Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại sở y tế tỉnh bắc giang năm 2013 và năm 2014

Phân tích kết quả đấu thầu thuốc tại sở y tế tỉnh yên bái năm 2014

Phân tích kết quả đấu thầu thuốc tại sở y tế tỉnh yên bái năm 2014
... ứng thuốc giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu Phân tích kết đấu thầu thuốc Sở Y tế tỉnh Y n Bái năm 2014 , nhằm đạt đƣợc mục tiêu sau: Mô tả hoạt động đấu thầu thuốc tập trung Sở Y tế tỉnh Y n ... động đấu thầu thuốc năm 2014 Sở Y tế tỉnh Y n Bái: - Quyết định thành lập tổ chuyên gia tổ thẩm định đấu thầu - Kế hoạch đấu thầu - Hồ sơ mời thầu, danh mục thuốc mời thầu, Quyết định phê duyệt kết ... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ THANH TÙNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI SỞ Y TẾ TỈNH Y N BÁI NĂM 2014 LUẬN VĂN DƢỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƢỢC...
 • 88
 • 242
 • 4

Khảo sát hoạt động đấu thầu thuốc tại sở y tế tỉnh nghệ an từ năm 2009 đến 2012

Khảo sát hoạt động đấu thầu thuốc tại sở y tế tỉnh nghệ an từ năm 2009 đến 2012
... phê duyệt kết trúng thầu từ năm 2009- 2012; báo cáo ủ y ban nhân dân tỉnh việc đấu thầu thuốc từ năm 2009- 2012; hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu từ 2009- 2012, liệu phần mềm chấm thầu Phương pháp xử ... cao từ 10,2% trở lên số lượng thuốc năm 2012 tăng đột biến Nguyên nhân từ năm 2009 đến năm 2011 thuốc đấu thầu tập trung Sở Y tế thuốc chung sử dụng cho bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện, ... viện tỉnh Nghệ An Phương pháp thu thập sổ liệu Hồi cứu tài liệu sau: Quyết định việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuốc từ năm 2009- 2012; biên đóng thầu mở thầu từ năm 2009- 2012; định phê duyệt kết...
 • 7
 • 64
 • 0

Nghiên cứu hoạt động đấu thầu thuốc tại sở y tếtĩnh năm 2012

Nghiên cứu hoạt động đấu thầu thuốc tại sở y tế hà tĩnh năm 2012
... Nghiên cứu hoạt động đấu thầu thuốc Sở Y tế Tĩnh năm 2012 , với mục tiêu sau: Mô tả quy trình đấu thầu thuốc Sở Y tế Tĩnh năm 2012 Phân tích kết hoạt động đấu thầu thuốc Sở Y tế năm 2012 ... NGHIÊN CỨU MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐẤU THẦU MUA THUỐC TẠI SỞ Y TẾ HÀ TĨNH NĂM 2012 1.1 Quy trình đấu thầu chung Căn vào quy định luật Đấu thầu, Nghị định, Thông tư hướng dẫn công tác đấu thầu, Sở Y tế ... thuốc Sở Y tế Tĩnh năm 2012 Nội dung Mô tả quy trình đấu thầu thuốc Sở Y tế năm 2012 Nội dung Khảo sát, phân tích kết đấu thầu thuốc số tiêu nghiên cứu - Chuẩn bi đấu thầu - Hồ sơ mời thầu...
 • 71
 • 152
 • 0

phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tôm tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tôm tại công ty cổ phần thủy sản cafatex
... ho t ñ ng kinh doanh c a công ty qua năm 24 4.1.1 Phân tích doanh thu c a công ty 25 4.1.2 Phân tích bi n ñ ng chi phí c a công ty 27 4.1.3 Phân tích l i nhu n c a công ty ... Phân tích k t qu ho t ñ ng kinh doanh tôm t i công ty c ph n th y s n Cafatex 4.1.1 Phân tích doanh thu c a công ty B ng 2: Doanh thu c a công ty qua năm ðơn v tính: tri u ñ ng Ch tiêu T ng doanh ... ng kinh doanh c a công ty Vì th em ñã ch n ñ tài Phân tích k t qu ho t ñ ng kinh doanh m t hàng tôm t i công ty c ph n th y s n Cafatex ñ hi u thêm v tình hình kinh doanh m t hàng tôm c a công...
 • 83
 • 75
 • 0

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢNXUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHOAMAI

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢNXUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHOAMAI
... QU HO T Đ NG KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH KHOA MAI 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, L I NHU N C A CÔNG TY T NĂM 2010 – 6T.2013 4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu c a công ty t năm 2010 ... nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh s n xu t kinh doanh doanh nghi p” [1, tr.9] 2.1.1.2 Vai trò c a phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh chi m m t v trí quan ... a doanh nghi p nh m đ t hi u qu cao nh t kinh doanh Phân tích ho t đ ng kinh doanh không ch m k t thúc c a m t chu trình kinh doanh mà m kh i đ u c a m t ho t đ ng kinh doanh m i K t qu phân tích...
 • 98
 • 32
 • 0

Phân tích, đánh giá hoạt động đấu thầu thuốc ở một số bệnh viện giai đoạn 2006 20007 bước đầu áp dụng tin học hỗ trợ hoạt động đấu thầu tại bệnh viện

Phân tích, đánh giá hoạt động đấu thầu thuốc ở một số bệnh viện giai đoạn 2006  20007 và bước đầu áp dụng tin học hỗ trợ hoạt động đấu thầu tại bệnh viện
... sát đánh giá thục trạng hoạt động đấu thầu thuốc vài bênh viện công, đề tài Phân tích, đánh giá hoạt động đẩu thầu thuốc số bệnh viện giai đoạn 2006, 2007 bước đầu áp dụng tin học hỗ trợ hoạt động ... trợ hoạt động đẩu thầu tiến hành nhằm mục tiêu sau: Khảo sát hoạt động đấu thầu thuốc số bệnh viện giai đoạn 2006, 2007; Bước đầu xây dựng giải pháp tin học hỗ trợ hoạt động đấu thầu nhằm thắt ... kết trúng thầu để thu thập số liệu, thông tin thục ừạng bất cập hoạt động đấu thầu thuốc giai đoạn 2006- 2007 • Hồi cứu số liệu giá thuốc nhập giá thuốc trúng thầu vào bệnh viện giai đoạn 2006, 2007...
 • 110
 • 88
 • 0

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2003-2008 dự đoán cho các năm tiếp theo

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2003-2008 và dự đoán cho các năm tiếp theo
... Tín dụng ngân hàng tạo tiền ký thác, tạo tài nguyên cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Chức tạo tiền huỷ tiền chức riêng có tín dụng ngân hàng Chức làm cho hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng ... sang ngân hàng khác hoạt động tốt ngời ta nghi ngân hàng cho ngân hàng vay Sự tín nhiệm toàn nh ngân hàng đem lại suy giảm nghiêm trọng khả hệ thống ngân hàng tài trợ cho đầu t, đẩy kinh tế vào ... tín dụng, tín nhiệm yếu tố vô hình nhng thiếu Một tính đặc thù hoạt động ngân hàng tình trạng tài ngân hàng phụ thuộc vào niềm tin khách hàng gửi tiền vào giá trị tài sản ngân hàng Nếu khách hàng...
 • 97
 • 18
 • 0

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG của NHÀ THUỐC sơn NAM tại QUẬN 9 THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH TRONG năm 2015

PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG của NHÀ THUỐC sơn NAM tại QUẬN 9 THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH TRONG năm 2015
... nghiên cứu Phân tích kết hoạt động nhà thuốc Sơn Nam Quận 9, Tp.HCM năm 2015 Phân tích kết kinh doanh Phân tích cấu doanh mục thuốc bán nhà thuốc Sơn Năm năm 2015 nhà thuốc Sơn Năm năm 2015 Doanh ... Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Mục tiêu đề tài bao gồm: Phân tích kết kinh doanh nhà thuốc Sơn Nam năm 2015 Phân tích cấu danh mục thuốc bán nhà thuốc năm 2015 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Nhà thuốc ... NỘI NGUYỄN THỊ QUYÊN PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC SƠN NAM TẠI QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2015 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ:...
 • 101
 • 38
 • 0

Phân tích kết quả hoạt động của nhà thuốc tân hoa lê huyện củ chi, thành phố hồ chí minh năm 2015

Phân tích kết quả hoạt động của nhà thuốc tân hoa lê huyện củ chi, thành phố hồ chí minh năm 2015
... năm 2015 Phân tích kết kinh doanh nhà thuốc Tân Hoa năm 2015 Củ Chi năm 2015 Phân tích cấu loại thuốc bán Nhà thuốc Tân Hoa năm 2015 Củ Chi năm 2015 + Phân tích cấu danh mục nhóm + Kết ... thực trạng hoạt động kinh doanh giải pháp nâng cao hiệu kinh cho nhà thuốc Tân Hoa Lê, đề tài: "Phân tích kết hoạt động nhà thuốc Tân Hoa huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015" Được ... năm 2015" Được thực với mục tiêu sau: Phân tích kết kinh doanh nhà thuốc Tân Hoa năm 2015 Phân tích cấu loại thuốc bán nhà thuốc Tân Hoa năm 2015 Từ kết nghiên cứu đề tài Từ đưa số giải...
 • 109
 • 56
 • 2

phân tích hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo tại công ty lương thực tiền giang

phân tích hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo tại công ty lương thực tiền giang
... 2008/2007 Phân tích hiệu hoạt động xuất gạo công ty l ương thực Tiền Giang Phân tích hiệu hoạt động xuất gạo công ty l ương thực Tiền Giang Qua tìm hiểu biết công ty lương thực Tiền Giang hoạt động ... Hân Phân tích hiệu hoạt động xuất gạo công ty l ương thực Tiền Giang CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO V À CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO ... So S ố tiền (Ngu 2006 ẤU DOANH THU TẠI CÔNG TY L B : CƠ C ảng Phân tích hiệu hoạt động xuất gạo công ty l ương thực Tiền Giang Phân tích hiệu hoạt động xuất gạo công ty l ương thực Tiền Giang...
 • 77
 • 204
 • 0

luận văn kế toán phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng mỹ xuyên, tỉnh an giang

luận văn kế toán phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng mỹ xuyên, tỉnh an giang
... Xuyên .Trang 20 3.1.4 Kết kinh doanh ngân hàng Mỹ Xuyên năm qua Trang 21 3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG MỸ XUYÊN Trang 23 3.2.1 Phân tích doanh số cho vay ... mại cổ phần Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang nhằm đánh giá hiệu hoạt động tín dụng để biết đƣợc tình hình hoạt động kinh doanh Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Đỗ Thị Tuyết ngân hàng thời gian qua, đồng ... vào doanh số cho vay doanh số thu nợ Qua phân tích cho thấy doanh số cho vay ngân hàng tăng nhanh qua năm, sau ta phân tích doanh số thu nợ ngân hàng để đánh giá hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng...
 • 65
 • 60
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích kết quả sản xuất lúa ba vụ tại huyện chợ mới, tỉnh an giang

luận văn tốt nghiệp phân tích kết quả sản xuất lúa ba vụ tại huyện chợ mới, tỉnh an giang
... sản xuất lúa nông hộ huyện Phú Tân- tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp – Khoa Kinh Tế Quản GVHD: Huỳnh Thị an Xuân SVTH: Huỳnh Tới Phân tích kết sản xuất lúa ba vụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ... an Xuân + 10 SVTH: Huỳnh Tới Phân tích kết sản xuất lúa ba vụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Chương KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA BA VỤ TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG ... hạt lúa không đảm bảo GVHD: Huỳnh Thị an Xuân 27 SVTH: Huỳnh Tới Phân tích kết sản xuất lúa ba vụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 4.5 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA BA VỤ TẠI HUYỆN...
 • 85
 • 195
 • 0

phân tích kết quả sản xuất mía nguyên liệu tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang

phân tích kết quả sản xuất mía nguyên liệu tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
... điều tra 34 4.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 4.3.1 Phân tích chi phí trồng mía 4.3.1.1 Tổng chi phí sản xuất mía Chi phí sản xuất mía yếu tố quan ... mía nguyên liệu huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 22 3.3.1 Tình hình chung 22 3.3.2 Thực trạng sản xuất mía huyện Phụng Hiệp 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU TẠI ... 4.3 Phân tích kết sản xuất mía nguyên liệu huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 35 4.3.1 Phân tích chi phí trồng mía 35 4.3.2 Phân tích doanh thu, thu nhập lợi nhuận sản xuất mía...
 • 72
 • 71
 • 0

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh.pdf

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh.pdf
... việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Và sinh viên quan tâm đến lĩnh vực phân tích kinh doanh, em định chọn đề tài Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty CP vấn - đầu - xây dựng Gia ... http://www.kinhtehoc.net - 20 - SVTH: Đinh Thái Như Ngà www.kinhtehoc.net Phân tích kết hoạt động kinh doanh CTy CP vấn- đầu t - xây dựng Gia Thịnh Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA NĂM 2006 - 2008 Đơn ... cáo kết hoạt động kinh doanh Từ đó, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty - Công ty CP vấn - đầu - xây dựng Gia...
 • 106
 • 440
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 20062009ke toan xac dinh va phan tich ket qua hoat dong kinh doanh tai nha hang khach sankế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty mía đường trà vinhphan tich ket qua hoat dong kinh doanh nguyen tan binhphan tich ket qua hoat dong san xuat kinh doanhde cuong phan tich ket qua hoat dong kinh doanhphân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thiên long groupphân tích kết quả hoạt động kinh doanh tai ngân hàngphan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty vien thong tu nhanphân tích kết quả hoạt động kinh doanh cua công ty cổ phần tập đoàn hoa senphân tích kết quả hoạt động kinh doanh cong ty co phần tạp doàn hoa sen tại can thơphân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản kiên giangphân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tôn hoa sen docphân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty bao bì docphân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tole hoa sen docbài hopchatco oxicua clobệnh viêm phôi và chương trình ariCVAU HOI CHINH TRỊ SONG O VIET NAMSUY DINH DƯỠNG PROTEINIUH BAO CAO HUI QUAN DIEM TOAN DIEN TRONG SU DOI MOI NEN KT o VN DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI PHAT TRIEN VA SU DUNG NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI QUY LUAT GIA TRI VA VAI TRO CUA NO TRONG NEN KTTT DH CONG NGHIEP TP HCMTIỂU LUẬN góp PHẦN tìm HIỂU NGUỒN gốc BỆNH KINH NGHIỆM CHỦ NGHĨA TRONG cán bộ TAIUH BAO CAO HUI MOI QUAN HE GIUA CAI RIENG VA CAI CHUNG VA VAN DUNG CHO SU PHAT TRIEN KTTT o NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HCMVIÊM MÀNG NÃO MỦ Ở TRẺ EMIUH BAO CAO HUI QUY LUAT LUONG CHAT DH CONG NGHIEP TP HCMvào phủ chúa trịnh 1vào phủ chúa trịnh 5vào phủ chúa trịnh 16vao phủ chúa trịnh15IUH BAO CAO HUI DAO TAO NGUON LUC CON NGUOI DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI PHAM TRU NOI DUNG HINH THUC VA SU PHAT TRIEN THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HCMBộ đề KIỂM TOÁN căn bản Đại học Thương MạiIUH BAO CAO HUI CAC PHEP BIEN CHUNG DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI MAU THUAN BIEN CHUNG VA SU THONG NHAT GIUA CAC MAT DOI LAP DH CONG NGHIEP TP HCM
Đăng ký
Đăng nhập