Để học tốt toán học 6 tập 2

ĐỂ HỌC TỐT NGỮ VĂN 6 - TẬP 2

ĐỂ HỌC TỐT NGỮ VĂN 6 - TẬP 2
... Đ - ê bắt đầu làm thơ viết tiểu thuyết Tác phẩm xuất bản: Chú nhóc (18 86) ; Những th viết từ cối xay gió (1 869 ); Tác-ta-ranh xứ Ta-rax-công (18 72) , Tác-ta-ranh núi An-pơ (1885), Cảng Ta-rax-công ... nghĩ sao? C Kết - ấn tợng sâu đậm em ngày mùa đông gì? - Lời chào tạm biệt - Lời chúc nhắn nhủ buổi học cuối (An-phông-xơ Đ - ê) I Tác giả An-phông-xơ Đ - ê (184 0- 1897) nhà văn thực nhân đạo ... triển, tồn bên nhà văn, không phụ thuộc vào tình cảm, ý muốn nhà văn" (Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 19 92) Các học: Bài học đờng đời (trích...
 • 174
 • 3,905
 • 24

Để học tốt ngữ văn 6 tập 2

Để học tốt ngữ văn 6 tập 2
... 2 phạm tuấn anh thái giang nguyễn trọng hoàn học tốt ngữ văn (tập hai) nhà xuất đại học quốc gia TP hồ chí minh học đờng đời (Tô Hoài) I tác giả tác phẩm ... triển, tồn bên nhà văn, không phụ thuộc vào tình cảm, ý muốn nhà văn" (Lê Bá Hán - Trần Đình Sử Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 19 92) Các học: Bài học đờng đời (trích ... 1945, ba tập, 1994); Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi (hai tập, 1994) Nhà văn đợc nhận: Giải tiểu thuyết Hội Văn nghệ Việt Nam 19 56 (tiểu thuyết Truyện Tây Bắc) Giải A Giải thởng Hội Văn nghệ...
 • 123
 • 155
 • 0

giáo án số học 6 tập 2

giáo án số học 6 tập 2
... 12 = nhóm 22 = + 32 = + +5 13 = 12 - 02 23 = 32 - 12 33 = 62 - 32 43 = 1 02 - 62 (0 + 1 )2 = 02 + 12 (1 + 2) 2 > 12 + 22 (2 + 3 )2 > 22 + 32 Bài 81: sử dụng máy tính bỏ HS1: túi (27 4 + 318) .6 GV treo ... 42: 21 = 100 – = 98 b) 26 + 27 +28 +29 +30+ 31+ 32+ 33 =( 26 + 33)+ (27 + 32) + (28 +31)+ (29 +30) = 59.4 = 2 36 c) 2. 31. 12 +4 .6. 42 +8 .27 .3 = 24 .31 + 24 . 42 + 24 .27 = 24 (31 + 42 + 27 ) = 24 100 = 24 00 HS: Nhắc lại thứ ... nhóm 2 chia hết cho không? a) 136M 420 M a) 1 36 + 420 ⇒ 1 36 + 420 M b) 62 5 – 450 /2 b) 62 5 M 450 M c) 1 .2. 3.4.5 .6 + 42 ( 62 5 – 450) M /2 d) 1 .2. 3.4.5 .6 – 35 c) 1 .2. 3.4.5 .6 M 42 M 2 ⇒ 1 .2. 3.4.5.6...
 • 195
 • 104
 • 0

Bộ đề tự ôn thi violympic môn Toán lớp 6 Tập 2

Bộ đề tự ôn thi violympic môn Toán lớp 6 Tập 2
... 4g1ivQtr: K6t qu6 rut ggn c0a bi6u ,nr" ( 52 61 1-1 ^ 62 + , 62 2 .61 2. 104 ffi - 12 =6 1 52^ ) lo 9 12. 960 3 cht^wng ngqi vQt B: " *, "o BCNN c0a tir s6 vdr m5u s6 bdng 36Q ld: 20 ' o 18 36 u._ D B." 40 20 80 ... Oa.L,L,J24' ,24 ' ,24 9, 4 ,21 15 .21 o o 24 '24 ' .24 24 ' ,24 '24 33 Oo _, vdi mdu s6 chung la 24 thi duqc C n 19, 2! ,4 Oc td: oc.-1 10 24 ' ,24 ' ,24 Cho doAn thing AB = 4cm, I lii trung di6m c0a AB Tr6n tia Bl, t6y ... vcri ;, ti6p tr;c 5', A nh6n voi ! thidwoc 224 s6 oa cho td 56 frqc sinh gi6i crla kh6i 6la 118 em, chi6m kh6i 56 hqc sinh c0a kh6i 6la em BiCt25% crla mQt s6 Oang 4 ,24 S6 d6 la (vi6t k€t qud...
 • 73
 • 132
 • 0

Đề thi olympic toán năm 1998 - Tập 2 pot

Đề thi olympic toán năm 1998 - Tập 2 pot
... k=1 2k k2 2 p p 21 Đề thi olympic Korea Lời giải: Với số thực x, đặt {x} = x − [x] ∈ [0, 1) Ta có 2k 2k = − p p k2 k2 = − p p 2k p k2 p Ta k2 2k 2 =2 p p Nếu {x} < 2 k2 p − 2k p {x} − {2x} ... (2 + + 4 )2 (1 + + 5 )2 (1 + + 3 )2 ; 5= ; 6= 2. 2.4 1.4.5 1 .2. 3 (1 + + 2) 2 (1 + + 1 )2 8= ; 9= 1.1 .2 1.1.1 Ta chứng minh kết khác thỏa mãn bổ đề sau: Bổ đề: Nếu n biếu diễn dạng (x + y + z )2 xyz 29 ... định k k−1 ≡ aϕ (2 ) ≡ 1(mod2k ) với ∀k Do bậc n a lý Euler, ta có a2 modulo 22 000 chia cho 22 000 − = 21 999 37 Đề thi olympic Rumani Nếu a ≡ 1(mod 220 00 ) suy n=1 Ta giả sử a = 1(mod 220 00 ) Với m...
 • 59
 • 194
 • 1

Giáo án toán lớp 6 tập 2 phần đại số

Giáo án toán lớp 6 tập 2 phần đại số
... kết thừa số b) = 1 96 + 25 + nguyên tố = 22 5 = 32 52 c) 29 31 + 144 : 122 = 889 + = 900 = 22 32 52 d) 333 : + 22 5 : 1 52 = 111 + = 1 12 = 24 + Bài tập 165 / 63 747 ∉ P 747 ! > P tập hợp số nguyên ... [1 12 – (1 12 + 324 )] Số đối ( 2) Giải Số đối –5 324 + [1 12 – (1 12 + 324 )] Số đối tổng [2 + (-5)] = 324 + [1 12 – 1 12 324 ] – [2 + (-5)] = -(-3) = = 324324 = b) ( -25 7) – [( -25 7 + 1 56)56] Tổng ... Tổng số đối (-5) Giải ( -2) + = ( -25 7) – [( -25 7 + 1 56)56] Vậy : Số đối tổng = (- 25 7) – [ - 25 7 + 1 56 56} tổng số đối = - 25 7 + 25 7 – 1 56 + 56 số hạng = - 100 Học sinh : 1 16 - Học sinh làm ?2...
 • 123
 • 251
 • 0

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2015 - 2016
... Bài 2: Câu 2. 1: 39 Câu 2. 3: 998 Câu 2. 5: 3 021 Câu 2. 7: 30 Câu 2. 9: Câu 2. 2: Câu 2. 4: Câu 2 .6: 10 Câu 2. 8: 20 Câu 2. 10: 10 Bài 3: Câu 3.1: 975310 Câu 3 .2: Câu 3.3: Câu 3.4: Câu 3.5: VnDoc - Tải ... giảm dần Hiệu abc - cba có giá trị là: A 198 B 24 0 C 99 D 168 Bài 2: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm Câu 2. 1: Số phần tử tập hợp A = {4; 6; 8; ; 78; 80} là: Câu 2. 2: Q tập hợp số tự nhiên ... sách (bắt đầu từ trang 1) sách có 10 32 trang là: Câu 2 .6: Cho điểm điểm thẳng hàng Số tất đường thẳng qua điểm cho là: Câu 2. 7: Có đội bóng đá thi đấu vòng tròn giải đấu (hai đội gặp trận lượt...
 • 3
 • 123
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2
... + 20 05 Tính P = 20 04 20 03 20 02 + + + + 20 04 Đề số 28 Bài 1: (2 điểm) Tính: A = + + 10 12 14 + 16 + + 20 00 + 20 02 20 04 Tài liệu bồi dỡng HSG Toán 23 Cỏc b ti liu ễn thi HSG Toỏn Lp B =2 2005 ... 423 133 423 133 .84 626 7 + 423 134 Câu 2: (2 điểm) a) Chứng minh rằng: 10 28 + chia hết cho 72 b) Cho A = + 2 + + + + 20 01 + 20 02 B = 20 03 So sánh A B c) Tìm số nguyên tố p để p + 6, p + 8, p + 12 ... 350 Đề số Câu 1: (6 điểm) Tính cách hợp lí giá trị biểu thức sau: A = + + + 12 + + 20 07 B = 2. 53. 12 + 4.6 .87 3 .8. 40 20 06 20 06 20 06 20 06 + + + + 20 07 C= 20 06 20 05 20 04 + + + + 20 06 Câu 2: (5...
 • 26
 • 3,775
 • 4

Để học tốt ngữ văn 8 tập 2

Để học tốt ngữ văn 8 tập 2
... tham khảo để tăng cờng khả tự học, biên soạn sách Học tốt Ngữ văn Trung học sở Theo đó, Học tốt Ngữ văn tập hai đợc trình bày theo thứ tự tích hợp phân môn: - Văn - Tiếng Việt - Làm văn Cách ... ngày 24 /1 /20 02 Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo), môn Ngữ văn đợc triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (văn học, tiếng Việt làm văn) , phát huy tính chủ động tích cực học sinh Nhằm giúp em học ... quát theo ý sau: Sách Ngữ văn 8, tập gồm có 17 học Mỗi học thờng gồm phân môn : Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Tuy nhiên, giống hệt nhau, có có phân môn, có lại thêm phần ôn tập, kiểm tra Với phân...
 • 131
 • 3,701
 • 13

Đề cương học tập toán lớp 10 tập 2

Đề cương học tập toán lớp 10  tập 2
... − 4x + 2x > x2 − x − 30 22 / x2 + 6x − < x+7 23 / x2 − ≥ x2 + 24 / x2 − 7x + 10 ≤ −x2 + 6x − 25 / 3x − x + 4x2 − x + ≥ 26 / (1 − 2x)(x x2 + 4x − 27 / > x +1 x2 − 3x − 28 / ≤0 − 2x 29 / Bài 20 x2 + < ... 2 15/ 17/ x −1 ≥ x−3 (2x − 5)(x + 2) > −4x + 19/ 2x + ≥ 3x + 20 / 7x − ≥ 8x + 21 / x − − 2x < x+5 x−3 22 / 3x − > x 2 23/ x2 + 2x ≤ x2 − 24 / x 2 ≥ x2 − 25 / (4x + 3) (2x − 5) 26 / − 2x > x2 ... −x2 + 6x − > − 2x 19/ 3x2 + 13 + 2x < 20 / x2 − 4x + + 2x ≥ 21 / x + 6x − < x + 22 / 2x2 − 6x + − x + > 24 / 3x − 5x2 ≤ 5x − 23 / 2x + 4x − > 25 / x − x − 12 < − x 26 / − x + 2x2 − 3x − ≤ 27 /...
 • 240
 • 515
 • 23

các đề kiểm tra toán lớp 6 học2

các đề kiểm tra toán lớp 6 học kì 2
... (2 ) a/ Tìm x,biết : • x − = = 2 1 ( − ) + : 3 b/ Tìm tập hợp số a ∈ N; biết : 11 − 2, 4 < a < 1,35 : 0,15 Bài 4/ Lớp 6A- I năm học 20 07 -20 08 học sinh giỏi lớp học sinh chiếm 12% học sinh lớp. Cuối ... phép tính 12 (6 − 18) là: A 24 B 24 C Kết phép tính ( 2) 4 là: A −8 B C − 16 Kết phép tính (− 1 )2. (− 2) 3 là: A B 6 C − Kết phép tính 2. (− 3).(− 8) là: A −48 B 22 C 22 15 Tổng − + bằng: 6 −4 11 ... tOm không? Vì sao? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II –TOÁN (Thời gian làm 90’) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II –TOÁN (Thời gian làm 90’) 1/ Thực phép tính a/ ( - 10 - - + ) 42 - 21 14  −1  c/ 125 %  ÷   d/ B =...
 • 11
 • 1,972
 • 2

Để học tốt ngữ văn 9 tập 2

Để học tốt ngữ văn 9 tập 2
... tính chủ động tích cực học sinh Nhằm giúp em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để tăng cờng khả tự học, biên soạn sách Học tốt Ngữ văn Trung học sở Theo đó, Học tốt Ngữ văn tập hai đợc trình bày ... Trung học sở (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 /1 /20 02 Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo), môn Ngữ văn đợc triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (văn học, tiếng Việt làm văn) , ... sánh chủ ngữ câu với từ ngữ in đậm đứng trớc Gợi ý: - Về vị trí câu: từ ngữ in đậm đứng trớc chủ ngữ - Về quan hệ với vị ngữ: từ ngữ in đậm chủ ngữ câu, quan hệ với thành phần vị ngữ nh chủ ngữ Các...
 • 114
 • 608
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách để học tốt ngữ văn 6 tập 2để học tốt toán lớp 8 tập 2để học tốt ngữ văn 6 tập 2học tốt toán lớp 7 tập 2sách học tốt toán lớp 8 tập 2sách học tốt ngữ văn 6 tập 2học tốt ngữ văn 6 tập 2xem sách học tốt ngữ văn 6 tập 2giúp em học tốt ngữ văn 6 tập 2phần mềm em học tốt toán lớp 4 tập 2giai bai tap toan lop 6 tap 2 so hochọc tốt ngữ văn 6 tập 2 thu vien violetgiúp học tốt ngữ văn 6 tập 2hoc tot toan hinh 8 tap 2sach hoc tot toan lop 7 tap 2Bài thuyết trình thépThe impact of transformational leadership on employee engagement in banking sector at ho chi minh city of vietnamĐánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp qua chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh TP hồ chí minhXây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở việt nambài tập ôn tập cấu kiện có lời giảiTự nhiên xã hội:Họ nội, họ ngoạitieng tay ban nha khi di du lichBai phat bieu thang hanh dong tre emHỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚIHỆ THỐNG TỪ NGỮ CHỈ NGƯỜI TRONG TIẾNG Ê ĐÊHỆ THỨC VI-ÉT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN PHỔ THÔNGHIỆN THỰC XÃ HỘI, Ý THỨC DÂN TỘC VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH TRONG NHỮNG TRANG VIẾT CỦA LÝ CHÁNH TRUNGHIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN Ở BÌNH DƯƠNG.HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2000 – 2010HIỆN TƯỢNG SONG ĐỀ TRONG CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ TRẺ CỦA JAMES JOYCEHÌNH MẪU CỦA MỘT NGƯỜI CHA TRONG GIA ĐÌNH QUA ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI MỚI TRONG VĂN HỌC HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1945-1975 QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI TIÊU BIỂUHÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮHỒN QUÊ VIỆT NAM TRONG THƠ NGUYỄN BÍNHHIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập