQL Server hệ quản trị sở liệu theo mô hình Client/Server SQL Server cung cấp đầy đủ công cụ để: − Dễ dàng xây dựng sở liệu quan hệ lớn (mỗi sở liệu chứa ... trạng va chạm user truy xuất liệu thời điểm − Bảo đảm ràng buộc toàn vẹn sở liệu − Bảo vệ an toàn sở liệu (quản lý nhiều mức độ để truy cập vào sở liệu) − Truy vấn liệu nhanh 1.2 Database: 1.2.1 ... Declare @tenbien kiểu _dữ_ liệu [,…] Trong : - Tenbien : tên biến khai báo, tên biến bắt đầu ký tự @ - Kiểu _dữ_ liệu :là kiểu liệu SQL Server kiểu liệu người dùng định nghĩa Các kiểu liệu text, ntext...
 • 192
 • 121
 • 0

BÀI GIẢNG môn lập TRÌNH sở dữ LIỆU

BÀI GIẢNG môn lập TRÌNH cơ sở dữ LIỆU
... trị sở liệu quan hệ (RDBMS) - SQL Server hệ quản trị sở liệu theo mô hình Client/Server Thuvientailieu.net.vn SQL Server cung cấp đầy đủ công cụ để: − Dễ dàng xây dựng sở liệu quan hệ lớn (mỗi sở ... Declare @tenbien kiểu _dữ_ liệu [,…] Trong : - Tenbien : tên biến khai báo, tên biến bắt đầu ký tự @ - Kiểu _dữ_ liệu :là kiểu liệu SQL Server kiểu liệu người dùng định nghĩa Các kiểu liệu text, ntext ... lớn (mỗi sở liệu chứa tỷ quan hệ quan hệ chứa đến 1024 thuộc tính) − Giải tình trạng va chạm user truy xuất liệu thời điểm − Bảo đảm ràng buộc toàn vẹn sở liệu − Bảo vệ an toàn sở liệu (quản lý...
 • 192
 • 335
 • 0

Bài giảng môn tư tưởng sở, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH (phần 2)

Bài giảng môn tư tưởng  cơ sở, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH (phần 2)
... Gv giảng thời kì trình phát II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TT HCM triển TT HCM Qua tìm hiểu giai đoạn hình Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tưởng thành phát triển tưởng Hồ Chí ... Những phạm trù tưởng Hồ Chí Minh nằm phạm trù - Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin cách chọn lọc, theo phương pháp macxit, nắm lấy lí luận Mác-Lênin - tưởng Hồ Chí Minh vận tinh thân, ... quý dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tưởng –lý luận xuất phát hình thành tưởng Hồ Chí Minh - Đó truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất, tinh thần ng thân ng ái, lòng nhân nghĩa,...
 • 5
 • 817
 • 4

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 5: quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 5: quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo
... II Chương trình xóa đói giảm nghèo 2.1 XĐGN với ASXH 2.2 Nội dung chương trình XĐGN 2.3 Tài XĐGN 4/11/14 2.1 XĐGN với ASXH 2.1.1 Nguyên nhân đói nghèo a) Khái niệm  Theo nghĩa chung: đói nghèo ... Phi chìm nghèo đói 4/11/14 24 Nội dung chương trình XĐGN Việt Nam Tín dụng ưu đãi cho người nghèo - Khoảng 80% người nghèo thiếu vốn  Số hộ nghèo vay vốn 200 1-2 004 : 3,75 triệu 200 6-2 007 : triệu ... gia tăng bệnh dịch … 4/11/14 15 2.1 XĐGN với ASXH 2.1.2 Xóa đói giảm nghèo Là tổng thể biện pháp Nhà nước, hội đối tượng thuộc diện nghèo đói nhằm tạo điều kiện tăng thêm thu nhập, thoát khỏi...
 • 35
 • 1,108
 • 11

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN LAO ĐỘNG

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN LAO ĐỘNG
... lut lao ng sau sa i? Cõu 17: Cỏc quy nh ca b lut lao ng? Cõu 18: Cỏc b lut khỏc cú liờn quan n an ton lao ng? Cõu 19: Cỏc ngh nh v an ton lao ng ? Cõu 20: Cho vớ d v cỏc ngh nh v an ton lao ng? ... sut kinh doanh, doanh nghip phi lp k hoch, bin phỏp An ton lao ng (ATL) V sinh lao ng (VSL) v ci thin iu kin lao ng Trang b y phng tin bo h cỏ nhõn v thc hin ch khỏc v an ton v sinh lao ng (ATVSL) ... Tớnh phỏp lut v an ton lao ng l gỡ? Cõu 12: Tớnh qun chỳng v an ton lao ng l gỡ? Cõu 13: Cỏc quy nh ca nh nc v bo h lao ng? Cõu 14: B lut lao ng i vo thi gian no? Cõu 15: B lut lao ng cú bao nhiờu...
 • 89
 • 860
 • 1

Bài giảng môn tin học sở 1: Microsoft Excell

Bài giảng môn tin học cơ sở 1: Microsoft Excell
... liệu lệnh Format/Cells phụ thuộc vào cách thiết lập WINDOWS 10 CƠ SỞ DỮ LIỆU 10.1 Khái niệm sở liệu (DataBase-CSDL) tập hợp thông tin, liệu tổ chức thành bảng gồm có cột dòng Trong CSDL liệt ... phân tích có kèm theo biểu đồ, hình vẽ minh họa 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 Khởi động EXCEL: StartAll Programs Microsoft Office Microsoft Excel Double Click vào biểu tượng Excel Desktop 1.2 Màn ... TRUE (đúng) FALSE (sai) + TRUE: ứng với biểu thức logic (mệnh đề tóan học) + FALSE: ứng với biểu thức logic (mệnh đề tóan học) sai Ví dụ: 5>2  TRUE 3>6  FALSE - Toán tử: Thường sử dụng phép...
 • 38
 • 571
 • 0

Bài giảng môn Tư tưởng - SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot

Bài giảng môn Tư tưởng - CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot
... Mác-Lênin thể hiện: - Quyết định chất giới quan khoa học tưởng Hồ Chí Minh - Quyết định phương pháp hành động biện chứng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác-Lênin Việt Nam, tưởng ... trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh trình hình thành phát triển lý luận cách mạng Việt Nam, vận dụng cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề thực tiễn Việt Nam tưởng ... Nam tưởng Hồ Chí Minh linh hồn, cờ thắng lợi cách mạng Việt Nam Qua tìm hiểu giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh bạn cho biết giai đoạn định chất tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn...
 • 13
 • 391
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn lập và phân tích dự ánđề cương bài giảng môn an toàn điệnbài giảng môn y học cơ sởbài giảng môn an toàn điệnbài giảng môn an toàn mạngbài giảng môn an toàn công nghiệpslide bài giảng môn kiểm toán báo cáo tài chínhbài giảng môn kiểm toán báo cáo tài chínhslide bài giảng môn thanh toán quốc tếbài giảng môn thanh toán tín dụng quốc tếbài giảng môn thanh toán quốc tếbài giảng môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịchbài giảng môn kiểm toán tài chínhbài giảng môn kỹ thuật truyền số liệubài giảng môn nghiệp vụ bán hàng du lịchQuyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo luật doanh nghiệp 2014 (tt)Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Thanh toán theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang TrungHệ thống kiến thức viết đoạn nghị luận 200 chữ đạt điểm tối đa văn họcNhững bài văn đạt điểm tối đa ôn tập THPT và HSGSÁCH 4 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 12Hóa học Amin,amino axit, peptit, protein đầy đủ nhấtTổng hợp câu hỏi lý thuyết trong đề thi thử THPT 2017TRẮC NGHIỆM lý THUYẾT hóa 12 ( có đáp án)Quản lý giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh ở Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý giáo dục pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Lv thạc sĩ)CHUYÊN đề 3: Ôn thi học sinh giỏi hóa 10GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM ÁTài liệu kỹ thuật phòng chóng và giảm nhẹ thiên taiCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA vào phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu điển hình các dự án phát triển đường sắt ở thành phố Hà Nội)Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm đạt giải b cấp tỉnhPhương pháp giải các bài hóa học peptit1 số bài tập phân hóa họcTính ảnh hưởng và hiệu quả hoạt động của thuật toán định tuyền trong mạng manetĐỒ ÁN Khảo sát và tính toán hệ thống lái xe ô tô ben HYUNDAI HD370 hai cầu dẫn hướngNghiên cứu một số cơ sở khoa học làm căn cứ đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng keo lá tràm (acacia auriculiformis a cinn ex benth) làm nguyên liệu ván dăm ở tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập