ĐA DẠNG VĂN HOÁ THỪA NHẬN VÀ TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG

ĐA DẠNG VĂN HOÁ THỪA NHẬN TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG

ĐA DẠNG VĂN HOÁ THỪA NHẬN VÀ TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG
... 2: ĐA DẠNG VĂN HOÁ VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐA DẠNG VĂN HOÁ Mục tiêu: Sau học, học viên có thể: • • • Nêu khái niệm ý nghĩa đa dạng văn hoá Thừa nhận tôn trọng đa dạng văn hoá Liên hệ ý nghĩa đa dạng văn ... DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐA DẠNG VĂN HOÁ THỪA NHẬN VÀ TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG (TÀI LIỆU DÀNH CHO HỌC VIÊN) PHẦN 1: ĐA DẠNG VĂN HOÁ BÀI 1: KHÁI NIỆM VÀ CÁC CẤU PHẦN CỦA VĂN HOÁ Khái niệm Văn hoá tất người có, ... định thừa kế, quy định sử dụng tài nguyên cộng đồng đất, nước, rừng… BÀI 2: ĐA DẠNG VĂN HOÁ VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐA DẠNG VĂN HOÁ Khái niệm Đa dạng văn hóa thường dùng để tồn nhiều văn hóa, dạng thức văn...
 • 51
 • 277
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ các tỉnh, thành đồng bằng sông cửu long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào khơme trong sự nghiệp đổi mới

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ các tỉnh, thành đồng bằng sông cửu long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào khơme trong sự nghiệp đổi mới
... ủy Đảng quyền từ Trung ương đến địa phương Chính tác giả chọn đề tài Đảng Bộ tỉnh, thành Đồng sông Cửu Long vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc bảo tồn phát huy sắc văn hóa đồng bào Khơme nghiệp ... HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA ĐỒNG BÀO KHƠME ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 Vài nét đồng bào Khơme Đồng sông Cửu Long 28 2.1.1 Sự hình thành ... trạng văn hóa, công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa đồng bào Khơme tỉnh, thành Đồng sông Cửu Long Từ đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn phát huy sắc văn hóa đồng bào Khơme Đồng sông...
 • 111
 • 301
 • 2

Tài liệu Văn hóa doanh nhân văn hóa doanh nghiệp docx

Tài liệu Văn hóa doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp docx
... dựng văn hóa cho Văn hóa doanh nhân yếu tố hàng đầu, tác động lớn góp phần định tạo nên thành công hay thất bại văn hóa doanh nghiệp Một doanh nhân có nếp sống phù hợp, góp phần tạo nên văn hóa doanh ... làm cho “nét văn hóa doanh nghiệp trở nên bất nhất, méo mó Thứ hai, quan trọng đóng vai trò định, doanh nghiệp tìm cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân - người chủ doanh nghiệp lại không ... doanh nghiệp phù hợp Ngược lại, người chủ doanh nghiệp có cách sống, cách hành xử phi văn hóa, doanh nghiệp bị ảnh hưởng khó có hy vọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh Có doanh nhân thường...
 • 5
 • 257
 • 3

văn hóa doanh nhân văn hóa doanh nghiệp

văn hóa doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp
... quan trọng đóng vai trò định, doanh nghiệp tìm cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân - người chủ doanh nghiệp lại không chịu xây dựng văn hóa cho Văn hóa doanh nhân yếu tố hàng đầu, tác ... bại văn hóa doanh nghiệp Một doanh nhân có nếp sống phù hợp, góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp phù hợp Ngược lại, người chủ doanh nghiệp có cách sống, cách hành xử phi văn hóa, doanh nghiệp ... sau bị nêu tên! thế, văn hóa doanh nghiệp đâu? Xác lập giá trị văn hóa cốt lõi doanh nghiệp Dưới góc độ đó, văn hóa doanh nghiệp cấu thành công cụ quản lý quan trọng doanh nghiệp Thông qua...
 • 15
 • 107
 • 0

Bài tập Văn hóa ẩm thực tôn giáo: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CHAY Ở VIỆT NAM

Bài tập Văn hóa ẩm thực và tôn giáo: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CHAY Ở VIỆT NAM
... xuyên Việt (của Saigontourist) kết hợp tìm hiểu ẩm thực Việt Nam Trong đó, có tour mà đối tượng chủ nhà hàng nước muốn đến tìm hiểu ẩm thực Việt Nam Đây hội tốt để hệ thống nhà hàng chay Việt Nam ... Ảnh hưởng hệ thống nhà hàng ẩm thực chay du lịch Ảnh hưởng tích cực ý nghĩa nhà hàng chay nói chung ẩm thực chay nói riêng phát triển Du lịch Việt Nam : Ẩm thực chay góp tiếng nói chung vào việc ... hưởng tiêu cực hệ thống nhà hàng chay Du Lịch Việt Nam : - Thấy thị trường đồ chay xu hướng ẩm thực chay có hội phát triển, nên có nhiều sở ( nhà hàng công ty thực phẩm) sản xuất, chế biến thực...
 • 34
 • 298
 • 1

Văn hóa doanh nhân việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Văn hóa doanh nhân việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
... oàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đến VHDN Việt Nam Toàn cầu hóa (TCH) hô ̣i nhâ ̣p kinh tế quố c tế (HNKTQT) có tác động lớn đế n hoa ̣t đô ̣ng của doanh nhân: i) Cơ hội kinh doanh đươ ... niệm doanh nhân Việt Nam" , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, (25/253) Đỗ Minh Cương (2009), "Phát triển văn hóa người Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa khủng hoảng kinh tế giới ... sắc văn hoá Việt Nam Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Trầ n Ngo ̣c Thêm (2006), "Văn hóa doanh nhân và văn hó a doanh nhân Viê ̣t Nam" , Báo cáo tại Hội thảo Văn hóa doanh nhân...
 • 27
 • 305
 • 0

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế
... đến văn hóa doanh nhân Việt Nam 60 2.1.4 Ảnh hƣởng cua toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đên văn hoa ̉ ́ ́ doanh nhân Viêt Nam 66 ̣ 2.2 HÊ GIA TRỊ VĂN HOA DOANH NHÂN VIỆT NAM ... NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA DOANH NHÂN VÀ VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT NAM 1.1 NGHIÊN CƢU NGOAI NƢƠC ́ ̀ ́ 1.1.1 Về khai niêm doanh nhân .8 ́ ̣ 1.1.2 Về văn hóa doanh nhân ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN VIẾT LỘC VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 62.34.05.01...
 • 32
 • 195
 • 0

nguyên tắc đảm bảo tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong lĩnh vực lao động

nguyên tắc đảm bảo và tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong lĩnh vực lao động
... hai bên sở có lợi nên tảng hợp tác ba bên (Nhà nước tổ chức đại diện hai giới) lĩnh vực lao động Ý nghĩa nguyên tắc Bộ luật Lao động đời, với nó, nguyên tắc đảm bảo tôn trọng thỏa thuận hợp pháp ... lại, nguyên tắc đảm bảo tôn trọng thỏa thuận hợp pháp bên lĩnh vực lao động áp dụng, không cụ thể hóa quy định pháp luật mà tạo cộng đồng quyền lợi trách nhiệm bên quan hệ lao động Lợi ích bên ... bình đẳng phải vào thỏa thuận hợp pháp bên để đảm bảo thực giải quyền lợi cho họ Đặc biệt, pháp luật hành chấp nhận nguyên tắc quan trọng tư tưởng pháp quyền: bên có quyền thỏa thuận tất nội dung...
 • 4
 • 209
 • 1

nguyên tắc đảm bảo tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên trong lĩnh vực lao động

nguyên tắc đảm bảo và tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên trong lĩnh vực lao động
... thỏa thuận hợp pháp bên lĩnh vực lao động nguyên tắc có lợi cho người lao động Nguyên tắc tạo cho người lao động hội để thực quyền đầy đủ mang lại cho họ lợi ích định tham gia vào quan hệ lao động ... lao động chế định: việc làm, học nghề, thỏa ước lao động tập thể, thời làm việc Đó biểu quan hệ hợp tác hai bên sở có lợi tảng hợp tác ba bên Ý nghĩa nguyên tắc Nguyên tắc đảm bảo tôn trọng thỏa ... quan hệ lao động quan hệ liên quan khác, bên phải vào quy định chung pháp luật, vào tương quan, điều kiện để thỏa thuận với bên quyền nghĩa vụ cụ thể Pháp luật lao động phải đảm bảo cho bên có...
 • 4
 • 244
 • 2

Tài liệu Phân tích nguyên tắc đảm bảo tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên trong lĩnh vực lao động ppt

Tài liệu Phân tích nguyên tắc đảm bảo và tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên trong lĩnh vực lao động ppt
... lao động phải đảm bảo cho bên có quyền tự thỏa thuận điều không nhu cầu bên hợp thành chế điều chỉnh quan hệ lao động kinh tế thị trường Nội dung nguyên tắc Xuất phát từ nguyên tắc tự lao ... nhu cầu thỏa thuận tập thể bên pháp luật lao động ghi nhận thông qua chế định thỏa ước lao động tập thể Thỏa ước lao động tập thể sở pháp lý chủ yếu để từ hình thành nên mối quan hệ lao động có ... Bộ luật lao động “ quan hệ người lao động người sử dụng lao động xác lập tiến hành qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp nhau,...
 • 3
 • 867
 • 2

Vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

Vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
... 2.1.1.1 Các giá trị văn hoá truyền thống với vai trò mục tiêu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá……………………………… 42 2.1.1.2 Các giá trị văn hoá truyền thống với vai trò động lực nghiệp công nghiệp hoá, đại ... Đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội nhân văn HOÀNG THỊ GIANG VAI TRÒ CỦA CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ HIỆN NAY ... Tìm hiểu vai trò giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò giá trị văn hoá truyền thống nghiệp công nghiệp...
 • 116
 • 448
 • 1

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai đề xuất giải pháp bảo tồn-phát triển

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai và đề xuất giải pháp bảo tồn-phát triển
... định sinh thái vùng Xuất phát từ lý chọn thực đề tài "Đánh giá trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ phân khu phục hồi sinh thái thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai đề xuất giải pháp ... lưu ý bảo vệ 41 ix 3.2 Kết đánh giá đa dạng sinh học thực vật thân gỗ phân khu phục hồi sinh thái thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai 43 3.2.1 Kết đánh giá đa dạng sinh học ... lục thực vật thân gỗ theo loài, họ phân khu phục hồi sinh thái thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai - Đánh giá mức độ đa dạng sinh học loài thực vật thân gỗ trạm cho phân khu - Điều...
 • 107
 • 77
 • 0

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển full

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai và đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển full
... định sinh thái vùng Xuất phát từ lý chọn thực đề tài "Đánh giá trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ phân khu phục hồi sinh thái thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai đề xuất giải pháp ... danh lục thực vật thân gỗ theo loài, họ phân khu - phục hồi sinh thái thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai Đánh giá mức độ đa dạng sinh học loài thực vật thân gỗ trạm - cho phân khu Điều ... đề tài: Đánh giá trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ phân khu phục hồi sinh thái thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai đề xuất giải pháp bảo tồn - phát triển II- Nhiệm vụ nội dung:...
 • 107
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mối quan hệ giữa văn hóa doanh nhân và văn hóa doanh nghiệpsự khác biệt giữa văn hóa doanh nhân và văn hóa doanh nghiệpnhững đặc điểm kinh tế chính trị văn hoá xã hội và tôn giáo quy định ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo đối với đạo đức trong xã hội việt nam hiện nayso sánh văn hóa phương đông và phương tây sử 10văn hóa doanh nhân việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tếbiện pháp 4 xây dựng văn hóa nhà trường và môi trường sư phạmcác nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ công nhân viên đối với trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch nha trangsở văn hóa thể thao và du lịch đà nẵngvăn hóa doanh nhân đặng lê nguyên vũnền văn hóa việt nam thống nhất trong đa dạngsơ văn hóa thể thao và du lịch đà nẵngsở văn hóa thông tin và du lịch đà nẵngbảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam trong giai đoạn toàn cầu hóađại học văn hóa xã hội và nhân vănsở văn hóa thể thao và du lịch thừa thiên huếTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.1: Quy định chung (Eurocode7 BS EN1997 1 e 2004 Geotechnicl desgn part 1.1: General rules)Tiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiểu luận triết học mác lêninTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 5: Thiết kế nền móng, tường chắn (Eurocode8 BS EN1998 5 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 5: Foundations, reaining structures and geotechnical aspects)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCMTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 1: Quy định chung (Eurocode8 BS EN1998 1 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận công cụ lao động và vai trò của nóTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội.PDFCác nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.PDFTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode4 BS EN1994 2 e 2005 Design of composite structures part 2: General rules and rules for bridges)Cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ AnCải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư ở tỉnh Hoà BìnhChất lượng bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt namđề thi hsg hóa tp năm 2016 2017Nhom1 sxsh ngành chế biến gỗChế độ bầu cử ở nước ta những vấn đề lý luận và thực tiễn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập