Để học tốt toán học 6 tập 2

ĐỂ HỌC TỐT NGỮ VĂN 6 - TẬP 2

ĐỂ HỌC TỐT NGỮ VĂN 6 - TẬP 2
... Đ - ê bắt đầu làm thơ viết tiểu thuyết Tác phẩm xuất bản: Chú nhóc (18 86) ; Những th viết từ cối xay gió (1 869 ); Tác-ta-ranh xứ Ta-rax-công (18 72) , Tác-ta-ranh núi An-pơ (1885), Cảng Ta-rax-công ... nghĩ sao? C Kết - ấn tợng sâu đậm em ngày mùa đông gì? - Lời chào tạm biệt - Lời chúc nhắn nhủ buổi học cuối (An-phông-xơ Đ - ê) I Tác giả An-phông-xơ Đ - ê (184 0- 1897) nhà văn thực nhân đạo ... triển, tồn bên nhà văn, không phụ thuộc vào tình cảm, ý muốn nhà văn" (Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 19 92) Các học: Bài học đờng đời (trích...
 • 174
 • 3,856
 • 24

Để học tốt ngữ văn 6 tập 2

Để học tốt ngữ văn 6 tập 2
... 2 phạm tuấn anh thái giang nguyễn trọng hoàn học tốt ngữ văn (tập hai) nhà xuất đại học quốc gia TP hồ chí minh học đờng đời (Tô Hoài) I tác giả tác phẩm ... triển, tồn bên nhà văn, không phụ thuộc vào tình cảm, ý muốn nhà văn" (Lê Bá Hán - Trần Đình Sử Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 19 92) Các học: Bài học đờng đời (trích ... 1945, ba tập, 1994); Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi (hai tập, 1994) Nhà văn đợc nhận: Giải tiểu thuyết Hội Văn nghệ Việt Nam 19 56 (tiểu thuyết Truyện Tây Bắc) Giải A Giải thởng Hội Văn nghệ...
 • 123
 • 149
 • 0

giáo án số học 6 tập 2

giáo án số học 6 tập 2
... 12 = nhóm 22 = + 32 = + +5 13 = 12 - 02 23 = 32 - 12 33 = 62 - 32 43 = 1 02 - 62 (0 + 1 )2 = 02 + 12 (1 + 2) 2 > 12 + 22 (2 + 3 )2 > 22 + 32 Bài 81: sử dụng máy tính bỏ HS1: túi (27 4 + 318) .6 GV treo ... 42: 21 = 100 – = 98 b) 26 + 27 +28 +29 +30+ 31+ 32+ 33 =( 26 + 33)+ (27 + 32) + (28 +31)+ (29 +30) = 59.4 = 2 36 c) 2. 31. 12 +4 .6. 42 +8 .27 .3 = 24 .31 + 24 . 42 + 24 .27 = 24 (31 + 42 + 27 ) = 24 100 = 24 00 HS: Nhắc lại thứ ... nhóm 2 chia hết cho không? a) 136M 420 M a) 1 36 + 420 ⇒ 1 36 + 420 M b) 62 5 – 450 /2 b) 62 5 M 450 M c) 1 .2. 3.4.5 .6 + 42 ( 62 5 – 450) M /2 d) 1 .2. 3.4.5 .6 – 35 c) 1 .2. 3.4.5 .6 M 42 M 2 ⇒ 1 .2. 3.4.5.6...
 • 195
 • 102
 • 0

Bộ đề tự ôn thi violympic môn Toán lớp 6 Tập 2

Bộ đề tự ôn thi violympic môn Toán lớp 6 Tập 2
... 4g1ivQtr: K6t qu6 rut ggn c0a bi6u ,nr" ( 52 61 1-1 ^ 62 + , 62 2 .61 2. 104 ffi - 12 =6 1 52^ ) lo 9 12. 960 3 cht^wng ngqi vQt B: " *, "o BCNN c0a tir s6 vdr m5u s6 bdng 36Q ld: 20 ' o 18 36 u._ D B." 40 20 80 ... Oa.L,L,J24' ,24 ' ,24 9, 4 ,21 15 .21 o o 24 '24 ' .24 24 ' ,24 '24 33 Oo _, vdi mdu s6 chung la 24 thi duqc C n 19, 2! ,4 Oc td: oc.-1 10 24 ' ,24 ' ,24 Cho doAn thing AB = 4cm, I lii trung di6m c0a AB Tr6n tia Bl, t6y ... vcri ;, ti6p tr;c 5', A nh6n voi ! thidwoc 224 s6 oa cho td 56 frqc sinh gi6i crla kh6i 6la 118 em, chi6m kh6i 56 hqc sinh c0a kh6i 6la em BiCt25% crla mQt s6 Oang 4 ,24 S6 d6 la (vi6t k€t qud...
 • 73
 • 129
 • 0

Đề thi olympic toán năm 1998 - Tập 2 pot

Đề thi olympic toán năm 1998 - Tập 2 pot
... k=1 2k k2 2 p p 21 Đề thi olympic Korea Lời giải: Với số thực x, đặt {x} = x − [x] ∈ [0, 1) Ta có 2k 2k = − p p k2 k2 = − p p 2k p k2 p Ta k2 2k 2 =2 p p Nếu {x} < 2 k2 p − 2k p {x} − {2x} ... (2 + + 4 )2 (1 + + 5 )2 (1 + + 3 )2 ; 5= ; 6= 2. 2.4 1.4.5 1 .2. 3 (1 + + 2) 2 (1 + + 1 )2 8= ; 9= 1.1 .2 1.1.1 Ta chứng minh kết khác thỏa mãn bổ đề sau: Bổ đề: Nếu n biếu diễn dạng (x + y + z )2 xyz 29 ... định k k−1 ≡ aϕ (2 ) ≡ 1(mod2k ) với ∀k Do bậc n a lý Euler, ta có a2 modulo 22 000 chia cho 22 000 − = 21 999 37 Đề thi olympic Rumani Nếu a ≡ 1(mod 220 00 ) suy n=1 Ta giả sử a = 1(mod 220 00 ) Với m...
 • 59
 • 186
 • 1

Giáo án toán lớp 6 tập 2 phần đại số

Giáo án toán lớp 6 tập 2 phần đại số
... kết thừa số b) = 1 96 + 25 + nguyên tố = 22 5 = 32 52 c) 29 31 + 144 : 122 = 889 + = 900 = 22 32 52 d) 333 : + 22 5 : 1 52 = 111 + = 1 12 = 24 + Bài tập 165 / 63 747 ∉ P 747 ! > P tập hợp số nguyên ... [1 12 – (1 12 + 324 )] Số đối ( 2) Giải Số đối –5 324 + [1 12 – (1 12 + 324 )] Số đối tổng [2 + (-5)] = 324 + [1 12 – 1 12 324 ] – [2 + (-5)] = -(-3) = = 324324 = b) ( -25 7) – [( -25 7 + 1 56)56] Tổng ... Tổng số đối (-5) Giải ( -2) + = ( -25 7) – [( -25 7 + 1 56)56] Vậy : Số đối tổng = (- 25 7) – [ - 25 7 + 1 56 56} tổng số đối = - 25 7 + 25 7 – 1 56 + 56 số hạng = - 100 Học sinh : 1 16 - Học sinh làm ?2...
 • 123
 • 239
 • 0

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2015 - 2016
... Bài 2: Câu 2. 1: 39 Câu 2. 3: 998 Câu 2. 5: 3 021 Câu 2. 7: 30 Câu 2. 9: Câu 2. 2: Câu 2. 4: Câu 2 .6: 10 Câu 2. 8: 20 Câu 2. 10: 10 Bài 3: Câu 3.1: 975310 Câu 3 .2: Câu 3.3: Câu 3.4: Câu 3.5: VnDoc - Tải ... giảm dần Hiệu abc - cba có giá trị là: A 198 B 24 0 C 99 D 168 Bài 2: Điền kết thích hợp vào chỗ chấm Câu 2. 1: Số phần tử tập hợp A = {4; 6; 8; ; 78; 80} là: Câu 2. 2: Q tập hợp số tự nhiên ... sách (bắt đầu từ trang 1) sách có 10 32 trang là: Câu 2 .6: Cho điểm điểm thẳng hàng Số tất đường thẳng qua điểm cho là: Câu 2. 7: Có đội bóng đá thi đấu vòng tròn giải đấu (hai đội gặp trận lượt...
 • 3
 • 105
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2
... + 20 05 Tính P = 20 04 20 03 20 02 + + + + 20 04 Đề số 28 Bài 1: (2 điểm) Tính: A = + + 10 12 14 + 16 + + 20 00 + 20 02 20 04 Tài liệu bồi dỡng HSG Toán 23 Cỏc b ti liu ễn thi HSG Toỏn Lp B =2 2005 ... 423 133 423 133 .84 626 7 + 423 134 Câu 2: (2 điểm) a) Chứng minh rằng: 10 28 + chia hết cho 72 b) Cho A = + 2 + + + + 20 01 + 20 02 B = 20 03 So sánh A B c) Tìm số nguyên tố p để p + 6, p + 8, p + 12 ... 350 Đề số Câu 1: (6 điểm) Tính cách hợp lí giá trị biểu thức sau: A = + + + 12 + + 20 07 B = 2. 53. 12 + 4.6 .87 3 .8. 40 20 06 20 06 20 06 20 06 + + + + 20 07 C= 20 06 20 05 20 04 + + + + 20 06 Câu 2: (5...
 • 26
 • 3,539
 • 4

Để học tốt ngữ văn 8 tập 2

Để học tốt ngữ văn 8 tập 2
... tham khảo để tăng cờng khả tự học, biên soạn sách Học tốt Ngữ văn Trung học sở Theo đó, Học tốt Ngữ văn tập hai đợc trình bày theo thứ tự tích hợp phân môn: - Văn - Tiếng Việt - Làm văn Cách ... ngày 24 /1 /20 02 Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo), môn Ngữ văn đợc triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (văn học, tiếng Việt làm văn) , phát huy tính chủ động tích cực học sinh Nhằm giúp em học ... quát theo ý sau: Sách Ngữ văn 8, tập gồm có 17 học Mỗi học thờng gồm phân môn : Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Tuy nhiên, giống hệt nhau, có có phân môn, có lại thêm phần ôn tập, kiểm tra Với phân...
 • 131
 • 3,540
 • 13

Đề cương học tập toán lớp 10 tập 2

Đề cương học tập toán lớp 10  tập 2
... − 4x + 2x > x2 − x − 30 22 / x2 + 6x − < x+7 23 / x2 − ≥ x2 + 24 / x2 − 7x + 10 ≤ −x2 + 6x − 25 / 3x − x + 4x2 − x + ≥ 26 / (1 − 2x)(x x2 + 4x − 27 / > x +1 x2 − 3x − 28 / ≤0 − 2x 29 / Bài 20 x2 + < ... 2 15/ 17/ x −1 ≥ x−3 (2x − 5)(x + 2) > −4x + 19/ 2x + ≥ 3x + 20 / 7x − ≥ 8x + 21 / x − − 2x < x+5 x−3 22 / 3x − > x 2 23/ x2 + 2x ≤ x2 − 24 / x 2 ≥ x2 − 25 / (4x + 3) (2x − 5) 26 / − 2x > x2 ... −x2 + 6x − > − 2x 19/ 3x2 + 13 + 2x < 20 / x2 − 4x + + 2x ≥ 21 / x + 6x − < x + 22 / 2x2 − 6x + − x + > 24 / 3x − 5x2 ≤ 5x − 23 / 2x + 4x − > 25 / x − x − 12 < − x 26 / − x + 2x2 − 3x − ≤ 27 /...
 • 240
 • 504
 • 23

các đề kiểm tra toán lớp 6 học2

các đề kiểm tra toán lớp 6 học kì 2
... (2 ) a/ Tìm x,biết : • x − = = 2 1 ( − ) + : 3 b/ Tìm tập hợp số a ∈ N; biết : 11 − 2, 4 < a < 1,35 : 0,15 Bài 4/ Lớp 6A- I năm học 20 07 -20 08 học sinh giỏi lớp học sinh chiếm 12% học sinh lớp. Cuối ... phép tính 12 (6 − 18) là: A 24 B 24 C Kết phép tính ( 2) 4 là: A −8 B C − 16 Kết phép tính (− 1 )2. (− 2) 3 là: A B 6 C − Kết phép tính 2. (− 3).(− 8) là: A −48 B 22 C 22 15 Tổng − + bằng: 6 −4 11 ... tOm không? Vì sao? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II –TOÁN (Thời gian làm 90’) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II –TOÁN (Thời gian làm 90’) 1/ Thực phép tính a/ ( - 10 - - + ) 42 - 21 14  −1  c/ 125 %  ÷   d/ B =...
 • 11
 • 1,814
 • 2

Để học tốt ngữ văn 9 tập 2

Để học tốt ngữ văn 9 tập 2
... tính chủ động tích cực học sinh Nhằm giúp em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để tăng cờng khả tự học, biên soạn sách Học tốt Ngữ văn Trung học sở Theo đó, Học tốt Ngữ văn tập hai đợc trình bày ... Trung học sở (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 /1 /20 02 Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo), môn Ngữ văn đợc triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (văn học, tiếng Việt làm văn) , ... sánh chủ ngữ câu với từ ngữ in đậm đứng trớc Gợi ý: - Về vị trí câu: từ ngữ in đậm đứng trớc chủ ngữ - Về quan hệ với vị ngữ: từ ngữ in đậm chủ ngữ câu, quan hệ với thành phần vị ngữ nh chủ ngữ Các...
 • 114
 • 569
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách để học tốt ngữ văn 6 tập 2để học tốt toán lớp 8 tập 2để học tốt ngữ văn 6 tập 2học tốt toán lớp 7 tập 2sách học tốt toán lớp 8 tập 2sách học tốt ngữ văn 6 tập 2học tốt ngữ văn 6 tập 2xem sách học tốt ngữ văn 6 tập 2giúp em học tốt ngữ văn 6 tập 2phần mềm em học tốt toán lớp 4 tập 2giai bai tap toan lop 6 tap 2 so hochọc tốt ngữ văn 6 tập 2 thu vien violetgiúp học tốt ngữ văn 6 tập 2hoc tot toan hinh 8 tap 2sach hoc tot toan lop 7 tap 2Trình chiếu danh sách tuyên dương CNBHChuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tình hình sử dụng đất tại địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20132015ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM vụ SAU một năm tốt NGHIỆP của cô đỡ THÔN bản NGƯỜI dân tộc THIỂU số tại 3 TỈNH hà GIANG, NINH THUẬN và KON TUM22 TT BYT ANH SANGPhân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt namLuận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh kon tum26 2016 VKH QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP VI KHÍ HẬU TẠI NƠI LÀM VIỆC4 2 st augustine our first city4 4 captain james cook, explorer4 5 d is for democracy4 8 jose marti patriot and writer4 11 osceola in florida4 16 cape canaveral and the kennedy space centerMột số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25 36 tháng thông qua bộ môn kể chuyệnMột số giải pháp lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – hải đảo cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thông qua các hoạt độngQuản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở long hưng văn giang hưng yênGiáo án sinh hoạt lớp4 1 1 something to doIs outsourcing really bad?CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập