NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU Ở THAI PHỤ ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH NĂM 2014

Nghiên cứu tình trạng thiếu máu thai phụ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2007

Nghiên cứu tình trạng thiếu máu ở thai phụ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2007
... tài Nghiên cứu tình trạng thiếu máu thai phụ đẻ Bệnh viện Phụ sản Trung ơng, năm 2007 với ba mục tiêu: Xác định tỷ lệ thiếu máu thai phụ đẻ Bệnh viện Phụ sản Trung ơng, năm 2007 Nghiên cứu số yếu ... phụ tăng (85,9%), 81% thiếu máu nhẹ, 18,7% thiếu máu trung bình, 3% thiếu máu nặng Thiếu máu thời kỳ mang thai ảnh hởng rõ rệt tới tình trạng thiếu máu sau đẻ sản phụ Thiếu máu PNCT có ảnh hởng ... nghiên cứu 355 PNCT đẻ bệnh viện BVBMTSS thấy tỉ lệ thiếu máu 62%, chủ yếu thiếu máu mức độ nhẹ (94,1%) lại thiếu máu trung bình (5,9%), trờng hợp thiếu máu nặng Sau đẻ tình trạng thiếu máu sản...
 • 85
 • 676
 • 9

nghiên cứu tình trạng thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận

nghiên cứu tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân sau ghép thận
... cứu tình trạng thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận ’, nhằm mục tiêu: Xác định tỷ lệ đặc điểm thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu bệnh nhân sau ghép ... quan tình trạng thiếu máu đến tỷ lệ tử vong thải ghép so với nhóm bệnh nhân thiếu máu [19] Molnar nghiên cứu hai nhóm bệnh nhân thiếu máu 938 bệnh nhân ghép thận thấy rằng: nhóm bệnh nhân thiếu ... lệ thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận nghiên cứu 18,0% Tình trạng thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận không ý đến cách đầy đủ; phần thận ghép hoạt động tối ưu so với người khỏe mạnh với người có thận...
 • 83
 • 383
 • 3

nghiên cứu tình trạng thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận 2

nghiên cứu tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân sau ghép thận 2
... điều trị thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận, tiến hành đề tài : Nghiên cứu tình trạng thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận ’, nhằm mục tiêu : Mô tả đặc điểm thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận Tìm ... xã hội với tình trạng thiếu máu chất lượng sống [55][56] 4.1 .2 Tần suất thiếu máu Tỷ lệ thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận nghiên cứu 18% - Tình trạng thiếu máu bệnh nhân sau ghép thận không ý ... suất thiếu máu nghiên cứu phù hợp với số nghiên cứu tác giả nước ngoài, sau ghép thận tình trạng thiếu máu từ 20 - 40% Theo Saito (Nhật Bản), tình trạng thiếu máu gặp 20 % bệnh nhân sau ghép thận...
 • 77
 • 324
 • 2

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm người cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm ở người cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
... đoán viêm ruột thừa cấp người cao tuổi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Đánh giá kết phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm người cao tuổi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề ... liên quan đến phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa người cao tuổi KIẾN NGHỊ Đề nghị áp dụng rộng rãi nội soi chẩn đoán phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm người cao tuổi bệnh viện có đủ điều kiện, ... tử thủng 2.2.5 Nghiên cứu giá trị phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa cấp người cao tuổi: Chẩn đoán bệnh hay không bệnh vào tiêu chuẩn vàng kết GPB thực bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp dựa theo...
 • 24
 • 816
 • 5

Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú của ba nhóm bệnh thường gặp tại bệnh viện đa khoa cam ranh năm 2014

Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú của ba nhóm bệnh thường gặp tại bệnh viện đa khoa cam ranh năm 2014
... hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường gặp Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh năm 2014 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Phân tích chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường ... ảnh hưởng đến chi phí điều trị đối tượng nghiên cứu ? Với lý trên, tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường gặp Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh năm 2014 , với mục ... tích chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường gặp (Bệnh nhiễm trùng đường ruột vi khuẩn, bệnh viêm phổi, sinh thường) Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh năm 2014; (2) So sánh khác biệt chi phí điều trị...
 • 106
 • 515
 • 6

Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014

Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014
... vụ khám chữa bệnh khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014 (2) Xác định số yếu tố liên quan đến hài lòng ngƣời bệnh dịch vụ khám chữa bệnh khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp ... Nghiên cứu đánh giá hài lòng người bệnh dịch vụ khám chữa bệnh số yếu tố liên quan khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014 với mục tiêu: (1) Xác định tỉ lệ hài lòng ngƣời bệnh dịch ... 76,2% 38 3.3 Một số yếu tố liên quan đến hài lòng người bệnh dịch vụ khám chữa bệnh khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Việc xác định số yếu tố liên quan đối tƣợng nghiên cứu nam giới...
 • 82
 • 486
 • 7

Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố nguy cơ người bệnh sau phẫu thuật tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2014

Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố nguy cơ ở người bệnh sau phẫu thuật tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2014
... khuẩn vết mổ người bệnh sau phẫu thuật khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa Tỉnh Đồng Tháp năm 2014 Xác định số yếu tố nguy đến tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp ... tài Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ số yếu tố nguy người bệnh sau phẫu thuật khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014 với mục tiêu: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng nhiễm khuẩn ... thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ người bệnh sau phẫu thuật khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014 xác định số yếu tố nguy đến tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ Phương pháp nghiên cứu...
 • 80
 • 765
 • 10

THỰC TRẠNG QUẢN lý CHẤT THẢI rắn y tế và KIẾN THỨC, THỰC HÀNH của NHÂN VIÊN y tế BỆNH VIỆN đa KHOA ĐÔNG ANH, năm 2011

THỰC TRẠNG QUẢN lý CHẤT THẢI rắn y tế và KIẾN THỨC, THỰC HÀNH của NHÂN VIÊN y tế BỆNH VIỆN đa KHOA ĐÔNG ANH, năm 2011
... sàng bệnh viện đa khoa Đông Anh, năm 2011; Mô tả kiến thức, thực hành nhân viên y tế khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa Đông Anh phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế Xác định y u ... vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn bệnh viện Nhìn chung, công tác quản chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa Đông Anh chưa đáp ứng đ y đủ tiêu chí Bộ Y tế ban hành (theo định 43/2007/QĐ-BYT) cụ ... không quản cách Sau năm triển khai áp dụng quy chế quản chất thải bệnh viện đa khoa Đông Anh, thực đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá công tác quản chất thải bệnh viện đồng thời kiểm tra, kiến...
 • 6
 • 163
 • 3

Nghiên cứu chuẩn lưu trữ truyền ảnh trong y tế và ứng dụng tại bệnh viện đa khoa đông anh

Nghiên cứu chuẩn lưu trữ truyền ảnh trong y tế và ứng dụng tại bệnh viện đa khoa đông anh
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ THƠM NGHIÊN CỨU CHUẨN LƢU TRỮ TRUYỀN ẢNH TRONG Y TẾ VÀ ỨNG DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH Chuyên ngành Mã ngành : Khoa học m y tính ... vào khoảng cách địa lý Từ lý từ y u cầu thực tiễn nơi công tác, chọn đề tài: Nghiên cứu chuẩn lưu trữ, truyền ảnh y tế ứng dụng Bệnh viện đa khoa Đông Anh nhằm tìm hiểu chuẩn lƣu trữ hình ảnh ... lƣu trữ, truyền ảnh - X y dựng phần mềm thử nghiệm đọc ảnh, hiển thị ảnh, tìm kiếm ảnh dựng ảnh Dicom ứng dụng Bệnh viện đa khoa Đông Anh Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu: 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: ...
 • 86
 • 136
 • 0

Nghiên cứu chuẩn lưu trữ truyền ảnh trong y tế và ứng dụng tại bệnh viện đa khoa đông anh

Nghiên cứu chuẩn lưu trữ truyền ảnh trong y tế và ứng dụng tại bệnh viện đa khoa đông anh
... THƠM NGHIÊN CỨU CHUẪN Lưu TRỮ TRUYỀN ẢNH TRONG Y TẾ VÀ ỨNG DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH Chuyên ngành Mã ngành : Khoa học m y tính : 60480101 LUẬN VĂN THẠC Sĩ M Y TÍNH Người hướng dẫn khoa ... thuộc vào khoảng cách địa lý 10, Từ lý từ y u cầu thực tiễn nơi công tác, chọn đề tài: Nghiên cứu chuẩn lưu trữ, truyền ảnh y tế ứng dụng Bệnh viện đa khoa Đông Anh nhằm tìm hiểu chuẩn lưu trữ ... làm điều n y, hình ảnh thiết bị sinh hình ảnh y khoa phải tuân theo chuẩn hình ảnh, ảnh phải l y theo phương thức số hóa lưu trữ lại m y chủ lưu trữ hệ thống lưu trữ truyền hình ảnh phải đòi...
 • 124
 • 318
 • 1

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa đông anh hà nội”

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa đông anh  hà nội”
... chất thải y tế bệnh viện đa khoa Đông Anh – Khối lượng, thành phần chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa Đông Anh – Thực trạng quản chất thải rắn y tế bệnh viện (phân loại, thu gom, vận chuyển, ... Bộ y tế việc ban hành Quy chế quản chất thải y tế: Chất thải y tế: Là vật chất thể rắn, lỏng khí thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường Chất thải rắn y tế: ... khuẩn bệnh viện) 4.3 Thực trạng quản chất thải rắn y tế bệnh viện 4.3.1 Khối lượng, thành phần chất thải rắn y tế bệnh viện 4.3.1.1 Khối lượng chất thải rắn y tế Lượng chất thải rắn chất thải rắn...
 • 61
 • 1,346
 • 5

Thực trạng, kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về phân loại, thu gom chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2015

Thực trạng, kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về phân loại, thu gom chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2015
... loại, thu gom chất thải rẳn y tế Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, năm 2015 Mô tả kiến thức nhân viên y tế bệnh viện đa khoa Đồng Tháp phân loại, thu gom chất thải rẳny tể, năm 2015 Phăn tích thu n ... BỆNH VIỆN MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.07.01 CHÂU VÕ TH Y DIỄM TH Y THựC TRẠNG, KIẾN THỨC, THựC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ PHÂN LOẠI, THU GOM CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP NĂM ... cúu Thực trạng, kiến thức, thực hành nhân viên yt về công tác phân loại, thu gom chất thải rắn y tế bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2015 MỤC TIÊU NGHIÊN cứu Mô tả thực trạng công tác phân loại,...
 • 99
 • 371
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tình hình thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại khoa sản bệnh viện thành phố huếnghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu một số biến chứng ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp tại bệnh viện đa khoa củ chithực trạng quản lý và đưa ra đề xuất chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa thái nguyênthực trạng và 1 số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênquản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênquản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa vĩnh phúcquy trình sử lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoaquy trình xử lý rác thải y tế tại bệnh viện đa khoanghiên cứu tình trạng nhiễm rubella ở phụ nữ mang thainghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú đinh thị ánh nguyệt1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu tình trạng khí máu động mạch o2 co2 ở bệnh nhân xơ gannghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giangCHIẾN lược MARKETING TOÀN cầuTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiQUẢN TRỊ CHIẾN lược EMIRATES AIRLINEEMIRATES AIRLINELUAN VAN TOT NGHIEP TKKT NHA HANG TAN LONG TP HO CHI MINHDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốHinh TD Lop 10-11-12(T_Long)CHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPTiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHMột số mô hình hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minhcác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm (tt)bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Phân tích nội dung quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong hoạt động thực tiễn.SACH FX 570VN plus TOAN THPTGốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulit