Chương 2 nhóm nitơ phốt pho

Giáo án 11NC chương 2 Nhóm Nitơ

Giáo án 11NC chương 2 Nhóm Nitơ
... lượng nitơ hiđro lấy theo tỉ lệ hợp thức HD : N2 + 3H2 D 2NH3 Pư : x 3x 2x Còn lại:(1 – x) ( – 3x ) 2x Ở nhiệt độ không đổi : p2/p1 = n2/n1 → 0,9 = (2x + – 4x)/4 → x = 0 ,2 %VN2 =22 ,2% , % VH2 = ... phân hủy thành oxit kim loại + NO2 + O2 to 2Cu(NO3 )2  2CuO + 4NO2 + O2 → c Muối kim loại hoạt động : - Bò phân hủy thành kim loại + NO2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 Bổ sung : - Ở nhiệt độ cao ... giống HNO3 - Vì dùng Cu + H2SO4 để nhận biết muối nitrat Ví dụ : 3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4(l) → 3Cu(NO3 )2+ 2NO+ 4Na2SO4 + 4H2O 3Cu+8H++2NO3-→3Cu2+ + 2NO +4H2O 2NO + O2 → 2NO2 (nâu đỏ ) → GV kết luận...
 • 33
 • 506
 • 3

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ SGK hóa học 11 nâng cao

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ  SGK hóa học 11 nâng cao
... PPDH hợp tác 13 1 .2. 2 Một số vấn đề PPDHHT 17 Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG 2: “NHÓM NITƠ”- SGK HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 32 2.1 Nguyên ... động dạy học hợp tác - Thiết kế số cấu trúc hoạt động dạy học hợp tác dạy học số nội dung chƣơng 2: Nhóm Nitơ - SGK Hóa học 1 1nâng cao -Tiến hành TN sƣ phạm : Dạy số chƣơng 2: Nhóm Nitơ SGK Hóa ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC  HOÀNG THỊ HOA VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG 2: “NHÓM NITƠ” - SGK HÓA HỌC 11 NÂNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên...
 • 96
 • 73
 • 0

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ SGK hóa học 11 nâng cao

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ  SGK hóa học 11 nâng cao
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC HOÀNG THỊ HOA VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC • • • • HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 2: • • • •• “NHÓM NITƠ” - SGK HÓA HỌC 11 NÂNG CAO KHÓA LUẬN TÓT ... để vận dụng hoạt động dạy học sau này, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học nói chung, môn Hóa học nói riêng Tôi chọn đề tài: “ Vận dụng số thuật dạy học hợp tác ttong dạy học chương ... dựng cách thức tổ chức số cấu trúc hoạt động dạy học hợp tác - Thiết kế số cấu trúc hoạt động dạy học hợp tác dạy học số nội dung chương 2: Nhóm Nitơ - SGK Hóa học lnâng cao Phần 1: MỞ ĐÀU -Tiến...
 • 134
 • 143
 • 0

CHƯƠNG II: Nhóm Nitơ - Photpho pot

CHƯƠNG II: Nhóm Nitơ - Photpho pot
... CHƯƠNG II Nhóm Nitơ - Photpho Câu Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO loãng dư thu hỗn hợp khí gồm ... phản ứng Câu Cho hỗn hợp X gồm Fe kim loại M có hoá trị không đổi - Lấy 3,61g X hoà tan hết vào dung dịch HCl thu 2,128(l) H2 đkc - Lấy 3,62g X hoà tan hết vào dung dịch HNO3 thu 1,792(l) khí NO ... đồng thời KNO3 0,16M H2SO4 0,4M thu khí NO Thể tích khí thu đkc ? Câu 11 Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho oxi dư Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 50g dung dịch NaOH 32% Muối tạo thành dung dịch...
 • 2
 • 237
 • 2

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP TẠO PHÔI VÀ GIA CÔNG CHUẨN BỊ PHÔI potx

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP TẠO PHÔI VÀ GIA CÔNG CHUẨN BỊ PHÔI potx
... >10% 07 /23 /14 26 Phân loại gang theo tổ chức điều kiện tạo thành graphit • • • • • 07 /23 /14 Gang trắng Gang xám: Gang cầu: Gang biến trắng: Gang dẻo: 27 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO PHÔI PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ... lý tính tốt hẳn so với phôi đúc 07 /23 /14 48 Các phương pháp gia công áp lực Phương pháp cán • Cán phương pháp làm biến dạng kim lọai qua khe hở trục cán quay ngược chiều tạo nên trình cán lực ... 07 /23 /14 49 Các phương pháp gia công áp lực Phương pháp cán • Phôi cán có tiết diện ngang chiều dài theo tiêu chuẩn ( sổ tay tiêu chuẩn thép cán) • Độ xác, chất lượng bề mặt thành phần hóa học phôi...
 • 70
 • 743
 • 2

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP TẠO PHÔI VÀ GIA CÔNG CHUẨN BỊ PHÔI ppt

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP TẠO PHÔI VÀ GIA CÔNG CHUẨN BỊ PHÔI ppt
... >10% 07 /23 /14 26 Phân loại gang theo tổ chức điều kiện tạo thành graphit • • • • • 07 /23 /14 Gang trắng Gang xám: Gang cầu: Gang biến trắng: Gang dẻo: 27 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO PHÔI PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ... lý tính tốt hẳn so với phôi đúc 07 /23 /14 48 Các phương pháp gia công áp lực Phương pháp cán • Cán phương pháp làm biến dạng kim lọai qua khe hở trục cán quay ngược chiều tạo nên trình cán lực ... 07 /23 /14 49 Các phương pháp gia công áp lực Phương pháp cán • Phôi cán có tiết diện ngang chiều dài theo tiêu chuẩn ( sổ tay tiêu chuẩn thép cán) • Độ xác, chất lượng bề mặt thành phần hóa học phôi...
 • 70
 • 668
 • 5

CHƯƠNG 2 BÀI TẬP PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TCDN3

CHƯƠNG 2 BÀI TẬP PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TCDN3
... trưởng lợi nhuận năm 20 x2 tốc độ tăng trưởng quay trở lại 10% (lợi nhuận đến từ dòng sản phẩm mới, đột xuất năm 20 x2) Tỷ số Nợ mục tiêu Keenan 40% a Tính tổng giá trị cổ tức Keenan năm 20 x2 trường ... sau đây: (1) Cổ tức 20 x2 chi trả theo tốc độ tăng trưởng dài hạn lợi nhuận (2) Cổ tức 20 x2 tiếp tục chi trả theo tỷ lệ toán cổ tức 20 x1 (3) Công ty chi trả cổ tức từ toàn lợi nhuận (40% 8,4 triệu$ ... Company trả cổ tức 3,6 triệu$ lợi nhuận 10,8 triệu$ Năm 20 x1 năm hoạt động bình thường Trong 10 năm qua, lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ 10% Tuy nhiên sang năm 20 x2, lợi nhuận kỳ vọng tăng vọt lên...
 • 3
 • 263
 • 1

Bài giảng môn cây dược liệu chương 2 nhóm cây dược liệu chứa glycoside

Bài giảng môn cây dược liệu  chương 2 nhóm cây dược liệu chứa glycoside
... 0 ,20 g Cồn 700 vừa đủ1000ml Dạng viên: 0,0001 – 0,0002g oleandrin  Liều dùng: Neriolin : Một lần: 0.0002g; 24 giờ: 0,0004g Dạng cao lỏng (lá) : 0,1g lần 0,5g /24 Bột : 0,05g/1 lần 0.5g /24 ... furanosid H CH2OH O H OH H OH H OH OCH3 H H CH2OH O H OH H OH CH2OH H HO H OCH3 O OH H H H OH H OH H OCH3 CH2OH HO H H O OH H OCH3 H OH H Có nhiều loại đường, hay gặp glucose, có đường 2 6 desoxy ... aglycon nhóm OH bán acetal bị OH O HO CH2OH H O H OH H O CH2OH HO OH H OH CH2OH OH O H H OH H H O OH OH Puerarin (sắn dây) Barbaloin (lô hội)  C- glycosid thường khó bị phân huỷ đun sôi với HCl, H2SO4...
 • 144
 • 695
 • 0

Hệ thống kiến thưc chương 3 - Nhóm Nitơ

Hệ thống kiến thưc chương 3 - Nhóm Nitơ
... NO2 - HNO3 loãng bịkhửđ?n N2O hoặ N2 - HNO3 rấ loãng bịkhửđ?n NH3 (NH4NO3) 8Al + 30 HNO3(l) → 8Al(NO3 )3 + 3N2O + 15H2O 5Mg + 12HNO3(l) → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O 4Zn + 10HNO3(l) → Zn(NO3)2 + NH4NO3 ... nguyên tố thuộc - Hs dựa vào BTH trả lời nhóm VA Hạot động : I VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ - Nhóm nitơ thuộc nhóm ? TRONG BẢNG TUẦN HOÀN gồm nguyên tố ? - Thuộc nhóm V BTH - Nhóm Nitơ gồm : Nitơ (N) , ... Dụ: Na3PO4 + H2O→ Na2HPO4 + NaOH ˆ PO 4 3- + H2O ˆ ˆˆˆˆ HPO4 2- + OH- → Dung dịch có môi trư?ng kiềm – Nhận biết ion photphat : - Thuốc thử dung dịch AgNO3 VD : 3AgNO3+Na3PO4→? Ag3PO4+3NNO3 3Ag+...
 • 47
 • 126
 • 0

Bài giảng cơ sở dữ liệu oracle chương 2 GV dương khai phong

Bài giảng cơ sở dữ liệu oracle chương 2  GV dương khai phong
... 11 NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU TẠO BẢNG, VIEW – KIỂU DỮ LIỆU Loại liệu Mô tả VARCHAR2(n) Dữ liệu kiểu ký tự, n...
 • 58
 • 42
 • 0

KIEM TR 45 PHUT - CHUONG NITO, PHOT PHO

KIEM TR 45 PHUT - CHUONG NITO, PHOT PHO
... SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN TR ỜNG THPT CHÂN MỘNG Môn thi: HOÁ HỌC LỚP 12 – NÂNG CAO (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số : 01 Câu 1: (3,0 điểm) Có tripeptit (mạch ... tủa Giá tr m ? ===================== Hết ==================== SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ TR ỜNG THPT CHÂN MỘNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Môn thi: HOÁ HỌC LỚP 11 – NÂNG CAO (Thời gian làm bài: 45 phút) ... giá trị của x ? ==================== Hết =================== SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ TR ỜNG THPT CHÂN MỘNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Môn thi: HOÁ HỌC LỚP 10 – NÂNG CAO (Thời gian làm bài: 45 phút)...
 • 5
 • 650
 • 18

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ nhận thức trong dạy học các chương nhóm nitơnhóm cacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông luận văn thạc sĩ

Tuyển chọn  xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ nhận thức trong dạy học các chương nhóm nitơ và nhóm cacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông luận văn thạc sĩ
... 2 011 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH KIM CHUNG TUYểN CHọN - XÂY DựNG Sử DụNG Hệ THốNG BàI TậP THEO CáC MứC Độ NHậN THứC TRONG DạY HọC CáC CHƯƠNG NHóM NITƠ NHóM CACBON Hóa HọC 11 NÂNG ... 11 NÂNG CAO TRƯờNG Trung học phổ thông Chuyờn ngnh: Lý lun v phng phỏp dy hc b mụn Húa hc Mó s: 60 14 10 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NGUYN XUN TRNG VINH - 2 011 i LI ... PHP S DNG BI TP THEO CC MC NHN THC TRONG DY HC CC CHNG NHểM NIT V NHểM CACBON HểA HC 11 NNG CAO .33 2.1 S dng h thng bi vic nõng cao cht lng dy v hc 33 2.2 Bi theo cỏc mc nhn...
 • 71
 • 614
 • 7

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học trung học phổ thông (chương 2 nitơ – photpho sách giáo khoa hóa học 11)

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học trung học phổ thông (chương 2 nitơ – photpho sách giáo khoa hóa học 11)
... giảng dạy môn Hóa học trường THPT, mạnh dạn chọn vấn đề Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học trung học phổ thông (Chương 2: Nitơ Photpho sách giáo khoa Hóa học 11) làm đề tài ... chương Chương 1: Cơ sở lý luận việc nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học Chương 2: Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư ... nâng cao CLDH - Lý luận dạy học Hóa học Đây sở lý luận cho việc đổi để nâng cao CLDH môn Hóa học THPT Chƣơng 2: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ...
 • 20
 • 403
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap chuong nito phot pho4 tr kiểm tra 1tiết chương nitơ phốt pho tất cả các dạngkiểm tra 1tiết chương nitơ phốt pho tất cả các dạngde kiem tra 1 tiet hoa hoc 12 chuong nito phot phobai tap trac nghiem chuong 2 nito photphobăng nhóm học đường chương 2nhóm nitơ photphobài giảng chương 2 tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc phần 2chuong 2 thuc trang co so vat chat ky thuat phuc vu du lich tai phong nhaquang binhbài tập nhóm nito photphobài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 nhóm 2chương 2 kim loại phân nhóm ađề kiểm tra 1 tiết hóa học 11 chương 2 nitonghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh chương 2giai cac bai tap chuong 2 bien ngau nhien ve luat phan phoi xac suatDO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)04 270 bài tập TIỆM cậnĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘIXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNTiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGTHỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm (tt)bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550SACH FX 570VN plus TOAN THPTGốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulitXây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng lotteria phạm ngọc thạchĐề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7Đề thi thử môn toán THPT chuyên lần 2SKKN: Một số giải pháp có hiệu quả trong công tác quản lí và giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm ở trường THPT10 PHUONG PHAP GIAI NHANH BAI TAP TRAC NGHIEM HOA HOC
Đăng ký
Đăng nhập