skkn phương pháp dạy học nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn tả người cho học sinh lớp 5

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 5

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 5
... phương pháp dạy học Đặc biệt tập làm Người thực hiện: Lê Minh Hiếu trang Trường Tiểu học An Cơ Một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp văn phân môn mà em Tiểu học ... trang Một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp Trường Tiểu học An Cơ dạy phân môn Tập làm văn cụ thể, lôgic thông qua tiết dạy Mục đích cuối việc dạy học phân môn ... 10 Trường Tiểu học An Cơ Một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp cách bố cục thể loại văn học Sự chuẩn bị đầy đủ, tỉ mỉ giúp em học tập, làm văn hiệu hơn, viết...
 • 26
 • 2,696
 • 21

SKKN Nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài viết

SKKN Nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 5 thông qua tiết trả bài viết
... dạy cho học sinh lớp mà áp dụng học Tác giả : Trang 24 Đề tài : Nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp thông qua tiết trả viết sinh lớp Đề tài giúp học sinh học tốt phân môn Tập ... : Nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp thông qua tiết trả viết Phù Mỹ, ngày Tác giả : tháng năm 2014 Trang 31 Đề tài : Nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn cho học sinh ... lớp 5, phân môn tập làm văn chiếm thời lượng tiết/ tuần thời lượng cho tiết trả viết Học sinh học tiết trả văn tả cảnh, tiết trả văn tả người, tiết trả văn kể chuyện, tiết trả văn tả đồ vật, tiết...
 • 34
 • 106
 • 0

SKKN “nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy các bài văn miêu tả

SKKN “nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy các bài văn miêu tả
... Trờng Tiểu học Điện thoại: 01287 259 977 II Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lợng phân môn Tập làm văn lớp thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy văn miêu tả. III Cam kết Tôi xin cam kết ... tra 14 Phụ lục : bảng điểm 15 Đề tài Nâng cao chất lợng phân môn Tập làm văn lớp Thông qua việc ứng Dụng CNTT vào dạy văn miêu tả Phần I : Tóm tắt đề tài Đổi phơng pháp dạy học vấn đề then chốt ... đặc biệt ứng dụng đề tài vào việc dạy học tất phân môn nói chung phân môn tập làm văn nói riêng Thông qua góp phần tạo hứng thú cho học sinh nâng cao kết học tập cho em nói riêng nâng cao chất lợng...
 • 15
 • 63
 • 0

skkn kinh nghiệm nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn lớp 3

skkn kinh nghiệm nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn lớp 3
... giảng dạy phân môn tập làm văn lớp giảm hẳn áp lực học tập, học sinh thoải mái, tự tin thực tập dạng Kể hay nói (viết) theo chủ đề Kinh nghiệm không lớn nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn nói ... riêng phân môn Tập làm văn tuần học sinh học GV: Bùi Thị Kim Thoa – Trường Tiểu học Krông Ana Một số biện pháp hỗ trợ học sinh nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn lớp tiết Các tiết Tập làm ... tập để học tốt phân môn Tập làm văn với dạng bài: “Kể hay nói, viết chủ đề” Từ thực tế vận dụng, tổng hợp thành kinh nghiệm : "Một số biện pháp hỗ trợ học sinh nhằm nâng cao chất lượng phân môn...
 • 25
 • 64
 • 0

SKKN kinh nghiệm nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn lớp 3

SKKN kinh nghiệm nâng cao chất lượng phân môn tập làm văn lớp 3
... giảng dạy phân môn tập làm văn lớp giảm hẳn áp lực học tập, học sinh thoải mái, tự tin thực tập dạng Kể hay nói (viết) theo chủ đề Kinh nghiệm không lớn nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn nói ... nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn lớp Tiếng Việt lớp học 35 tuần, học kì I có 18 tuần, học kì II có 17 tuần, tuần học tiết, riêng phân môn Tập làm văn tuần học sinh học tiết Các tiết Tập ... sinh nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn lớp I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài * Mục tiêu Việc dạy cho học sinh nắm cách kể hay nói, viết chủ đè có hiệu phân môn Tập làm văn lớp Ba quan...
 • 18
 • 20
 • 0

SKKN: VÀI BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂNLỚP 3

SKKN: VÀI BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂNLỚP 3
... chủ nhiệm lớp 3B cố gắng tập trung tổ chức thực nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn tổng kết thành đề tài “ Vài biện pháp góp phần nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn lớp 3 4/ Giới hạn ... trình môn Tập làm văn lớp - Các nội dung biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn Trọng tâm biện pháp vận dụng chuyên đề đổi phương pháp dạy học phân môn Tập đọc, Luyện từ câu, Tập làm ... DUNG NGHIÊN CỨU: * Biện pháp thực hiện: Biện pháp1 : Dạy phân môn Tập đọc, Luyện từ câu giúp HS học tốt phân môn Tập làm văn: Các Tập làm văn tuần gắn liền với chủ đề, nội dung Tập đọc- Luyện từ...
 • 12
 • 78
 • 0

NCKHSPUD: rèn kỹ năng đọc – hiểu cải tiến phương pháp dạy để nâng cao chất lượng cho học sinh ở trường tiểu học Thị Trấn B

NCKHSPUD: rèn kỹ năng đọc – hiểu cải tiến phương pháp dạy để nâng cao chất lượng cho học sinh ở trường tiểu học Thị Trấn B
... < /b> MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1- Mục đích Dạy < /b> học < /b> nhằm rèn < /b> kỹ < /b> đọc < /b> < /b> hiểu < /b> môn tập đọc < /b> đạt kết cao < /b> Thông qua việc rèn < /b> kỹ < /b> đọc < /b> < /b> hiểu < /b> cải < /b> tiến < /b> phương < /b> pháp < /b> dạy < /b> để < /b> nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> ... Theo để < /b> rèn < /b> luyên kỹ < /b> đọc < /b> < /b> hiểu < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> làm cho < /b> học < /b> sinh < /b> hiểu < /b> nhanh hiểu < /b> sâu Trong dạy < /b> giáo viên phải sử dụng phối hợp nhiều phương < /b> pháp < /b> dạy < /b> học < /b> Nội dung phương < /b> pháp < /b> dạy < /b> - học < /b> gắn b với ... cứu thực trạng dạy < /b> học < /b> môn tập đọc < /b> lớp - Cải < /b> tiến < /b> phương < /b> pháp < /b> dạy < /b> kỹ < /b> đọc < /b> < /b> hiểu < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> từ thấy hay, đẹp việc rèn < /b> kỹ < /b> đọc < /b> < /b> hiểu < /b> - Nghiên cứu chương trình lớp , trật tự b ớc tập đọc < /b> - Nghiên...
 • 35
 • 420
 • 0

phương pháp dạy trẻ nâng cao chất lượng làm quen văn học

phương pháp dạy trẻ nâng cao chất lượng làm quen văn học
... vọng trẻ để củng cố điều mà trẻ đợc nghe Làm rõ điều mà trẻ cha hiểu kỹ Vì yêu cầu giáo viên cho trẻ làm quen văn học góc văn học, thực tế góc văn học thực thu hút trẻ Ví dụ: Giờ trả trẻ cô mời trẻ ... lớp tiết dạy tốt để nâng cao chất lợng làm quen văn học Phối hợp với phụ huynh tuyên truyền tầm quan trọng việc cho trẻ làm quen văn học, đặc biệt phơng pháp giáo dục trẻ theo phơng pháp đổi ... sâu nghiên cứu kỹ phơng pháp dạy trẻ nâng cao chất lợng làm quen văn học Nhằm tìm biện pháp cao để truyền thụ kiến thức cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động trẻ, cho trẻ nắm đợc tri thức cách...
 • 14
 • 100
 • 0

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c
... nắn c ch đ c h c sinh - H c sinh luyện đ c theo hình th c phân vai theo đoạn, - Tổ ch c cho h c sinh thi đ c đoạn, toàn theo, tổ, c nhân Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đ c lớp 3A ... gạch - Tập đ c phân môn th c hành, nhiệm vụ quan trọng hình th nh l c đ c cho h c sinh từ yêu c u chất lượng đ c : Đ c đúng, đ c nhanh, đ c c ý th c đ c diễn c m - Đ c đúng, đ c nhanh đ c lưu ... sách nhà Nếu c đ c h c sinh chưa biết c ch đ c, đ c c ch qua loa, đại khái, đ c cho c đ c, lười tìm hiểu - Chưa c chuẩn bò chu đáo trư c đến lớp - H c sinh đ c chậm, đánh vần, chưa ý th c th i...
 • 17
 • 1,197
 • 6

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c
... em c ch sát đầy đủ nên số h c sinh tiếp thu chậm, chưa nhận th c phương pháp giải nên chất lượng h c chưa cao 1 .3. Vấn đề sở vật chất trang thiết bị ĐDDH ph c vụ cho vi c dạy h c kiến th c có ... dạy h c đắn định hướng cho h c sinh để h c sinh chủ động, tích c c tìm giải vấn đề c hiệu h c tập cao CHƯƠNG 4: TH C NGHIỆM M c đích th c nghiệm Th c kế hoạch đề tài tôi tiến hành th c nghiệm ... dạy h c, sơ đồ, hình vẽ, ví dụ c th …) để hỗ trợ cho vi c giải th ch Trong dạy h c giải toán sử dụng phương pháp dạy h c kiến th c mới, hướng dẫn h c sinh luyện tập th c hành, tổ ch c cho h c sinh...
 • 23
 • 237
 • 0

skkn tập đọc lớp 3 giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc lớp 3b trường tiểu học long mai 1

skkn tập đọc lớp 3 giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc lớp 3b trường tiểu học long mai 1
... lượng phân môn Tập đọc sau: Hồn thành Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3B Chưa hồn thành Trang Trường: Tiểu học Long Mai Lớp 3B TSHS 18 Người thực hiện: Lê Đình Thìn TS 14 Tỉ ... Từng học sinh đọc, nhóm (bàn, tổ) đọc đồng thanh, cá nhân, lớp đọc đồng thanh, nhóm học sinh đọc theo vai Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3B Trang 12 Trường: Tiểu học Long Mai ... nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3B Trang Trường: Tiểu học Long Mai Người thực hiện: Lê Đình Thìn - Dạy tốt phân môn Tập đọc tạo cho học sinh có tảng vững để học tốt môn Tiếng Việt tất phân...
 • 18
 • 56
 • 0

SKKN: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường PTDT Nội trú huyện Sốp Cộp

SKKN: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường PTDT Nội trú huyện Sốp Cộp
... nhà trường - Đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường PTDT Nội trú huyện Sốp Cộp giai đoạn Chương Cơ sở luận quản nâng cao chất lượng chuyên môn cho ... luận liên quan đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường PTDT Nội trú huyện Sốp Cộp - Phân tích thực trạng việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ... biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường - Đề tài giới hạn khảo sát chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường PTDT Nội trú huyện Sốp Cộp IV...
 • 34
 • 727
 • 1

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI
... cho học sinh Học sinh lớp say sưa, hứng thú vẽ tiết học vẽ trở nên thoải mái, nhẹ nhàng Học sinh tự tin vẽ hình tranh đề tài Học sinh tạo bố cục, hình vẽ ngộ nghĩnh mang hiệu bất ngờ, đẹp mắt, ... yêu thích vẽ tranh đề tài vẽ theo mẫu, vẽ trang trí nhiệm vụ quan trọng hàng đầu giáo viên dạy Mĩ thuật Vẽ hình, tạo bố cục vẽ tranh đề tài a Vẽ hình : - Tạo nét vẽ giấy vẽ để thể đề tài đó: hoạt ... viên dạy vẽ thân tự tin việc nghiên cứu hướng dẫn cho em cách vẽ hình tự tin, tạo bố cục thuận mắt vẽ tranh đề tài c Khái niệm tranh vẽ theo đề tài - Đây phân môn Mĩ thuật chương trình dạy học...
 • 16
 • 417
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân
... chất lượng phân môn Tập đọc lớp ngày cao để em thuận lợi trình học tập môn Vì vậy, chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm học ... nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Tân Đông - Tân Châu - Tây Ninh PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: a/ Về không gian: Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn ... độ học tập học sinh lớp 3C phân môn Tập đọc - Nhận thức giáo viên lớp tầm quan trọng phân môn Tập đọc - Sự giúp đỡ Ban giám hiệu Tổ chuyên môn - Sự quan tâm phụ huynh phân môn Tập đọc - Giải pháp...
 • 21
 • 325
 • 0

SKKN rèn kĩ năng xác định giọng có làm nâng cao chất lượng phân môn tập đọc nhạc cho học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở phước minh

SKKN rèn kĩ năng xác định giọng có làm nâng cao chất lượng phân môn tập đọc nhạc cho học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở phước minh
... nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 91 trường Trung học sở Phước Minh hay không?” Giả thuyết nghiên cứu: Việc Rèn xác định giọng làm nâng cao kết học phân môn Tập đọc ... kết cao lớp đối chứng Điều chứng minh Rèn xác định giọng vào tiết Tập đọc nhạc làm nâng cao kết học môn Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 91 ” II GIỚI THIỆU Đối với môn Âm nhạc lớp học sinh học học ... đọc nhạc cho học sinh lớp 91 trường Trung học sở Phước Minh III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu: Tôi chọn đối tượng nghiên cứu học sinh lớp 93 trường Trung học sở Phước Minh - Học sinh: lớp 91 ...
 • 28
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Dân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Dân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người dao tuyển ở việt nam (tt)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở việt nam hiện nayColorful donuts on the plateĐề Thi Tiếng Nhật JTEST AD 106 (Đính Kèm Audio Đáp Án Script)Ebook hóa dược và kỹ thuật tổng hợp tập 2 GS TSKH phan đình châuGiáo trình hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) phần 2 PGS TS đỗ minh quangGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)FB THÍCH học CHUI ôn tập môn hóa học CHUẨN bị kì THI THPTQGNghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tỉnh Bắc GiangTai lieu on thi vao lop 10 mon toan có đáp án chi tiếtThiết kế và thực hiện ứng dụng chia sẻ video trong mạng 3g sử dụngkiến trúc IMSCÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12TÀI LIỆU tập HUẤN CNDBRBioorganic medicinal chemistry 9 (2001) 41±50Hướng dẫn em tự ôn luyện Toán lớp 1 theo định hướng phát triển nãng lực.2007 câu trắc nghiệm tiếng anh 10Bộ đề trắc nghiệm tự luận địa lý 10 (NXB đại học quốc gia 2006) huỳnh trà, 159 tranghướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở lop 436 de on luyen toan lop 3 (tap hai)
Đăng ký
Đăng nhập