Tùy bút kháng chiến của Nguyễn Tuân

giá trị tùy bút kháng chiến của nguyễn tuân sau 1945

giá trị tùy bút kháng chiến của nguyễn tuân sau 1945
... thể loại tùy bút, để từ nhìn nhận đánh giá giá trị tùy bút Nguyễn Tuân sau 1945 Phạm vi đề tài Luận văn khảo sát tập tùy bút kháng chiến Nguyễn Tuân sau 1945, tập trung vào tập tùy bút Đường ... 1.3 Giới thiệu tùy bút kháng chiến Nguyễn Tuân sau 1945 24 CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÙY BÚT KHÁNG CHIẾN CỦA NGUYỄN TUÂN SAU 1945 29 2.1 Đặt vấn đề trách nhiệm người cầm bút 29 ... chọn đề tài Giá trị tùy bút kháng chiến Nguyễn Tuân sau 1945 để nghiên cứu Lịch sử vấn đề Nguyễn Tuân - bút lớn văn học đại Việt Nam, đặc biệt thể loại tùy bút Chính vậy, tác phẩm tùy bút độc giả...
 • 112
 • 53
 • 0

So sánh tu từ trong tùy bút Sông Đà của Nguyễn Tuân

So sánh tu từ trong tùy bút Sông Đà của Nguyễn Tuân
... liên hội, so sánh để lí giải, luận giải hay, đặc sắc việc sử dụng biện pháp so sánh tu từ thể tùy bút Sông Đà Nguyễn Tu n Đề tài khoa học: So sánh tu từ tu bút Sông Đà Nguyễn Tu n Trang ... CHƯƠNG II: SO SÁNH TU TỪ TRONG TÙY BÚT “ SÔNG ĐÀ” CỦA NGUYỄN TU N CẤU TRÚC SO SÁNH Nguyễn Tu n người đặc biệt có tài việc sử dụng từ ngữ biện pháp tu từ văn ông Đã có ý kiến cho văn Nguyễn Tu n khó ... học: So sánh tu từ tu bút Sông Đà Nguyễn Tu n Trang Trường THPT Cái Nước GV: NGUYỄN NGỌC THỂ dùng… hình ảnh so sánh góp phần tạo nên linh đông, vẻ đẹp biện pháp so sánh tu từ Trong tập tùy bút...
 • 17
 • 803
 • 14

Nghệ thuật so sánh và nghệ thuật nhân hoá trong tuỳ bút sông đà của nguyễn tuân

Nghệ thuật so sánh và nghệ thuật nhân hoá trong tuỳ bút sông đà của nguyễn tuân
... tài 1.1 Ngôn từ nghệ thuật 1.2 Phong cách tác giả 13 Chơng 2: Nghệ thuật nhân hoá nghệ thuật so sánh Tuỳ 22 bút Sông Đà Nguyễn Tuân 2.1 Nghệ thuật so sánh 22 2.2 Nghệ thuật nhân hoá 35 Kết luận ... sau Nguyễn Thị Quỳnh Phơng Lớp 42B1 Văn Khoá luận tốt nghiệp Chơng nghệ thuật so sánh nghệ thuật nhân hoá Trong Tuỳ bút Sông Đà Nguyễn Tuân 2.1 Nghệ thuật so sánh 2.1.1 Khái niệm biện pháp nghệ ... định ngữ để giải thích chuẩn so sánh dùng lối so sánh gây ấn tợng mạnh đặc điểm bật nghệ thuật so sánh Nguyễn Tuân tuỳ bút Sông Đà Với nghệ thuật nhân hoá, Nguyễn Tuân cho ngời đọc thấy đợc thiên...
 • 47
 • 349
 • 3

từ hán việt trong tùy bút “sông đà” của nguyễn tuân

từ hán việt trong tùy bút “sông đà” của nguyễn tuân
... nhóm từ gốc Hán tiếng Việt sơ đồ sau: Từ Việt gốc Hán Từ Hán Việt Từ phi Hán Việt Từ tiền Hán Việt Từ hậu Hán Việt Từ truyền gốc Hán 1.3 Cách thức Việt hóa lớp từ Hán Việt Trên sở cách đọc chữ Hán ... điểm phong cách Nguyễn Tuân 2.1.3 Đôi nét tập tùy bút “Sông Đà” 2.2 Thống kê từ Hán Việt tùy bút “Sông Đà” 2.2.1 Tần số xuất từ Hán Việt 2.2.2 Phân loại từ Hán Việt tùy bút “Sông Đà” CHƯƠNG GIÁ ... dụng từ Hán Việt tác phẩm ông, cụ thể tùy bút “Sông Đà” để hoàn thành luận văn tốt nghiệp: Từ Hán Việt tùy bút “Sông Đà” Nguyễn Tuân Trang Mục đích vấn đề Thực đề tài Từ Hán Việt tùy bút “Sông...
 • 93
 • 280
 • 1

Thế giới nghệ thuật đa màu sắc thẩm mĩ trong tuỳ bút sông đà của nguyễn tuân

Thế giới nghệ thuật đa màu sắc thẩm mĩ trong tuỳ bút sông đà của nguyễn tuân
... Nghiên cứu Thế giới nghệ thuật đa màu sắc thẩm tuỳ bút Sông Đà Nguyễn Tuân - Khoá luận khảo sát chủ yếu 15 tuỳ bút tập tuỳ bút Sông Đà, cụ thể là: Đường lên Tây Tây Bắc Xoè Giăng liềm Đào Cộng ... đích nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ Thế giới nghệ thuật đa màu sắc thẩm tuỳ bút Sông Đà Nguyễn Tuân - Khẳng định độc đáo nghệ thuật viết tuỳ bút nhà văn Nguyễn Tuân Phương pháp nghiên cứu - Phương ... ra, có nhiều khoá luận nghiên cứu tuỳ bút Nguyễn Tuân bậc đại học sau đại học Riêng tuỳ bút Sông Đà chưa có nghiên cứu cụ thể giới nghệ thuật đa màu sắc thẩm Khoá luận xây dựng sở tiếp thu...
 • 54
 • 59
 • 0

Phong cách Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến (1946 - 1954)

Phong cách Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến (1946 - 1954)
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Sau thời gian học tập nghiên cứu, hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học Ngữ văn với đề tài: Phong cách Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến (1946 - 1954) Để thực - c ... khỏng chin chng Phỏp ca Nguyn Tuõn - mt khu vc cũn cha c quan tõm mt cỏch y v h thng - ti Phong cỏch Nguyn Tuõn qua tu bỳt khỏng chin (1946 1954) gúp phn lm rừ hn phong cỏch v c im th ti tu bỳ ... 2 I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM - - BI TH ANH CHUNG PHONG CCH NGUYN TUN QUA TU BT KHNG CHIN (1946 - 1954) Chuyờn ngnh: VN HC VIT NAM HIN I Mó s: 60.22.34 LUN VN...
 • 95
 • 416
 • 7

Phong cách Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến (1946 - 1954).pdf

Phong cách Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến (1946 - 1954).pdf
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Sau thời gian học tập nghiên cứu, hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học Ngữ văn với đề tài: Phong cách Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến (1946 - 1954) Để thực - c ... khỏng chin chng Phỏp ca Nguyn Tuõn - mt khu vc cũn cha c quan tõm mt cỏch y v h thng - ti Phong cỏch Nguyn Tuõn qua tu bỳt khỏng chin (1946 1954) gúp phn lm rừ hn phong cỏch v c im th ti tu bỳ ... c im phong cỏch ngh thut Nguyn Tuõn qua tu bỳt khỏng chin (1946 - 1954 ) 30 2.1 T k lóng du n ngi nhp cuc 30 2.2 Nhng c im chung v phong cỏch ngh thut Nguyn Tuõn 34 2.3 Phong...
 • 95
 • 327
 • 1

Đặc điểm phong cách ngôn ngữ nguyễn tuân qua tập tuỳ bút kháng chiến và hoà bình

Đặc điểm phong cách ngôn ngữ nguyễn tuân qua tập tuỳ bút kháng chiến và hoà bình
... riêng đóng góp vào đặc điểm phong cách ngôn ngữ tập tuỳ bút 48 Chơng 3: Ngôn ngữ tùy bút; đóng góp ngôn ngữ Nguyễn Tuân qua tập tùy bút "Kháng chiến hoà bình" 3.1 .Ngôn ngữ tuỳ bút: Ngôn ngữ chất liệu ... - nghiên cứu tập tuỳ bút "Kháng chiến hoà bình" , phát đợc đặc điểm phong cách ngôn ngữ Nguyễn Tuân Qua khẳng định đóng góp ngôn ngữ Nguyễn Tuân qua tập tuỳ bút "Kháng chiến hoà bình" Cuối rút ... văn Nguyễn Tuân nói riêng cho văn xuôi Việt Nam đại nói chung 12 Chơng 2: Đặc điểm phong cách ngôn ngữ Nguyễn Tuân qua tập tuỳ bút "Kháng chiến hoà bình" Tập tuỳ bút "Kháng chiến hoà bình" tập tuỳ...
 • 59
 • 387
 • 6

Luận văn: PHONG CÁCH NGUYỄN TUÂN QUA TUỲ BÚT KHÁNG CHIẾN (1946 - 1954) potx

Luận văn: PHONG CÁCH NGUYỄN TUÂN QUA TUỲ BÚT KHÁNG CHIẾN (1946 - 1954) potx
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Sau thời gian học tập nghiên cứu, hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học Ngữ văn với đề tài: Phong cách Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến (1946 - 1954) Để thực - c luận ... khỏng chin chng Phỏp ca Nguyn Tuõn - mt khu vc cũn cha c quan tõm mt cỏch y v h thng - ti Phong cỏch Nguyn Tuõn qua tu bỳt khỏng chin (1946 1954) gúp phn lm rừ hn phong cỏch v c im th ti tu bỳ ... 2 I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM - - BI TH ANH CHUNG PHONG CCH NGUYN TUN QUA TU BT KHNG CHIN (1946 - 1954) Chuyờn ngnh: VN HC VIT NAM HIN I Mó s: 60.22.34 LUN VN...
 • 95
 • 184
 • 1

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thể hiện trong tùy bút " người lái đò sông Đà"

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thể hiện trong tùy bút
... của lố i văn tùy bút Văn NguyễnTuân khác người tính uyên bác, bề rộng chiều sâu văn hoá Đó kết việc ông tích luỹ tiềm lực tri thức suốt nửa kỷ sáng tạo nghệ thuật Đôi ông mê mải, sa đà vào ... ấm gặp cố nhân” - Việc sử dụng từ ngữ xác điêu luyện Khai thác nước thị uy để đe dọa người lái đò Nguyễn Tuân dùng từ “hò la”, “Mặt nước hò la vang dậy” Khi “Những luồng tử bỏ hết lại sau thuyền” ... khô khan, tạo cho người đọc cảm giác mệt mỏi (Tuỳ bút Sông Đà”) Ngôn ngữ phóng túng , giàu có và điêu luyê ̣n - Chúng ta thấy từ dùng: * “Nhỡn giới ông vòi vọi” * “Ông đò mặt méo bệch...
 • 3
 • 1,542
 • 47

Đặc sắc tuỳ bút của nguyễn tuân sau cách mạng tháng tám

Đặc sắc tuỳ bút của nguyễn tuân sau cách mạng tháng tám
... miêu tả tùy bút Nguyễn Tuân sau cách mạng, khoá luận làm bật thể loại tùy bút đặc sắc tùy bút Nguyễn Tuân - Khoá luận tiến hành đối chiếu tùy bút Nguyễn Tuân sau cách mạng với trớc cách mạng để thay ... phong phú tùy bút Nguyễn Tuân, nghiên cứu khía cạnh "Đặc sắc tùy bút Nguyễn Tuân sau cách mạng" có lý riêng Chúng ta biết trớc cách mạng, Nguyễn Tuân viết văn có tùy bút Nhng phong cách t tởng ... tích lý giải tùy bút Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng Tám, khoá luận tập trung làm bật nét đặc sắc tùy bút Nguyễn Tuân, giúp ngời đọc có sở để cảm thụ đánh giá hay đẹp tùy bút Nguyễn Tuân nói riêng,...
 • 57
 • 532
 • 1

Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân - văn mẫu

Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân - văn mẫu
... người đọc hình dung tầm vóc người lao động anh hùng sóng nước sông Đà Đọc tuỳ bút Người lái đò sông đà”, hẳn không quên đựơc tư hiên ngang thác “ người lái đò sông đà có tự do” “ông lái nắm binh ... trân trọng hình ảnh người lái đò theo thuyền chữ Nguyễn Tuân mà ạt ùa về? Cuộc chiến mặt trận sông Đà cam go thế, xem hình ảnh người lái đò sau vượt thác Một ung dung thản tới kì lạ Trong đêm ... động lái được, lượn được”Với nghệ thuật so sánh, Nguyễn Tuân vừa vẽ đường nét chuyển động tinh tế thuyền, vừa cho thấy vẻ đẹp tay lái hoa- nghệ sĩ sông nước.Với Nguyễn Tuân, hình ảnh ngwoif lái đò...
 • 3
 • 1,622
 • 30

Khóa luận tốt nghiệp văn học:Vẻ đẹp Tây Bắc trong một số tuỳ bút của Nguyễn Tuân

Khóa luận tốt nghiệp văn học:Vẻ đẹp Tây Bắc trong một số tuỳ bút của Nguyễn Tuân
... vẻ đẹp Tây Bắc số tùy bút Nguyễn Tuân 3.2 Phạm vi nghiên cứu Vẻ đẹp thiên nhiên vẻ đẹp tâm hồn người dân Tây Bắc số tùy bút Nguyễn Tuân Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ khóa luận thấy vẻ đẹp Tây Bắc ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRẦN THỊ THU HƯƠNG VẺ ĐẸP TÂY BẮC TRONG MỘT SỐ TUỲ BÚT CỦA NGUYỄN TUÂN Chuyên ngành: Văn học Việt Nam KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ... cứu sâu sắc vẻ đẹp Tây Bắc số tùy bút Nguyễn Tuân Vì thực tế muốn sâu vào nghiên cứu vẻ đẹp Tây Bắc số tùy bút Nguyễn Tuân để thấy vẻ đẹp thiên nhiên, người Việt Nam nói chung, Tây Bắc nói riêng...
 • 65
 • 254
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tùy bút cô tô của nguyễn tuântập tùy bút sông đà của nguyễn tuântùy bút sông đà của nguyễn tuânso sánh tu từ trong tùy bút sông đà của nguyễn tuântinh nhân văn trong văn tập tùy bút sông đà cua nguyên tuâncâu 1 giới thiệu vài nét về tùy bút sông đà của nguyễn tuântùy bút kháng chiến nguyễn tuânluận văn phong cách nguyễn tuân qua tuỳ bút kháng chiến 1946 1954 potxtùy bút phở của nguyễn tuântùy bút của nguyễn tuânphong cách viết tùy bút của nguyễn tuântùy bút người lái đò sông đà của nguyễn tuânphân tích hình tượng con sông đà trong tuỳ bút người lái đò sông đà của nguyễn tuânđặc điểm tùy bút của nguyễn tuânđặc trưng tùy bút của nguyễn tuân“Đảng bộ huyện lương sơn (hòa bình) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2014”Đảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Một số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoĐảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2014Đạo đức phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận long biên, hà nộiNâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên theo KPI tại công ty cổ phần đầu tư devicoPháp luật việt nam về tài liệu điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử thực trạng và một số vấn đề đặt raPhát triển du lịch tâm linh khu vực phía tây hà nộiThích ứng tâm lý – xã hội của sinh viên năm thứ nhất trường đại học hải phòngGet it up 4Nguyễn đình chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộcĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO-FX 570ES PLUS TRONG VIỆC HỖ TRỢ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁNNEW 61 đề ôn thi HKI toán 12 năm 2017Báo cáo thực tập công tác tuyển dụng trong doanh nghiệpTIỂU LUẬN CHỦ ĐỘNG đấu TRANH làm THẤT bại mọi âm mưu THỦ đoạn PHÁ HOẠI KHỐI đại đoàn kết dân tộc ở nước TA HIỆNTIỂU LUẬN CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và PHONG TRÀO THI ĐUATIỂU LUẬN DIỄN đàn hợp tác KINH tế CHÂU á THÁI BÌNH DƯƠNG và một số tác ĐỘNG của nó đến đời SỐNG KINH tế, CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG xác ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP bạo lực CÁCH MẠNG, PHÁT HUY sức MẠNH TỔNG hợp TRONG ĐƯỜNG lối CHỐNG mỹ cứu nướcTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo , ĐÚNG đắn TRUYỀN THỐNG và sức MẠNH của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập